Новий тип драматичного конфлікту у п’єсі А. П. Чехова «Вишневий сад»

Новий тип драматичного конфлікту у п’єсі А. П. Чехова «Вишневий сад»

Говорячи про Чехова-драматурга, обов’язково кажуть про нього як творця нового театру, про його новаторство в створенні сюжету, зображенні персонажів, про підтекст, роль авторських ремарок. Новаторство Чехова — в глибокому психологічному аналізі характерів.

Герої його просто живуть, розмовляють, вирішують буденні питання. Чехов писав: «Люди обідають, тільки обідають, а в цей час складається їхнє щастя та розбивається їхнє життя». Зовнішні ефекти не приваблюють Чехова. Такі епізоди він виносить поза сцену. Особливу роль у чеховських п’єсах відіграють паузи. Вони створюють певне емоційне напруження. Протестуючи проти ходульних героїв, літературщини, надуманих сюжетів, усталених театральних амплуа, Чехов основним принципом своєї естетики робить принцип — як у житті. Він відмовляється від прямолінійності характеристик: ангел чи негідник, тобто здебільшого у Чехова немає однозначності і визначеності. Насамперед він прагне дати уявлення про внутрішню складність людського характеру, можливість для нього і злетів, і падінь (Петя Трофімов, Лопахін).

Характерною особливістю чеховських п’єс також вважається наявність в них підтексту, або, як ще кажуть, «підводної течії». Підтекст надає мові багатства змісту, художньої переконливості, конкретності та емоційної насиченості. Це прийшло в мистецтво з життя. Адже ми навіть у звичайну, ділову мову вкладаємо певний підтекст. У чеховському театрі підтекст стає основним прийомом, що свідомо використовується як один з найсильніших засобів зображення.

В останній п’єсі А. П. Чехова «Вишневий сад» на першому плані — проблема моральних втрат і надбань людини. Вишневий сад тут — не просто садиба з плодовими деревами, не якась матеріальна цінність, яку можна купити чи продати. Це цінність естетична й моральна. Протиприродно й антигуманно знищувати пам’ять про минуле, красу, ідеали, традиції. Ніякі гроші не зможуть компенсувати моральні втрати. Продано не просто вишневий сад. Знищено все краще в житті Раневської і Гаєва. Ось чому вони плачуть, ось звідки відчуття життєвої катастрофи. І справа не лише в їхній непрактичності. Вони просто не можуть навіть подумати, припустити, що можна продати Дім, Сад, Батьківщину. Розорення не уникнути — це об’єктивний хід історії. В цьому й трагізм ситуації.

Але проблему поставлено. Вишневий сад у п’єсі Чехова переростає в символ краси, чистоти, гармонії. Втрата його прирівнюється до втрати щастя. Цим п’єса і стає близькою кожній людині, викликає роздуми про рідний дім. Новаторська драматургія Чехова здобула визнання. Сьогодні вона стала класичною драматургією.

Новий тип драматичного конфлікту у п’єсі А. П. Чехова «Вишневий сад»

Перейти на головну сторінку розділу «Зарубіжна література. Чехов»

1. Характеристика образу Раневської («Вишневий сад», А. П. Чехов)

2. Характеристика образу героїв «Вишневого саду». Аналіз п’єси А. Чехова

3. Вишневий сад і символ духовної пам’яті (за п’єсою А. П. Чехова «Вишневий сад»)

4. Характеристика другорядних героїв п’єси А. П. Чехова «Вишневий сад» (Єпіходов, Яша, Фірс, Пищик)

5. Хто прав: Лопахін чи Петя Трофімов? Характеристика образів (За п’єсою А. П. Чехова «Вишневий сад»)

6. Аналіз п’єси А. П. Чехова «Вишневий сад»

7. Аналіз п’єси «Вишневий сад» А. Чехова. Задум і сюжет

8. Хто винний у загибелі вишневого саду? Аналіз п’єси А. П. Чехова «Вишневий сад»

9. Дворянство і дворяни в п’єсі А. П. Чехова «Вишневий сад»

10. Минуле, сьогодення і майбутнє (за п’єсою А. П. Чехова «Вишневий сад»). Аналіз твору

11. Зв’язок образів п’єси «Вишневий сад» із сучасністю. Аналіз твору

12. Майстерність Чехова як драматурга (за п’єсою «Вишневий сад»)

13. Пафос образу Лопахіна. Характеристика образу (за п’єсою А. Чехова «Вишневий сад»)

14. Драматургічні прийоми Чехова (за п’єсою «Вишневий сад»)

15. Порівняння персонажів та їх характеристика: Раневська, Гаєв і Лопахін

16. Новий тип драматичного конфлікту у п’єсі А. П. Чехова «Вишневий сад»

17. Проблема історичної долі Росії (за п’єсою А. Чехова «Вишневий сад»)

18. Проблема щастя у п’єсі А. Чехова «Вишневий сад»