Хто винний у загибелі вишневого саду? Аналіз п’єси А. П. Чехова «Вишневий сад»

Хто винний у загибелі вишневого саду? Аналіз п’єси А. П. Чехова «Вишневий сад»

П’єса Чехова “Вишневий сад” — це свіжий і глибокий погляд на реалії життя дворянства як класу й на взаємини між представниками різних класів і станів російського суспільства другої половини дев’ятнадцятого століття. Чехів як тонкий психолог зміг глибоко проникнути в сутність зображуваних їм характерів і передати особистість кожного персонажа образно, багатогранно, яскраво. Тлом для розвитку сюжетної лінії персонажа протягом всієї п’єси служить вишневий сад, образ якого настільки сприймаємо дотиком і важливий, що часом сприймається як ще одна діюча особа. Трагична доля вишневого саду сприймається головнимі героями п’єси зовсім по-різному.

Цей затишний і тихий куточок кожен із центральних діючих осіб “Вишневого саду” сприймає по-своєму, і автор розкриває характер кожного персонажа через його відношення до саду. Для Раневської і Гаєва загибель вишневого саду стає теперішньою трагедією — адже вони виросли тут, милувалися красою саду з дитинства, із ним було пов’язано усе їхнє життя. Вишневий сад, як і весь родовий маєток, стає уособленням не тільки дитинства і юності цих героїв, але також і їхніх мрій, надій, переживань Він міцно ввійшов у їхню свідомість як острівець домашнього спокою й затишку, з ним вони пов’язують все саме рідне й світле, що гріє душу людини. Загибель вишневого саду для Раневської і Гаєва практично рівноцінної загибелі їх минулого. То життя, що пройшло — його не повернути, воно прожито даремно і йому призначено канути в Лету разом із теплом родового гнізда й пишних дерев у саду.

Саме тому так трагічно й надривно ці герої сприймають продаж і загибель вишневого саду. У той самий час представники молодого покоління, які зображені в п’єсі, — Аня і «вічний студент” Петя Трофімов — переживають прощання з вишневим садом куди як простіше й легше: для них він не є настільки вагомим символом, як для старшого покоління. Вони більше енергійні, простіше дивляться на життя, спрямовані в майбутнє — тому розставання із садом для них не стає трагедією.

Єрмолай Лопахін розглядає вишневий сад лише як торговельний об’єкт. Він створив собі образ людини, не схильної до сантиментів, і в його свідомості вишневий сад не асоціюється із чим-небудь метафізичним Ніхто з персонажів п’єси так і не вживає того рішучого кроку, що зміг би змінити долю вишневого саду й урятувати його від загибелі. Може бути, в існуючих умовах такий результат справи був би неможливий?

Автор вважає інакше. І ми розуміємо, що можна було врятувати вишневий сад. Але ніхто із героїв п’єси не зміг цього зробити — по різним причинам. Раневська, Гаєв — вони більше всіх переживають про долю саду, але нездатні змусити себе ужити практичних заходів для його порятунку Аня, Трофімов і Лопахін не вважають, що за життя вишневого саду взагалі варто боротися. Саме тому в загибелі саду так чи інакше винуваті всі герої.

Хто винний у загибелі вишневого саду? Аналіз п’єси А. П. Чехова «Вишневий сад»

Перейти на головну сторінку розділу «Зарубіжна література. Чехов»

1. Характеристика образу Раневської («Вишневий сад», А. П. Чехов)

2. Характеристика образу героїв «Вишневого саду». Аналіз п’єси А. Чехова

3. Вишневий сад і символ духовної пам’яті (за п’єсою А. П. Чехова «Вишневий сад»)

4. Характеристика другорядних героїв п’єси А. П. Чехова «Вишневий сад» (Єпіходов, Яша, Фірс, Пищик)

5. Хто прав: Лопахін чи Петя Трофімов? Характеристика образів (За п’єсою А. П. Чехова «Вишневий сад»)

6. Аналіз п’єси А. П. Чехова «Вишневий сад»

7. Аналіз п’єси «Вишневий сад» А. Чехова. Задум і сюжет

8. Хто винний у загибелі вишневого саду? Аналіз п’єси А. П. Чехова «Вишневий сад»

9. Дворянство і дворяни в п’єсі А. П. Чехова «Вишневий сад»

10. Минуле, сьогодення і майбутнє (за п’єсою А. П. Чехова «Вишневий сад»). Аналіз твору

11. Зв’язок образів п’єси «Вишневий сад» із сучасністю. Аналіз твору

12. Майстерність Чехова як драматурга (за п’єсою «Вишневий сад»)

13. Пафос образу Лопахіна. Характеристика образу (за п’єсою А. Чехова «Вишневий сад»)

14. Драматургічні прийоми Чехова (за п’єсою «Вишневий сад»)

15. Порівняння персонажів та їх характеристика: Раневська, Гаєв і Лопахін

16. Новий тип драматичного конфлікту у п’єсі А. П. Чехова «Вишневий сад»

17. Проблема історичної долі Росії (за п’єсою А. Чехова «Вишневий сад»)

18. Проблема щастя у п’єсі А. Чехова «Вишневий сад»