Тести до ЗНО (з відповідями). 19 СТОЛІТТЯ. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

Тести до ЗНО (з відповідями). 19 СТОЛІТТЯ. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

353. Які зміни в суспільстві спричинилися до виникнення романтизму?
А навколишній світ почав сприйматися як прекрасна дійсність
Б сформувались нові уявлення про світ, життя, суспільство, людину
В надзвичайно посилився влив церкви на розвиток культури і літератури
Г Європа пережила велике духовне потрясіння і глибоке розчарування у зв’язку з подіями у Франції
Д занепад економіки в багатьох країнах викликала кризу суспільної та індивідуальної свідомості, розгубленість багатьох митців перед гострими життєвими суперечностями

354. Романтики захоплювалися оспівуванням доби
А Середньовіччя
Б Відродження
В класицизму
Г античності
Д бароко

355. Романтизм як літературно-художній напрямок виник
А на межі XVII — XVIII ст.
Б наприкінці XIX — на початку XX ст.
В у 80-90-і рр. XVIII ст. — 30-40-і рр. IX ст.
Г на початку XX ст.
Д на початку XVII ст.

356. Не є ознакою романтизму як художнього методу
А ствердження духовної самобутності та неповторності кожної окремої людини
Б зображення незвичайних героїв у незвичайних обставинах
В герой — мрійник, ідеаліст, який пережив тяжкі розчарування, крах своїх ідеалів; самотній мандрівник, вигнанець, стихійний бунтівник
Г зображення типових обставин, що мали вплив на формування типових характерів різних соціальних прошарків
Д культ уяви, фантазії, почуттів; культ природи

357. В основі романтизму як літературно-мистецького напряму лежить
А зображення ідеальних героїв і високих почуттів
Б правдиве зображення дійсності
В обґрунтування концепції людини як істоти, що має права і свободи
Г зображення мужніх і доблесних героїв-воїнів, які захищають Батьківщину від ворогів
Д прагнення зламати усталені принципи побудови художнього твору й «норми» смаку публіки

358. Формування романтизму в багатьох країнах сприяло
А розвитку буржуазних стосунків
Б утвердженню монархії
В пробудженню національної свідомості, розвитку культурних традицій народів, боротьбі за волю
Г відродженню античного мистецтва
Д дослідженню людини як унікальної духовної істоти, здатної до вибору власної долі

359. Мотиви «світової скорботи» вперше прозвучали у творах
А Адама Міцкевича
Б Джорджа Байрона
В Генріха Гейне
Г Ернста Теодора Амадея Гофмана
Д Олександра Пушкіна

360. Роки життя Ернста Теодора Амадея Гофмана
А 1776-1822
Б 1749-1832
В 1759-1805
Г 1788-1824
Д 1799-1837

361. Ернст Теодор Амадей Гофман змінив одне зі своїх трьох імен на честь композитора
А Бетховена
Б Гайдна
В Глюка
Г Моцарта
Д Ліллі

362. Філістери — це
А кар’єристи
Б мізантропи
В люди з обмеженим світоглядом, заклопотані лише власним матеріальним благополуччям
Г творчі особистості
Д філантропи

363. Ентузіасти — це
А державні службовці
Б творчі особистості
В філантропи
Г пересічні обивателі
Д мізантропи

364. Твори Ернста Теодора Амадея Гофмана
А «Золотий горнець», «Життєва філософія кота Мурра», «Лускунчик і Мишачий король»
Б «Зимова казка», «Лорелея», «Чому троянди немов неживі…»
В «Маленький Мук», «Каліф-Лелека», «Карлик-ніс»
Г «І нудно і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…», «Дума»
Д «Я вас любив…», «Я мить чудову пам’ятаю…», «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»

365. Жанр твору Теодора Амадея Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер»
А казка-притча
Б повість-притча
В казка
Г повість
Д роман-парабола

366. Події у творі Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» відбуваються у
А князівстві Керепес
Б Австро-Угорській імперії
В Данському королівстві
Г країні Неверленд
Д Пруссії

367. «Чоловік, майже по-китайському зодягнений, тільки на голові в нього був берет з гарним плюмажем» — це портрет
А Бальтазара
Б Фабіана
В Цахеса
Г Проспера Альпануса
Д Пафнутія

368. Студент Бальтазар був
А поетом
Б музикантом
В скульптором
Г художником
Д хореографом

369. Гофман порівнює Крихітку Цахеса з
А часником
Б капустиною
В редькою
Г морквиною
Д кукурудзою

370. Фея Рожа-Гожа, прагнучи допомогти Цахесові, наділила його
А даром бачити душу людини наскрізь
Б трьома вогненно-блискучими волосками
В даром передбачати долю
Г незліченним багатством
Д чарівною паличкою

371. «Голова в потвори глибоко запала між плечима, на спині виріс горб, як гарбуз, а зразу ж від грудей звисали тонкі, немов ліщинові палички, ноги, тож весь він був схожий на роздвоєну редьку» — це портрет
А Фабіана
Б Моша Терпіна
В Цахеса
Г Проспера Альпануса
Д Балтазара

372. «Запровадження освіти» в повісті-казці Гофмана здійснює
А князь Пафнутій
Б Мош Терпін
В Проспер Альпанус
Г Бальтазар
Д Фабіан

373. Прізвисько крихітки Цахеса Цинобер походить від слова
А циновка — підстилка із соломи, очерету
Б циндра — жужіль
В цинобра — кіновар, фарба яскраво-червоного кольору
Г цинубель — рубанок
Д цингель — щоглик

374. Крихітка Цахес хотів одружитися з
А Рожею-Гожею
Б Бальзаміною
В Кандідою
Г старостихою Анною
Д хотів залишитися парубком

375. Крихітка Цахес досяг найвищої посади
А таємного експедитора
Б генерального директора у природничих справах
В міністра іноземних справ
Г таємного радника
Д професора

376. Чари Цахеса знищив
А Бальтазар
Б Мош Терпін
В Фабіан
Г Проспер Альпанус
Д Пафнутій

377. Основний конфлікт твору Ернста Теодора Амадея Гофмана «Крихітка Цахес» — це протистояння
А краси і потворності
Б реального й уявного
В освіти і невігластва
Г багатства і бідності
Д митця й обивателя

378. Герої твору Гофмана «Крихітка Цахес, на прізвисько Цинобер» поділяються на два табори —
А оптимісти та песимісти
Б філістери та ентузіасти
В митці та обивателі
Г ідеалісти та матеріалісти
Д фізики і лірики

379. Чарівна сила Цахеса полягала у
А вмінні перетворюватися на різних істот
Б здатності привласнювати чужі здобутки
В вмінні передбачати долю
Г надзвичайній фізичній силі
Д вмінні переміщатися в часопросторі

380. Три вогненно-блискучі волоски, якими Рожа-Гожа наділила Цахеса, символізували владу
А мистецтва над людьми
Б золота над людьми
В диявола над людьми
Г краси над людьми
Д магії над людьми

381. «Її обличчя, хоч його і можна було назвати бездоганно прегарним, справляло іноді якесь дивне, майже моторошне враження» — це портрет
А Рожі-Гожої
Б Кандіди
В матері Цахеса, старої Лізи
Г Бальзаміни
Д покоївки Цахеса

382. Потворність Цахеса бачили
А Пафнутій
Б Фабіан
В Кандіда
Г Мош Терпін
Д Балтазар

383. Крихітка Цахес закінчив своє життя у
А своєму ліжку
Б коминку
В срібній посудині з ручкою, що стояла біля туалету
Г саду
Д чайнику

384. Ім’я феї, яка допомагала Крихітці Цахесу
А Бальзаміна
Б Кандіда
В Земфіра
Г Рожабельверде
Д Гін гема

385. Камердинер Андрес став першим міністром Керепеса, тому що
А був найосвіченішим і найталановитішим
Б був найвищим на зріст
В колись виручив князя, позичивши йому шість дукатів у корчмі
Г вмів найвище стрибати
Д був надзвичайно вродливим

386. «Стрункий юнак років двадцяти трьох або чотирьох, із темних блискучих очей якого промовляє живий і ясний розум» — це портрет
А Бальтазара
Б Фабіана
В Цахеса
Г Проспера Альпануса
Д Моша Терпіна

387. «Це ж дрібниця, яку я похапцем написав минулої ночі…» — ці слова Цахес сказав про
А працю-дослідження Моша Терпіна про відмінність вина від води
Б історію перетворення сурдута Фабіана
В доповідь міністрові іноземних справ
Г сонет, написаний Бальтазаром для Кандіди
Д історію свого народження

388. Князь Барсануф нагородив свого міністра Цинобра орденом
А Підв’язки
Б Сант-Яго
В Лазні
Г Зелено-плямистого Тигра
Д Почесного Легіону

389. Крихітка Цахес позбувся своєї могутності через те, що
А його виваляли в багнюці, і його волосся заплуталося
Б фея Рожа-Гожа скасувала свої чари
В Бальтазар висмикнув три вогненно-блискучі волосини і спалив їх
Г його постригли розгнівані мешканці князівства
Д його розлюбила Кандіда

390. Образ малюка Цахеса є
А сатиричним
Б романтичним
В гротескним
Г реалістичним
Д іронічним

391. Встановіть послідовність подій у творі Ернста Теодора Амадея Гофмана «Крихітка Цахес, на прізвисько Цинобер.
А історія з Фабіановим сурдутом
Б двобій Проспера Альпануса й Рожі-Гожої
В купівля Барсануфом цибулі в матері Цахеса
Г нагородження Цахеса орденом

Ключ: 1Г 2А ЗБ 4В

392. Роки життя Генріха Гейне
А 1797-1856
Б 1776-1822
В 1799-1837
Г 1798-1855
Д 1802-1827

393. Генріх Гейне — це видатний
А англійський поет
Б єврейський поет
В німецький поет
Г польський поет
Д французький поет

394. Найвідоміша збірка поезій Генріха Гейне має назву
А «Пісня над піснями»
Б «Подорож до Гарцу»
В «Німеччина. Зимова казка»
Г «Книга пісень»
Д «Канцоньєре»

395. Збірка Генріха Гейне «Книга пісень» складається з розділів
А «Чому троянди немов неживі», «Білі глянцеві манжети», «Не знаю, що стало зо мною…»
Б «Подорож до Гарцу», «Ундіна», «Німеччина. Зимова казка»
В «Гяур», «Корсар», «Мазепа», «Лара»
Г «Страждання юності», «Ліричне інтермецо», «Знову на батьківщині», «Північне море»
Д «Книга пісень», «Книга сонетів», «Книга елегій»

396. Вірші циклу «Ліричне інтермецо» Генріха Гейне переважно належать до
А філософської лірики
Б інтимної лірики
В патріотичної лірики
Г пейзажної лірики
Д вільнолюбної лірики

397. Подані поетичні рядки

І бачить він сон про пальму,
Що десь у південній землі Сумує в німій самотині
На спаленій сонцем скалі. (Пер. Л. Первомайського)
взято з вірша Генріха Гейне

А «Лорелей»
Б «Білі глянцеві манжети»
В «Коли розлучаються двоє»
Г «Вмирають люди і роки»
Д «Самотній кедр на стромині»

398. Українською народною піснею став вірш Генріха Гейне
А «Хотів би я в слово єдине…»
Б «Коли розлучаються двоє»
В «Самотній кедр на стромині»
Г «Лорелей»
Д «Білі глянцеві манжети»

399. Назва збірки поезій «Книга пісень» Генріха Гейне свідчить про зв’язок з
А Біблією
Б творчістю Петрарки
В античністю
Г фольклором
Д релігією

400. Поетична збірка Гейне «Книга пісень» складається з
А п’яти розділів
Б чотирьох розділів
В двох розділів
Г трьох розділів
Д двох розділів

401. У вірші «Не знаю, що стало зо мною…» Гейне звертається до традиційного для романтиків образу
А Ундіни
Б Лорелей
В Ленори
Г Русалоньки
Д Світлани

402. Цикли «Страждання юності» та «Ліричне інтермецо», які увійшли до збірки Гейне «Книга пісень», присвячені
А романтичним, любовним пригодам, часто трагічним переживанням
Б патріотичним почуттям героя
В філософським роздумам над сенсом буття
Г іронічному зображенню німецької дійсності
Д сатирі на існуючу владу

403. На формування світогляду Гейне вплинув
А Фрідріх II
Б Наполеон
В Людовік XVI
Г Вольтер
Д Гете

404. Вірші Генріха Гейне «Самотній кедр на стромині», «Чому троянди немов неживі» входять до циклу зі збірки «Книга пісень»
А «Страждання юності»
Б «Ліричне інтермецо»
В «Знову на батьківщині»
Г «Північне море»
Д не входять до цієї збірки

405. Вірші Генріха Гейне «Не знаю, що стало зо мною», «Вмирають люди і роки» входять до циклу зі збірки «Книга пісень»
А «Страждання юності»
Б «Ліричне інтермецо»
В «Знову на батьківщині»
Г «Північне море»
Д не входять до цієї збірки

406. В основу вірша Генріха Гейне «Не знаю, що стало зо мною…» покладено
А реальний випадок із життя
Б німецьку народну пісню
В анекдот
Г німецький героїчний епос
Д старовинну німецьку легенду про річкову фею

407. Зіставлення внутрішніх переживань поета з явищами природи у літературознавстві називають
А алюзією
Б психологічним паралелізмом
В синтаксичним паралелізмом
Г олюдненням
Д ремінісценцією

408. Лорелей (за поезією Генріха Гейне «Не знаю, що стало зі мною…») була феєю річки
А Одер
Б Майн
В Рейн
Г Дунай
Д Ільм

409. Останній період свого життя Генріх Гейне назвав
А подорожжю у нікуди
Б сходами, що ведуть униз
В Сізіфовою працею
Г матрацною могилою
Д найвищим розквітом

410. Роки життя Джорджа Ноела Гордона Байрона
А 1797-1856
Б 1776-1822
В 1799-1837
Г 1802-1827
Д 1788-1824

411. Джордж Байрон брав участь у суспільно-політичному русі
А карбонаріїв
Б філаретів
В москвофілів
Г хлопоманів
Д декабристів

412. Твори, що належать перу Джорджа Байрона
А «Лотта у Веймарі», «Страждання молодого Вертера», «Фауст», «Вільшаний король»
Б «Розбійники», «Підступність і кохання», «Вільгельм Телль», «Марія Стюарт»
В «Золотий горнець», «Кавалер Глюк», «Лускунчик та Мишачий король», «Крейслеріана»
Г «Гяур», «Корсар», «Манфред», «Лара», «Дон Жуан»
Д «Зимова казка», «Лорелея», «Чому троянди немов неживі…», «Не знаю, що стало зо мною»

413. Європейську славу Байронові приніс твір
А «Дон Жуан»
Б «Манфред»
В «Мазепа»
Г «Паломництво Чайльд-Гарольда»
Д «Пррметей»

414. Цикл Джорджа Байрона «Єврейські мелодії» написаний за
А фольклорними мотивами
Б біблійними мотивами
В історичними мотивами
Г античними мотивами
Д фантастичними мотивами

415. Ліричний герой вірша Джорджа Байрона «Мій дух як ніч…» просить про те, щоб йому
А зіграли на арфі
Б розказали старовинну легенду
В заспівали пісню
Г станцювали танець
Д зіграли на флейті

416. Прометей в однойменному вірші Байрона постає
А самотнім бунтарем
Б романтиком-мрійником
В мандрівником-вигнанцем
Г полум’яним патріотом
Д відстороненим спостерігачем

417. Джордж Байрон у поемі «Мазепа» дав зразок
А барочного героя
Б класицистичного героя
В романтичного героя
Г реалістичного героя
Д модерного героя

418. Літературне джерело поеми Байрона «Мазепа»
А «Історія русів»
Б «Історія Карла XII» Вольтера
В поема «Полтава» Олександра Пушкіна
Г мемуари польського шляхтича Яна Пассека
Д «Літопис Самовидця»

419. Останній вірш Джорджа Байрона мав назву
А «Станси до Августи»
Б «Хотів би жити знов у горах…»
В «Прометей»
Г «У день, коли мені виповнилося тридцять шість років»
Д «Спомин»

420. В основу вірша Джорджа Байрона «Мій дух як ніч…» покладено легенду про царя (царів) Ізраїлю
А Саула і Давида
Б Соломона
В Осії
Г Ішбаала
Д Захарії

421. Літературне джерело вірша Джорджа Байрона «Прометей»
А «Прометей закутий» Есхіла
Б «Теогонія» Гесіода
В «Метаморфози» Овідія
Г «Бесіди» Лукіана
Д «Енеїда» Вергілія

422. Провідним у сюжетній лінії поеми Джорджа Байрона «Мазепа» є мотив
А кохання
Б вірного служіння пажа своєму господарю
В служіння своєму народові
Г зради
Д пошуків скарбів

423. Основний зміст поеми Джорджа Байрона «Мазепа» становить опис
А гетьманування Мазепи
Б війни росіян зі шведами
В поразки Карла XII
Г гонитви дикого коня
Д «зради» Мазепи

424. Вірш Джорджа Байрона «Мій дух як ніч…» пройнятий настроєм
А світової скорботи, самотності, трагічної безнадії
Б любові до життя, надій на краще майбутнє
В передчуття кохання
Г смутку за втраченим коханням
Д тріумфу

425. Яка художня деталь у вірші Джорджа Байрона «Прометей» свідчить про те, що Зевс боїться Прометея?
А у Зевса тремтить голос
Б він не хоче говорити з Прометеєм наодинці
В у нього трясуться блискавки в руках
Г він не може метати громи й блискавки
Д у нього бігають очі

426. Ліричний герой поезій Джорджа Байрона отримав назву
А романтичний герой
Б байронічний герой
В зайва людина
Г маленька людина
Д бунтівний герой

427. Оповідачем у поемі Джорджа Байрона «Мазепа» виступає
А Карл XII
Б Мазепа
В Байрон
Г Вольтер
Д Тереза

428. Головним авторським завданням у поемі Джорджа Байрона «Мазепа» було зображення
А історичної правди
Б стосунків між двома володарями
В стосунків між закоханими
Г внутрішнього стану героя, його почуттів і переживань
Д стосунків героя та його вірного коня

429. Карл XII (за поемою Джорджа Байрона «Мазепа») порівнює Мазепу з
А Ксерксом
Б Річардом Левине Серце
В Петром І
Г Александром Македонським
Д Ганнібалом

430. Вірш Джорджа Байрона «Мій дух як ніч…» входить до циклу
А «Східні поеми»
Б «Єврейські мелодії»
В «До Тирзи»
Г «Ода Наполеонові Бонапартові»
Д він стоїть поза циклами

431. Мазепа, за поемою Джорджа Байрона «Мазепа», при дворі польського короля Яна Казимира був
А камердинером
Б пажем
В лакеєм
Г джурою
Д блазнем

432. Ім’я шляхтянки, у яку закохався Мазепа
А Марія
Б Ядвіга
В Данута
Г Корнелія
Д Тереза

433. Роки життя Адама Міцкевича
А 1797-1856
Б 1776-1822
В 1799-1837
Г 1798-1855
Д 1814-1841

434. 1824 року Адама Міцкевича заарештували за
А написання вільнолюбних віршів
Б небажання служити в царській армії
В участь у таємному патріотичному русі польської молоді
Г дуель з польським шляхтичем
Д зберігання забороненої літератури

435. Перу Адама Міцкевича належать поезії
А «Чому троянди немов неживі», «Не знаю, що стало зо мною…»
Б «Бахчисарай», «Гробниця Потоцької»
В «І нудно і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…»
Г «Поетичне мистецтво», «Так тихо серце плаче»
Д «Я вас любив…», «Я мить чудову пам’ятаю…»

436. Новий напрям у польській поезії — романтизм — започаткувала книга Адама Міцкевича
А «Сонети»
Б «Балади і романси»
В «Дзяди»
Г «Пан Тадеуш»
Д «Кримські сонети»

437. Подані поетичні рядки

І, вчую я слова, що чув у ріднім краї,
Поет, складаючи тобі на честь пісні,
Побачить гроб і мій — для мене заспіває. (Пер. М. Рильського)
взято з вірша Адама Міцкевича

А «Гробниця Потоцької»
Б «Байдари»
В «Бахчисарай»
Г «Пілігрим»
Д «Буря»

438. Ідея «Кримських сонетів» Адама Міцкевича
А якими б чудовими не були інші землі, поет насамперед любить свою батьківщину і потерпає за її долю
Б поет-пілігрим понад усе любить мандрувати мальовничими куточками російської імперії
В краса величної природи співзвучна красі коханої жінки
Г Крим — найгарніший куточок російської імперії
Д Крим має стати незалежною державою

439. Адам Міцкевич не міг жити на батьківщині через
А любов до подорожей
Б матеріальну скруту
В слабке здоров’я
Г заборону царського уряду
Д несприятливий клімат

440. Подані поетичні рядки

Один лиш із гурта — самотній чужаниця —
Гадає: щастя той у світі міг найти,
Хто друзів має ще, хто може ще молиться (Пер. М. Рильського)

взято з вірша Адама Міцкевича
А «Плавба»
Б «Буря»
В «Байдари»
Г «Пілігрим»
Д «Гробниця Потоцької»

441. Епіграфом до «Кримських сонетів» Адама Міцкевича» послужили поетичні рядки
А «Хто бачив край, де розкішшю природи
Оживлені діброви і луги,
Де весело шумлять і грають води
І пестять тихомирні береги» О. Пушкіна

Б «Хотів би жити знов у горах
Дитям безжурним, як колись,
Блукать між скель, в морях суворих
Між хвиль розбурханих нестись» Дж. Байрона

В «Фонтане любощів живий!
Приніс я в дар тобі дві рози.
Люблю немовчний гомін твій
І поетичні чисті сльози» О. Пушкіна

Г «Моє серце в верховині і душа моя» Р. Бернса

Д «Хто поета хоче знати, мусить в край його рушати» Й. В. Гете

442. За легендою, у Бахчисарайському фонтані течуть «сльози»
А Роксолани
Б Марії Потоцької
В Зульфії
Г Джаніке-ханум
Д Земфіри

443. Життя і творчість Адама Міцкевича пронизувала провідна ідея
А визволення батьківщини
Б єдності всіх слов’янських народів
В туги за нездійсненним коханням
Г відміни кріпацтва
Д любові до природи

444. Після подорожі до Криму Адам Міцкевич створює …
А «Кримські поеми»
Б «Кримські мелодії»
В «Кримські балади»
Г «Кримські сонети»
Д «Кримські елегії»

445. Поданий уривок

О де ви, де тепер, любов, могуття й славо,
Що мали у віках сіяти величаво?
Ганьба! Немає вас, а джерело дзвенить (Пер. М. Рильського)

взято з вірша Адама Міцкевича
А «Гробниця Потоцької»
Б «Байдари»
В «Бахчисарай»
Г «Пілігрим»
Д «Буря»

446. Поетичні рядки

Там пел Мицкевич вдохновенный
и, посреди прибрежных скал,
свою Литву воспоминал

присвятив Адамові Міцкевичу російський поет
А Михайло Лєрмонтов
Б Олександр Пушкін
В Анна Ахматова
Г Борис Пастернак
Д Сергій Єсенін

447. Мандрівник, розглядаючи руїни ханської столиці, доходить висновку про плинність усього, що колись було уособленням влади та могутності, у сонеті Міцкевича
А «Байдари»
Б «Бахчисарай»
В «Гробниця Потоцької»
Г «Аю-Даг»
Д «Буря»

448. До циклу «Кримські сонети» входить
А 38 віршів
Б 18 віршів
В 8 віршів
Г 28 віршів
Д 48 віршів

449. До циклу «Кримські сонети» входять твори
А «Залицяння», «Лілеї», «На грецьку кімнату»
Б «До матері-польки», «Візит», «Данаїди», «Два слова»
В «Плавець», «Пролісок», «Ода молодості», «Непевність»
Г «Бахчисарай», «Гробниця Потоцької», «Байдари», «Аю-Даг»
Д «Ода до молодості», «Гражина», «Дзяди», «Пан Тадеуш»

450. Поданий уривок

О Литво! Шум лісів, породжених тобою,
Миліший, ніж Байдар всі солов’ї гучні,
І більше я радів твоїй трясовині,
Як цим шовковицям з їх ніжною красою! (Пер. М. Рильського)

взято з вірша Адама Міцкевича
А «Гробниця Потоцької»
Б «Буря»
В «Бахчисарай»
Г «Пілігрим»
Д «Плавба»

451. Міцкевич назвав Крим
А «Дивний край Одіссея»
Б «Наш останній зоряний рай»
В «Кіммерії темна країна»
Г «Край синіх і лісистих гір»
Д «Схід у мініатюрі»

452. У рядках сонету Адама Міцкевича «Бахчисарай»

О де ви, де тепер, любов, могуття й славо,
Що мали у віках сіяти величаво?
Ганьба! Немає вас, а джерело дзвенить. (Пер. М. Рильського)

висловлена думка про те, що
А усе, що колись було уособленням влади та могутності, плинне і скороминуще
Б годі шукати вічного кохання
В немає нічого прекраснішого від кримських краєвидів
Г життя коротке, а мистецтво вічне
Д потрібно берегти джерела й струмки

453. Провідним мотивом сонета Міцкевича «Пілігрим» є
А страждання від нерозділеного кохання
Б єдність природи і людини
В оспівування краси природи
Г туга за батьківщиною
Д роздуми над сенсом буття

Тести до ЗНО (з відповідями). 19 СТОЛІТТЯ. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

Повернутися на сторіну Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО