Тести до ЗНО (з відповідями). 19 СТОЛІТТЯ. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

  Тести до ЗНО (з відповідями). 19 СТОЛІТТЯ. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

  353. Які зміни в суспільстві спричинилися до виникнення романтизму?
  А навколишній світ почав сприйматися як прекрасна дійсність
  Б сформувались нові уявлення про світ, життя, суспільство, людину
  В надзвичайно посилився влив церкви на розвиток культури і літератури
  Г Європа пережила велике духовне потрясіння і глибоке розчарування у зв’язку з подіями у Франції
  Д занепад економіки в багатьох країнах викликала кризу суспільної та індивідуальної свідомості, розгубленість багатьох митців перед гострими життєвими суперечностями

  354. Романтики захоплювалися оспівуванням доби
  А Середньовіччя
  Б Відродження
  В класицизму
  Г античності
  Д бароко

  355. Романтизм як літературно-художній напрямок виник
  А на межі XVII — XVIII ст.
  Б наприкінці XIX — на початку XX ст.
  В у 80-90-і рр. XVIII ст. — 30-40-і рр. IX ст.
  Г на початку XX ст.
  Д на початку XVII ст.

  356. Не є ознакою романтизму як художнього методу
  А ствердження духовної самобутності та неповторності кожної окремої людини
  Б зображення незвичайних героїв у незвичайних обставинах
  В герой — мрійник, ідеаліст, який пережив тяжкі розчарування, крах своїх ідеалів; самотній мандрівник, вигнанець, стихійний бунтівник
  Г зображення типових обставин, що мали вплив на формування типових характерів різних соціальних прошарків
  Д культ уяви, фантазії, почуттів; культ природи

  357. В основі романтизму як літературно-мистецького напряму лежить
  А зображення ідеальних героїв і високих почуттів
  Б правдиве зображення дійсності
  В обґрунтування концепції людини як істоти, що має права і свободи
  Г зображення мужніх і доблесних героїв-воїнів, які захищають Батьківщину від ворогів
  Д прагнення зламати усталені принципи побудови художнього твору й «норми» смаку публіки

  358. Формування романтизму в багатьох країнах сприяло
  А розвитку буржуазних стосунків
  Б утвердженню монархії
  В пробудженню національної свідомості, розвитку культурних традицій народів, боротьбі за волю
  Г відродженню античного мистецтва
  Д дослідженню людини як унікальної духовної істоти, здатної до вибору власної долі

  359. Мотиви «світової скорботи» вперше прозвучали у творах
  А Адама Міцкевича
  Б Джорджа Байрона
  В Генріха Гейне
  Г Ернста Теодора Амадея Гофмана
  Д Олександра Пушкіна

  360. Роки життя Ернста Теодора Амадея Гофмана
  А 1776-1822
  Б 1749-1832
  В 1759-1805
  Г 1788-1824
  Д 1799-1837

  361. Ернст Теодор Амадей Гофман змінив одне зі своїх трьох імен на честь композитора
  А Бетховена
  Б Гайдна
  В Глюка
  Г Моцарта
  Д Ліллі

  362. Філістери — це
  А кар’єристи
  Б мізантропи
  В люди з обмеженим світоглядом, заклопотані лише власним матеріальним благополуччям
  Г творчі особистості
  Д філантропи

  363. Ентузіасти — це
  А державні службовці
  Б творчі особистості
  В філантропи
  Г пересічні обивателі
  Д мізантропи

  364. Твори Ернста Теодора Амадея Гофмана
  А «Золотий горнець», «Життєва філософія кота Мурра», «Лускунчик і Мишачий король»
  Б «Зимова казка», «Лорелея», «Чому троянди немов неживі…»
  В «Маленький Мук», «Каліф-Лелека», «Карлик-ніс»
  Г «І нудно і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…», «Дума»
  Д «Я вас любив…», «Я мить чудову пам’ятаю…», «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»

  365. Жанр твору Теодора Амадея Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер»
  А казка-притча
  Б повість-притча
  В казка
  Г повість
  Д роман-парабола

  366. Події у творі Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» відбуваються у
  А князівстві Керепес
  Б Австро-Угорській імперії
  В Данському королівстві
  Г країні Неверленд
  Д Пруссії

  367. «Чоловік, майже по-китайському зодягнений, тільки на голові в нього був берет з гарним плюмажем» — це портрет
  А Бальтазара
  Б Фабіана
  В Цахеса
  Г Проспера Альпануса
  Д Пафнутія

  368. Студент Бальтазар був
  А поетом
  Б музикантом
  В скульптором
  Г художником
  Д хореографом

  369. Гофман порівнює Крихітку Цахеса з
  А часником
  Б капустиною
  В редькою
  Г морквиною
  Д кукурудзою

  370. Фея Рожа-Гожа, прагнучи допомогти Цахесові, наділила його
  А даром бачити душу людини наскрізь
  Б трьома вогненно-блискучими волосками
  В даром передбачати долю
  Г незліченним багатством
  Д чарівною паличкою

  371. «Голова в потвори глибоко запала між плечима, на спині виріс горб, як гарбуз, а зразу ж від грудей звисали тонкі, немов ліщинові палички, ноги, тож весь він був схожий на роздвоєну редьку» — це портрет
  А Фабіана
  Б Моша Терпіна
  В Цахеса
  Г Проспера Альпануса
  Д Балтазара

  372. «Запровадження освіти» в повісті-казці Гофмана здійснює
  А князь Пафнутій
  Б Мош Терпін
  В Проспер Альпанус
  Г Бальтазар
  Д Фабіан

  373. Прізвисько крихітки Цахеса Цинобер походить від слова
  А циновка — підстилка із соломи, очерету
  Б циндра — жужіль
  В цинобра — кіновар, фарба яскраво-червоного кольору
  Г цинубель — рубанок
  Д цингель — щоглик

  374. Крихітка Цахес хотів одружитися з
  А Рожею-Гожею
  Б Бальзаміною
  В Кандідою
  Г старостихою Анною
  Д хотів залишитися парубком

  375. Крихітка Цахес досяг найвищої посади
  А таємного експедитора
  Б генерального директора у природничих справах
  В міністра іноземних справ
  Г таємного радника
  Д професора

  376. Чари Цахеса знищив
  А Бальтазар
  Б Мош Терпін
  В Фабіан
  Г Проспер Альпанус
  Д Пафнутій

  377. Основний конфлікт твору Ернста Теодора Амадея Гофмана «Крихітка Цахес» — це протистояння
  А краси і потворності
  Б реального й уявного
  В освіти і невігластва
  Г багатства і бідності
  Д митця й обивателя

  378. Герої твору Гофмана «Крихітка Цахес, на прізвисько Цинобер» поділяються на два табори —
  А оптимісти та песимісти
  Б філістери та ентузіасти
  В митці та обивателі
  Г ідеалісти та матеріалісти
  Д фізики і лірики

  379. Чарівна сила Цахеса полягала у
  А вмінні перетворюватися на різних істот
  Б здатності привласнювати чужі здобутки
  В вмінні передбачати долю
  Г надзвичайній фізичній силі
  Д вмінні переміщатися в часопросторі

  380. Три вогненно-блискучі волоски, якими Рожа-Гожа наділила Цахеса, символізували владу
  А мистецтва над людьми
  Б золота над людьми
  В диявола над людьми
  Г краси над людьми
  Д магії над людьми

  381. «Її обличчя, хоч його і можна було назвати бездоганно прегарним, справляло іноді якесь дивне, майже моторошне враження» — це портрет
  А Рожі-Гожої
  Б Кандіди
  В матері Цахеса, старої Лізи
  Г Бальзаміни
  Д покоївки Цахеса

  382. Потворність Цахеса бачили
  А Пафнутій
  Б Фабіан
  В Кандіда
  Г Мош Терпін
  Д Балтазар

  383. Крихітка Цахес закінчив своє життя у
  А своєму ліжку
  Б коминку
  В срібній посудині з ручкою, що стояла біля туалету
  Г саду
  Д чайнику

  384. Ім’я феї, яка допомагала Крихітці Цахесу
  А Бальзаміна
  Б Кандіда
  В Земфіра
  Г Рожабельверде
  Д Гін гема

  385. Камердинер Андрес став першим міністром Керепеса, тому що
  А був найосвіченішим і найталановитішим
  Б був найвищим на зріст
  В колись виручив князя, позичивши йому шість дукатів у корчмі
  Г вмів найвище стрибати
  Д був надзвичайно вродливим

  386. «Стрункий юнак років двадцяти трьох або чотирьох, із темних блискучих очей якого промовляє живий і ясний розум» — це портрет
  А Бальтазара
  Б Фабіана
  В Цахеса
  Г Проспера Альпануса
  Д Моша Терпіна

  387. «Це ж дрібниця, яку я похапцем написав минулої ночі…» — ці слова Цахес сказав про
  А працю-дослідження Моша Терпіна про відмінність вина від води
  Б історію перетворення сурдута Фабіана
  В доповідь міністрові іноземних справ
  Г сонет, написаний Бальтазаром для Кандіди
  Д історію свого народження

  388. Князь Барсануф нагородив свого міністра Цинобра орденом
  А Підв’язки
  Б Сант-Яго
  В Лазні
  Г Зелено-плямистого Тигра
  Д Почесного Легіону

  389. Крихітка Цахес позбувся своєї могутності через те, що
  А його виваляли в багнюці, і його волосся заплуталося
  Б фея Рожа-Гожа скасувала свої чари
  В Бальтазар висмикнув три вогненно-блискучі волосини і спалив їх
  Г його постригли розгнівані мешканці князівства
  Д його розлюбила Кандіда

  390. Образ малюка Цахеса є
  А сатиричним
  Б романтичним
  В гротескним
  Г реалістичним
  Д іронічним

  391. Встановіть послідовність подій у творі Ернста Теодора Амадея Гофмана «Крихітка Цахес, на прізвисько Цинобер.
  А історія з Фабіановим сурдутом
  Б двобій Проспера Альпануса й Рожі-Гожої
  В купівля Барсануфом цибулі в матері Цахеса
  Г нагородження Цахеса орденом

  Ключ: 1Г 2А ЗБ 4В

  392. Роки життя Генріха Гейне
  А 1797-1856
  Б 1776-1822
  В 1799-1837
  Г 1798-1855
  Д 1802-1827

  393. Генріх Гейне — це видатний
  А англійський поет
  Б єврейський поет
  В німецький поет
  Г польський поет
  Д французький поет

  394. Найвідоміша збірка поезій Генріха Гейне має назву
  А «Пісня над піснями»
  Б «Подорож до Гарцу»
  В «Німеччина. Зимова казка»
  Г «Книга пісень»
  Д «Канцоньєре»

  395. Збірка Генріха Гейне «Книга пісень» складається з розділів
  А «Чому троянди немов неживі», «Білі глянцеві манжети», «Не знаю, що стало зо мною…»
  Б «Подорож до Гарцу», «Ундіна», «Німеччина. Зимова казка»
  В «Гяур», «Корсар», «Мазепа», «Лара»
  Г «Страждання юності», «Ліричне інтермецо», «Знову на батьківщині», «Північне море»
  Д «Книга пісень», «Книга сонетів», «Книга елегій»

  396. Вірші циклу «Ліричне інтермецо» Генріха Гейне переважно належать до
  А філософської лірики
  Б інтимної лірики
  В патріотичної лірики
  Г пейзажної лірики
  Д вільнолюбної лірики

  397. Подані поетичні рядки

  І бачить він сон про пальму,
  Що десь у південній землі Сумує в німій самотині
  На спаленій сонцем скалі. (Пер. Л. Первомайського)
  взято з вірша Генріха Гейне

  А «Лорелей»
  Б «Білі глянцеві манжети»
  В «Коли розлучаються двоє»
  Г «Вмирають люди і роки»
  Д «Самотній кедр на стромині»

  398. Українською народною піснею став вірш Генріха Гейне
  А «Хотів би я в слово єдине…»
  Б «Коли розлучаються двоє»
  В «Самотній кедр на стромині»
  Г «Лорелей»
  Д «Білі глянцеві манжети»

  399. Назва збірки поезій «Книга пісень» Генріха Гейне свідчить про зв’язок з
  А Біблією
  Б творчістю Петрарки
  В античністю
  Г фольклором
  Д релігією

  400. Поетична збірка Гейне «Книга пісень» складається з
  А п’яти розділів
  Б чотирьох розділів
  В двох розділів
  Г трьох розділів
  Д двох розділів

  401. У вірші «Не знаю, що стало зо мною…» Гейне звертається до традиційного для романтиків образу
  А Ундіни
  Б Лорелей
  В Ленори
  Г Русалоньки
  Д Світлани

  402. Цикли «Страждання юності» та «Ліричне інтермецо», які увійшли до збірки Гейне «Книга пісень», присвячені
  А романтичним, любовним пригодам, часто трагічним переживанням
  Б патріотичним почуттям героя
  В філософським роздумам над сенсом буття
  Г іронічному зображенню німецької дійсності
  Д сатирі на існуючу владу

  403. На формування світогляду Гейне вплинув
  А Фрідріх II
  Б Наполеон
  В Людовік XVI
  Г Вольтер
  Д Гете

  404. Вірші Генріха Гейне «Самотній кедр на стромині», «Чому троянди немов неживі» входять до циклу зі збірки «Книга пісень»
  А «Страждання юності»
  Б «Ліричне інтермецо»
  В «Знову на батьківщині»
  Г «Північне море»
  Д не входять до цієї збірки

  405. Вірші Генріха Гейне «Не знаю, що стало зо мною», «Вмирають люди і роки» входять до циклу зі збірки «Книга пісень»
  А «Страждання юності»
  Б «Ліричне інтермецо»
  В «Знову на батьківщині»
  Г «Північне море»
  Д не входять до цієї збірки

  406. В основу вірша Генріха Гейне «Не знаю, що стало зо мною…» покладено
  А реальний випадок із життя
  Б німецьку народну пісню
  В анекдот
  Г німецький героїчний епос
  Д старовинну німецьку легенду про річкову фею

  407. Зіставлення внутрішніх переживань поета з явищами природи у літературознавстві називають
  А алюзією
  Б психологічним паралелізмом
  В синтаксичним паралелізмом
  Г олюдненням
  Д ремінісценцією

  408. Лорелей (за поезією Генріха Гейне «Не знаю, що стало зі мною…») була феєю річки
  А Одер
  Б Майн
  В Рейн
  Г Дунай
  Д Ільм

  409. Останній період свого життя Генріх Гейне назвав
  А подорожжю у нікуди
  Б сходами, що ведуть униз
  В Сізіфовою працею
  Г матрацною могилою
  Д найвищим розквітом

  410. Роки життя Джорджа Ноела Гордона Байрона
  А 1797-1856
  Б 1776-1822
  В 1799-1837
  Г 1802-1827
  Д 1788-1824

  411. Джордж Байрон брав участь у суспільно-політичному русі
  А карбонаріїв
  Б філаретів
  В москвофілів
  Г хлопоманів
  Д декабристів

  412. Твори, що належать перу Джорджа Байрона
  А «Лотта у Веймарі», «Страждання молодого Вертера», «Фауст», «Вільшаний король»
  Б «Розбійники», «Підступність і кохання», «Вільгельм Телль», «Марія Стюарт»
  В «Золотий горнець», «Кавалер Глюк», «Лускунчик та Мишачий король», «Крейслеріана»
  Г «Гяур», «Корсар», «Манфред», «Лара», «Дон Жуан»
  Д «Зимова казка», «Лорелея», «Чому троянди немов неживі…», «Не знаю, що стало зо мною»

  413. Європейську славу Байронові приніс твір
  А «Дон Жуан»
  Б «Манфред»
  В «Мазепа»
  Г «Паломництво Чайльд-Гарольда»
  Д «Пррметей»

  414. Цикл Джорджа Байрона «Єврейські мелодії» написаний за
  А фольклорними мотивами
  Б біблійними мотивами
  В історичними мотивами
  Г античними мотивами
  Д фантастичними мотивами

  415. Ліричний герой вірша Джорджа Байрона «Мій дух як ніч…» просить про те, щоб йому
  А зіграли на арфі
  Б розказали старовинну легенду
  В заспівали пісню
  Г станцювали танець
  Д зіграли на флейті

  416. Прометей в однойменному вірші Байрона постає
  А самотнім бунтарем
  Б романтиком-мрійником
  В мандрівником-вигнанцем
  Г полум’яним патріотом
  Д відстороненим спостерігачем

  417. Джордж Байрон у поемі «Мазепа» дав зразок
  А барочного героя
  Б класицистичного героя
  В романтичного героя
  Г реалістичного героя
  Д модерного героя

  418. Літературне джерело поеми Байрона «Мазепа»
  А «Історія русів»
  Б «Історія Карла XII» Вольтера
  В поема «Полтава» Олександра Пушкіна
  Г мемуари польського шляхтича Яна Пассека
  Д «Літопис Самовидця»

  419. Останній вірш Джорджа Байрона мав назву
  А «Станси до Августи»
  Б «Хотів би жити знов у горах…»
  В «Прометей»
  Г «У день, коли мені виповнилося тридцять шість років»
  Д «Спомин»

  420. В основу вірша Джорджа Байрона «Мій дух як ніч…» покладено легенду про царя (царів) Ізраїлю
  А Саула і Давида
  Б Соломона
  В Осії
  Г Ішбаала
  Д Захарії

  421. Літературне джерело вірша Джорджа Байрона «Прометей»
  А «Прометей закутий» Есхіла
  Б «Теогонія» Гесіода
  В «Метаморфози» Овідія
  Г «Бесіди» Лукіана
  Д «Енеїда» Вергілія

  422. Провідним у сюжетній лінії поеми Джорджа Байрона «Мазепа» є мотив
  А кохання
  Б вірного служіння пажа своєму господарю
  В служіння своєму народові
  Г зради
  Д пошуків скарбів

  423. Основний зміст поеми Джорджа Байрона «Мазепа» становить опис
  А гетьманування Мазепи
  Б війни росіян зі шведами
  В поразки Карла XII
  Г гонитви дикого коня
  Д «зради» Мазепи

  424. Вірш Джорджа Байрона «Мій дух як ніч…» пройнятий настроєм
  А світової скорботи, самотності, трагічної безнадії
  Б любові до життя, надій на краще майбутнє
  В передчуття кохання
  Г смутку за втраченим коханням
  Д тріумфу

  425. Яка художня деталь у вірші Джорджа Байрона «Прометей» свідчить про те, що Зевс боїться Прометея?
  А у Зевса тремтить голос
  Б він не хоче говорити з Прометеєм наодинці
  В у нього трясуться блискавки в руках
  Г він не може метати громи й блискавки
  Д у нього бігають очі

  426. Ліричний герой поезій Джорджа Байрона отримав назву
  А романтичний герой
  Б байронічний герой
  В зайва людина
  Г маленька людина
  Д бунтівний герой

  427. Оповідачем у поемі Джорджа Байрона «Мазепа» виступає
  А Карл XII
  Б Мазепа
  В Байрон
  Г Вольтер
  Д Тереза

  428. Головним авторським завданням у поемі Джорджа Байрона «Мазепа» було зображення
  А історичної правди
  Б стосунків між двома володарями
  В стосунків між закоханими
  Г внутрішнього стану героя, його почуттів і переживань
  Д стосунків героя та його вірного коня

  429. Карл XII (за поемою Джорджа Байрона «Мазепа») порівнює Мазепу з
  А Ксерксом
  Б Річардом Левине Серце
  В Петром І
  Г Александром Македонським
  Д Ганнібалом

  430. Вірш Джорджа Байрона «Мій дух як ніч…» входить до циклу
  А «Східні поеми»
  Б «Єврейські мелодії»
  В «До Тирзи»
  Г «Ода Наполеонові Бонапартові»
  Д він стоїть поза циклами

  431. Мазепа, за поемою Джорджа Байрона «Мазепа», при дворі польського короля Яна Казимира був
  А камердинером
  Б пажем
  В лакеєм
  Г джурою
  Д блазнем

  432. Ім’я шляхтянки, у яку закохався Мазепа
  А Марія
  Б Ядвіга
  В Данута
  Г Корнелія
  Д Тереза

  433. Роки життя Адама Міцкевича
  А 1797-1856
  Б 1776-1822
  В 1799-1837
  Г 1798-1855
  Д 1814-1841

  434. 1824 року Адама Міцкевича заарештували за
  А написання вільнолюбних віршів
  Б небажання служити в царській армії
  В участь у таємному патріотичному русі польської молоді
  Г дуель з польським шляхтичем
  Д зберігання забороненої літератури

  435. Перу Адама Міцкевича належать поезії
  А «Чому троянди немов неживі», «Не знаю, що стало зо мною…»
  Б «Бахчисарай», «Гробниця Потоцької»
  В «І нудно і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…»
  Г «Поетичне мистецтво», «Так тихо серце плаче»
  Д «Я вас любив…», «Я мить чудову пам’ятаю…»

  436. Новий напрям у польській поезії — романтизм — започаткувала книга Адама Міцкевича
  А «Сонети»
  Б «Балади і романси»
  В «Дзяди»
  Г «Пан Тадеуш»
  Д «Кримські сонети»

  437. Подані поетичні рядки

  І, вчую я слова, що чув у ріднім краї,
  Поет, складаючи тобі на честь пісні,
  Побачить гроб і мій — для мене заспіває. (Пер. М. Рильського)
  взято з вірша Адама Міцкевича

  А «Гробниця Потоцької»
  Б «Байдари»
  В «Бахчисарай»
  Г «Пілігрим»
  Д «Буря»

  438. Ідея «Кримських сонетів» Адама Міцкевича
  А якими б чудовими не були інші землі, поет насамперед любить свою батьківщину і потерпає за її долю
  Б поет-пілігрим понад усе любить мандрувати мальовничими куточками російської імперії
  В краса величної природи співзвучна красі коханої жінки
  Г Крим — найгарніший куточок російської імперії
  Д Крим має стати незалежною державою

  439. Адам Міцкевич не міг жити на батьківщині через
  А любов до подорожей
  Б матеріальну скруту
  В слабке здоров’я
  Г заборону царського уряду
  Д несприятливий клімат

  440. Подані поетичні рядки

  Один лиш із гурта — самотній чужаниця —
  Гадає: щастя той у світі міг найти,
  Хто друзів має ще, хто може ще молиться (Пер. М. Рильського)

  взято з вірша Адама Міцкевича
  А «Плавба»
  Б «Буря»
  В «Байдари»
  Г «Пілігрим»
  Д «Гробниця Потоцької»

  441. Епіграфом до «Кримських сонетів» Адама Міцкевича» послужили поетичні рядки
  А «Хто бачив край, де розкішшю природи
  Оживлені діброви і луги,
  Де весело шумлять і грають води
  І пестять тихомирні береги» О. Пушкіна

  Б «Хотів би жити знов у горах
  Дитям безжурним, як колись,
  Блукать між скель, в морях суворих
  Між хвиль розбурханих нестись» Дж. Байрона

  В «Фонтане любощів живий!
  Приніс я в дар тобі дві рози.
  Люблю немовчний гомін твій
  І поетичні чисті сльози» О. Пушкіна

  Г «Моє серце в верховині і душа моя» Р. Бернса

  Д «Хто поета хоче знати, мусить в край його рушати» Й. В. Гете

  442. За легендою, у Бахчисарайському фонтані течуть «сльози»
  А Роксолани
  Б Марії Потоцької
  В Зульфії
  Г Джаніке-ханум
  Д Земфіри

  443. Життя і творчість Адама Міцкевича пронизувала провідна ідея
  А визволення батьківщини
  Б єдності всіх слов’янських народів
  В туги за нездійсненним коханням
  Г відміни кріпацтва
  Д любові до природи

  444. Після подорожі до Криму Адам Міцкевич створює …
  А «Кримські поеми»
  Б «Кримські мелодії»
  В «Кримські балади»
  Г «Кримські сонети»
  Д «Кримські елегії»

  445. Поданий уривок

  О де ви, де тепер, любов, могуття й славо,
  Що мали у віках сіяти величаво?
  Ганьба! Немає вас, а джерело дзвенить (Пер. М. Рильського)

  взято з вірша Адама Міцкевича
  А «Гробниця Потоцької»
  Б «Байдари»
  В «Бахчисарай»
  Г «Пілігрим»
  Д «Буря»

  446. Поетичні рядки

  Там пел Мицкевич вдохновенный
  и, посреди прибрежных скал,
  свою Литву воспоминал

  присвятив Адамові Міцкевичу російський поет
  А Михайло Лєрмонтов
  Б Олександр Пушкін
  В Анна Ахматова
  Г Борис Пастернак
  Д Сергій Єсенін

  447. Мандрівник, розглядаючи руїни ханської столиці, доходить висновку про плинність усього, що колись було уособленням влади та могутності, у сонеті Міцкевича
  А «Байдари»
  Б «Бахчисарай»
  В «Гробниця Потоцької»
  Г «Аю-Даг»
  Д «Буря»

  448. До циклу «Кримські сонети» входить
  А 38 віршів
  Б 18 віршів
  В 8 віршів
  Г 28 віршів
  Д 48 віршів

  449. До циклу «Кримські сонети» входять твори
  А «Залицяння», «Лілеї», «На грецьку кімнату»
  Б «До матері-польки», «Візит», «Данаїди», «Два слова»
  В «Плавець», «Пролісок», «Ода молодості», «Непевність»
  Г «Бахчисарай», «Гробниця Потоцької», «Байдари», «Аю-Даг»
  Д «Ода до молодості», «Гражина», «Дзяди», «Пан Тадеуш»

  450. Поданий уривок

  О Литво! Шум лісів, породжених тобою,
  Миліший, ніж Байдар всі солов’ї гучні,
  І більше я радів твоїй трясовині,
  Як цим шовковицям з їх ніжною красою! (Пер. М. Рильського)

  взято з вірша Адама Міцкевича
  А «Гробниця Потоцької»
  Б «Буря»
  В «Бахчисарай»
  Г «Пілігрим»
  Д «Плавба»

  451. Міцкевич назвав Крим
  А «Дивний край Одіссея»
  Б «Наш останній зоряний рай»
  В «Кіммерії темна країна»
  Г «Край синіх і лісистих гір»
  Д «Схід у мініатюрі»

  452. У рядках сонету Адама Міцкевича «Бахчисарай»

  О де ви, де тепер, любов, могуття й славо,
  Що мали у віках сіяти величаво?
  Ганьба! Немає вас, а джерело дзвенить. (Пер. М. Рильського)

  висловлена думка про те, що
  А усе, що колись було уособленням влади та могутності, плинне і скороминуще
  Б годі шукати вічного кохання
  В немає нічого прекраснішого від кримських краєвидів
  Г життя коротке, а мистецтво вічне
  Д потрібно берегти джерела й струмки

  453. Провідним мотивом сонета Міцкевича «Пілігрим» є
  А страждання від нерозділеного кохання
  Б єдність природи і людини
  В оспівування краси природи
  Г туга за батьківщиною
  Д роздуми над сенсом буття

  Тести до ЗНО (з відповідями). 19 СТОЛІТТЯ. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

  Повернутися на сторіну Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

  Комментарии закрыты.