Тестові завдання на встановлення послідовності. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ ТЕСТИ. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

Тестові завдання на встановлення послідовності. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ ТЕСТИ. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

1276. Встановіть відповідність між прізвищем автора і назвою його твору.
1 Михайло Лермонтов А «Майстер і Маргарита»
2 Михайло Булгаков Б «Злочин і кара»
3 Федір Достоєвський В «Герой нашого часу»
4 Олександр Пушкін Г «Євгеній Онєгін»
Д «Крихітка Цахес»

Ключ: 1В 2А 3Б 4Г

1277. Встановіть відповідність між прізвищем літературного героя і назвою твору.
1 Грушницький А «Шинель»
2 Ленський Б «Євгеній Онєгін»
3 Мармеладов В «Герой нашого часу»
4 Башмачкін Г «Злочин і кара»
Д «Гобсек»

Ключ: 1В 2Б 3Г 4А

1278. Встановіть відповідність між літературною течією і письменником — його представником.
1 Сергій Єсенін А акмеїзм
2 Олександр Блок Б імажинізм
3 Володимир Маяковський В футуризм
4 Анна Ахматова Г символізм
Д постмодернізм

Ключ: 1Б 2Г ЗВ 4А

1279. Встановіть відповідність між письменником і літературною героїнею.
1 Михайло Лермонтов А Татьяна
2 Данте Аліг’єрі Б Маргарита
3 Олександр Пушкін В Беатріче
4 Михайло Булгаков Г Бела
Д Лаура

Ключ: 1Г 2В 3А 4Б

1280. Встановіть відповідність між твором і жанром.
1 «Євгеній Онєгін» Пушкіна А епічна поема
2 «Чума» Камю Б роман у віршах
3 «Шинель» Гоголя В оповідання
4 «Одіссея» Гомера Г роман-епопея
Д роман-притча

Ключ: 1Б 2Д 3В 4А

1281. Встановіть відповідність між письменником і добою.
1 Гомер А Відродження
2 Джордж Байрон Б Просвітництво
3 Йоганн Вольфганг Гете В Романтизм
4 Вільям Шекспір Г Античність
Д Бароко

Ключ: 1Г 2В 3Б 4А

1282. Встановіть відповідність між назвою збірки та її автором.
1 «Сатурнічні вірші» А Волт Вітмен
2 «Кримські сонети» Б Поль Верлен
3 «Книга пісень» В Франческо Петрарка
4 «Листя трави» Г Адам Міцкевич
Д Шарль Бодлер

Ключ: 1Б 2Г 3В 4А

1283. Встановіть відповідність між письменником і країною.
1 Джордж Байрон А Франція
2 Франческо Петрарка Б Німеччина
3 Оноре де Бальзак В Англія
4 Йоганн Вольфганг Гете Г Італія
Д Росія

Ключ: 1В 2Г 3А 4Б

1284. Встановіть відповідність між прізвищем автора і назвою його твору.
1 Микола Гоголь А «Перевтілення»
2 Франц Кафка Б «Старий і море»
3 Йоганн Вольфганг Гете В «Мертві душі»
4 Ернест Хемінгуей Г «Вільшаний король»
Д «Дамаскін»

Ключ: 1В 2А 3Г 4Б

1285. Встановіть відповідність між літературним героєм і назвою твору.
1 Родіон Раскольников А «Євгеній Онєгін»
2 Акакій Башмачкін Б «Майстер і Маргарита»
3 Іван Бездомний В «Шинель»
4 Татьяна Ларіна Г «Злочин і кара»
Д «Герой нашого часу»

Ключ: 1Г 2В 3Б 4А

1286. Встановіть відповідність між літературною течією і письменником — її представником.
1 акмеїзм
2 екзистенціалізм
3 естетизм
4 постмодернізм

А Оскар Вайльд
Б Милорад Павич
В Альбер Камю
Г Анна Ахматова
Д Шарль Бодлер

Ключ: 1Г 2В 3А 4Б

1287. Встановіть відповідність між письменником і країною.
1 Ернест Хемінгуей А Норвегія
2 Франц Кафка Б Сербія
3 Генрік Ібсен В Австрія
4 Милорад Павич Г США
Д Німеччина

Ключ: 1Г 2В 3А 4Б

1288. Встановіть відповідність між твором і його жанром.
1 «Євгеній Онєгін» Пушкіна А трагедія
2 «Гамлет» Шекспіра Б роман у віршах
3 «Реквієм» Ахматової В повість-притча
4 «Старий і море» Хемінгуея Г поема
Д роман-антиутопія

Ключ: 1Б 2А 3Г 4В

1289. Встановіть відповідність між письменником і літературною добою.
1 Есхіл А Відродження
2 Генріх Гейне Б Просвітництво
3 Йоганн Вольфганг Гете В Романтизм
4 Франческо Петрарка Г Античність
Д Класицизм

Ключ: 1Г 2В 3Б 4А

1290. Встановіть відповідність між назвою художнього засобу та його визначенням.
1 гіпербола А художнє означення
2 метафора Б олюднення
3 епітет В художнє перенесення значення
4 персоніфікація Г художнє перебільшення
Д художнє переменшення

Ключ:  1Г 2В 3А 4Б

1291. Встановіть відповідність між етапом розвитку світової літератури та його хронологічними рамками.
1 література доби Просвітництва А кінець ХVІІ-ХVІІІ ст.
2 література доби Відродження Б V-ХV ст.
3 література доби Середньовіччя В VIII ст. до н. е. — III ст. н. е.
4 антична література Г ХV-ХVІІ ст.
Д кінець XIX — початок XX ст.

Ключ: 1А 2Г 3Б 4В

1292. Встановіть відповідність між назвою літературознавчого терміна та його визначенням.
1 верлібр
2 епіграф
3 терцина
4 сонет

А вислів, який автор вміщує перед текстом твору або його частиною
Б вірш без рими з довільним чергуванням рядків різної довжини
В стійка лірична віршова форма із 14 рядків (поєднаних між собою двох чотиривіршів— катренів і двох тривіршів — терцин) з певним порядком римування (абба абба вгв вгв)
Г строфа з трьох рядків п’ятистопного ямба, в якій середній рядок римується з крайніми — першим і третім — у наступній строфі, завершуючись окремим рядком, римованим з другим рядком попередньої строфи
Д поетичний твір, в якому графіка візуально описує предмети і пов’язані з ними явища.

Ключ: 1Б 2А 3Г 4В

1293. Встановіть відповідність між літературно-мистецькою течією та її основною рисою.
1 класицизм
2 романтизм
3 критичний реалізм
4 модернізм

А зображення типових героїв у типових обставинах
Б орієнтація на античну літературу, яка проголошувалася ідеальною, класичною, гідною наслідування
В створення нової художньої реальності та експерименти з нею
Г зображення незвичайних героїв у незвичайних обставинах
Д інтертекстуальність

Ключ: 1Б 2Г 3А 4В

1294. Встановіть відповідність між літературним героєм і назвою твору
1 Грегор Замза А «Божественна комедія»
2 Манолін Б «Герой нашого часу»
3 Григорій Печорін В «Старий і море»
4 Беатріче Г «Перевтілення»
Д «Дамаскін»

Ключ: 1Г 2В 3Б 4А

1295. Встановіть відповідність між літературним напрямком і країною його виникнення.
1 символізм А Італія
2 футуризм Б Франція
3 естетизм В Англія
4 акмеїзм Г Росія
Д Норвегія

Ключ: 1Б 2А 3В 4Г

1296. Встановіть відповідність між письменником і літературною добою.
1 Гомер А Просвітництво
2 Йоганн Вольфганг Гете Б Відродження
3 Адам Міцкевич В Античність
4 Мігель де Сервантес Г Романтизм
Д Бароко

Ключ:  1В 2А 3Г 4Б

1297. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом) твору.
1 трагедія А Ленський
2 каліграма Б Галілей
3 роман у віршах В Грушницький
4 роман Г зарізана голубка
Д Офелія

Ключ: 1Д 2Г 3А 4В

1298. Установіть відповідність між літературно-художнім напрямом та типом літературного героя.
1 природна людина, вихована за законами розуму та природи
2 носій однієї пристрасті, риси характеру
3 незвичайна особистість, самотній бунтар
4 соціальний тип конкретної доби

А романтизм
Б класицизм
В реалізм
Г просвітництво
Д бароко

Ключ: 1Г 2Б 3А 4В

1299. Встановіть відповідність між літературною течією і письменником – її представником.
1 класицизм А Федір Достоєвський
2 романтизм Б Педро Кальдерон
3 бароко В Мольєр
4 реалізм Г Джордж Байрон
Д Вольтер

Ключ: 1В 2Г 3Б 4А

1300. Встановіть відповідність між літературознавчим терміном та його визначенням.
1 екзистенціалізм
2 символізм
3 реалізм
4 імпресіонізм

А одна з течій модернізму, де використовується художній символ замість образу, що відтворює певне явище
Б модерністська течія у мистецтві та літературі, яка відзначається ушляхетненим, витонченим відтворенням особистісних вражень та спостережень, мінливих відчуттів і переживань
В ідейно-художній напрям та метод у літературі та мистецтві, для якого характерне об’єктивне і достовірне відображення подій
Г напрям у філософії та модерністська течія в літературі, представники яких у своїх працях і художніх творах намагалися розкрити таємницю буття загалом
Д авангардистська течія в мистецтві та літературі, що виникла на межі 10-20-х років XX ст. і яка проголосила джерелом мистецтва сферу несвідомого, а його методом — розрив логічних зв’язків, які змінювалися суб’єктивними асоціаціями

Ключ:  1Г 2А 3В 4Б

1301. Встановіть відповідність між літературним напрямком та часом його виникнення.
1 футуризм А 1912 р.
2 акмеїзм Б 1870-1880 рр.
3 символізм В 1914 -1918 рр.
4 імажинізм Г 1909 р.
Д XXI ст.

Ключ: 1Г 2А 3Б 4В

1302. Встановіть відповідність між крилатим висловом та його автором.
1 «Рукописи не горять»
2 «І який росіянин не любить швидкої їзди!»
3 «Коханню всі віки покірні»
4 «Щастя цілого світу не варте сльозинки хоча б однієї замученої дитини»

А Олександр Пушкін
Б Михайло Булгаков
В Микола Гоголь
Г Федір Достоєвський
Д Михайло Лермонтов

Ключ: 1Б 2В 3А 4Г

1303. Встановіть відповідність між прізвищем автора і назвою його твору.
1 Борис Пастернак А «Реквієм»
2 Анна Ахматова Б «Зарізана голубка і водограй»
3 Гійом Аполлінер В «Доктор Живаго»
4 Олександр Блок Г «Дванадцять»
Д «Хмара у штанях»

Ключ:  1В 2А 3Б 4Г

1304. Встановіть відповідність між літературним героєм і назвою твору.
1 Володимир Ленський А «Майстер і Маргарита»
2 Азазелло Б «Крихітка Цахес»
3 Нора В «Євгеній Онєгін»
4 Рожа-Гожа Г «Ляльковий дім»
Д «Дамаскін»

Ключ: 1В 2А 3Г 4Б

1305. Встановіть відповідність між письменником і країною.
1 Гійом Аполлінер А Англія
2 Джордж Байрон Б Ірландія
3 Джеймс Джойс В Німеччина
4 Генріх Гейне Г Франція
Д Росія

Ключ: 1Г 2А 3Б 4В

1306. Встановіть відповідність між літературною добою і країною її започаткування.
1 Ренесанс А Стародавня Греція
2 Античність Б Франція
3 Просвітництво В Англія
4 Класицизм Г Італія
Д Стародавній Рим

Ключ: 1Г 2А 3В 4Б

1307. Встановіть відповідність між письменником і літературним напрямком.
1 Джеймс Джойс А модернізм
2 Джордж Байрон Б критичний реалізм
3 Оноре де Бальзак В постмодернізм
4 Милорад Павич Г романтизм
Д екзистенціалізм

Ключ: 1А 2Г 3Б 4В

1308. Встановіть відповідність між прізвищем автора і назвою його твору.
1 Олександр Блок А «На дорогу йду я в самотині…»
2 Поль Верлен Б «Так тихо серце плаче»
3 Михайло Лермонтов В «Весно, весно, без меж і без краю…»
4 Генріх Гейне Г «Не знаю, що стало зо мною…»
Д «Я пам’ятник собі поставив незотлінний»

Ключ: 1В 2Б 3А 4Г

1309. Встановіть відповідність між літературними героями та героїнями.
1 Княжна Мері А Родіон Раскольников
2 Татьяна Ларіна Б Григорій Печорін
3 Соня Мармеладова В Володимир Ленський
4 Ольга Ларіна Г Євгеній Онєгін
Д Максим Максимович

Ключ: 1Б 2Г 3А 4В

1310. Встановіть відповідність між письменником і країною.
1 Ернест Хемінгуей А Франція
2 Оскар Вайльд Б Іспанія
3 Оноре де Бальзак В США
4 Мігель де Сервантес Г Англія
Д Німеччина

Ключ: 1В 2Г 3А 4Б

1311. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом) твору.
1 повість-притча А Дервіль
2 психологічне есе Б Манолін
3 повість В Майстер
4 роман Г Нора
Д Джакомо

Ключ: 1Б 2Д 3А 4В

1312. Встановіть відповідність між письменником і крилатим висловом.
1 Олександр Пушкін А «Рукописи не горять»
2 Михайло Булгаков Б «Що менше жінку ми кохаєм, то більше ми до серця їй»
3 Федір Достоєвський В «Спинися, мить! Прекрасна ти!»
4 Йоганн Вольфганг Гете. Г «Краса врятує світ»
Д «Життя — це сон»

Ключ: 1Б 2А 3Г 4В

1313. Установіть відповідність між жанром і персонажем твору.
1 оповідання А Крогстад
2 роман Б Максим де Трай
3 повість В Соня Мармеладова
4 драма Г Роланд
Д Грегор

Ключ: 1Д 2В 3Б 4А

1314. Встановіть відповідність між літературним родом та його характеристикою.
1 епос А зображення життя в дії, на сцені
2 лірика Б зображення життя в думках і почуттях
3 драма В зображення життя в оповіді про людину
4 ліро-епіка Г зображення життя в дії, думках і почуттях

Ключ:  1В 2Б 3А 4Г

1315. Встановіть відповідність між літературним героєм і назвою твору
1 Сантьяго А «Гамлет»
2 Санчо Панса Б «Старий і море»
3 Гораціо В «Перевтілення»
4 Грегор Замза Г «Дон Кіхот»
Д «Чума»

Ключ: 1Б 2Г 3А 4В

1316. Встановіть відповідність між літературним героєм та його другом у творі.
1 Ахілл А Г ораціо
2 Роланд Б Санчо Панса
3 Гамлет В Олів’єр
4 Дон Кіхот Г Патрокл
Д Володимир Ленський

Ключ: 1Г 2В 3А 4Б

1317. Встановіть відповідність між письменником і літературною героїнею.
1 Вергілій А Офелія
2 Гомер Б Еврідіка
3 Райнер Марія Рільке В Дідона
4 Вільям Шекспір Г Пенелопа
Д Татьяна

Ключ: 1В 2Г 3Б 4А

1318. Встановіть відповідність між епіграфом і твором.
1 «О, rus. О, Русь»
2 «Правда, гірка правда»
3 «…так хто ж ти, нарешті?
— Я — частина тієї сили, яка вічно хоче зла і вічно здійснює благо»
4 «Хто хоче зрозуміти поета, повинен побувати у поетовій країні»

А «Майстер і Маргарита» Булгакова
Б «Євгеній Онєгін» Пушкіна
В «Кримські сонети» Міцкевича
Г «Червоне і чорне» Стендаля
Д «Злочин і кара» Достоєвського

Ключ: 1Б 2Г 3А 4В

1319. Встановіть відповідність між назвою ліричного твору (за першим рядком) та його автором.
1 «Я вас любив»
2 «Мело, мело по всій землі…»
3 «І нудно, і сумно…»
4 «Весно, весно, без меж і без краю…»

А Борис Пастернак
Б Михайло Лермонтов
В Олександр Блок
Г Олександр Пушкін
Д Анна Ахматова

Ключ: 1Г 2А 3Б 4В

1320. Встановіть відповідність між твором і країною, у якій відбувається дія цього тво]
1 «Старий і море» А Алжир
2 «Портрет Доріана Грея» Б Куба
3 «Гамлет» В Англія
4 «Чума» Г Данія
Д США

Ключ: 1Б 2В 3Г 4А

1321. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом) твору.
1 роман А Галілео Галілей
2 драма Б Фанні Мальво
3 повість-притча В Марк Щуробій
4 повість Г Сантьяго
Д Незнайома

Ключ: 1В 2А 3Г 4Б

1322. Встановіть хронологічну послідовність літературно-мистецьких течій.
А Класицизм
Б Романтизм
В Бароко
Г Ренесанс

Ключ:  1Г 2А 3В 4Б

1323. Розташуйте жанрові різновиди роману в хронологічній послідовності їх виникнення.
А пригодницький роман
Б роман-антиутопія
В науково-фантастичний роман
Г історичний роман

Ключ: 1А 2Г 3В 4Б

1324. Розташуйте літературних персонажів за часом їх виникнення.
А Гобсек
Б Грегор Замза
В Акакій Башмачкін
Г Доріан Грей

Ключ: 1В 2А 3Г 4Б

1325. Розташуйте прізвища письменників за часом їхньої творчості.
А Мігель де Сервантес
Б Джордж Байрон
В Франческо Петрарка
Г Джеймс Джойс

Ключ:  1В 2А 3Б 4Г

1326. Розташуйте літературні твори за часом їх написання.
А «Злочин і кара» Ф. Достоєвського
Б «Майстер і Маргарита» М. Булгакова
В «Реквієм» А. Ахматової
Г «Євгеній Онєгін» О. Пушкіна

Ключ: 1Г 2А 3Б 4В

1327. Розташуйте літературні явища у хронологічній послідовності їх виникнення.
А «театр абсурду»
Б «театр мовчання»
В «епічний театр»
Г античний театр

Ключ:  1Г 2В 3А 4Б

1328. Встановіть хронологічну послідовність літературно-мистецьких течій.
А символізм
Б екзистенціалізм
В романтизм
Г постмодернізм

Ключ: 1В 2А 3Б 4Г

1329. Розташуйте прозові твори у послідовності збільшення їх розміру.
А роман
Б роман-епопея
В повість
Г оповідання

Ключ: 1Г 2В 3А 4Б

1330. Розташуйте літературних персонажів за часом їх створення.
А Фауст
Б Майстер і Маргарита
В Гобсек
Г Родіон Раскольников

Ключ:  1А 2В 3Г 4Б

1331. Розташуйте прізвища письменників відповідно до доби, на яку припадала їхня творчість.
А Милорад Павич
Б Генрік Ібсен
В Борис Пастернак
Г Вільям Шекспір

Ключ: 1Г 2Б 3В 4А

1332. Встановіть хронологічну послідовність літературно-мистецьких напрямів.
А постмодернізм
Б романтизм
В модернізм
Г реалізм

Ключ:  1Б 2Г 3В 4А

1333. Розташуйте літературних героїнь за часом їх створення.
А Татьяна Ларіна
Б Гретхен
В Соня Мармеладова
Г Дульсінея Тобоська

Ключ: 1Г 2Б 3А 4В

1334. Розташуйте прізвища письменників відповідно до доби, на яку припадала їхня творчість.
А Мольєр
Б Генріх Гейне
В Альбер Камю
Г Оноре де Бальзак

Ключ: 1А 2Б 3Г 4В

1335. Розташуйте романи за часом їх написання.
А «Злочин і кара» Ф. Достоєвського
Б «Майстер і Маргарита» М. Булгакова
В «Чума» А. Камю
Г «Євгеній Онєгін» О. Пушкіна

Ключ: 1Г 2А 3Б 4В

1336. Розташуйте літературні жанри у хронологічній послідовності їх виникнення.
А роман-епопея
Б середньовічний епос
В ліро-епічна поема
Г епічна поема

Ключ: 1Г 2Б 3В 4А

1337. Встановіть хронологічну послідовність літературно-мистецьких течій.
А критичний реалізм
Б модернізм
В постмодернізм
Г романтизм

Ключ: 1Г 2А 3Б 4В

1338. Розташуйте літературних персонажів за часом їх виникнення.
А Дон Кіхот
Б Гамлет
В Євгеній Онєгін
Г Грегор Замза

Ключ: 1Б 2А 3В 4Г

1339. Розташуйте прізвища письменників за часом їхньої творчості.
А Милорад Павич
Б Михайло Булгаков
В Федір Достоєвський
Г Олександр Пушкін

Ключ: 1Г 2В 3Б 4А

1340. Розташуйте літературні твори за часом їх написання.
А «Дон Кіхот» Сервантеса
Б «Божественна комедія» Данте
В «Канцоньєре» Петрарки
Г «Життя — це сон» Кальдерона

Ключ: 1Б 2В 3А 4Г

1341. Розташуйте російські літературні модерністські течії (школи) у хронологічній послідовності їх виникнення.
А акмеїзм
Б символізм
В футуризм
Г імажинізм

Ключ: 1Б 2В 3А 4Г
1342. Розташуйте літературних персонажів за часом їх виникнення.
А Роланд
Б Крихітка Цахес
В Манолін
Г Акакій Акакійович

Ключ: 1А 2Б 3Г 4В

1343. Розташуйте письменників за часом їхньої творчості.
А Ернест Хемінгуей
Б Ернст Теодор Амадей Гофман
В Адам Міцкевич
Г Данте

Ключ: 1Г 2Б 3В 4А

1344. Розташуйте літературні твори за часом їх написання.
А «Улісс» Джеймса Джойса
Б «Чума» Альбера Камю
В «Зимова казка» Генріха Гейне
Г «Дамаскін» Милорада Павича

Ключ: 1В 2А 3Б 4Г

1345. Розташуйте літературних персонажів за часом їх створення.
А Родіон Раскольников
Б Грегор Замза
В Раймон Рамбер
Г Григорій Печорін

Ключ: 1Г 2А 3Б 4В

1346. Розташуйте прізвища письменників відповідно до доби, на яку припадала їхня творчість.
А Вільям Шекспір
Б Джордж Байрон
В Франц Кафка
Г Йоганн Вольфганг Гете

Ключ: 1А 2Г 3Б 4В

1347. Розташуйте літературні твори в послідовності їх написання.
А «Злочин і кара» Федора Достоєвського
Б «Майстер і Маргарита» Михайла Булгакова
В «Зарізана голубка й водограй» Гійома Аполлінера
Г «Міщанин-шляхтич» Мольєра

Ключ: 1Г 2А 3В 4Б

1348. Розташуйте літературних героїнь у хронологічній послідовності появи творів про них.
А Татьяна Ларіна
Б Офелія
В Беатріче
Г Дідона

Ключ: 1Г 2В 3Б 4А

1349. Розташуйте імена та прізвища письменників у хронологічній послідовності їх творчості.
А Борис Пастернак
Б Олександр Пушкін
В Федір Достоєвський
Г Вільям Шекспір

Ключ: 1Г 2Б 3В 4А
1350. Розташуйте прізвища поетів у хронологічній послідовності, відповідно до доби, на яку припадала їхня творчість.
А Олександр Пушкін
Б Вергілій
В Борис Пастернак
Г Франческо Петрарка

Ключ: 1Б 2Г 3А 4В

1351. Розташуйте літературні твори у хронологічній послідовності зображених у них історичних епох (починаючи від найдавнішої).
А «Старий і море» Ернеста Хемінгуея
Б «Майстер і Маргарита» Михайла Булгакова
В «Чума» Альбера Камю
Г «Пісня про Роланда»

Ключ: 1Г 2Б 3В 4А

1352. Розташуйте твори драматургії у хронологічній послідовності за часом їх написання.
А «Міщанин-шляхтич» Мольєра
Б «Гамлет» Шекспіра
В «Прометей закутий» Есхіла
Г «Ляльковий дім» Ібсена

Ключ:  1В 2Б 3А 4Г

Тестові завдання на встановлення послідовності. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ ТЕСТИ. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

Повернутися на сторіну Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО