Тестові завдання на встановлення послідовності. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ ТЕСТИ. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

  Тестові завдання на встановлення послідовності. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ ТЕСТИ. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

  1276. Встановіть відповідність між прізвищем автора і назвою його твору.
  1 Михайло Лермонтов А «Майстер і Маргарита»
  2 Михайло Булгаков Б «Злочин і кара»
  3 Федір Достоєвський В «Герой нашого часу»
  4 Олександр Пушкін Г «Євгеній Онєгін»
  Д «Крихітка Цахес»

  Ключ: 1В 2А 3Б 4Г

  1277. Встановіть відповідність між прізвищем літературного героя і назвою твору.
  1 Грушницький А «Шинель»
  2 Ленський Б «Євгеній Онєгін»
  3 Мармеладов В «Герой нашого часу»
  4 Башмачкін Г «Злочин і кара»
  Д «Гобсек»

  Ключ: 1В 2Б 3Г 4А

  1278. Встановіть відповідність між літературною течією і письменником — його представником.
  1 Сергій Єсенін А акмеїзм
  2 Олександр Блок Б імажинізм
  3 Володимир Маяковський В футуризм
  4 Анна Ахматова Г символізм
  Д постмодернізм

  Ключ: 1Б 2Г ЗВ 4А

  1279. Встановіть відповідність між письменником і літературною героїнею.
  1 Михайло Лермонтов А Татьяна
  2 Данте Аліг’єрі Б Маргарита
  3 Олександр Пушкін В Беатріче
  4 Михайло Булгаков Г Бела
  Д Лаура

  Ключ: 1Г 2В 3А 4Б

  1280. Встановіть відповідність між твором і жанром.
  1 «Євгеній Онєгін» Пушкіна А епічна поема
  2 «Чума» Камю Б роман у віршах
  3 «Шинель» Гоголя В оповідання
  4 «Одіссея» Гомера Г роман-епопея
  Д роман-притча

  Ключ: 1Б 2Д 3В 4А

  1281. Встановіть відповідність між письменником і добою.
  1 Гомер А Відродження
  2 Джордж Байрон Б Просвітництво
  3 Йоганн Вольфганг Гете В Романтизм
  4 Вільям Шекспір Г Античність
  Д Бароко

  Ключ: 1Г 2В 3Б 4А

  1282. Встановіть відповідність між назвою збірки та її автором.
  1 «Сатурнічні вірші» А Волт Вітмен
  2 «Кримські сонети» Б Поль Верлен
  3 «Книга пісень» В Франческо Петрарка
  4 «Листя трави» Г Адам Міцкевич
  Д Шарль Бодлер

  Ключ: 1Б 2Г 3В 4А

  1283. Встановіть відповідність між письменником і країною.
  1 Джордж Байрон А Франція
  2 Франческо Петрарка Б Німеччина
  3 Оноре де Бальзак В Англія
  4 Йоганн Вольфганг Гете Г Італія
  Д Росія

  Ключ: 1В 2Г 3А 4Б

  1284. Встановіть відповідність між прізвищем автора і назвою його твору.
  1 Микола Гоголь А «Перевтілення»
  2 Франц Кафка Б «Старий і море»
  3 Йоганн Вольфганг Гете В «Мертві душі»
  4 Ернест Хемінгуей Г «Вільшаний король»
  Д «Дамаскін»

  Ключ: 1В 2А 3Г 4Б

  1285. Встановіть відповідність між літературним героєм і назвою твору.
  1 Родіон Раскольников А «Євгеній Онєгін»
  2 Акакій Башмачкін Б «Майстер і Маргарита»
  3 Іван Бездомний В «Шинель»
  4 Татьяна Ларіна Г «Злочин і кара»
  Д «Герой нашого часу»

  Ключ: 1Г 2В 3Б 4А

  1286. Встановіть відповідність між літературною течією і письменником — її представником.
  1 акмеїзм
  2 екзистенціалізм
  3 естетизм
  4 постмодернізм

  А Оскар Вайльд
  Б Милорад Павич
  В Альбер Камю
  Г Анна Ахматова
  Д Шарль Бодлер

  Ключ: 1Г 2В 3А 4Б

  1287. Встановіть відповідність між письменником і країною.
  1 Ернест Хемінгуей А Норвегія
  2 Франц Кафка Б Сербія
  3 Генрік Ібсен В Австрія
  4 Милорад Павич Г США
  Д Німеччина

  Ключ: 1Г 2В 3А 4Б

  1288. Встановіть відповідність між твором і його жанром.
  1 «Євгеній Онєгін» Пушкіна А трагедія
  2 «Гамлет» Шекспіра Б роман у віршах
  3 «Реквієм» Ахматової В повість-притча
  4 «Старий і море» Хемінгуея Г поема
  Д роман-антиутопія

  Ключ: 1Б 2А 3Г 4В

  1289. Встановіть відповідність між письменником і літературною добою.
  1 Есхіл А Відродження
  2 Генріх Гейне Б Просвітництво
  3 Йоганн Вольфганг Гете В Романтизм
  4 Франческо Петрарка Г Античність
  Д Класицизм

  Ключ: 1Г 2В 3Б 4А

  1290. Встановіть відповідність між назвою художнього засобу та його визначенням.
  1 гіпербола А художнє означення
  2 метафора Б олюднення
  3 епітет В художнє перенесення значення
  4 персоніфікація Г художнє перебільшення
  Д художнє переменшення

  Ключ:  1Г 2В 3А 4Б

  1291. Встановіть відповідність між етапом розвитку світової літератури та його хронологічними рамками.
  1 література доби Просвітництва А кінець ХVІІ-ХVІІІ ст.
  2 література доби Відродження Б V-ХV ст.
  3 література доби Середньовіччя В VIII ст. до н. е. — III ст. н. е.
  4 антична література Г ХV-ХVІІ ст.
  Д кінець XIX — початок XX ст.

  Ключ: 1А 2Г 3Б 4В

  1292. Встановіть відповідність між назвою літературознавчого терміна та його визначенням.
  1 верлібр
  2 епіграф
  3 терцина
  4 сонет

  А вислів, який автор вміщує перед текстом твору або його частиною
  Б вірш без рими з довільним чергуванням рядків різної довжини
  В стійка лірична віршова форма із 14 рядків (поєднаних між собою двох чотиривіршів— катренів і двох тривіршів — терцин) з певним порядком римування (абба абба вгв вгв)
  Г строфа з трьох рядків п’ятистопного ямба, в якій середній рядок римується з крайніми — першим і третім — у наступній строфі, завершуючись окремим рядком, римованим з другим рядком попередньої строфи
  Д поетичний твір, в якому графіка візуально описує предмети і пов’язані з ними явища.

  Ключ: 1Б 2А 3Г 4В

  1293. Встановіть відповідність між літературно-мистецькою течією та її основною рисою.
  1 класицизм
  2 романтизм
  3 критичний реалізм
  4 модернізм

  А зображення типових героїв у типових обставинах
  Б орієнтація на античну літературу, яка проголошувалася ідеальною, класичною, гідною наслідування
  В створення нової художньої реальності та експерименти з нею
  Г зображення незвичайних героїв у незвичайних обставинах
  Д інтертекстуальність

  Ключ: 1Б 2Г 3А 4В

  1294. Встановіть відповідність між літературним героєм і назвою твору
  1 Грегор Замза А «Божественна комедія»
  2 Манолін Б «Герой нашого часу»
  3 Григорій Печорін В «Старий і море»
  4 Беатріче Г «Перевтілення»
  Д «Дамаскін»

  Ключ: 1Г 2В 3Б 4А

  1295. Встановіть відповідність між літературним напрямком і країною його виникнення.
  1 символізм А Італія
  2 футуризм Б Франція
  3 естетизм В Англія
  4 акмеїзм Г Росія
  Д Норвегія

  Ключ: 1Б 2А 3В 4Г

  1296. Встановіть відповідність між письменником і літературною добою.
  1 Гомер А Просвітництво
  2 Йоганн Вольфганг Гете Б Відродження
  3 Адам Міцкевич В Античність
  4 Мігель де Сервантес Г Романтизм
  Д Бароко

  Ключ:  1В 2А 3Г 4Б

  1297. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом) твору.
  1 трагедія А Ленський
  2 каліграма Б Галілей
  3 роман у віршах В Грушницький
  4 роман Г зарізана голубка
  Д Офелія

  Ключ: 1Д 2Г 3А 4В

  1298. Установіть відповідність між літературно-художнім напрямом та типом літературного героя.
  1 природна людина, вихована за законами розуму та природи
  2 носій однієї пристрасті, риси характеру
  3 незвичайна особистість, самотній бунтар
  4 соціальний тип конкретної доби

  А романтизм
  Б класицизм
  В реалізм
  Г просвітництво
  Д бароко

  Ключ: 1Г 2Б 3А 4В

  1299. Встановіть відповідність між літературною течією і письменником – її представником.
  1 класицизм А Федір Достоєвський
  2 романтизм Б Педро Кальдерон
  3 бароко В Мольєр
  4 реалізм Г Джордж Байрон
  Д Вольтер

  Ключ: 1В 2Г 3Б 4А

  1300. Встановіть відповідність між літературознавчим терміном та його визначенням.
  1 екзистенціалізм
  2 символізм
  3 реалізм
  4 імпресіонізм

  А одна з течій модернізму, де використовується художній символ замість образу, що відтворює певне явище
  Б модерністська течія у мистецтві та літературі, яка відзначається ушляхетненим, витонченим відтворенням особистісних вражень та спостережень, мінливих відчуттів і переживань
  В ідейно-художній напрям та метод у літературі та мистецтві, для якого характерне об’єктивне і достовірне відображення подій
  Г напрям у філософії та модерністська течія в літературі, представники яких у своїх працях і художніх творах намагалися розкрити таємницю буття загалом
  Д авангардистська течія в мистецтві та літературі, що виникла на межі 10-20-х років XX ст. і яка проголосила джерелом мистецтва сферу несвідомого, а його методом — розрив логічних зв’язків, які змінювалися суб’єктивними асоціаціями

  Ключ:  1Г 2А 3В 4Б

  1301. Встановіть відповідність між літературним напрямком та часом його виникнення.
  1 футуризм А 1912 р.
  2 акмеїзм Б 1870-1880 рр.
  3 символізм В 1914 -1918 рр.
  4 імажинізм Г 1909 р.
  Д XXI ст.

  Ключ: 1Г 2А 3Б 4В

  1302. Встановіть відповідність між крилатим висловом та його автором.
  1 «Рукописи не горять»
  2 «І який росіянин не любить швидкої їзди!»
  3 «Коханню всі віки покірні»
  4 «Щастя цілого світу не варте сльозинки хоча б однієї замученої дитини»

  А Олександр Пушкін
  Б Михайло Булгаков
  В Микола Гоголь
  Г Федір Достоєвський
  Д Михайло Лермонтов

  Ключ: 1Б 2В 3А 4Г

  1303. Встановіть відповідність між прізвищем автора і назвою його твору.
  1 Борис Пастернак А «Реквієм»
  2 Анна Ахматова Б «Зарізана голубка і водограй»
  3 Гійом Аполлінер В «Доктор Живаго»
  4 Олександр Блок Г «Дванадцять»
  Д «Хмара у штанях»

  Ключ:  1В 2А 3Б 4Г

  1304. Встановіть відповідність між літературним героєм і назвою твору.
  1 Володимир Ленський А «Майстер і Маргарита»
  2 Азазелло Б «Крихітка Цахес»
  3 Нора В «Євгеній Онєгін»
  4 Рожа-Гожа Г «Ляльковий дім»
  Д «Дамаскін»

  Ключ: 1В 2А 3Г 4Б

  1305. Встановіть відповідність між письменником і країною.
  1 Гійом Аполлінер А Англія
  2 Джордж Байрон Б Ірландія
  3 Джеймс Джойс В Німеччина
  4 Генріх Гейне Г Франція
  Д Росія

  Ключ: 1Г 2А 3Б 4В

  1306. Встановіть відповідність між літературною добою і країною її започаткування.
  1 Ренесанс А Стародавня Греція
  2 Античність Б Франція
  3 Просвітництво В Англія
  4 Класицизм Г Італія
  Д Стародавній Рим

  Ключ: 1Г 2А 3В 4Б

  1307. Встановіть відповідність між письменником і літературним напрямком.
  1 Джеймс Джойс А модернізм
  2 Джордж Байрон Б критичний реалізм
  3 Оноре де Бальзак В постмодернізм
  4 Милорад Павич Г романтизм
  Д екзистенціалізм

  Ключ: 1А 2Г 3Б 4В

  1308. Встановіть відповідність між прізвищем автора і назвою його твору.
  1 Олександр Блок А «На дорогу йду я в самотині…»
  2 Поль Верлен Б «Так тихо серце плаче»
  3 Михайло Лермонтов В «Весно, весно, без меж і без краю…»
  4 Генріх Гейне Г «Не знаю, що стало зо мною…»
  Д «Я пам’ятник собі поставив незотлінний»

  Ключ: 1В 2Б 3А 4Г

  1309. Встановіть відповідність між літературними героями та героїнями.
  1 Княжна Мері А Родіон Раскольников
  2 Татьяна Ларіна Б Григорій Печорін
  3 Соня Мармеладова В Володимир Ленський
  4 Ольга Ларіна Г Євгеній Онєгін
  Д Максим Максимович

  Ключ: 1Б 2Г 3А 4В

  1310. Встановіть відповідність між письменником і країною.
  1 Ернест Хемінгуей А Франція
  2 Оскар Вайльд Б Іспанія
  3 Оноре де Бальзак В США
  4 Мігель де Сервантес Г Англія
  Д Німеччина

  Ключ: 1В 2Г 3А 4Б

  1311. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом) твору.
  1 повість-притча А Дервіль
  2 психологічне есе Б Манолін
  3 повість В Майстер
  4 роман Г Нора
  Д Джакомо

  Ключ: 1Б 2Д 3А 4В

  1312. Встановіть відповідність між письменником і крилатим висловом.
  1 Олександр Пушкін А «Рукописи не горять»
  2 Михайло Булгаков Б «Що менше жінку ми кохаєм, то більше ми до серця їй»
  3 Федір Достоєвський В «Спинися, мить! Прекрасна ти!»
  4 Йоганн Вольфганг Гете. Г «Краса врятує світ»
  Д «Життя — це сон»

  Ключ: 1Б 2А 3Г 4В

  1313. Установіть відповідність між жанром і персонажем твору.
  1 оповідання А Крогстад
  2 роман Б Максим де Трай
  3 повість В Соня Мармеладова
  4 драма Г Роланд
  Д Грегор

  Ключ: 1Д 2В 3Б 4А

  1314. Встановіть відповідність між літературним родом та його характеристикою.
  1 епос А зображення життя в дії, на сцені
  2 лірика Б зображення життя в думках і почуттях
  3 драма В зображення життя в оповіді про людину
  4 ліро-епіка Г зображення життя в дії, думках і почуттях

  Ключ:  1В 2Б 3А 4Г

  1315. Встановіть відповідність між літературним героєм і назвою твору
  1 Сантьяго А «Гамлет»
  2 Санчо Панса Б «Старий і море»
  3 Гораціо В «Перевтілення»
  4 Грегор Замза Г «Дон Кіхот»
  Д «Чума»

  Ключ: 1Б 2Г 3А 4В

  1316. Встановіть відповідність між літературним героєм та його другом у творі.
  1 Ахілл А Г ораціо
  2 Роланд Б Санчо Панса
  3 Гамлет В Олів’єр
  4 Дон Кіхот Г Патрокл
  Д Володимир Ленський

  Ключ: 1Г 2В 3А 4Б

  1317. Встановіть відповідність між письменником і літературною героїнею.
  1 Вергілій А Офелія
  2 Гомер Б Еврідіка
  3 Райнер Марія Рільке В Дідона
  4 Вільям Шекспір Г Пенелопа
  Д Татьяна

  Ключ: 1В 2Г 3Б 4А

  1318. Встановіть відповідність між епіграфом і твором.
  1 «О, rus. О, Русь»
  2 «Правда, гірка правда»
  3 «…так хто ж ти, нарешті?
  — Я — частина тієї сили, яка вічно хоче зла і вічно здійснює благо»
  4 «Хто хоче зрозуміти поета, повинен побувати у поетовій країні»

  А «Майстер і Маргарита» Булгакова
  Б «Євгеній Онєгін» Пушкіна
  В «Кримські сонети» Міцкевича
  Г «Червоне і чорне» Стендаля
  Д «Злочин і кара» Достоєвського

  Ключ: 1Б 2Г 3А 4В

  1319. Встановіть відповідність між назвою ліричного твору (за першим рядком) та його автором.
  1 «Я вас любив»
  2 «Мело, мело по всій землі…»
  3 «І нудно, і сумно…»
  4 «Весно, весно, без меж і без краю…»

  А Борис Пастернак
  Б Михайло Лермонтов
  В Олександр Блок
  Г Олександр Пушкін
  Д Анна Ахматова

  Ключ: 1Г 2А 3Б 4В

  1320. Встановіть відповідність між твором і країною, у якій відбувається дія цього тво]
  1 «Старий і море» А Алжир
  2 «Портрет Доріана Грея» Б Куба
  3 «Гамлет» В Англія
  4 «Чума» Г Данія
  Д США

  Ключ: 1Б 2В 3Г 4А

  1321. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом) твору.
  1 роман А Галілео Галілей
  2 драма Б Фанні Мальво
  3 повість-притча В Марк Щуробій
  4 повість Г Сантьяго
  Д Незнайома

  Ключ: 1В 2А 3Г 4Б

  1322. Встановіть хронологічну послідовність літературно-мистецьких течій.
  А Класицизм
  Б Романтизм
  В Бароко
  Г Ренесанс

  Ключ:  1Г 2А 3В 4Б

  1323. Розташуйте жанрові різновиди роману в хронологічній послідовності їх виникнення.
  А пригодницький роман
  Б роман-антиутопія
  В науково-фантастичний роман
  Г історичний роман

  Ключ: 1А 2Г 3В 4Б

  1324. Розташуйте літературних персонажів за часом їх виникнення.
  А Гобсек
  Б Грегор Замза
  В Акакій Башмачкін
  Г Доріан Грей

  Ключ: 1В 2А 3Г 4Б

  1325. Розташуйте прізвища письменників за часом їхньої творчості.
  А Мігель де Сервантес
  Б Джордж Байрон
  В Франческо Петрарка
  Г Джеймс Джойс

  Ключ:  1В 2А 3Б 4Г

  1326. Розташуйте літературні твори за часом їх написання.
  А «Злочин і кара» Ф. Достоєвського
  Б «Майстер і Маргарита» М. Булгакова
  В «Реквієм» А. Ахматової
  Г «Євгеній Онєгін» О. Пушкіна

  Ключ: 1Г 2А 3Б 4В

  1327. Розташуйте літературні явища у хронологічній послідовності їх виникнення.
  А «театр абсурду»
  Б «театр мовчання»
  В «епічний театр»
  Г античний театр

  Ключ:  1Г 2В 3А 4Б

  1328. Встановіть хронологічну послідовність літературно-мистецьких течій.
  А символізм
  Б екзистенціалізм
  В романтизм
  Г постмодернізм

  Ключ: 1В 2А 3Б 4Г

  1329. Розташуйте прозові твори у послідовності збільшення їх розміру.
  А роман
  Б роман-епопея
  В повість
  Г оповідання

  Ключ: 1Г 2В 3А 4Б

  1330. Розташуйте літературних персонажів за часом їх створення.
  А Фауст
  Б Майстер і Маргарита
  В Гобсек
  Г Родіон Раскольников

  Ключ:  1А 2В 3Г 4Б

  1331. Розташуйте прізвища письменників відповідно до доби, на яку припадала їхня творчість.
  А Милорад Павич
  Б Генрік Ібсен
  В Борис Пастернак
  Г Вільям Шекспір

  Ключ: 1Г 2Б 3В 4А

  1332. Встановіть хронологічну послідовність літературно-мистецьких напрямів.
  А постмодернізм
  Б романтизм
  В модернізм
  Г реалізм

  Ключ:  1Б 2Г 3В 4А

  1333. Розташуйте літературних героїнь за часом їх створення.
  А Татьяна Ларіна
  Б Гретхен
  В Соня Мармеладова
  Г Дульсінея Тобоська

  Ключ: 1Г 2Б 3А 4В

  1334. Розташуйте прізвища письменників відповідно до доби, на яку припадала їхня творчість.
  А Мольєр
  Б Генріх Гейне
  В Альбер Камю
  Г Оноре де Бальзак

  Ключ: 1А 2Б 3Г 4В

  1335. Розташуйте романи за часом їх написання.
  А «Злочин і кара» Ф. Достоєвського
  Б «Майстер і Маргарита» М. Булгакова
  В «Чума» А. Камю
  Г «Євгеній Онєгін» О. Пушкіна

  Ключ: 1Г 2А 3Б 4В

  1336. Розташуйте літературні жанри у хронологічній послідовності їх виникнення.
  А роман-епопея
  Б середньовічний епос
  В ліро-епічна поема
  Г епічна поема

  Ключ: 1Г 2Б 3В 4А

  1337. Встановіть хронологічну послідовність літературно-мистецьких течій.
  А критичний реалізм
  Б модернізм
  В постмодернізм
  Г романтизм

  Ключ: 1Г 2А 3Б 4В

  1338. Розташуйте літературних персонажів за часом їх виникнення.
  А Дон Кіхот
  Б Гамлет
  В Євгеній Онєгін
  Г Грегор Замза

  Ключ: 1Б 2А 3В 4Г

  1339. Розташуйте прізвища письменників за часом їхньої творчості.
  А Милорад Павич
  Б Михайло Булгаков
  В Федір Достоєвський
  Г Олександр Пушкін

  Ключ: 1Г 2В 3Б 4А

  1340. Розташуйте літературні твори за часом їх написання.
  А «Дон Кіхот» Сервантеса
  Б «Божественна комедія» Данте
  В «Канцоньєре» Петрарки
  Г «Життя — це сон» Кальдерона

  Ключ: 1Б 2В 3А 4Г

  1341. Розташуйте російські літературні модерністські течії (школи) у хронологічній послідовності їх виникнення.
  А акмеїзм
  Б символізм
  В футуризм
  Г імажинізм

  Ключ: 1Б 2В 3А 4Г
  1342. Розташуйте літературних персонажів за часом їх виникнення.
  А Роланд
  Б Крихітка Цахес
  В Манолін
  Г Акакій Акакійович

  Ключ: 1А 2Б 3Г 4В

  1343. Розташуйте письменників за часом їхньої творчості.
  А Ернест Хемінгуей
  Б Ернст Теодор Амадей Гофман
  В Адам Міцкевич
  Г Данте

  Ключ: 1Г 2Б 3В 4А

  1344. Розташуйте літературні твори за часом їх написання.
  А «Улісс» Джеймса Джойса
  Б «Чума» Альбера Камю
  В «Зимова казка» Генріха Гейне
  Г «Дамаскін» Милорада Павича

  Ключ: 1В 2А 3Б 4Г

  1345. Розташуйте літературних персонажів за часом їх створення.
  А Родіон Раскольников
  Б Грегор Замза
  В Раймон Рамбер
  Г Григорій Печорін

  Ключ: 1Г 2А 3Б 4В

  1346. Розташуйте прізвища письменників відповідно до доби, на яку припадала їхня творчість.
  А Вільям Шекспір
  Б Джордж Байрон
  В Франц Кафка
  Г Йоганн Вольфганг Гете

  Ключ: 1А 2Г 3Б 4В

  1347. Розташуйте літературні твори в послідовності їх написання.
  А «Злочин і кара» Федора Достоєвського
  Б «Майстер і Маргарита» Михайла Булгакова
  В «Зарізана голубка й водограй» Гійома Аполлінера
  Г «Міщанин-шляхтич» Мольєра

  Ключ: 1Г 2А 3В 4Б

  1348. Розташуйте літературних героїнь у хронологічній послідовності появи творів про них.
  А Татьяна Ларіна
  Б Офелія
  В Беатріче
  Г Дідона

  Ключ: 1Г 2В 3Б 4А

  1349. Розташуйте імена та прізвища письменників у хронологічній послідовності їх творчості.
  А Борис Пастернак
  Б Олександр Пушкін
  В Федір Достоєвський
  Г Вільям Шекспір

  Ключ: 1Г 2Б 3В 4А
  1350. Розташуйте прізвища поетів у хронологічній послідовності, відповідно до доби, на яку припадала їхня творчість.
  А Олександр Пушкін
  Б Вергілій
  В Борис Пастернак
  Г Франческо Петрарка

  Ключ: 1Б 2Г 3А 4В

  1351. Розташуйте літературні твори у хронологічній послідовності зображених у них історичних епох (починаючи від найдавнішої).
  А «Старий і море» Ернеста Хемінгуея
  Б «Майстер і Маргарита» Михайла Булгакова
  В «Чума» Альбера Камю
  Г «Пісня про Роланда»

  Ключ: 1Г 2Б 3В 4А

  1352. Розташуйте твори драматургії у хронологічній послідовності за часом їх написання.
  А «Міщанин-шляхтич» Мольєра
  Б «Гамлет» Шекспіра
  В «Прометей закутий» Есхіла
  Г «Ляльковий дім» Ібсена

  Ключ:  1В 2Б 3А 4Г

  Тестові завдання на встановлення послідовності. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ ТЕСТИ. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

  Повернутися на сторіну Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

  Комментарии закрыты.