• Реклама

Тестові завдання на встановлення послідовності. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ ТЕСТИ. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

Тестові завдання на встановлення послідовності. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ ТЕСТИ. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

1276. Встановіть відповідність між прізвищем автора і назвою його твору.
1 Михайло Лермонтов А «Майстер і Маргарита»
2 Михайло Булгаков Б «Злочин і кара»
3 Федір Достоєвський В «Герой нашого часу»
4 Олександр Пушкін Г «Євгеній Онєгін»
Д «Крихітка Цахес»

Ключ: 1В 2А 3Б 4Г

1277. Встановіть відповідність між прізвищем літературного героя і назвою твору.
1 Грушницький А «Шинель»
2 Ленський Б «Євгеній Онєгін»
3 Мармеладов В «Герой нашого часу»
4 Башмачкін Г «Злочин і кара»
Д «Гобсек»

Ключ: 1В 2Б 3Г 4А

1278. Встановіть відповідність між літературною течією і письменником — його представником.
1 Сергій Єсенін А акмеїзм
2 Олександр Блок Б імажинізм
3 Володимир Маяковський В футуризм
4 Анна Ахматова Г символізм
Д постмодернізм

Ключ: 1Б 2Г ЗВ 4А

1279. Встановіть відповідність між письменником і літературною героїнею.
1 Михайло Лермонтов А Татьяна
2 Данте Аліг’єрі Б Маргарита
3 Олександр Пушкін В Беатріче
4 Михайло Булгаков Г Бела
Д Лаура

Ключ: 1Г 2В 3А 4Б

1280. Встановіть відповідність між твором і жанром.
1 «Євгеній Онєгін» Пушкіна А епічна поема
2 «Чума» Камю Б роман у віршах
3 «Шинель» Гоголя В оповідання
4 «Одіссея» Гомера Г роман-епопея
Д роман-притча

Ключ: 1Б 2Д 3В 4А

1281. Встановіть відповідність між письменником і добою.
1 Гомер А Відродження
2 Джордж Байрон Б Просвітництво
3 Йоганн Вольфганг Гете В Романтизм
4 Вільям Шекспір Г Античність
Д Бароко

Ключ: 1Г 2В 3Б 4А

1282. Встановіть відповідність між назвою збірки та її автором.
1 «Сатурнічні вірші» А Волт Вітмен
2 «Кримські сонети» Б Поль Верлен
3 «Книга пісень» В Франческо Петрарка
4 «Листя трави» Г Адам Міцкевич
Д Шарль Бодлер

Ключ: 1Б 2Г 3В 4А

1283. Встановіть відповідність між письменником і країною.
1 Джордж Байрон А Франція
2 Франческо Петрарка Б Німеччина
3 Оноре де Бальзак В Англія
4 Йоганн Вольфганг Гете Г Італія
Д Росія

Ключ: 1В 2Г 3А 4Б

1284. Встановіть відповідність між прізвищем автора і назвою його твору.
1 Микола Гоголь А «Перевтілення»
2 Франц Кафка Б «Старий і море»
3 Йоганн Вольфганг Гете В «Мертві душі»
4 Ернест Хемінгуей Г «Вільшаний король»
Д «Дамаскін»

Ключ: 1В 2А 3Г 4Б

1285. Встановіть відповідність між літературним героєм і назвою твору.
1 Родіон Раскольников А «Євгеній Онєгін»
2 Акакій Башмачкін Б «Майстер і Маргарита»
3 Іван Бездомний В «Шинель»
4 Татьяна Ларіна Г «Злочин і кара»
Д «Герой нашого часу»

Ключ: 1Г 2В 3Б 4А

1286. Встановіть відповідність між літературною течією і письменником — її представником.
1 акмеїзм
2 екзистенціалізм
3 естетизм
4 постмодернізм

А Оскар Вайльд
Б Милорад Павич
В Альбер Камю
Г Анна Ахматова
Д Шарль Бодлер

Ключ: 1Г 2В 3А 4Б

1287. Встановіть відповідність між письменником і країною.
1 Ернест Хемінгуей А Норвегія
2 Франц Кафка Б Сербія
3 Генрік Ібсен В Австрія
4 Милорад Павич Г США
Д Німеччина

Ключ: 1Г 2В 3А 4Б

1288. Встановіть відповідність між твором і його жанром.
1 «Євгеній Онєгін» Пушкіна А трагедія
2 «Гамлет» Шекспіра Б роман у віршах
3 «Реквієм» Ахматової В повість-притча
4 «Старий і море» Хемінгуея Г поема
Д роман-антиутопія

Ключ: 1Б 2А 3Г 4В

1289. Встановіть відповідність між письменником і літературною добою.
1 Есхіл А Відродження
2 Генріх Гейне Б Просвітництво
3 Йоганн Вольфганг Гете В Романтизм
4 Франческо Петрарка Г Античність
Д Класицизм

Ключ: 1Г 2В 3Б 4А

1290. Встановіть відповідність між назвою художнього засобу та його визначенням.
1 гіпербола А художнє означення
2 метафора Б олюднення
3 епітет В художнє перенесення значення
4 персоніфікація Г художнє перебільшення
Д художнє переменшення

Ключ:  1Г 2В 3А 4Б

1291. Встановіть відповідність між етапом розвитку світової літератури та його хронологічними рамками.
1 література доби Просвітництва А кінець ХVІІ-ХVІІІ ст.
2 література доби Відродження Б V-ХV ст.
3 література доби Середньовіччя В VIII ст. до н. е. — III ст. н. е.
4 антична література Г ХV-ХVІІ ст.
Д кінець XIX — початок XX ст.

Ключ: 1А 2Г 3Б 4В

1292. Встановіть відповідність між назвою літературознавчого терміна та його визначенням.
1 верлібр
2 епіграф
3 терцина
4 сонет

А вислів, який автор вміщує перед текстом твору або його частиною
Б вірш без рими з довільним чергуванням рядків різної довжини
В стійка лірична віршова форма із 14 рядків (поєднаних між собою двох чотиривіршів— катренів і двох тривіршів — терцин) з певним порядком римування (абба абба вгв вгв)
Г строфа з трьох рядків п’ятистопного ямба, в якій середній рядок римується з крайніми — першим і третім — у наступній строфі, завершуючись окремим рядком, римованим з другим рядком попередньої строфи
Д поетичний твір, в якому графіка візуально описує предмети і пов’язані з ними явища.

Ключ: 1Б 2А 3Г 4В

1293. Встановіть відповідність між літературно-мистецькою течією та її основною рисою.
1 класицизм
2 романтизм
3 критичний реалізм
4 модернізм

А зображення типових героїв у типових обставинах
Б орієнтація на античну літературу, яка проголошувалася ідеальною, класичною, гідною наслідування
В створення нової художньої реальності та експерименти з нею
Г зображення незвичайних героїв у незвичайних обставинах
Д інтертекстуальність

Ключ: 1Б 2Г 3А 4В

1294. Встановіть відповідність між літературним героєм і назвою твору
1 Грегор Замза А «Божественна комедія»
2 Манолін Б «Герой нашого часу»
3 Григорій Печорін В «Старий і море»
4 Беатріче Г «Перевтілення»
Д «Дамаскін»

Ключ: 1Г 2В 3Б 4А

1295. Встановіть відповідність між літературним напрямком і країною його виникнення.
1 символізм А Італія
2 футуризм Б Франція
3 естетизм В Англія
4 акмеїзм Г Росія
Д Норвегія

Ключ: 1Б 2А 3В 4Г

1296. Встановіть відповідність між письменником і літературною добою.
1 Гомер А Просвітництво
2 Йоганн Вольфганг Гете Б Відродження
3 Адам Міцкевич В Античність
4 Мігель де Сервантес Г Романтизм
Д Бароко

Ключ:  1В 2А 3Г 4Б

1297. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом) твору.
1 трагедія А Ленський
2 каліграма Б Галілей
3 роман у віршах В Грушницький
4 роман Г зарізана голубка
Д Офелія

Ключ: 1Д 2Г 3А 4В

1298. Установіть відповідність між літературно-художнім напрямом та типом літературного героя.
1 природна людина, вихована за законами розуму та природи
2 носій однієї пристрасті, риси характеру
3 незвичайна особистість, самотній бунтар
4 соціальний тип конкретної доби

А романтизм
Б класицизм
В реалізм
Г просвітництво
Д бароко

Ключ: 1Г 2Б 3А 4В

1299. Встановіть відповідність між літературною течією і письменником – її представником.
1 класицизм А Федір Достоєвський
2 романтизм Б Педро Кальдерон
3 бароко В Мольєр
4 реалізм Г Джордж Байрон
Д Вольтер

Ключ: 1В 2Г 3Б 4А

1300. Встановіть відповідність між літературознавчим терміном та його визначенням.
1 екзистенціалізм
2 символізм
3 реалізм
4 імпресіонізм

А одна з течій модернізму, де використовується художній символ замість образу, що відтворює певне явище
Б модерністська течія у мистецтві та літературі, яка відзначається ушляхетненим, витонченим відтворенням особистісних вражень та спостережень, мінливих відчуттів і переживань
В ідейно-художній напрям та метод у літературі та мистецтві, для якого характерне об’єктивне і достовірне відображення подій
Г напрям у філософії та модерністська течія в літературі, представники яких у своїх працях і художніх творах намагалися розкрити таємницю буття загалом
Д авангардистська течія в мистецтві та літературі, що виникла на межі 10-20-х років XX ст. і яка проголосила джерелом мистецтва сферу несвідомого, а його методом — розрив логічних зв’язків, які змінювалися суб’єктивними асоціаціями

Ключ:  1Г 2А 3В 4Б

1301. Встановіть відповідність між літературним напрямком та часом його виникнення.
1 футуризм А 1912 р.
2 акмеїзм Б 1870-1880 рр.
3 символізм В 1914 -1918 рр.
4 імажинізм Г 1909 р.
Д XXI ст.

Ключ: 1Г 2А 3Б 4В

1302. Встановіть відповідність між крилатим висловом та його автором.
1 «Рукописи не горять»
2 «І який росіянин не любить швидкої їзди!»
3 «Коханню всі віки покірні»
4 «Щастя цілого світу не варте сльозинки хоча б однієї замученої дитини»

А Олександр Пушкін
Б Михайло Булгаков
В Микола Гоголь
Г Федір Достоєвський
Д Михайло Лермонтов

Ключ: 1Б 2В 3А 4Г

1303. Встановіть відповідність між прізвищем автора і назвою його твору.
1 Борис Пастернак А «Реквієм»
2 Анна Ахматова Б «Зарізана голубка і водограй»
3 Гійом Аполлінер В «Доктор Живаго»
4 Олександр Блок Г «Дванадцять»
Д «Хмара у штанях»

Ключ:  1В 2А 3Б 4Г

1304. Встановіть відповідність між літературним героєм і назвою твору.
1 Володимир Ленський А «Майстер і Маргарита»
2 Азазелло Б «Крихітка Цахес»
3 Нора В «Євгеній Онєгін»
4 Рожа-Гожа Г «Ляльковий дім»
Д «Дамаскін»

Ключ: 1В 2А 3Г 4Б

1305. Встановіть відповідність між письменником і країною.
1 Гійом Аполлінер А Англія
2 Джордж Байрон Б Ірландія
3 Джеймс Джойс В Німеччина
4 Генріх Гейне Г Франція
Д Росія

Ключ: 1Г 2А 3Б 4В

1306. Встановіть відповідність між літературною добою і країною її започаткування.
1 Ренесанс А Стародавня Греція
2 Античність Б Франція
3 Просвітництво В Англія
4 Класицизм Г Італія
Д Стародавній Рим

Ключ: 1Г 2А 3В 4Б

1307. Встановіть відповідність між письменником і літературним напрямком.
1 Джеймс Джойс А модернізм
2 Джордж Байрон Б критичний реалізм
3 Оноре де Бальзак В постмодернізм
4 Милорад Павич Г романтизм
Д екзистенціалізм

Ключ: 1А 2Г 3Б 4В

1308. Встановіть відповідність між прізвищем автора і назвою його твору.
1 Олександр Блок А «На дорогу йду я в самотині…»
2 Поль Верлен Б «Так тихо серце плаче»
3 Михайло Лермонтов В «Весно, весно, без меж і без краю…»
4 Генріх Гейне Г «Не знаю, що стало зо мною…»
Д «Я пам’ятник собі поставив незотлінний»

Ключ: 1В 2Б 3А 4Г

1309. Встановіть відповідність між літературними героями та героїнями.
1 Княжна Мері А Родіон Раскольников
2 Татьяна Ларіна Б Григорій Печорін
3 Соня Мармеладова В Володимир Ленський
4 Ольга Ларіна Г Євгеній Онєгін
Д Максим Максимович

Ключ: 1Б 2Г 3А 4В

1310. Встановіть відповідність між письменником і країною.
1 Ернест Хемінгуей А Франція
2 Оскар Вайльд Б Іспанія
3 Оноре де Бальзак В США
4 Мігель де Сервантес Г Англія
Д Німеччина

Ключ: 1В 2Г 3А 4Б

1311. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом) твору.
1 повість-притча А Дервіль
2 психологічне есе Б Манолін
3 повість В Майстер
4 роман Г Нора
Д Джакомо

Ключ: 1Б 2Д 3А 4В

1312. Встановіть відповідність між письменником і крилатим висловом.
1 Олександр Пушкін А «Рукописи не горять»
2 Михайло Булгаков Б «Що менше жінку ми кохаєм, то більше ми до серця їй»
3 Федір Достоєвський В «Спинися, мить! Прекрасна ти!»
4 Йоганн Вольфганг Гете. Г «Краса врятує світ»
Д «Життя — це сон»

Ключ: 1Б 2А 3Г 4В

1313. Установіть відповідність між жанром і персонажем твору.
1 оповідання А Крогстад
2 роман Б Максим де Трай
3 повість В Соня Мармеладова
4 драма Г Роланд
Д Грегор

Ключ: 1Д 2В 3Б 4А

1314. Встановіть відповідність між літературним родом та його характеристикою.
1 епос А зображення життя в дії, на сцені
2 лірика Б зображення життя в думках і почуттях
3 драма В зображення життя в оповіді про людину
4 ліро-епіка Г зображення життя в дії, думках і почуттях

Ключ:  1В 2Б 3А 4Г

1315. Встановіть відповідність між літературним героєм і назвою твору
1 Сантьяго А «Гамлет»
2 Санчо Панса Б «Старий і море»
3 Гораціо В «Перевтілення»
4 Грегор Замза Г «Дон Кіхот»
Д «Чума»

Ключ: 1Б 2Г 3А 4В

1316. Встановіть відповідність між літературним героєм та його другом у творі.
1 Ахілл А Г ораціо
2 Роланд Б Санчо Панса
3 Гамлет В Олів’єр
4 Дон Кіхот Г Патрокл
Д Володимир Ленський

Ключ: 1Г 2В 3А 4Б

1317. Встановіть відповідність між письменником і літературною героїнею.
1 Вергілій А Офелія
2 Гомер Б Еврідіка
3 Райнер Марія Рільке В Дідона
4 Вільям Шекспір Г Пенелопа
Д Татьяна

Ключ: 1В 2Г 3Б 4А

1318. Встановіть відповідність між епіграфом і твором.
1 «О, rus. О, Русь»
2 «Правда, гірка правда»
3 «…так хто ж ти, нарешті?
— Я — частина тієї сили, яка вічно хоче зла і вічно здійснює благо»
4 «Хто хоче зрозуміти поета, повинен побувати у поетовій країні»

А «Майстер і Маргарита» Булгакова
Б «Євгеній Онєгін» Пушкіна
В «Кримські сонети» Міцкевича
Г «Червоне і чорне» Стендаля
Д «Злочин і кара» Достоєвського

Ключ: 1Б 2Г 3А 4В

1319. Встановіть відповідність між назвою ліричного твору (за першим рядком) та його автором.
1 «Я вас любив»
2 «Мело, мело по всій землі…»
3 «І нудно, і сумно…»
4 «Весно, весно, без меж і без краю…»

А Борис Пастернак
Б Михайло Лермонтов
В Олександр Блок
Г Олександр Пушкін
Д Анна Ахматова

Ключ: 1Г 2А 3Б 4В

1320. Встановіть відповідність між твором і країною, у якій відбувається дія цього тво]
1 «Старий і море» А Алжир
2 «Портрет Доріана Грея» Б Куба
3 «Гамлет» В Англія
4 «Чума» Г Данія
Д США

Ключ: 1Б 2В 3Г 4А

1321. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом) твору.
1 роман А Галілео Галілей
2 драма Б Фанні Мальво
3 повість-притча В Марк Щуробій
4 повість Г Сантьяго
Д Незнайома

Ключ: 1В 2А 3Г 4Б

1322. Встановіть хронологічну послідовність літературно-мистецьких течій.
А Класицизм
Б Романтизм
В Бароко
Г Ренесанс

Ключ:  1Г 2А 3В 4Б

1323. Розташуйте жанрові різновиди роману в хронологічній послідовності їх виникнення.
А пригодницький роман
Б роман-антиутопія
В науково-фантастичний роман
Г історичний роман

Ключ: 1А 2Г 3В 4Б

1324. Розташуйте літературних персонажів за часом їх виникнення.
А Гобсек
Б Грегор Замза
В Акакій Башмачкін
Г Доріан Грей

Ключ: 1В 2А 3Г 4Б

1325. Розташуйте прізвища письменників за часом їхньої творчості.
А Мігель де Сервантес
Б Джордж Байрон
В Франческо Петрарка
Г Джеймс Джойс

Ключ:  1В 2А 3Б 4Г

1326. Розташуйте літературні твори за часом їх написання.
А «Злочин і кара» Ф. Достоєвського
Б «Майстер і Маргарита» М. Булгакова
В «Реквієм» А. Ахматової
Г «Євгеній Онєгін» О. Пушкіна

Ключ: 1Г 2А 3Б 4В

1327. Розташуйте літературні явища у хронологічній послідовності їх виникнення.
А «театр абсурду»
Б «театр мовчання»
В «епічний театр»
Г античний театр

Ключ:  1Г 2В 3А 4Б

1328. Встановіть хронологічну послідовність літературно-мистецьких течій.
А символізм
Б екзистенціалізм
В романтизм
Г постмодернізм

Ключ: 1В 2А 3Б 4Г

1329. Розташуйте прозові твори у послідовності збільшення їх розміру.
А роман
Б роман-епопея
В повість
Г оповідання

Ключ: 1Г 2В 3А 4Б

1330. Розташуйте літературних персонажів за часом їх створення.
А Фауст
Б Майстер і Маргарита
В Гобсек
Г Родіон Раскольников

Ключ:  1А 2В 3Г 4Б

1331. Розташуйте прізвища письменників відповідно до доби, на яку припадала їхня творчість.
А Милорад Павич
Б Генрік Ібсен
В Борис Пастернак
Г Вільям Шекспір

Ключ: 1Г 2Б 3В 4А

1332. Встановіть хронологічну послідовність літературно-мистецьких напрямів.
А постмодернізм
Б романтизм
В модернізм
Г реалізм

Ключ:  1Б 2Г 3В 4А

1333. Розташуйте літературних героїнь за часом їх створення.
А Татьяна Ларіна
Б Гретхен
В Соня Мармеладова
Г Дульсінея Тобоська

Ключ: 1Г 2Б 3А 4В

1334. Розташуйте прізвища письменників відповідно до доби, на яку припадала їхня творчість.
А Мольєр
Б Генріх Гейне
В Альбер Камю
Г Оноре де Бальзак

Ключ: 1А 2Б 3Г 4В

1335. Розташуйте романи за часом їх написання.
А «Злочин і кара» Ф. Достоєвського
Б «Майстер і Маргарита» М. Булгакова
В «Чума» А. Камю
Г «Євгеній Онєгін» О. Пушкіна

Ключ: 1Г 2А 3Б 4В

1336. Розташуйте літературні жанри у хронологічній послідовності їх виникнення.
А роман-епопея
Б середньовічний епос
В ліро-епічна поема
Г епічна поема

Ключ: 1Г 2Б 3В 4А

1337. Встановіть хронологічну послідовність літературно-мистецьких течій.
А критичний реалізм
Б модернізм
В постмодернізм
Г романтизм

Ключ: 1Г 2А 3Б 4В

1338. Розташуйте літературних персонажів за часом їх виникнення.
А Дон Кіхот
Б Гамлет
В Євгеній Онєгін
Г Грегор Замза

Ключ: 1Б 2А 3В 4Г

1339. Розташуйте прізвища письменників за часом їхньої творчості.
А Милорад Павич
Б Михайло Булгаков
В Федір Достоєвський
Г Олександр Пушкін

Ключ: 1Г 2В 3Б 4А

1340. Розташуйте літературні твори за часом їх написання.
А «Дон Кіхот» Сервантеса
Б «Божественна комедія» Данте
В «Канцоньєре» Петрарки
Г «Життя — це сон» Кальдерона

Ключ: 1Б 2В 3А 4Г

1341. Розташуйте російські літературні модерністські течії (школи) у хронологічній послідовності їх виникнення.
А акмеїзм
Б символізм
В футуризм
Г імажинізм

Ключ: 1Б 2В 3А 4Г
1342. Розташуйте літературних персонажів за часом їх виникнення.
А Роланд
Б Крихітка Цахес
В Манолін
Г Акакій Акакійович

Ключ: 1А 2Б 3Г 4В

1343. Розташуйте письменників за часом їхньої творчості.
А Ернест Хемінгуей
Б Ернст Теодор Амадей Гофман
В Адам Міцкевич
Г Данте

Ключ: 1Г 2Б 3В 4А

1344. Розташуйте літературні твори за часом їх написання.
А «Улісс» Джеймса Джойса
Б «Чума» Альбера Камю
В «Зимова казка» Генріха Гейне
Г «Дамаскін» Милорада Павича

Ключ: 1В 2А 3Б 4Г

1345. Розташуйте літературних персонажів за часом їх створення.
А Родіон Раскольников
Б Грегор Замза
В Раймон Рамбер
Г Григорій Печорін

Ключ: 1Г 2А 3Б 4В

1346. Розташуйте прізвища письменників відповідно до доби, на яку припадала їхня творчість.
А Вільям Шекспір
Б Джордж Байрон
В Франц Кафка
Г Йоганн Вольфганг Гете

Ключ: 1А 2Г 3Б 4В

1347. Розташуйте літературні твори в послідовності їх написання.
А «Злочин і кара» Федора Достоєвського
Б «Майстер і Маргарита» Михайла Булгакова
В «Зарізана голубка й водограй» Гійома Аполлінера
Г «Міщанин-шляхтич» Мольєра

Ключ: 1Г 2А 3В 4Б

1348. Розташуйте літературних героїнь у хронологічній послідовності появи творів про них.
А Татьяна Ларіна
Б Офелія
В Беатріче
Г Дідона

Ключ: 1Г 2В 3Б 4А

1349. Розташуйте імена та прізвища письменників у хронологічній послідовності їх творчості.
А Борис Пастернак
Б Олександр Пушкін
В Федір Достоєвський
Г Вільям Шекспір

Ключ: 1Г 2Б 3В 4А
1350. Розташуйте прізвища поетів у хронологічній послідовності, відповідно до доби, на яку припадала їхня творчість.
А Олександр Пушкін
Б Вергілій
В Борис Пастернак
Г Франческо Петрарка

Ключ: 1Б 2Г 3А 4В

1351. Розташуйте літературні твори у хронологічній послідовності зображених у них історичних епох (починаючи від найдавнішої).
А «Старий і море» Ернеста Хемінгуея
Б «Майстер і Маргарита» Михайла Булгакова
В «Чума» Альбера Камю
Г «Пісня про Роланда»

Ключ: 1Г 2Б 3В 4А

1352. Розташуйте твори драматургії у хронологічній послідовності за часом їх написання.
А «Міщанин-шляхтич» Мольєра
Б «Гамлет» Шекспіра
В «Прометей закутий» Есхіла
Г «Ляльковий дім» Ібсена

Ключ:  1В 2Б 3А 4Г

Тестові завдання на встановлення послідовності. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ ТЕСТИ. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

Повернутися на сторіну Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

Комментарии закрыты.