Тести до ЗНО (з відповідями). ПРОСВІТНИЦТВО. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

Тести до ЗНО (з відповідями). ПРОСВІТНИЦТВО. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

306. Просвітництво зародилося в
А Англії
Б Україні
В Франції
Г Росії
Д Німеччині

307. XVIII століття називають
А віком театру
Б віком церкви
В віком книги
Г віком мистецтва
Д віком архітектури

308. Хронологічні рамки Просвітництва
АXV-XVI ст.
Б XV-XVII ст.
В XII-XIII ст.
Г кінець XVII — XVIII ст.
Д кінець XVIII — поч. XIX ст.

309. Просвітницький рух сягнув найвищої вершини у
А Іспанії.
Б Англії
В Франції
Г Німеччині
Д Росії

310. Діячі Просвітництва вважали найвищою цінністю, основою розвитку людини та суспільства
А розум
Б почуття
В релігію
Г красу
Д багатство

311. Письменниками-просвітниками є
А Гейне, Міцкевич, Гофман, Байрон
Б Петрарка, Сервантес, Шекспір, Боккаччо
В Вольтер, Дідро, Руссо, Шиллер, Гете, Свіфт, Дефо
Г Мольєр, Расін, Корнель, Лафонтен
Д Пушкін, Лєрмонтов, Гоголь

312. Підґрунтям Просвітництва стала філософська течія
А інтуїтивізм
Б кантіанство
В руссоїзм
Г вольтер’янство
Д раціоналізм

313. Автором одного з гасел доби Просвітництва «Знання — це сила» є
А Іммануїл Кант
Б Дені Дідро
В Джон Локк
Г Рене Декарт
Д Френсіс Бекон

314. Автором статті «Відповідь на запитання: що таке Просвітництво?» (1784), після якої закріпилася назва доби — Просвітництво, є
А Дені Дідро
Б Іммануїл Кант
В Джон Локк
Г Френсіс Бекон
Д Джонатан Світ

315. Головним літературним героєм за доби Просвітництва став
А дворянин
Б священик
В монарх
Г буржуа
Д селянин

316. Основоположники просвітницького роману
А Жан-Жак Руссо, Вольтер
Б Фрідріх Шиллер, Іоганн Вольфганг Гете
В Джонатан Свіфт, Даніель Дефо
Г Генрі Філдінг, Лоуренс Стерн
Д Дені Дідро, Жан-Жак Руссо

317. Письменниками-енциклопедистами є
А Шиллер, Лессінг, Гете, Лейбніц
Б Свіфт, Дефо, Поп, Філдінг, Стерн
В Дідро, Вольтер, Кондильяк, Гельвецій, Гольбах, Монтеск’є, Руссо
Г Радіщев, Кантемір, Державін, Фонвізін
Д Бомарше, Гольдоні, Шерідан, Гоцці

318. Представниками Просвітництва в Німеччині є
А Дідро, Вольтер, Монтескьє, Руссо
Б Свіфт, Дефо, Поп, Філдінг, Стерн
В Радіщев, Державін, Фонвізін
Г Шиллер, Лессінг, Гердер, Гете
Д Гейне, Гельдерлін, Брентано, Шаміссо

319. Роки життя Йоганна Вольфганга Гете
А 1797-1856
Б 1694-1778
В 1733-1822
Г 1759-1805
Д 1749-1832

320. Сучасниками і співвітчизниками Йоганна Вольфганга Гете були
А Данте, Боккаччо
Б Дідро, Вольтер, Руссо
В Шекспір, Сервантес, Кальдерон
Г Лессінг, Шиллер, Лейбніц, Глюк, Моцарт, Кант
Д Мольєр, Корнель, Расін

321. Твори Йоганна Вольфганга Гете
А «Лотта у Веймарі», «Страждання молодого Вертера», «Егмонт», «Рейнеке-Лис»
Б «Вільгельм Телль», «Розбійники», «Рукавичка»
В «Тартюф», «Скупий», «Міщанин-шляхтич», «Мізантроп»
Г «Життя — це сон», «Саламейський алькальд», «Великий театр світу»
Д «Гамлет», «Отелло», «Макбет», «Король Лір»

322. Найславетніший твір Гете
А «Вільшаний король»
Б «Рейнеке-Лис»
В «Лотта у Веймарі»
Г «Гец фон Берліхінген»
Д «Фауст»

323. Літературний рух Німеччини, до якого належав Йоганн Вольфганг Гете
А «Молода Німеччина»
Б «Гейдельберзький гурток романтиків»
В «Дортмундська група»
Г «Буря і натиск»
Д не належав до жодного руху

324. Надзвичайне значення в житті Гете мала дружба з
А Гейне
Б Клінгером
В Шиллером
Г Гофманом
Д Лейбніцом

325. Твір Гете «Фауст» за жанром
А роман у віршах
Б поема у прозі
В трагедія
Г драма
Д комедія

326. «Фауст» Гете складається з
А Присвяти, Театрального вступу, 3-х частин
Б Присвяти та 2-х частин
В Присвяти, Театрального вступу, Прологу на небі, 2-х частин
Г Прологу на небі, 2-х частин
Д Присвяти та 3-х частин

327. Джерелом створення «Фауста» Гете стали
А реальний випадок з життя письменника
Б родинний переказ сім’ї Гете
В античний міф
Г середньовічна легенда
Д анекдот

328. Попередня робота Гете над поемою «Фауст» отримала назву
А «Пролог на небі»
Б «Пролог в театрі»
В «Доктор Фаустус»
Г «Прафауст»
Д «Післяфауст»

329. Тема поеми «Фауст»
А життя героя в ізольованому місті
Б мандри героя у вигадані письменником країни
В життєві шукання героя
Г виховання природної людини
Д боротьба за виживання

330. У «Пролозі на небі» в суперечці бере участь
А Бог і Мефістофель
Б Бог і Фауст
В Мефістофель і Фауст
Г Фауст і Вагнер
Д Фауст і Маргарита

331. Фауст вивчав
А теологію, медицину, астрологію, алхімію, чорну магію
Б алгебру, фізику, геометрію
В живопис, графіку, скульптуру
Г мовознавство, літературознавство, історію
Д біологію, хімію, фізику, географію

332. Мефістофель вперше явився Фаустові в подобі
А сови
Б чорного пуделя
В чорного кота
Г змії
Д чорної пантери

333. Ім’я Фауста
А Готфрід
Б Ганс
В Герберт
Г Готліб
Д Генріх

334. Фауст шукає
А філософський камінь
Б вічне кохання
В еліксир безсмертя
Г сенс буття
Д святий Крааль

335. Мефістофель сходить на землю для того, щоб
А спокутувати людські гріхи
Б посміятися над людьми
В допомогти людям стати кращими
Г випробувати Фауста
Д принести людям вогонь пізнання

336. Душа Фауста мала потрапити до рук диявола за умови, якщо він
А палко закохається
Б здійснить значне відкриття в науці
В почуватиметься цілком задоволеним життям і щасливим
Г знайде філософський камінь
Д збезчестить Маргариту

337. Слова «Я — тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого» промовив(ла)
А Фауст
Б Бог
В Мефістофель
Г Маргарита
Д Вагнер

338. Кохану Фауста звали
А Лотта
Б Лаура
В Гретхен
Г Гертруда
Д Гризельда

339. Ключовою в угоді Фауста і Мефістофеля є фраза
А «Я — тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого»
Б «Спинися, мить! Прекрасна ти!»
В «Теорія, мій друже, сіра, та дерево життя зелене»
Г «В житті тепер я переміг»
Д «Я ж — часть од часті лиш, що перше всім була, Частинка тої тьми, що світло привела»

340. Образ Вагнера у трагедії «Фауст» символізує
А пошуки істини
Б приречене кохання
В скептичне заперечення
Г наукову схоластику
Д всеохопну хандру

341. У «Фаусті» репліка «Він поки що у мороці блукає, // Та я вкажу йому до правди вхід, // Бо знає садівник, як деревце плекає, // Який від нього буде цвіт і плід» належить
А Господу Богу
Б Фаусту
В Вагнеру
Г Мефістофелю
Д Маргариті

342. Ім’я «Мефістофель» означає
А злий дух
Б брехун і руйнівник
В чорт
Г грішний ангел
Д повелитель мух

343. Основною рисою Фауста є
А схиляння перед авторитетами
Б прагнення слави
В прагнення кохання
Г прагнення самостійно здобути істину
Д прагнення грошей

344. У Вальпуржину ніч на відьомському шабаші Фауст зустрів
А привид Маргарити
Б Вагнера
В Духа Землі
Г Мефістофеля
Д Бога

345. Образ Мефістофеля є втіленням ідеї
А перемоги диявола над людиною
Б перемоги мракобісся над наукою
В перемоги науки над мракобіссям
Г перемоги добра над злом
Д заперечення, зла, руйнації

346. Фауст погодився на пропозицію Мефістофеля, тому що він прагнув
А знайти істину за стінами свого кабінету, у реальному житті
Б багатства і слави
В знайти філософський камінь
Г вічного життя і влади над людьми
Д вічного кохання

347. Не є джерелом трагедії «Фауст» Гете
А скандинавська міфологія
Б середньовічні німецькі легенди
В «Народна книга»
Г трагедія англійського поета Крістофера Марло
Д ярмаркові лялькові вистави

348. Встановіть послідовність подій у першій частині «Фауста» Гете.
А смерть Маргарити
Б суперечка Бога і Мефістофеля
В спроба Фауста вчинити самогубство
Г омолодження Фауста на відьминій кухні

Ключ: 1Б 2Г ЗА 4В

349. Визначте відповідність між твором Гете та його жанром.
1 «Страждання молодого Вертера»         А поема
2 «Фауст»                                                                       Б роман
3 «Вільшаний король»                                          В балада
4 «Гец фон Берліхінгер»                                    Г трагедія
Д комедія

Ключ: 1Б 2Г ЗВ 4А

350. Встановіть відповідність між цитатами з твору Гете «Фауст» і героями, яким ці слова належать.
1 «Я — тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого»
2 «Книжки, книжки читати —
От де втіха, Немає в світі кращої краси!»
3 «Ой тяжко-важко ходить попідтинням;
А ще до того з нечистим сумлінням»
4 «Спинися, мить! Прекрасна ти!»

А Мефістофель
Б Маргарита
В Фауст
Г Вагнер
Д Бог

Ключ: 1А 2Г ЗБ 4В

351. Вкажіть відповідність між письменниками-просвітниками і країною, яку вони представляють.
1 Руссо, Вольтер, Дідро                       А Німеччина
2 Гете, Шиллер                                             Б Англія
3 Свіфт, Дефо, Філдінг                          В Росія
4 Радіщев, Кантемір, Державін      Г Франція
Д Іспанія

Ключ: 1Г 2А ЗБ 4В

352. Встановіть відповідність між письменниками та їх творами.
1 «Філософські листи»                                          А Монтеск’є
2 «Юлія, або Нова Елоїза»                                Б Гете
3 «Страждання молодого Вертера»         В Руссо
4 «Перські листи»                                                    Г Вольтер
Д Дідро

Ключ: 1Г 2В ЗБ 4А

Тести до ЗНО (з відповідями). ПРОСВІТНИЦТВО. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

Повернутися на сторіну Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО