Тести до ЗНО (з відповідями). ПРОСВІТНИЦТВО. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

  Тести до ЗНО (з відповідями). ПРОСВІТНИЦТВО. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

  306. Просвітництво зародилося в
  А Англії
  Б Україні
  В Франції
  Г Росії
  Д Німеччині

  307. XVIII століття називають
  А віком театру
  Б віком церкви
  В віком книги
  Г віком мистецтва
  Д віком архітектури

  308. Хронологічні рамки Просвітництва
  АXV-XVI ст.
  Б XV-XVII ст.
  В XII-XIII ст.
  Г кінець XVII — XVIII ст.
  Д кінець XVIII — поч. XIX ст.

  309. Просвітницький рух сягнув найвищої вершини у
  А Іспанії.
  Б Англії
  В Франції
  Г Німеччині
  Д Росії

  310. Діячі Просвітництва вважали найвищою цінністю, основою розвитку людини та суспільства
  А розум
  Б почуття
  В релігію
  Г красу
  Д багатство

  311. Письменниками-просвітниками є
  А Гейне, Міцкевич, Гофман, Байрон
  Б Петрарка, Сервантес, Шекспір, Боккаччо
  В Вольтер, Дідро, Руссо, Шиллер, Гете, Свіфт, Дефо
  Г Мольєр, Расін, Корнель, Лафонтен
  Д Пушкін, Лєрмонтов, Гоголь

  312. Підґрунтям Просвітництва стала філософська течія
  А інтуїтивізм
  Б кантіанство
  В руссоїзм
  Г вольтер’янство
  Д раціоналізм

  313. Автором одного з гасел доби Просвітництва «Знання — це сила» є
  А Іммануїл Кант
  Б Дені Дідро
  В Джон Локк
  Г Рене Декарт
  Д Френсіс Бекон

  314. Автором статті «Відповідь на запитання: що таке Просвітництво?» (1784), після якої закріпилася назва доби — Просвітництво, є
  А Дені Дідро
  Б Іммануїл Кант
  В Джон Локк
  Г Френсіс Бекон
  Д Джонатан Світ

  315. Головним літературним героєм за доби Просвітництва став
  А дворянин
  Б священик
  В монарх
  Г буржуа
  Д селянин

  316. Основоположники просвітницького роману
  А Жан-Жак Руссо, Вольтер
  Б Фрідріх Шиллер, Іоганн Вольфганг Гете
  В Джонатан Свіфт, Даніель Дефо
  Г Генрі Філдінг, Лоуренс Стерн
  Д Дені Дідро, Жан-Жак Руссо

  317. Письменниками-енциклопедистами є
  А Шиллер, Лессінг, Гете, Лейбніц
  Б Свіфт, Дефо, Поп, Філдінг, Стерн
  В Дідро, Вольтер, Кондильяк, Гельвецій, Гольбах, Монтеск’є, Руссо
  Г Радіщев, Кантемір, Державін, Фонвізін
  Д Бомарше, Гольдоні, Шерідан, Гоцці

  318. Представниками Просвітництва в Німеччині є
  А Дідро, Вольтер, Монтескьє, Руссо
  Б Свіфт, Дефо, Поп, Філдінг, Стерн
  В Радіщев, Державін, Фонвізін
  Г Шиллер, Лессінг, Гердер, Гете
  Д Гейне, Гельдерлін, Брентано, Шаміссо

  319. Роки життя Йоганна Вольфганга Гете
  А 1797-1856
  Б 1694-1778
  В 1733-1822
  Г 1759-1805
  Д 1749-1832

  320. Сучасниками і співвітчизниками Йоганна Вольфганга Гете були
  А Данте, Боккаччо
  Б Дідро, Вольтер, Руссо
  В Шекспір, Сервантес, Кальдерон
  Г Лессінг, Шиллер, Лейбніц, Глюк, Моцарт, Кант
  Д Мольєр, Корнель, Расін

  321. Твори Йоганна Вольфганга Гете
  А «Лотта у Веймарі», «Страждання молодого Вертера», «Егмонт», «Рейнеке-Лис»
  Б «Вільгельм Телль», «Розбійники», «Рукавичка»
  В «Тартюф», «Скупий», «Міщанин-шляхтич», «Мізантроп»
  Г «Життя — це сон», «Саламейський алькальд», «Великий театр світу»
  Д «Гамлет», «Отелло», «Макбет», «Король Лір»

  322. Найславетніший твір Гете
  А «Вільшаний король»
  Б «Рейнеке-Лис»
  В «Лотта у Веймарі»
  Г «Гец фон Берліхінген»
  Д «Фауст»

  323. Літературний рух Німеччини, до якого належав Йоганн Вольфганг Гете
  А «Молода Німеччина»
  Б «Гейдельберзький гурток романтиків»
  В «Дортмундська група»
  Г «Буря і натиск»
  Д не належав до жодного руху

  324. Надзвичайне значення в житті Гете мала дружба з
  А Гейне
  Б Клінгером
  В Шиллером
  Г Гофманом
  Д Лейбніцом

  325. Твір Гете «Фауст» за жанром
  А роман у віршах
  Б поема у прозі
  В трагедія
  Г драма
  Д комедія

  326. «Фауст» Гете складається з
  А Присвяти, Театрального вступу, 3-х частин
  Б Присвяти та 2-х частин
  В Присвяти, Театрального вступу, Прологу на небі, 2-х частин
  Г Прологу на небі, 2-х частин
  Д Присвяти та 3-х частин

  327. Джерелом створення «Фауста» Гете стали
  А реальний випадок з життя письменника
  Б родинний переказ сім’ї Гете
  В античний міф
  Г середньовічна легенда
  Д анекдот

  328. Попередня робота Гете над поемою «Фауст» отримала назву
  А «Пролог на небі»
  Б «Пролог в театрі»
  В «Доктор Фаустус»
  Г «Прафауст»
  Д «Післяфауст»

  329. Тема поеми «Фауст»
  А життя героя в ізольованому місті
  Б мандри героя у вигадані письменником країни
  В життєві шукання героя
  Г виховання природної людини
  Д боротьба за виживання

  330. У «Пролозі на небі» в суперечці бере участь
  А Бог і Мефістофель
  Б Бог і Фауст
  В Мефістофель і Фауст
  Г Фауст і Вагнер
  Д Фауст і Маргарита

  331. Фауст вивчав
  А теологію, медицину, астрологію, алхімію, чорну магію
  Б алгебру, фізику, геометрію
  В живопис, графіку, скульптуру
  Г мовознавство, літературознавство, історію
  Д біологію, хімію, фізику, географію

  332. Мефістофель вперше явився Фаустові в подобі
  А сови
  Б чорного пуделя
  В чорного кота
  Г змії
  Д чорної пантери

  333. Ім’я Фауста
  А Готфрід
  Б Ганс
  В Герберт
  Г Готліб
  Д Генріх

  334. Фауст шукає
  А філософський камінь
  Б вічне кохання
  В еліксир безсмертя
  Г сенс буття
  Д святий Крааль

  335. Мефістофель сходить на землю для того, щоб
  А спокутувати людські гріхи
  Б посміятися над людьми
  В допомогти людям стати кращими
  Г випробувати Фауста
  Д принести людям вогонь пізнання

  336. Душа Фауста мала потрапити до рук диявола за умови, якщо він
  А палко закохається
  Б здійснить значне відкриття в науці
  В почуватиметься цілком задоволеним життям і щасливим
  Г знайде філософський камінь
  Д збезчестить Маргариту

  337. Слова «Я — тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого» промовив(ла)
  А Фауст
  Б Бог
  В Мефістофель
  Г Маргарита
  Д Вагнер

  338. Кохану Фауста звали
  А Лотта
  Б Лаура
  В Гретхен
  Г Гертруда
  Д Гризельда

  339. Ключовою в угоді Фауста і Мефістофеля є фраза
  А «Я — тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого»
  Б «Спинися, мить! Прекрасна ти!»
  В «Теорія, мій друже, сіра, та дерево життя зелене»
  Г «В житті тепер я переміг»
  Д «Я ж — часть од часті лиш, що перше всім була, Частинка тої тьми, що світло привела»

  340. Образ Вагнера у трагедії «Фауст» символізує
  А пошуки істини
  Б приречене кохання
  В скептичне заперечення
  Г наукову схоластику
  Д всеохопну хандру

  341. У «Фаусті» репліка «Він поки що у мороці блукає, // Та я вкажу йому до правди вхід, // Бо знає садівник, як деревце плекає, // Який від нього буде цвіт і плід» належить
  А Господу Богу
  Б Фаусту
  В Вагнеру
  Г Мефістофелю
  Д Маргариті

  342. Ім’я «Мефістофель» означає
  А злий дух
  Б брехун і руйнівник
  В чорт
  Г грішний ангел
  Д повелитель мух

  343. Основною рисою Фауста є
  А схиляння перед авторитетами
  Б прагнення слави
  В прагнення кохання
  Г прагнення самостійно здобути істину
  Д прагнення грошей

  344. У Вальпуржину ніч на відьомському шабаші Фауст зустрів
  А привид Маргарити
  Б Вагнера
  В Духа Землі
  Г Мефістофеля
  Д Бога

  345. Образ Мефістофеля є втіленням ідеї
  А перемоги диявола над людиною
  Б перемоги мракобісся над наукою
  В перемоги науки над мракобіссям
  Г перемоги добра над злом
  Д заперечення, зла, руйнації

  346. Фауст погодився на пропозицію Мефістофеля, тому що він прагнув
  А знайти істину за стінами свого кабінету, у реальному житті
  Б багатства і слави
  В знайти філософський камінь
  Г вічного життя і влади над людьми
  Д вічного кохання

  347. Не є джерелом трагедії «Фауст» Гете
  А скандинавська міфологія
  Б середньовічні німецькі легенди
  В «Народна книга»
  Г трагедія англійського поета Крістофера Марло
  Д ярмаркові лялькові вистави

  348. Встановіть послідовність подій у першій частині «Фауста» Гете.
  А смерть Маргарити
  Б суперечка Бога і Мефістофеля
  В спроба Фауста вчинити самогубство
  Г омолодження Фауста на відьминій кухні

  Ключ: 1Б 2Г ЗА 4В

  349. Визначте відповідність між твором Гете та його жанром.
  1 «Страждання молодого Вертера»         А поема
  2 «Фауст»                                                                       Б роман
  3 «Вільшаний король»                                          В балада
  4 «Гец фон Берліхінгер»                                    Г трагедія
  Д комедія

  Ключ: 1Б 2Г ЗВ 4А

  350. Встановіть відповідність між цитатами з твору Гете «Фауст» і героями, яким ці слова належать.
  1 «Я — тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого»
  2 «Книжки, книжки читати —
  От де втіха, Немає в світі кращої краси!»
  3 «Ой тяжко-важко ходить попідтинням;
  А ще до того з нечистим сумлінням»
  4 «Спинися, мить! Прекрасна ти!»

  А Мефістофель
  Б Маргарита
  В Фауст
  Г Вагнер
  Д Бог

  Ключ: 1А 2Г ЗБ 4В

  351. Вкажіть відповідність між письменниками-просвітниками і країною, яку вони представляють.
  1 Руссо, Вольтер, Дідро                       А Німеччина
  2 Гете, Шиллер                                             Б Англія
  3 Свіфт, Дефо, Філдінг                          В Росія
  4 Радіщев, Кантемір, Державін      Г Франція
  Д Іспанія

  Ключ: 1Г 2А ЗБ 4В

  352. Встановіть відповідність між письменниками та їх творами.
  1 «Філософські листи»                                          А Монтеск’є
  2 «Юлія, або Нова Елоїза»                                Б Гете
  3 «Страждання молодого Вертера»         В Руссо
  4 «Перські листи»                                                    Г Вольтер
  Д Дідро

  Ключ: 1Г 2В ЗБ 4А

  Тести до ЗНО (з відповідями). ПРОСВІТНИЦТВО. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

  Повернутися на сторіну Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

  Комментарии закрыты.