Тести до ЗНО (з відповідями). Літертура XX — початку XXI століть. Література 19 століття. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

  Тести до ЗНО (з відповідями). Літертура XX — початку XXI століть. Література 19 століття. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

  896. Модернізмом називають
  А літературно-мистецьку течію романтичного спрямування
  Б сукупність літературно-мистецьких течій нереалістичного спрямування
  В напрям у філософії та літературі XX ст., що досліджує людину як унікальну духовну істоту, здатну до вибору власної долі
  Г літературно-мистецький напрям реалістичного спрямування
  Д явища європейської культури другої половини XIX — початку XX ст., позначених настроями смутку, безнадії, тенденціями індивідуалізму

  897. Письменники-модерністи розуміли призначення художньої літератури як
  А спосіб наслідування природи та осягнення її вічних законів
  Б засіб раціонального пізнання дійсності й моральну настанову людству
  В найвище знання, здатне проникнути в глибини існування й одухотворити світ
  Г спосіб передачі інформації
  Д спосіб творення нової реальності

  898. Характерна особливість зрілого модернізму
  А ізольованість видів мистецтва один від одного
  Б абсолютне заперечення естетики минулого
  В поетика синтезу, взаємодія з іншими напрямами й течіями
  Г наслідування класичних взірців
  Д суміш багатьох традиційних жанрових різновидів

  899. Засновником «філософії життя», що вплинула на формування модернізму, був
  А Зігмунд Фрейд
  Б Фрідріх Ніцше
  В Артур Шопенгауер
  Г Георг Гегель
  Д Анрі Бергсон

  900. Основоположником інтуїтивізму, який вплинув на розвиток модерністської поезії, був
  А Зігмунд Фрейд
  Б Анрі Бергсон
  В Фрідріх Ніцше
  Г Артур Шопенгауер
  Д Георг Гегель

  901. Течія модернізму, яка відзначається ушляхетненим, витонченим відтворенням особистіс- них вражень, мінливих відчуттів та переживань
  А символізм
  Б сюрреалізм
  В імпресіонізм
  Г неоромантизм
  Д експресіонізм

  902. Течія модернізму, у якій широко використовувалися символи як знаки «вічної істини»
  А неоромантизм
  Б акмеїзм
  В футуризм
  Г символізм
  Д кубофутуризм

  903. Течія авангардизму, у якій звільнення мистецтва від знедуховленої дійсності відбувалося через сферу «надреального», підсвідомого
  А футуризм
  Б дадаїзм
  В сюрреалізм
  Г імажизм
  Д кубізм

  904. Течія модернізму, представниками якої були письменники К. Гамсун, Г. Гауптман, Р.-Л. Стівенсон, Р. Кіплінг
  А футуризм
  Б символізм
  В неоромантизм
  Г імажизм
  Д кубізм

  905. Поняття образу як самодостатньої одиниці поетики художнього твору покладено в основу
  А імажизму
  Б імпресіонізму
  В експресіонізму
  Г акмеїзму
  Д футуризму

  906. Роки життя Франца Кафки
  А 1882-1941
  Б 1891-1940
  В 1889-1966
  Г 1883-1924
  Д 1871-1922

  907. Франц Кафка народився і прожив все життя у
  А Празі
  Б Відні
  В Берліні
  Г Єрусалимі
  Д Парижі

  908. Творчість Франца Кафки репрезентує літературу
  А німецьку
  Б чеську
  В австрійську
  Г бельгійську
  Д французьку

  909. Творчість Франца Кафки тяжіє до художньо-стильової течії
  А символізму
  Б імпресіонізму
  В експресіонізму
  Г реалізму
  Д сюрреалізму

  910. Творчість Франца Кафки, як «співця зла», порівнювали з творчістю
  А Гійома Аполлінера
  Б Шарля Бодлера
  В Артюра Рембо
  Г Оскара Вайльда
  Д Поля Верлена

  911. Центральним персонажем художнього світу Кафки є
  А сильна особистість
  Б історична особа
  В знедолена дитина
  Г «маленька людина»
  Д байронічний герой

  912. Франц Кафка є автором творів
  А «Сторонній», «Калігула», «Чума»
  Б «Процес», «Замок», «Перевтілення»
  В «Прощавай, зброє», «По кому подзвін», «Сніги Кіліманджаро»
  Г «Майстер і Маргарита», «Собаче серце», «Дні Турбіних»
  Д «На Сваннову сторону», «У затінку дівчат-квіток» , «Ґермантська сторона»

  913. Більшість творів Кафки завершується
  А хепі-ендом
  Б моральною перемогою героя
  В смертю героя
  Г фізичною перемогою героя
  Д відкритим фіналом

  914. «Додатковим ефектом», який справляють твори Кафки, на думку самого автора, є
  А сором
  Б сум
  В сміх
  Г страх
  Д ностальгія

  915. Як утворене прізвище головного героя новели Франца Кафки «Перевтілення» Замза?
  А це псевдонім Кафки
  Б це криптограма прізвища Кафка
  В це анаграма прізвища Кафка
  Г це прізвище, взяте навмання
  Д це нікнейм Кафки

  916. Головний герой новели Франца Кафки «Перевтілення» Грегор Замза був
  А розсильним
  Б комівояжером
  В портьє
  Г листоношею
  Д таксистом

  917. Яка доля спіткала головного героя новели Франца Кафки «Перевтілення» наприкінці новели?
  А Грегор одужав після жахливої хвороби
  Б він так і залишився животіти у страхітливій подобі комахи
  В головний герой помер на самотині від голоду, хвороби, знущань і зневаги рідних
  Г він одружився зі своєю коханою
  Д він залишив сім’ю і почав нове самодостатнє життя

  918. Тип літературного героя, втілений в образі Грегора Замзи
  А маленька людина
  Б зайва людина
  В бунтівна людина
  Г нова людина
  Д сердита людина

  919. Перетворення Грегора Замзи на комаху в його рідних і управителя фірми, де служив Замза, викликало
  А співчуття
  Б байдужість
  В сором і ніяковість
  Г бажання допомогти
  Д непідробний жах і огиду

  920. Хто з героїв новели Франца Кафки «Перевтілення» поставився до Грегора наприкінці його страдницького шляху більш-менш співчутливо?
  А мати
  Б сестра
  В служниця-вдова
  Г батько
  Д шеф

  921. Який єдиний розумний вихід знайшов Грегор Замза з безглуздого становища, у якому він опинився?
  А лікування
  Б втеча
  В смерть
  Г психоаналіз
  Д сон

  922. Зав’язкою новели Франца Кафки «Перевтілення» є епізод
  А перевтілення Грегора
  Б вигнання сина батьком, «бомбардування» яблуками
  В смерті головного героя
  Г поїздки родини трамваєм за місто
  Д відвідини керуючого

  923. Кульмінацією новели Франца Кафки «Перевтілення» є епізод
  А перевтілення Грегора
  Б вигнання сина батьком, «бомбардування» яблуками
  В смерті головного героя
  Г відвідини керуючого
  Д поїздки родини трамваєм за місто

  924. Розв’язкою новели Франца Кафки «Перевтілення» є епізод
  А перевтілення Грегора
  Б вигнання сина батьком, «бомбардування» яблуками
  В смерті головного героя
  Г відвідини керуючого
  Д поїздки родини трамваєм за місто

  925. Реакція рідних на Грегорову смерть
  А сім’я зазнала страшенного горя
  Б рідні сприйняли смерть сина і брата зі щирим полегшенням і радістю
  В батьки й сестра не звернули уваги на те, що «воно здохло»
  Г вони зазнали катарсису
  Д вони стали добрими і небайдужими одне до одного

  926. Людина-комаха в новелі «Перевтілення» є символом
  А крайньої людської самотності, відчуження людини від усього світу
  Б бунту людини проти реалій повсякденного життя
  В приреченості кохання
  Г ізольованості людини в родині
  Д бунту непересічної особистості

  927. Розташуйте події, що відбуваються в новелі Франца Кафки «Перевтілення», у хронологічній послідовності.
  А управитель Грегора відвідав родину Замз
  Б родина Замз вирушила на прогулянку за місто
  В батько Грегора палицею загнав сина у його кімнату, нанісши йому важкі ушкодження
  Г Грегор обернувся на страхітливу комаху

  Ключ: 1Г 2А ЗВ 4Б

  928. Роки життя Райнера Марії Рільке
  А 1875-1926
  Б 1883-1924
  В 1891-1940
  Г 1889-1966
  Д 1893-1930

  929. Райнера Марію Рільке називають
  А Гамлетом XX століття
  Б Гермесом XX століття
  В Прометеєм XX століття
  Г Гераклом XX століття
  Д Орфеєм XX століття

  930. У якому циклі творів або творі знайшли своє відображення українські враження Райнера Марії Рільке?
  А у «Дуїнезькіх елегіях»
  Б у «Пісні про Правду»
  В у «Сонетах до Орфея»
  Г у «Житті й піснях»
  Д у «Книзі образів»

  931. У «Нових поезіях» Райнер Марія Рільке створив поетичний жанр
  А «вірші-репортажі»
  Б «вірші-речі»
  В «вірші-каліграми»
  Г «вірші-малюнки»
  Д «вірші-паліндроми»

  932. Який митець спричинився до того, що Райнер Марія Рільке створив новий поетичний жанр — «вірші-речі» (або «вірші-моделі»)?
  А Пабло Пікассо
  Б Анрі Матісс
  В Огюст Роден
  Г Сальвадор Далі
  Д Вінсент Ван Гог

  933. Райнера Марію Рільке пов’язували дружба і листування з російськими поетами
  А Анною Ахматовою та Володимиром Маяковським
  Б Мариною Цвєтаєвою та Борисом Пастернаком
  В Зінаїдою Гіппіус та Дмитром Мережковським
  Г Сергієм Ссеніним та Миколою Клюєвим
  Д Костянтином Бальмонтом та Олександром Блоком

  934. Дослідники відносять творчість Райнера Марії Рільке до … літературної школи.
  А австро-угорської
  Б віденської
  В празько-німецької
  Г чеської
  Д французької

  935. Назва першої поетичної збірки Райнера Марії Рільке
  А «Дуїнезькі елегії»
  Б «Життя і пісні»
  В «Сонети до Орфея»
  Г «Часослов»
  Д «Книга образів»

  936. Проблему поета і поезії Райнер Марія Рільке порушує у
  А «Пісні про Правду»
  Б «Часослові»
  В «Сонетах до Орфея»
  Г «Житті й піснях»
  Д «Нових поезіях»

  937. Один з найвидатніших поетичних циклів Райнера Марії Рільке звернутий до героя давньогрецької міфології
  А Тезея
  Б Персея
  В Орфея
  Г Прометея
  Д Ахілла

  938. Райнер Марія Рільке переклав німецькою мовою твір давньої української літератури
  А «Слово про Закон і Благодать» митрополита Іларіона
  Б «Слово о полку Ігоревім»
  В «Повчання дітям» Володимира Мономаха
  Г «Повість минулих літ»
  Д «Літопис Самовидця»

  939. Райнер Марія Рільке створив «енциклопедію екзистенціального трагізму людського буття» у поетичному циклі
  А «Сонети до Орфея»
  Б «Життя й пісні»
  В «Дуїнезькі елегії»
  Г «Часослов»
  Д «Нові поезії»

  940. До третього періоду творчості Райнера Марії Рільке належать
  А «Нові поезії»
  Б «Часослов»
  В «Дуїнезькі елегії» та «Сонети до Орфея»
  Г «Життя й пісні»
  Д «Книга образів»

  941. Роки життя Гійома Аполлінера
  А 1891-1940
  Б 1893-1930
  В 1889-1966
  Г 1875-1926
  Д 1880-1918

  942. Визначний французький поет Гійом Аполлінер за походженням був
  А поляк
  Б чех
  В австрієць
  Г француз
  Д грек

  943. На поетичну свідомість Аполлінера вплинула течія живопису XX ст.
  А імпрессіонізм
  Б постімпрессіонізм
  В кубізм
  Г сюрреалізм
  Д фонізм

  944. На розвиток Гійома Аполлінера як митця вплинула дружба з видатним художником XX ст.
  А Сальвадором Далі
  Б Пабло Пікассо
  В Огюстом Роденом
  Г Марком Шагапом
  Д Василем Кандінським

  945. Вірш Гійома Аполлінера, у якому він застерігає людство від небезпек війни
  А «Міст Мірабо»
  Б «Молочна Путь, сяйлива сестро…»
  В «Зарізана голубка і водограй»
  Г «Хмарний привид»
  Д «Зона»

  946. З ім’ям Гійома Аполлінера пов’язують виникнення терміна
  А символізм
  Б футуризм
  В сюрреалізм
  Г кубизм
  Д авангардизм

  947. Справжнє ім’я Гійома Аполлінера
  А Вільгельм фон Гумбольдт
  Б Франческо Д’Аспермон
  В Вільгельм Аполлінарій Костровицький
  Г Аполлінарій Михайлович Васнєцов
  Д Вільгельм Телль

  948. Уперше ім’ям Гійом Аполлінер був підписаний твір видатного французького поета
  А «Єресіарх»
  Б «Міст Мірабо»
  В «Зона»
  Г «Зарізана голубка і водограй»
  Д «Хмарний привид»

  949. Перша поетична збірка Гійома Аполлінера мала назву
  А «Бестіарій, або Кортеж Орфея»
  Б «Алкоголі»
  В «Каліграми. Вірші Війни і Миру»
  Г «Рейнські вірші»
  Д «Єресіарх і компанія»

  950. Рядок з вірша Гійома Аполлінера «Міст Мірабо» «Минають дні а я ще є» є…
  А метафорою
  Б рефреном
  В риторичним реченням
  Г риторичним запитанням
  Д анафорою

  951. Вірш Гійома Аполлінера «Зарізана голубка і водограй» створено в поетичній формі
  А акровірша
  Б каліграми
  В сонету
  Г рондо
  Д паліндрому

  952. Проблему війни і миру Аполлінер порушує у збірці
  А «Алкоголі»
  Б «Бестіарій, або Кортеж Орфея»
  В «Каліграми»
  Г «Рейнські вірші»
  Д «Єресіарх і компанія»

  953. До української тематики Гійом Аполлінер звертається у творі
  А «Зона»
  Б «Пісня нелюбого»
  В «Узвишшя»
  Г «Міст Мірабо»
  Д «Зарізана голубка і водограй»

  954. Під враженням нерозділеного кохання до Анни Плейден, гувернантки в сім’ї Міло, де Гійом Аполлінер працював учителем, він написав твори
  А «Рейнські вірші» та «Пісня нелюбого»
  Б «У в’язниці Санте»
  В «Зона»
  Г «Зарізана голубка і водограй»
  Д «Узвишшя»

  955. У формі каліграми написаний вірш Аполлінера
  А «Лорелея»
  Б «Зарізана голубка і водограй»
  В «Молочна путь, сяйлива сестро…»
  Г «Міст Мірабо»
  Д «У в’язниці Санте»

  956. Поезія Гійома Аполлінера надихнула Пабло Пікассо на створення всесвітньо відомої роботи
  А «Герніка»
  Б «Голуб миру»
  В «Дівчинка на шарі»
  Г «Скрипка та гітара»
  Д «Жінка з квіткою»

  957. У «Віршах Миру і Війни» Гійом Аполлінер відродив давню поетичну форму
  А акровірш
  Б каліграму
  В паліндром
  Г верлібр
  Д сонет

  958. Роки життя Джеймса Джойса
  А 1889-1966
  Б 1883-1924
  В 1882-1941
  Г 1891-1940
  Д 1893-1930

  959. Творчість Джеймса Джойса репрезентує
  А англійську літературу
  Б ірландську літературу
  В французьку літературу
  Г американську літературу
  Д бельгійську літературу

  960. Твори Джеймса Джойса
  А «Дублінці», «Портрет митця замолоду», «Улісс»
  Б «Сторонній», «Калігула», «Чума»
  В «Фієста», «Сніга Кіліманджаро», «Старий і море»
  Г «Процес», «Замок», «Перевтілення»
  Д «Великий Гетсбі», «Ніжна ніч», «Останній магнат»

  961. Всесвітньо відомий роман Джойса має назву
  А «Улісс»
  Б «Чума»
  В «Прощавай, зброє»
  Г «Великий Гетсбі»
  Д «Процес»

  962. У творі Джеймса Джойса «Джакомо Джойс»
  А цитуються твори митців-попередників
  Б наявні факти біографії автора
  В наявні мотиви східної поезії
  Г усі події є вигаданими
  Д описано дружбу Джойса з Олівером Сен-Джоном Гогарті

  963. Жанрова специфіка твору Дж. Джойса «Джакомо Джойс»
  А інтелектуальний роман
  Б повість
  В психологічне есе
  Г детектив
  Д роман-парабола

  964. Джеймс Джойс є представником літератури
  А «потоку свідомості»
  Б неоромантизму
  В символізму
  Г експресіонізму
  Д футуризму

  965. Стильовою домінантою творчості Джеймса Джойса є
  А прийом «очуження»
  Б «магічний реалізм»
  В квазіісторизм
  Г «потік свідомості»
  Д прийом «айсбергу»

  966. Характерною ознакою художнього стилю Дж. Джойса є
  А використання асоціацій, культурно-історичних ремінісценцій
  Б застосування прийомів ораторського мистецтва, антитези
  В експресіоністична манера зображення
  Г гротескність, гіперболізація, формальна незавершеність творів
  Д імпресіоністична манера зображення

  967. Однією з основних ознак твору Дж. Джойса «Джакомо Джойс» є
  А описовість
  Б діалогічність мовлення
  В фрагментарність
  Г афористичність
  Д параболічність

  968. Твір Джеймса Джойса «Джакомо Джойс» написано у формі
  А спогадів від третьої особи
  Б діалогу головних героїв
  В двох окремих нарисів
  Г «потоку свідомості» головного героя
  Д роману в романі

  969. Сюжет твору Джеймса Джойса «Джакомо Джойс» відображає
  А широкий культурний і філософський контекст
  Б біографію головного героя
  В складність стосунків чоловіка й жінки
  Г історію однієї родини
  Д історію чоловічої дружби

  970. Характерною ознакою художнього стилю Джеймса Джойса є
  А гротескність, гіперболізація, формальна незавершеність творів
  Б використання асоціацій, культурно-історичних ремінісценцій
  В застосування прийомів ораторського мистецтва, антитези
  Г імпресіоністична манера зображення
  Д поєднання комічного і фантастичного

  971. «Її герб: шолом, поле червоне і тупий спис, поле чорне». Цей опис герба героїні є алюзією на
  А Шекспіра
  Б Сервантеса
  В Кальдерона
  Г Мольєра
  Д Петрарку

  972. «Не його, а Варавву!» Цим висловом Джойс натякає на
  А розп’яття Христа
  Б зраду Христа учнями
  В проповіді Христа
  Г воскресіння Христа
  Д народження Христа

  973. Джерелом написання твору «Джакомо Джойс» послужило
  А студіювання літератури доби Відродження
  Б одруження з Норою Барнакль
  В кохання письменника до Амалії Поппер
  Г прочитання п’єси Ібсена «Гедда Габлер»
  Д вивчення мистецтва доби Відродження

  974. Твір «Джакомо Джойс» розпочинається словами
  А «Хто є хто?»
  Б «Хто?»
  В «Що?»
  Г «Де?»
  Д «Як?»

  975. Характерною рисою композиції твору «Джакомо Джойс» є
  А ретроспективність
  Б фрагментарність
  В обрамлення
  Г лінійність
  Д дзеркальність

  976. Роки життя Михайла Булгакова
  А 1891-1940
  Б 1883-1924
  В 1889-1966
  Г 1882-1941
  Д 1890-1960

  977. Твори Михайла Булгакова
  А «Доктор Живаго», «Дитинство Люверс», «На ранніх поїздах»
  Б «Портрет митця замолоду», «Поминки за Фіннеганом», «Дублінці»
  В «Чума», «Сторонній», «Міф про Сізіфа»,
  Г «Життя пана де Мольєра», «Фатальні яйця», «Біг»
  Д «Процес», «Замок», «Перевтілення»

  978. Київські враження Михайла Булгакова відображені в його творі
  А «Майстер і Маргарита»
  Б «Біла гвардія»
  В «Театральний роман»
  Г «Собаче серце»
  Д «Записки юного лікаря»

  979. Сатиричними повістями є твори Михайла Булгакова
  А «Біла гвардія», «Майстер і Маргарита»
  Б «Дияволіада», «Фатальні яйця», «Собаче серце»
  В «Записки юного лікаря», «Записки на манжетах»
  Г «Біг», «Дні Турбіних»
  Д «Театральний роман», «Життя пана де Мольєра»

  980. За п’єсою Михайла Булгакова було знято відому радянську кінокомедію
  А «Кавказька полонянка»
  Б «Діамантова рука»
  В «Іван Васильович змінює професію»
  Г «Операція И та інші пригоди Шурика»
  Д «Джентльмени удачі»

  981. Професор Преображенський і Поліграф Поліграфович Шариков є героями твору Михайла Булгакова
  А роману «Біла гвардія»
  Б повісті «Собаче серце»
  В повісті «Фатальні яйця»
  Г роману «Майстер і Маргарита»
  Д п’єси «Кабала святош»

  982. Медичний експеримент, який, по суті, є прихованою алегорією глобального соціально- історичного експерименту, яким стала для Росії революція 1917 р., змальовано у творі Михайла Булгакова
  А «Дияволіада»
  Б «Майстер і Маргарита»
  В «Собаче серце»
  Г «Біг»
  Д «Театральний роман»

  983. Тема долі обдарованої особистості в умовах тиранії звучить у творі Михайла Булгакова
  А «Собаче серце»
  Б «Біла гвардія»
  В «Майстер і Маргарита»
  Г «Дияволіада»
  Д «Записки юного лікаря»

  984. «Лірико-філософською поемою в прозі про кохання і моральний обов’язок, про безмежність зла, про справжню творчість, яка завжди є прагненням до світла й добра» дослідники вважають твір Михайла Булгакова?
  А «Біла гвардія»
  Б «Майстер і Маргарита»
  В «Театральний роман»
  Г «Дияволіада»
  Д «Собаче серце»

  985. Роман Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» перегукується з творами
  А Гете, Гофмана, Гоголя, Достоєвського
  Б Данте, Петрарка, Боккаччо, Шекспір
  В Міцкевич, Лермонтов, Байрон, Пушкін
  Г Гомера, Есхіла, Вергілія
  Д Джойса, Кафки, Фіцджеральда, Хемінгуея

  986. Спочатку Булгаков задумував роман «Майстер і Маргарита» як твір про
  А Бога
  Б віру
  В кохання
  Г диявола
  Д Сталіна

  987. Першу редакцію роману «Майстер і Маргарита» Михайло Булгаков
  А передав друзям на збереження
  Б спалив через погрозу влади
  В надрукував у літературному журналі
  Г доопрацював у подальших версіях
  Д поклав «у шухляду»

  988. Дія роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» розпочинається на
  А Невському проспекті в Петербурзі
  Б Андріївському узвозі в Києві
  В Патріарших ставках у Москві
  Г Єлисейських полях у Парижі
  Д Унтер-ден-Лінден у Берліні

  989. «Ні на яку ногу описуваний не накульгував, і зросту був не маленького й не велетенського, а просто високого. Що стосується зубів, то з лівого боку в нього були платинові коронки, а з правого — золоті. Він був у дорогому сірому костюмі, в закордонних, під колір костюма, туфлях. Сірий берет він хвацько заломив набакир, під пахвою ніс ціпка з чорним набалдашником у вигляді голови пуделя. З виду — літ сорока з гаком. Рот якийсь перекривлений. Чисто поголений. Брюнет. Праве око чорне, ліве чомусь зелене. Брови чорні, але одна вища за іншу. Одно слово — іноземець». Це портрет
  А Берліоза
  Б Майстра
  В Воланда
  Г Івана Бездомного
  Д Азазелло

  990. Просторово-часова структура роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита» ґрунтується на філософських принципах
  А Ф. Ніцше
  Б Г. Сковороди
  В А. Шопенгауера
  Г А. Бретона
  Д А. Бергсона

  991. У Радянському Союзі роман М. Булгакова «Майстер і Маргарита» вперше було опубліковано в
  А 1966 р.
  Б 1973 р.
  В 1945 р.
  Г 1970 р.
  Д 1986 р.

  992. Унікальність конструкції художньої реальності в романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита» полягає в наявності
  А двох світів
  Б ліричних відступів
  В трьох світів
  Г історичного тла
  Д біблійного сюжету

  993. Персонажі роману Булгакова «Майстер і Маргарита», відповідно до філософських поглядів Григорія Сковороди, мають дві сутності —
  А видиму й приховану
  Б справжню й штучну
  В людську й божественну
  Г темну й світлу
  Д людську і звірячу

  994. За формою твір Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» — це
  А два окремі романи
  Б три окремі повісті
  В збірка новел
  Г роман у романі
  Д роман-щоденник

  995. Жанрова специфіка роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»
  А фантастичний, комічний, психологічний роман
  Б філософський, фантастичний, сатиричний роман
  В сатиричний, містичний, готичний роман
  Г містичний, фантастичний, архаїчний роман
  Д соціально-психологічний роман

  996. У романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита»
  А зло здобуває перемогу над добром, підкорюючи собі людський і космічний світи
  Б зло виконує функцію добра, перебравши на себе чужі повноваження
  В немає чіткої межі між добром і злом, які іноді міняються місцями
  Г добро здобуває перемогу над злом, покаравши останнє за зухвальство
  Д не порушується проблема добра і зла

  997. Проблеми, що порушуються в романі Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея»
  А роль особистості та народних мас в історії, роль певних історичних подій у розвитку суспільства
  Б свобода і насильство, художник і влада, сенс буття людини, духовна сутність світу, цінність кохання, призначення особистості, вибір життєвої позиції тощо
  В проблеми сім’ї, кризові явища в сучасній родині
  Г пошук сенсу життя, відповідальність за скоєне, велич краси, сенс кохання і згубну владу гріха тощо
  Д проблема трагічного та непримиренного конфлікту гордої самотньої особистості із суспільством, її бунту й загибелі

  998. «Я — частина тієї сипи, що вічно прагне зпа і вічно робить благо». Це слова
  А Єшуа Га-Ноцрі
  Б Понтія Пілата
  В Майстра
  Г Воланда
  Д Берліоза

  999. Роман про Понтія Пілата, що створює композицію «роману в романі», належить перу
  А Воланда
  Б Єшуа Га-Ноцрі
  В Івана Бездомного
  Г Майстра
  Д Берліоза

  1000. Демонічну природу Воланда розпізнав
  А Іван Бездомний
  Б Берліоз
  В Майстер
  Г Лиходєєв
  Д Варенуха

  1001. Автором слів «Ніколи нічого не просіть. Особливо в тих, хто сильніший за вас. Самі запропонують і самі все дадуть» є
  А Воланд
  Б Берліоз
  В Майстер
  Г Єшуа
  Д Маргарита

  1002. Кота в романі Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» звали
  А Кашалот
  Б Бегемот
  В Фагот
  Г Компот
  Д Ланселот

  1003. Майстер у фіналі роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» заслужив…
  А вічний спокій
  Б вічне світло
  В вічне небуття
  Г вічне каяття
  Д вічне кохання

  1004. Розташуйте персонажів роману «Майстер і Маргарита» Булгакова у послідовності їх появи у творі.
  А Воланд
  Б Маргарита
  В Майстер
  Г Іван Бездомний

  Ключ: 1Г 2А ЗВ 4Б

  1005. Роки життя Федеріко Гарсіа Лорки
  А 1898-1936
  Б 1891-1940
  В 1883-1924
  Г 1882-1941
  Д 1899-1961

  1006. Федеріко Гарсіа Лорка належить до
  А розгніваного покоління
  Б втраченого покоління
  В покоління 27 року
  Г покоління next
  Д покоління бітників

  1007. Перша поетична збірка Лорки має назву
  А «Канте хондо»
  Б «Циганське романсеро»
  В «Враження й пейзажі»
  Г «Поет у Нью-Йорку»
  Д «Сонети про смутну любов»

  1008. За своїм світоглядом Федеріко Гарсіа Лорка
  А деїст
  Б теїст
  В атеїст
  Г пантеїст
  Д даосист

  1009. Витоки поезії Лорки — в
  А андалузькому фольклорі
  Б античній літературі
  В іспанській літературі доби Відродження
  Г іспанській бароковій літературі
  Д іспанському героїчному епосі

  1010. Назва збірки Федеріко Гарсіа Лорки «Канте хондо» означає
  А передсмертний спів
  Б глибокий спів
  В книга пісень
  Г пісні про кохання
  Д пісні життя

  1011. Зміст Канте хондо можна, за Лоркою, викласти двома словами
  А пісня і гітара
  Б співак і гітарист
  В кохання і зрада
  Г кохання і смерть
  Д життя і смерть

  1012. У вірші «Гітара» у словах «голім гіллі», «кличе біле латаття», «плаче стріла за ціллю» Лорка використав художній прийом
  А епіфору
  Б алітерацію
  В анафору
  Г асонанс
  Д метафору

  1013. Кульмінаційною точкою у вірші «Гітара» є слова
  А «А-ой, гітаро! У серці п’ять ножів одним ударом!»
  Б «Як заридала моя гітара // розбилась досвіту криштальна чара»
  В «Ой, заридала моя гітара… // Хочу утішить — надармо, // хочу утишить — намарно»
  Г «Плаче стріла за ціллю, // вечір кличе світання»
  Д «Плаче пісок гарячий, // кличе біле латаття»

  1014. Гітара в однойменному вірші Федеріко Гарсіа Лорки порівнюється з образом
  А гітариста
  Б природи
  В серця
  Г жінки
  Д сонця

  1015. У збірці «Циганське романсеро» Лорка відродив жанр
  А сонету
  Б романсу
  В касиди
  Г рубаї
  Д каліграми

  1016. Вірш «Балада про чорну тугу» побудований у формі
  А монологу Самотини
  Б опису природи
  В медитації ліричного героя
  Г діалогу
  Д ліричного заповіту

  1017. Головна героїня «Балади про чорну тугу» Самотина шукає
  А свого коня
  Б щастя й кохання
  В саму себе й свою долю
  Г гармонії із Всесвітом
  Д витоки роду

  1018. Провідний художній прийом, за допомогою якого створено образ Самотини в «Баладі про чорну тугу»
  А метафора
  Б порівняння
  В персоніфікація
  Г алегорія
  Д іронія

  1019. У поетичних рядках з «Балади про чорну тугу»
  Клюють півні темний обрій;
  Ніяк сонця не знаходять… (Пер. М. Лукаша)
  використано художній засіб
  А гіперболу
  Б метафору
  В символ
  Г літоту
  Д іронію

  1020. Образ річки, який з’являється у фіналі «Балади про чорну тугу», є
  А символом шлюбу
  Б символом смерті
  В втіленням одвічної таємниці
  Г символом вічного кохання
  Д уособленням руху природи й всесвіту

  1021. Жанр касиди, який використовує Лорка у вірші «Касида про сон під зорями» та в інших творах, походить з
  А японської поезії
  Б античної поезії
  В індійської поезії
  Г арабської поезії
  Д китайської поезії

  1022. Ідея вірша «Газела про темну смерть»
  А оспівування смерті
  Б захоплення природою
  В утвердження кохання
  Г жага життя
  Д протест проти війни

  1023. «Касида про сон під зорями» входить до поетичниої збірки Лорки
  А «Тамаритянський диван»
  Б «Циганське романсеро»
  В «Канте хондо»
  Г «Поет у Нью-Йорку»
  Д «Враження й пейзажі»

  1024. Характерною ознакою поетичного світу Федеріко Гарсіа Лорки
  А фрагментарність
  Б синкретизм
  В химерність
  Г симультанізм
  Д пейзаж душі

  Тести до ЗНО (з відповідями). Літертура XX — початку XXI століть. Література 19 століття. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

  Повернутися на сторіну Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

  Комментарии закрыты.