Тести до ЗНО (з відповідями). Літертура XX — початку XXI століть. Література 19 століття. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

Тести до ЗНО (з відповідями). Літертура XX — початку XXI століть. Література 19 століття. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

896. Модернізмом називають
А літературно-мистецьку течію романтичного спрямування
Б сукупність літературно-мистецьких течій нереалістичного спрямування
В напрям у філософії та літературі XX ст., що досліджує людину як унікальну духовну істоту, здатну до вибору власної долі
Г літературно-мистецький напрям реалістичного спрямування
Д явища європейської культури другої половини XIX — початку XX ст., позначених настроями смутку, безнадії, тенденціями індивідуалізму

897. Письменники-модерністи розуміли призначення художньої літератури як
А спосіб наслідування природи та осягнення її вічних законів
Б засіб раціонального пізнання дійсності й моральну настанову людству
В найвище знання, здатне проникнути в глибини існування й одухотворити світ
Г спосіб передачі інформації
Д спосіб творення нової реальності

898. Характерна особливість зрілого модернізму
А ізольованість видів мистецтва один від одного
Б абсолютне заперечення естетики минулого
В поетика синтезу, взаємодія з іншими напрямами й течіями
Г наслідування класичних взірців
Д суміш багатьох традиційних жанрових різновидів

899. Засновником «філософії життя», що вплинула на формування модернізму, був
А Зігмунд Фрейд
Б Фрідріх Ніцше
В Артур Шопенгауер
Г Георг Гегель
Д Анрі Бергсон

900. Основоположником інтуїтивізму, який вплинув на розвиток модерністської поезії, був
А Зігмунд Фрейд
Б Анрі Бергсон
В Фрідріх Ніцше
Г Артур Шопенгауер
Д Георг Гегель

901. Течія модернізму, яка відзначається ушляхетненим, витонченим відтворенням особистіс- них вражень, мінливих відчуттів та переживань
А символізм
Б сюрреалізм
В імпресіонізм
Г неоромантизм
Д експресіонізм

902. Течія модернізму, у якій широко використовувалися символи як знаки «вічної істини»
А неоромантизм
Б акмеїзм
В футуризм
Г символізм
Д кубофутуризм

903. Течія авангардизму, у якій звільнення мистецтва від знедуховленої дійсності відбувалося через сферу «надреального», підсвідомого
А футуризм
Б дадаїзм
В сюрреалізм
Г імажизм
Д кубізм

904. Течія модернізму, представниками якої були письменники К. Гамсун, Г. Гауптман, Р.-Л. Стівенсон, Р. Кіплінг
А футуризм
Б символізм
В неоромантизм
Г імажизм
Д кубізм

905. Поняття образу як самодостатньої одиниці поетики художнього твору покладено в основу
А імажизму
Б імпресіонізму
В експресіонізму
Г акмеїзму
Д футуризму

906. Роки життя Франца Кафки
А 1882-1941
Б 1891-1940
В 1889-1966
Г 1883-1924
Д 1871-1922

907. Франц Кафка народився і прожив все життя у
А Празі
Б Відні
В Берліні
Г Єрусалимі
Д Парижі

908. Творчість Франца Кафки репрезентує літературу
А німецьку
Б чеську
В австрійську
Г бельгійську
Д французьку

909. Творчість Франца Кафки тяжіє до художньо-стильової течії
А символізму
Б імпресіонізму
В експресіонізму
Г реалізму
Д сюрреалізму

910. Творчість Франца Кафки, як «співця зла», порівнювали з творчістю
А Гійома Аполлінера
Б Шарля Бодлера
В Артюра Рембо
Г Оскара Вайльда
Д Поля Верлена

911. Центральним персонажем художнього світу Кафки є
А сильна особистість
Б історична особа
В знедолена дитина
Г «маленька людина»
Д байронічний герой

912. Франц Кафка є автором творів
А «Сторонній», «Калігула», «Чума»
Б «Процес», «Замок», «Перевтілення»
В «Прощавай, зброє», «По кому подзвін», «Сніги Кіліманджаро»
Г «Майстер і Маргарита», «Собаче серце», «Дні Турбіних»
Д «На Сваннову сторону», «У затінку дівчат-квіток» , «Ґермантська сторона»

913. Більшість творів Кафки завершується
А хепі-ендом
Б моральною перемогою героя
В смертю героя
Г фізичною перемогою героя
Д відкритим фіналом

914. «Додатковим ефектом», який справляють твори Кафки, на думку самого автора, є
А сором
Б сум
В сміх
Г страх
Д ностальгія

915. Як утворене прізвище головного героя новели Франца Кафки «Перевтілення» Замза?
А це псевдонім Кафки
Б це криптограма прізвища Кафка
В це анаграма прізвища Кафка
Г це прізвище, взяте навмання
Д це нікнейм Кафки

916. Головний герой новели Франца Кафки «Перевтілення» Грегор Замза був
А розсильним
Б комівояжером
В портьє
Г листоношею
Д таксистом

917. Яка доля спіткала головного героя новели Франца Кафки «Перевтілення» наприкінці новели?
А Грегор одужав після жахливої хвороби
Б він так і залишився животіти у страхітливій подобі комахи
В головний герой помер на самотині від голоду, хвороби, знущань і зневаги рідних
Г він одружився зі своєю коханою
Д він залишив сім’ю і почав нове самодостатнє життя

918. Тип літературного героя, втілений в образі Грегора Замзи
А маленька людина
Б зайва людина
В бунтівна людина
Г нова людина
Д сердита людина

919. Перетворення Грегора Замзи на комаху в його рідних і управителя фірми, де служив Замза, викликало
А співчуття
Б байдужість
В сором і ніяковість
Г бажання допомогти
Д непідробний жах і огиду

920. Хто з героїв новели Франца Кафки «Перевтілення» поставився до Грегора наприкінці його страдницького шляху більш-менш співчутливо?
А мати
Б сестра
В служниця-вдова
Г батько
Д шеф

921. Який єдиний розумний вихід знайшов Грегор Замза з безглуздого становища, у якому він опинився?
А лікування
Б втеча
В смерть
Г психоаналіз
Д сон

922. Зав’язкою новели Франца Кафки «Перевтілення» є епізод
А перевтілення Грегора
Б вигнання сина батьком, «бомбардування» яблуками
В смерті головного героя
Г поїздки родини трамваєм за місто
Д відвідини керуючого

923. Кульмінацією новели Франца Кафки «Перевтілення» є епізод
А перевтілення Грегора
Б вигнання сина батьком, «бомбардування» яблуками
В смерті головного героя
Г відвідини керуючого
Д поїздки родини трамваєм за місто

924. Розв’язкою новели Франца Кафки «Перевтілення» є епізод
А перевтілення Грегора
Б вигнання сина батьком, «бомбардування» яблуками
В смерті головного героя
Г відвідини керуючого
Д поїздки родини трамваєм за місто

925. Реакція рідних на Грегорову смерть
А сім’я зазнала страшенного горя
Б рідні сприйняли смерть сина і брата зі щирим полегшенням і радістю
В батьки й сестра не звернули уваги на те, що «воно здохло»
Г вони зазнали катарсису
Д вони стали добрими і небайдужими одне до одного

926. Людина-комаха в новелі «Перевтілення» є символом
А крайньої людської самотності, відчуження людини від усього світу
Б бунту людини проти реалій повсякденного життя
В приреченості кохання
Г ізольованості людини в родині
Д бунту непересічної особистості

927. Розташуйте події, що відбуваються в новелі Франца Кафки «Перевтілення», у хронологічній послідовності.
А управитель Грегора відвідав родину Замз
Б родина Замз вирушила на прогулянку за місто
В батько Грегора палицею загнав сина у його кімнату, нанісши йому важкі ушкодження
Г Грегор обернувся на страхітливу комаху

Ключ: 1Г 2А ЗВ 4Б

928. Роки життя Райнера Марії Рільке
А 1875-1926
Б 1883-1924
В 1891-1940
Г 1889-1966
Д 1893-1930

929. Райнера Марію Рільке називають
А Гамлетом XX століття
Б Гермесом XX століття
В Прометеєм XX століття
Г Гераклом XX століття
Д Орфеєм XX століття

930. У якому циклі творів або творі знайшли своє відображення українські враження Райнера Марії Рільке?
А у «Дуїнезькіх елегіях»
Б у «Пісні про Правду»
В у «Сонетах до Орфея»
Г у «Житті й піснях»
Д у «Книзі образів»

931. У «Нових поезіях» Райнер Марія Рільке створив поетичний жанр
А «вірші-репортажі»
Б «вірші-речі»
В «вірші-каліграми»
Г «вірші-малюнки»
Д «вірші-паліндроми»

932. Який митець спричинився до того, що Райнер Марія Рільке створив новий поетичний жанр — «вірші-речі» (або «вірші-моделі»)?
А Пабло Пікассо
Б Анрі Матісс
В Огюст Роден
Г Сальвадор Далі
Д Вінсент Ван Гог

933. Райнера Марію Рільке пов’язували дружба і листування з російськими поетами
А Анною Ахматовою та Володимиром Маяковським
Б Мариною Цвєтаєвою та Борисом Пастернаком
В Зінаїдою Гіппіус та Дмитром Мережковським
Г Сергієм Ссеніним та Миколою Клюєвим
Д Костянтином Бальмонтом та Олександром Блоком

934. Дослідники відносять творчість Райнера Марії Рільке до … літературної школи.
А австро-угорської
Б віденської
В празько-німецької
Г чеської
Д французької

935. Назва першої поетичної збірки Райнера Марії Рільке
А «Дуїнезькі елегії»
Б «Життя і пісні»
В «Сонети до Орфея»
Г «Часослов»
Д «Книга образів»

936. Проблему поета і поезії Райнер Марія Рільке порушує у
А «Пісні про Правду»
Б «Часослові»
В «Сонетах до Орфея»
Г «Житті й піснях»
Д «Нових поезіях»

937. Один з найвидатніших поетичних циклів Райнера Марії Рільке звернутий до героя давньогрецької міфології
А Тезея
Б Персея
В Орфея
Г Прометея
Д Ахілла

938. Райнер Марія Рільке переклав німецькою мовою твір давньої української літератури
А «Слово про Закон і Благодать» митрополита Іларіона
Б «Слово о полку Ігоревім»
В «Повчання дітям» Володимира Мономаха
Г «Повість минулих літ»
Д «Літопис Самовидця»

939. Райнер Марія Рільке створив «енциклопедію екзистенціального трагізму людського буття» у поетичному циклі
А «Сонети до Орфея»
Б «Життя й пісні»
В «Дуїнезькі елегії»
Г «Часослов»
Д «Нові поезії»

940. До третього періоду творчості Райнера Марії Рільке належать
А «Нові поезії»
Б «Часослов»
В «Дуїнезькі елегії» та «Сонети до Орфея»
Г «Життя й пісні»
Д «Книга образів»

941. Роки життя Гійома Аполлінера
А 1891-1940
Б 1893-1930
В 1889-1966
Г 1875-1926
Д 1880-1918

942. Визначний французький поет Гійом Аполлінер за походженням був
А поляк
Б чех
В австрієць
Г француз
Д грек

943. На поетичну свідомість Аполлінера вплинула течія живопису XX ст.
А імпрессіонізм
Б постімпрессіонізм
В кубізм
Г сюрреалізм
Д фонізм

944. На розвиток Гійома Аполлінера як митця вплинула дружба з видатним художником XX ст.
А Сальвадором Далі
Б Пабло Пікассо
В Огюстом Роденом
Г Марком Шагапом
Д Василем Кандінським

945. Вірш Гійома Аполлінера, у якому він застерігає людство від небезпек війни
А «Міст Мірабо»
Б «Молочна Путь, сяйлива сестро…»
В «Зарізана голубка і водограй»
Г «Хмарний привид»
Д «Зона»

946. З ім’ям Гійома Аполлінера пов’язують виникнення терміна
А символізм
Б футуризм
В сюрреалізм
Г кубизм
Д авангардизм

947. Справжнє ім’я Гійома Аполлінера
А Вільгельм фон Гумбольдт
Б Франческо Д’Аспермон
В Вільгельм Аполлінарій Костровицький
Г Аполлінарій Михайлович Васнєцов
Д Вільгельм Телль

948. Уперше ім’ям Гійом Аполлінер був підписаний твір видатного французького поета
А «Єресіарх»
Б «Міст Мірабо»
В «Зона»
Г «Зарізана голубка і водограй»
Д «Хмарний привид»

949. Перша поетична збірка Гійома Аполлінера мала назву
А «Бестіарій, або Кортеж Орфея»
Б «Алкоголі»
В «Каліграми. Вірші Війни і Миру»
Г «Рейнські вірші»
Д «Єресіарх і компанія»

950. Рядок з вірша Гійома Аполлінера «Міст Мірабо» «Минають дні а я ще є» є…
А метафорою
Б рефреном
В риторичним реченням
Г риторичним запитанням
Д анафорою

951. Вірш Гійома Аполлінера «Зарізана голубка і водограй» створено в поетичній формі
А акровірша
Б каліграми
В сонету
Г рондо
Д паліндрому

952. Проблему війни і миру Аполлінер порушує у збірці
А «Алкоголі»
Б «Бестіарій, або Кортеж Орфея»
В «Каліграми»
Г «Рейнські вірші»
Д «Єресіарх і компанія»

953. До української тематики Гійом Аполлінер звертається у творі
А «Зона»
Б «Пісня нелюбого»
В «Узвишшя»
Г «Міст Мірабо»
Д «Зарізана голубка і водограй»

954. Під враженням нерозділеного кохання до Анни Плейден, гувернантки в сім’ї Міло, де Гійом Аполлінер працював учителем, він написав твори
А «Рейнські вірші» та «Пісня нелюбого»
Б «У в’язниці Санте»
В «Зона»
Г «Зарізана голубка і водограй»
Д «Узвишшя»

955. У формі каліграми написаний вірш Аполлінера
А «Лорелея»
Б «Зарізана голубка і водограй»
В «Молочна путь, сяйлива сестро…»
Г «Міст Мірабо»
Д «У в’язниці Санте»

956. Поезія Гійома Аполлінера надихнула Пабло Пікассо на створення всесвітньо відомої роботи
А «Герніка»
Б «Голуб миру»
В «Дівчинка на шарі»
Г «Скрипка та гітара»
Д «Жінка з квіткою»

957. У «Віршах Миру і Війни» Гійом Аполлінер відродив давню поетичну форму
А акровірш
Б каліграму
В паліндром
Г верлібр
Д сонет

958. Роки життя Джеймса Джойса
А 1889-1966
Б 1883-1924
В 1882-1941
Г 1891-1940
Д 1893-1930

959. Творчість Джеймса Джойса репрезентує
А англійську літературу
Б ірландську літературу
В французьку літературу
Г американську літературу
Д бельгійську літературу

960. Твори Джеймса Джойса
А «Дублінці», «Портрет митця замолоду», «Улісс»
Б «Сторонній», «Калігула», «Чума»
В «Фієста», «Сніга Кіліманджаро», «Старий і море»
Г «Процес», «Замок», «Перевтілення»
Д «Великий Гетсбі», «Ніжна ніч», «Останній магнат»

961. Всесвітньо відомий роман Джойса має назву
А «Улісс»
Б «Чума»
В «Прощавай, зброє»
Г «Великий Гетсбі»
Д «Процес»

962. У творі Джеймса Джойса «Джакомо Джойс»
А цитуються твори митців-попередників
Б наявні факти біографії автора
В наявні мотиви східної поезії
Г усі події є вигаданими
Д описано дружбу Джойса з Олівером Сен-Джоном Гогарті

963. Жанрова специфіка твору Дж. Джойса «Джакомо Джойс»
А інтелектуальний роман
Б повість
В психологічне есе
Г детектив
Д роман-парабола

964. Джеймс Джойс є представником літератури
А «потоку свідомості»
Б неоромантизму
В символізму
Г експресіонізму
Д футуризму

965. Стильовою домінантою творчості Джеймса Джойса є
А прийом «очуження»
Б «магічний реалізм»
В квазіісторизм
Г «потік свідомості»
Д прийом «айсбергу»

966. Характерною ознакою художнього стилю Дж. Джойса є
А використання асоціацій, культурно-історичних ремінісценцій
Б застосування прийомів ораторського мистецтва, антитези
В експресіоністична манера зображення
Г гротескність, гіперболізація, формальна незавершеність творів
Д імпресіоністична манера зображення

967. Однією з основних ознак твору Дж. Джойса «Джакомо Джойс» є
А описовість
Б діалогічність мовлення
В фрагментарність
Г афористичність
Д параболічність

968. Твір Джеймса Джойса «Джакомо Джойс» написано у формі
А спогадів від третьої особи
Б діалогу головних героїв
В двох окремих нарисів
Г «потоку свідомості» головного героя
Д роману в романі

969. Сюжет твору Джеймса Джойса «Джакомо Джойс» відображає
А широкий культурний і філософський контекст
Б біографію головного героя
В складність стосунків чоловіка й жінки
Г історію однієї родини
Д історію чоловічої дружби

970. Характерною ознакою художнього стилю Джеймса Джойса є
А гротескність, гіперболізація, формальна незавершеність творів
Б використання асоціацій, культурно-історичних ремінісценцій
В застосування прийомів ораторського мистецтва, антитези
Г імпресіоністична манера зображення
Д поєднання комічного і фантастичного

971. «Її герб: шолом, поле червоне і тупий спис, поле чорне». Цей опис герба героїні є алюзією на
А Шекспіра
Б Сервантеса
В Кальдерона
Г Мольєра
Д Петрарку

972. «Не його, а Варавву!» Цим висловом Джойс натякає на
А розп’яття Христа
Б зраду Христа учнями
В проповіді Христа
Г воскресіння Христа
Д народження Христа

973. Джерелом написання твору «Джакомо Джойс» послужило
А студіювання літератури доби Відродження
Б одруження з Норою Барнакль
В кохання письменника до Амалії Поппер
Г прочитання п’єси Ібсена «Гедда Габлер»
Д вивчення мистецтва доби Відродження

974. Твір «Джакомо Джойс» розпочинається словами
А «Хто є хто?»
Б «Хто?»
В «Що?»
Г «Де?»
Д «Як?»

975. Характерною рисою композиції твору «Джакомо Джойс» є
А ретроспективність
Б фрагментарність
В обрамлення
Г лінійність
Д дзеркальність

976. Роки життя Михайла Булгакова
А 1891-1940
Б 1883-1924
В 1889-1966
Г 1882-1941
Д 1890-1960

977. Твори Михайла Булгакова
А «Доктор Живаго», «Дитинство Люверс», «На ранніх поїздах»
Б «Портрет митця замолоду», «Поминки за Фіннеганом», «Дублінці»
В «Чума», «Сторонній», «Міф про Сізіфа»,
Г «Життя пана де Мольєра», «Фатальні яйця», «Біг»
Д «Процес», «Замок», «Перевтілення»

978. Київські враження Михайла Булгакова відображені в його творі
А «Майстер і Маргарита»
Б «Біла гвардія»
В «Театральний роман»
Г «Собаче серце»
Д «Записки юного лікаря»

979. Сатиричними повістями є твори Михайла Булгакова
А «Біла гвардія», «Майстер і Маргарита»
Б «Дияволіада», «Фатальні яйця», «Собаче серце»
В «Записки юного лікаря», «Записки на манжетах»
Г «Біг», «Дні Турбіних»
Д «Театральний роман», «Життя пана де Мольєра»

980. За п’єсою Михайла Булгакова було знято відому радянську кінокомедію
А «Кавказька полонянка»
Б «Діамантова рука»
В «Іван Васильович змінює професію»
Г «Операція И та інші пригоди Шурика»
Д «Джентльмени удачі»

981. Професор Преображенський і Поліграф Поліграфович Шариков є героями твору Михайла Булгакова
А роману «Біла гвардія»
Б повісті «Собаче серце»
В повісті «Фатальні яйця»
Г роману «Майстер і Маргарита»
Д п’єси «Кабала святош»

982. Медичний експеримент, який, по суті, є прихованою алегорією глобального соціально- історичного експерименту, яким стала для Росії революція 1917 р., змальовано у творі Михайла Булгакова
А «Дияволіада»
Б «Майстер і Маргарита»
В «Собаче серце»
Г «Біг»
Д «Театральний роман»

983. Тема долі обдарованої особистості в умовах тиранії звучить у творі Михайла Булгакова
А «Собаче серце»
Б «Біла гвардія»
В «Майстер і Маргарита»
Г «Дияволіада»
Д «Записки юного лікаря»

984. «Лірико-філософською поемою в прозі про кохання і моральний обов’язок, про безмежність зла, про справжню творчість, яка завжди є прагненням до світла й добра» дослідники вважають твір Михайла Булгакова?
А «Біла гвардія»
Б «Майстер і Маргарита»
В «Театральний роман»
Г «Дияволіада»
Д «Собаче серце»

985. Роман Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» перегукується з творами
А Гете, Гофмана, Гоголя, Достоєвського
Б Данте, Петрарка, Боккаччо, Шекспір
В Міцкевич, Лермонтов, Байрон, Пушкін
Г Гомера, Есхіла, Вергілія
Д Джойса, Кафки, Фіцджеральда, Хемінгуея

986. Спочатку Булгаков задумував роман «Майстер і Маргарита» як твір про
А Бога
Б віру
В кохання
Г диявола
Д Сталіна

987. Першу редакцію роману «Майстер і Маргарита» Михайло Булгаков
А передав друзям на збереження
Б спалив через погрозу влади
В надрукував у літературному журналі
Г доопрацював у подальших версіях
Д поклав «у шухляду»

988. Дія роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» розпочинається на
А Невському проспекті в Петербурзі
Б Андріївському узвозі в Києві
В Патріарших ставках у Москві
Г Єлисейських полях у Парижі
Д Унтер-ден-Лінден у Берліні

989. «Ні на яку ногу описуваний не накульгував, і зросту був не маленького й не велетенського, а просто високого. Що стосується зубів, то з лівого боку в нього були платинові коронки, а з правого — золоті. Він був у дорогому сірому костюмі, в закордонних, під колір костюма, туфлях. Сірий берет він хвацько заломив набакир, під пахвою ніс ціпка з чорним набалдашником у вигляді голови пуделя. З виду — літ сорока з гаком. Рот якийсь перекривлений. Чисто поголений. Брюнет. Праве око чорне, ліве чомусь зелене. Брови чорні, але одна вища за іншу. Одно слово — іноземець». Це портрет
А Берліоза
Б Майстра
В Воланда
Г Івана Бездомного
Д Азазелло

990. Просторово-часова структура роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита» ґрунтується на філософських принципах
А Ф. Ніцше
Б Г. Сковороди
В А. Шопенгауера
Г А. Бретона
Д А. Бергсона

991. У Радянському Союзі роман М. Булгакова «Майстер і Маргарита» вперше було опубліковано в
А 1966 р.
Б 1973 р.
В 1945 р.
Г 1970 р.
Д 1986 р.

992. Унікальність конструкції художньої реальності в романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита» полягає в наявності
А двох світів
Б ліричних відступів
В трьох світів
Г історичного тла
Д біблійного сюжету

993. Персонажі роману Булгакова «Майстер і Маргарита», відповідно до філософських поглядів Григорія Сковороди, мають дві сутності —
А видиму й приховану
Б справжню й штучну
В людську й божественну
Г темну й світлу
Д людську і звірячу

994. За формою твір Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» — це
А два окремі романи
Б три окремі повісті
В збірка новел
Г роман у романі
Д роман-щоденник

995. Жанрова специфіка роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»
А фантастичний, комічний, психологічний роман
Б філософський, фантастичний, сатиричний роман
В сатиричний, містичний, готичний роман
Г містичний, фантастичний, архаїчний роман
Д соціально-психологічний роман

996. У романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита»
А зло здобуває перемогу над добром, підкорюючи собі людський і космічний світи
Б зло виконує функцію добра, перебравши на себе чужі повноваження
В немає чіткої межі між добром і злом, які іноді міняються місцями
Г добро здобуває перемогу над злом, покаравши останнє за зухвальство
Д не порушується проблема добра і зла

997. Проблеми, що порушуються в романі Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея»
А роль особистості та народних мас в історії, роль певних історичних подій у розвитку суспільства
Б свобода і насильство, художник і влада, сенс буття людини, духовна сутність світу, цінність кохання, призначення особистості, вибір життєвої позиції тощо
В проблеми сім’ї, кризові явища в сучасній родині
Г пошук сенсу життя, відповідальність за скоєне, велич краси, сенс кохання і згубну владу гріха тощо
Д проблема трагічного та непримиренного конфлікту гордої самотньої особистості із суспільством, її бунту й загибелі

998. «Я — частина тієї сипи, що вічно прагне зпа і вічно робить благо». Це слова
А Єшуа Га-Ноцрі
Б Понтія Пілата
В Майстра
Г Воланда
Д Берліоза

999. Роман про Понтія Пілата, що створює композицію «роману в романі», належить перу
А Воланда
Б Єшуа Га-Ноцрі
В Івана Бездомного
Г Майстра
Д Берліоза

1000. Демонічну природу Воланда розпізнав
А Іван Бездомний
Б Берліоз
В Майстер
Г Лиходєєв
Д Варенуха

1001. Автором слів «Ніколи нічого не просіть. Особливо в тих, хто сильніший за вас. Самі запропонують і самі все дадуть» є
А Воланд
Б Берліоз
В Майстер
Г Єшуа
Д Маргарита

1002. Кота в романі Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» звали
А Кашалот
Б Бегемот
В Фагот
Г Компот
Д Ланселот

1003. Майстер у фіналі роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» заслужив…
А вічний спокій
Б вічне світло
В вічне небуття
Г вічне каяття
Д вічне кохання

1004. Розташуйте персонажів роману «Майстер і Маргарита» Булгакова у послідовності їх появи у творі.
А Воланд
Б Маргарита
В Майстер
Г Іван Бездомний

Ключ: 1Г 2А ЗВ 4Б

1005. Роки життя Федеріко Гарсіа Лорки
А 1898-1936
Б 1891-1940
В 1883-1924
Г 1882-1941
Д 1899-1961

1006. Федеріко Гарсіа Лорка належить до
А розгніваного покоління
Б втраченого покоління
В покоління 27 року
Г покоління next
Д покоління бітників

1007. Перша поетична збірка Лорки має назву
А «Канте хондо»
Б «Циганське романсеро»
В «Враження й пейзажі»
Г «Поет у Нью-Йорку»
Д «Сонети про смутну любов»

1008. За своїм світоглядом Федеріко Гарсіа Лорка
А деїст
Б теїст
В атеїст
Г пантеїст
Д даосист

1009. Витоки поезії Лорки — в
А андалузькому фольклорі
Б античній літературі
В іспанській літературі доби Відродження
Г іспанській бароковій літературі
Д іспанському героїчному епосі

1010. Назва збірки Федеріко Гарсіа Лорки «Канте хондо» означає
А передсмертний спів
Б глибокий спів
В книга пісень
Г пісні про кохання
Д пісні життя

1011. Зміст Канте хондо можна, за Лоркою, викласти двома словами
А пісня і гітара
Б співак і гітарист
В кохання і зрада
Г кохання і смерть
Д життя і смерть

1012. У вірші «Гітара» у словах «голім гіллі», «кличе біле латаття», «плаче стріла за ціллю» Лорка використав художній прийом
А епіфору
Б алітерацію
В анафору
Г асонанс
Д метафору

1013. Кульмінаційною точкою у вірші «Гітара» є слова
А «А-ой, гітаро! У серці п’ять ножів одним ударом!»
Б «Як заридала моя гітара // розбилась досвіту криштальна чара»
В «Ой, заридала моя гітара… // Хочу утішить — надармо, // хочу утишить — намарно»
Г «Плаче стріла за ціллю, // вечір кличе світання»
Д «Плаче пісок гарячий, // кличе біле латаття»

1014. Гітара в однойменному вірші Федеріко Гарсіа Лорки порівнюється з образом
А гітариста
Б природи
В серця
Г жінки
Д сонця

1015. У збірці «Циганське романсеро» Лорка відродив жанр
А сонету
Б романсу
В касиди
Г рубаї
Д каліграми

1016. Вірш «Балада про чорну тугу» побудований у формі
А монологу Самотини
Б опису природи
В медитації ліричного героя
Г діалогу
Д ліричного заповіту

1017. Головна героїня «Балади про чорну тугу» Самотина шукає
А свого коня
Б щастя й кохання
В саму себе й свою долю
Г гармонії із Всесвітом
Д витоки роду

1018. Провідний художній прийом, за допомогою якого створено образ Самотини в «Баладі про чорну тугу»
А метафора
Б порівняння
В персоніфікація
Г алегорія
Д іронія

1019. У поетичних рядках з «Балади про чорну тугу»
Клюють півні темний обрій;
Ніяк сонця не знаходять… (Пер. М. Лукаша)
використано художній засіб
А гіперболу
Б метафору
В символ
Г літоту
Д іронію

1020. Образ річки, який з’являється у фіналі «Балади про чорну тугу», є
А символом шлюбу
Б символом смерті
В втіленням одвічної таємниці
Г символом вічного кохання
Д уособленням руху природи й всесвіту

1021. Жанр касиди, який використовує Лорка у вірші «Касида про сон під зорями» та в інших творах, походить з
А японської поезії
Б античної поезії
В індійської поезії
Г арабської поезії
Д китайської поезії

1022. Ідея вірша «Газела про темну смерть»
А оспівування смерті
Б захоплення природою
В утвердження кохання
Г жага життя
Д протест проти війни

1023. «Касида про сон під зорями» входить до поетичниої збірки Лорки
А «Тамаритянський диван»
Б «Циганське романсеро»
В «Канте хондо»
Г «Поет у Нью-Йорку»
Д «Враження й пейзажі»

1024. Характерною ознакою поетичного світу Федеріко Гарсіа Лорки
А фрагментарність
Б синкретизм
В химерність
Г симультанізм
Д пейзаж душі

Тести до ЗНО (з відповідями). Літертура XX — початку XXI століть. Література 19 століття. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

Повернутися на сторіну Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО