Тести до ЗНО (з відповідями). Літертура XX — початку XXI століть. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО. 1062

Тести до ЗНО (з відповідями). Літертура XX — початку XXI століть. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

1062. Роки життя Бертольта Брехта
А 1890-1940
Б 1898-1956
В 1899-1961
Г 1913-1960
Д 1896-1940

1063. Творчість Бертольта Брехта репрезентує літературу
А Іспанії
Б Франції
В Бельгії
Г Англії
Д Німеччини

1064. Бертольт Брехт прийшов у мистецтво в
А 90-х роках XIX ст.
Б 20-х роках XX ст.
В 30-х роках XX ст.
Г 10-х роках XX ст.
Д 40-х роках XX ст.

1065. Гітлерівський уряд позбавив Брехта німецького громадянства за антимілітаристський характер твору
А «Життя Галілея»
Б «Тригрошова опера»
В «Матінка Кураж та її діти»
Г «Бій барабанів серед ночі»
Д «Легенда про мертвого солдата»

1066. У своїй творчості Бертольт Брехт віддавав перевагу драматичному жанру
А драмі-притчі
Б трагедії
В комедії
Г фарсу
Д комедії-балету

1067. Актор «епічного театру» Бертольта Брехта має спонукати глядача
А замислитися над долею героя Б переживати й нервувати
В приймати на віру запропоновані висновки
Г в усьому сперечатися з автором
Д пережити катарсис

1068. «Епічний театр» Бертольта Брехта
А продовжував традиції «арістотелівського» театру
Б інтерпретував основні принципи «арістотелівського» театру
В відкидав основні принципи «арістотелівського» театру
Г базувався на принципах класицистичного театру
Д базувався на принципах барокового театру

1069. Одним зі стрижневих принципів теорії епічного театру Брехта став ефект
А здивування
Б очуження
В олюднення
Г затемнення
Д омрієння

1070. За Брехтом, глядач «епічного театру» має
А відчувати авторську концепцію
Б міркувати й аналізувати
В в усьому сперечатися з автором
Г все брати на віру
Д відчути небувалий сплеск емоцій

1071. Характерною ознакою «епічного театру» Бертольта Брехта є
А створення ілюзії житгєподібності
Б вплив на інтелект глядача
В еволюціонування характерів персонажів
Г емоційний вплив на глядача
Д історизм

1072. Брехт розрізняв два види театру —
А «арістотелівський» і «неарістотелівський» (епічний)
Б «арістотелівський» і «шекспірівський»
В «символічний» і «несимволічний»
Г епічний театр і театр абсурду
Д бароковий і класицистичний

1073. Зонги — це
А жанровий різновид брехтівської драми
Б назва збірки поезій Брехта
В назва п’єси Брехта
Г пісні у п’єсах, які коментують події, що зображаються на сцені
Д назви частин п’єс Брехта

1074. Завдання «ефекту очуження» —
А несподівано обіграти загальновідомі теми, сюжети, образи
Б викликати неприйняття, заперечення зображуваного
В здивувати глядача неймовірністю зображуваного
Г спричинити катарсис
Д викликати критичне сприйняття зображуваного

1075. Проблему моралі вченого, його відповідальності за наслідки відкриття порушує п’єса Бертольта Брехта
А «Життя Галілея»
Б «Тригрошова опера»
В «Матінка Кураж та її діти»
Г «Бій барабанів серед ночі»
Д «Кавказьке крейдяне коло»

1076. Галілей переїжджає з Падуї до Флоренції, оскільки
А шукає матеріальної незалежності, свободи
Б хоче зайняти престижне місце при дворі
В Флоренція — батьківщина гуманізму
Г рятується від переслідувань інквізиції
Д хоче змінити місце проживання

1077. Головний герой твору Брехта «Життя Галілея» зрікається своїх відкриттів під Тиском
А друзів
Б родини
В учнів
Г церкви
Д обставин

1078. Жанрова специфіка п’єси Брехта «Життя Галілея»
А символістська драма
Б драма абсурду
В психологічна драма
Г історична драма
Д філософська драма

1079. Основною проблемою драми «Життя Галілея» є
А відповідальність ученого за наслідки своєї наукової діяльності
Б складні відносини науки та релігії
В вибір між матеріальним благополуччям та істиною
Г співвідношення наукової істини й помилки
Д вибір між коханням та служінням науці

1080. Зонги, що передують кожній сцені драми «Життя Галілея»
А формулюють проблему, що розглядається
Б виражають авторське ставлення до зображуваного
В стисло передають, пояснюють ідею та зміст драми
Г розігрівають публіку
Д актуалізують знання глядача

1081. Символом матеріальної залежності генія, ученого й пересічної людини від реалій життя (матеріальних благ) у драмі є
А телескоп
Б склянка молока
В рукопис
Г гроші
Д гуска

1082. У фіналі п’єси Галілей так оцінює своє відступництво
А виправдовує його необхідністю подальшої праці, таємної боротьби
Б пояснює зречення уболіванням за долю сім’ї
В виправдовує себе страхом тортур інквізиції
Г вважає себе зрадником науки, не гідним поваги і звання вченого
Д пояснює зречення слабкістю, боягузтвом

1083. Галілео Галілей у п’єсі «Життя Галілея» бореться за
А світове визнання
Б перемогу істини
В своє життя
Г торжество справедливості
Д мир

1084. Галілео Галілей вірить у
А себе та свої можливості
Б людину та її розум
В сили Природи
Г Бога та божественне провидіння
Д силу людських почуттів

1085. Слова «Нещасна та країна, яка не має героїв» належать
А Галілео Галілею
Б Андре
В Сагредо
Г Федерцоні
Д Людовіко

1086. На думку Галілео Галілея, головна мета науки полягає у
А полегшенні життя народу
Б можливості бути незалежною від життя народу
В здатності приносити задоволення творцю
Г поступі прогресу
Д вивченні світу

1087. Неправильним є твердження: «Характерними ознаками «епічної драми» є…
А «ефект очуження»
Б відсутність катарсису»
В персонажі-алегорії»
Г традиційний поділ сюжету на дії»
Д пробудження активності глядача»

1088. Роки життя Альбера Камю
А 1890-1940
Б 1898-1956
В 1899-1961
Г 1913-1960
Д 1905-1980

1089. Альбер Камю належав до літератури
А французької
Б англійської
В африканської
Г алжирської
Д німецької

1090. Втілені у творчості Альбера Камю концепції виявляють чимало спільних рис із філософією
А інтуїтивізму
Б позитивізму
В фрейдизму
Г екзистенціалізму
Д ніцшеанства

1091. Слово екзистенціалізм походить від латинського слова, яке означає
А навіювання
Б враження
В існування
Г перевтілення
Д очуження

1092. У роки Другої світової війни Альбер Камю
А брав участь у французькому русі Опору
Б воював на фронтах війни
В працював у тилу
Г дотримувався пацифістських поглядів
Д був колабораціоністом

1093. Альбер Камю — лауреат
А Букерівської премії
Б Пулітцерівської премії
В Гонкурівської премії
Г Нобелівської премії
Д Ленінської премії

1094. Перу Альбера Камю належить п’єса
А «Носороги»
Б «Санта-Крус»
В «Калігула»
Г «Візит старої дами»
Д «Кавказьке крейдяне коло»

1095. Героями роману Альбера Камю «Чума» є
А Кастель, Берліоз, Ейліф
Б Тарру, Гран, Ріє
В Панлю, Дервіль, Гран
Г Гран, Кастель, Джойс
Д Панлю, Гобсек, Гран

1096. У романі Альбера Камю «Чума» герої проходять випробування
А звичайними побутовими обставинами
Б екстремальною ситуацією
В реакцією на чуже горе
Г коханням в абсурдному світі
Д несподіваним багатством

1097. Герої роману Камю «Чума» переконуються в тому, що в несподіваній ситуації потрібно
А залишатися індивідуалістом
Б чесно робити свою справу
В вчитися бути колективістом
Г зрозуміти сенс свого життя
Д протестувати проти влади

1098. У романі А. Камю «Чума» з метою власної наживи пошесть використовував
А Тарру
Б Ріє
В Коттар
Г Панлю
Д Гран

1099. Один з героїв роману Камю «Чума» висловлює думку про те, що всі люди є
А «трохи недосконалими»
Б «трохи щасливими»
В «трохи зачумленими»
Г «трохи нещасними»
Д «трохи закоханими»

1100. Фраза Ріє «Щоб стати святим, треба жити. Тож …», звернена до Тарру, завершується словом
А «веселіться»
Б «розважайтесь»
В «борітесь»
Г «працюйте»
Д «живіть»

1101. На думку одного з героїв роману Камю «Чума», «усе, що людина здатна виграти у грі з чумою та життям, — це …
А розум і сила
Б знання і пам’ять
В велич і самозречення
Г смертний вирок
Д досвід

1102. Один з героїв роману А. Камю «Чума» був переконаний у тому, що «мікроб чуми…
А взагалі не існує
Б ніколи не помирає
В є вигадкою вчених
Г вражає невинних
Д руйнує світ

1103. У романі А. Камю «Чума» відбувається перехід від
А «естетики абсурду» до «естетики бунту»
Б «естетики бунту» до «естетики абсурду»
В «естетики бунту» до «естетики любові»
Г «естетики любові» до «естетики бунту»
Д «естетики абсурду» до «естетики любові»

1104. «Хроніку» чумних подій у романі «Чума» веде
А Гран
Б Рамбер
В Ріє
Г Тарру
Д Панлю

1105. Як влада відреагувала на появу в місті небезпечної хвороби (за романом «Чума»)?
А приєдналася до активної боротьби з нею
Б обмежилася тим, що тільки планувала обговорити становище
В не мала жодних планів і не збиралася нічого робити
Г провела плебісцит про методи боротьби з пошестю
Д провела тотальну дезінфекцію міста

1106. Об’єктивним змістом роману «Чума», за твердженням А. Камю, є боротьба європейського опору проти
А екстремізму
Б нацизму
В тоталітаризму
Г націоналізму
Д тероризму

1107. Чума у романі Камю — це узагальнено-універсальний символ
А нацистської окупації Європи в роки Другої світової війни
Б тоталітарних режимів, що нівелюють людську особистість
В метафізичного зла, що загрожує людському життю
Г невиліковної хвороби
Д стихійного лиха

1108. Митець, на думку А. Камю, під час тяжких «хвороб» історії повинен
А не противитися злу насиллям
Б взяти участь у битві зі злом
В обмежитися констатацією абсурдності життя
Г не втручатися в події
Д бути об’єктивним спостерігачем подій

1109. Жанрова специфіка твору «Чума» Альбера Камю
А роман-хроніка
Б роман-антиутопія
В роман-утопія
Г роман-притча
Д роман-щоденник

1110. Дія в романі Альбера Камю «Чума» відбувається
А у Парижі
Б в Орані
В у Джельфі
Г в Аннабі
Д місце дії не названо

1111. Персонажі роману Альбера Камю «Чума» групуються навколо
А Тарру
Б Ріє
В Рамбера
Г Панлю
Д Грана

1112. Роки життя Ернеста Хемінгуея
А 1913-1960
Б 1898-1956
В 1890-1940
Г 1899-1961
Д 1896-1940

1113. Ернест Хемінгуей представляє літературу
А бунтівного покоління
Б розгніваного покоління
В втраченого покоління
Г біт-покоління
Д покоління next

1114. Ернест Хемінгуей є автором роману
А «Сто років самотності»
Б «Ніжна ніч»
В «Прощавай, зброє!»
Г «Чорний обеліск»
Д «Галас і шаленство»

1115. Ернеста Хемінгуея нагороджено Нобелівською премією за твір
А «Прощавай, зброє!»
Б «Старий і море»
В «Фієста»
Г «По кому подзвін»
Д «Острови в океані»

1116. Події в повісті Ернеста Хемінгуея «Старий і море» відбуваються
А у штаті Флорида в США
Б на Кубі
В у штаті Каліфорнія в США
Г у Мексиці
Д на Гавайях

1117. Яку рибу вполював старий Сантьяго?
А баракуду
Б марлі на
В рибу-меч
Г лосося
Д форель

1118. У морі під час полювання за рибою старий Сантьяго почувався
А нещасним
Б самотнім
В вправним рибалкою
Г збудженим
Д натхненним

1119. Наприкінці твору «Старий і море» герой доходить висновку, що людина
А має обстоювати власні інтереси
Б створена не для поразки, її не можна здолати
В слабка істота, її можна знищити
Г повинна підкоритися стихії, обставинам
Д має прагнути до багатства

1120. Сенс існування старого Сантьяго полягає у
А пошуку спорідненої душі
Б щоденних зустрічах з морем
В постійній боротьбі за виживання
Г риболовлі
Д футболі

1121. Сантьяго, герою твору Ернеста Хемінгуея «Старий і море», не щастило
А сімдесят вісім днів
Б вісімдесят днів
В вісімдесят чотири дні
Г сімдесят два дні
Д сімдесят днів

1122. Про Сантьяго в повісті піклуються
А мешканці селища
Б Червоний Хрест
В хлопчик Манолін
Г туристи
Д футболісти

1123. До риб, птахів й усіх інших тварин, що зустрічалися в морі, Сантьяго ставився як до
А істот, рівних собі
Б засобу виживання
В ворогів, з якими вів боротьбу
Г їжі
Д дітей

1124. Сантьяго бачив уві сні
А левів
Б марлінів
В пум
Г пантер
Д ягуарів

1125. У сюжеті про поєдинок Сантьяго з рибою втілена ідея про
А неспроможність людини здолати силу природи
Б вічний зв’язок людини з природою
В залежність життя людини від випадку
Г співіснування людини і природи
Д необхідність бережного ставлення до природи

1126. Риба, яку ловив Сантьяго, є символом
А нездоланної стихії
Б вдачі людини, її мети
В поразки людини
Г навколишнього зла
Д мудрості

1127. Жанрова специфіка твору Ернеста Хемінгуея «Старий і море»
А повість-казка
Б новела
В повість-притча
Г філософська казка
Д роман-притча

1128. У повісті «Старий і море» авторський ідеал втілює
А риба
Б Сантьяго
В Манолін
Г леви
Д туристи

1129. Потрапивши у складну життєву ситуацію, герої творів Хемінгуея зазвичай
А вагаються у своєму виборі
Б скоряються обставинам
В виявляють непересічну моральну силу
Г перемагають завдяки фізичній силі
Д зраджують свої ідеали

1130. Роки життя Ясунарі Кавабата
А 1913-1960
Б 1899-1961
В 1898-1956
Г 1924-1993
Д 1899-1972

1131. Ім’я Ясунарі Кавабата стало широко відомим після публікації книги
А «Осінній дощ»
Б «Голос гір»
В «Тисяча журавлів»
Г «Країна снігу»
Д «Щоденник шістнадцятирічного юнака»

1132. Кавабата першим в японській літературі здобув
А Ленінську премію
Б Нобелівську премію
В премію імені Сервантеса
Г Гонкурівську премію
Д Пулітцерівську премію

1133. У сюжетну основу повісті «Тисяча журавлів» покладено
А чайну церемонію
Б вибух ядерної бомби у Хіросімі та Нагасакі
В лікування японської дівчинки від променевої хвороби
Г зустріч японської дівчини та російського хлопця в Москві
Д кохання японки та українця

1134. Сенс чайної церемонії для японців полягає в
А відпочинку людини від буденних турбот
Б ритуал і спілкування з предками
В можливості подумати про життя, очистити душу від буденності, нагадати про гармонійну єдність людини і природи
Г тамуванні спраги
Д осяганні «шляху меча»

1135. Чайна церемонія в сюжеті роману «Тисяча журавлів» є
А художньою деталлю
Б сюжетом у сюжеті
В одним із елементів сюжету, частиною твору
Г основою оповіді, її внутрішнім змістом і суттю
Д тлом для основних подій

1136. Носієм вульгаризації традиційного обряду, духовної ницості в повісті є
А Оота
Б Тікако
В Юкіко
Г Фуміко
Д Кікудзі

1137. Образ крилатих журавлів в романі є символом
А чистоти й краси, до яких прагне людська душа
Б розкутості духу
В творчого злету
Г пробудження природи
Д світла вранішнього сонця

1138. Передати красу, викликаючи «надпочуття», залишаючи простір уяві, письменнику дає змогу художній прийом
А контрасту
Б натяку — йодзю
В метафори
Г психологічного паралелізму
Д іронії

1139. Темою роману «Тисяча журавлів» є пошуки
А істини
Б сенсу життя
В свого «я» у світі
Г краси, чистоти, ідеалу
Д сімейного щастя

Тести до ЗНО (з відповідями). Літертура XX — початку XXI століть. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

Повернутися на сторіну Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО