Тести до ЗНО (з відповідями). Літертура XX — початку XXI століть. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО. 1062

  Тести до ЗНО (з відповідями). Літертура XX — початку XXI століть. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

  1062. Роки життя Бертольта Брехта
  А 1890-1940
  Б 1898-1956
  В 1899-1961
  Г 1913-1960
  Д 1896-1940

  1063. Творчість Бертольта Брехта репрезентує літературу
  А Іспанії
  Б Франції
  В Бельгії
  Г Англії
  Д Німеччини

  1064. Бертольт Брехт прийшов у мистецтво в
  А 90-х роках XIX ст.
  Б 20-х роках XX ст.
  В 30-х роках XX ст.
  Г 10-х роках XX ст.
  Д 40-х роках XX ст.

  1065. Гітлерівський уряд позбавив Брехта німецького громадянства за антимілітаристський характер твору
  А «Життя Галілея»
  Б «Тригрошова опера»
  В «Матінка Кураж та її діти»
  Г «Бій барабанів серед ночі»
  Д «Легенда про мертвого солдата»

  1066. У своїй творчості Бертольт Брехт віддавав перевагу драматичному жанру
  А драмі-притчі
  Б трагедії
  В комедії
  Г фарсу
  Д комедії-балету

  1067. Актор «епічного театру» Бертольта Брехта має спонукати глядача
  А замислитися над долею героя Б переживати й нервувати
  В приймати на віру запропоновані висновки
  Г в усьому сперечатися з автором
  Д пережити катарсис

  1068. «Епічний театр» Бертольта Брехта
  А продовжував традиції «арістотелівського» театру
  Б інтерпретував основні принципи «арістотелівського» театру
  В відкидав основні принципи «арістотелівського» театру
  Г базувався на принципах класицистичного театру
  Д базувався на принципах барокового театру

  1069. Одним зі стрижневих принципів теорії епічного театру Брехта став ефект
  А здивування
  Б очуження
  В олюднення
  Г затемнення
  Д омрієння

  1070. За Брехтом, глядач «епічного театру» має
  А відчувати авторську концепцію
  Б міркувати й аналізувати
  В в усьому сперечатися з автором
  Г все брати на віру
  Д відчути небувалий сплеск емоцій

  1071. Характерною ознакою «епічного театру» Бертольта Брехта є
  А створення ілюзії житгєподібності
  Б вплив на інтелект глядача
  В еволюціонування характерів персонажів
  Г емоційний вплив на глядача
  Д історизм

  1072. Брехт розрізняв два види театру —
  А «арістотелівський» і «неарістотелівський» (епічний)
  Б «арістотелівський» і «шекспірівський»
  В «символічний» і «несимволічний»
  Г епічний театр і театр абсурду
  Д бароковий і класицистичний

  1073. Зонги — це
  А жанровий різновид брехтівської драми
  Б назва збірки поезій Брехта
  В назва п’єси Брехта
  Г пісні у п’єсах, які коментують події, що зображаються на сцені
  Д назви частин п’єс Брехта

  1074. Завдання «ефекту очуження» —
  А несподівано обіграти загальновідомі теми, сюжети, образи
  Б викликати неприйняття, заперечення зображуваного
  В здивувати глядача неймовірністю зображуваного
  Г спричинити катарсис
  Д викликати критичне сприйняття зображуваного

  1075. Проблему моралі вченого, його відповідальності за наслідки відкриття порушує п’єса Бертольта Брехта
  А «Життя Галілея»
  Б «Тригрошова опера»
  В «Матінка Кураж та її діти»
  Г «Бій барабанів серед ночі»
  Д «Кавказьке крейдяне коло»

  1076. Галілей переїжджає з Падуї до Флоренції, оскільки
  А шукає матеріальної незалежності, свободи
  Б хоче зайняти престижне місце при дворі
  В Флоренція — батьківщина гуманізму
  Г рятується від переслідувань інквізиції
  Д хоче змінити місце проживання

  1077. Головний герой твору Брехта «Життя Галілея» зрікається своїх відкриттів під Тиском
  А друзів
  Б родини
  В учнів
  Г церкви
  Д обставин

  1078. Жанрова специфіка п’єси Брехта «Життя Галілея»
  А символістська драма
  Б драма абсурду
  В психологічна драма
  Г історична драма
  Д філософська драма

  1079. Основною проблемою драми «Життя Галілея» є
  А відповідальність ученого за наслідки своєї наукової діяльності
  Б складні відносини науки та релігії
  В вибір між матеріальним благополуччям та істиною
  Г співвідношення наукової істини й помилки
  Д вибір між коханням та служінням науці

  1080. Зонги, що передують кожній сцені драми «Життя Галілея»
  А формулюють проблему, що розглядається
  Б виражають авторське ставлення до зображуваного
  В стисло передають, пояснюють ідею та зміст драми
  Г розігрівають публіку
  Д актуалізують знання глядача

  1081. Символом матеріальної залежності генія, ученого й пересічної людини від реалій життя (матеріальних благ) у драмі є
  А телескоп
  Б склянка молока
  В рукопис
  Г гроші
  Д гуска

  1082. У фіналі п’єси Галілей так оцінює своє відступництво
  А виправдовує його необхідністю подальшої праці, таємної боротьби
  Б пояснює зречення уболіванням за долю сім’ї
  В виправдовує себе страхом тортур інквізиції
  Г вважає себе зрадником науки, не гідним поваги і звання вченого
  Д пояснює зречення слабкістю, боягузтвом

  1083. Галілео Галілей у п’єсі «Життя Галілея» бореться за
  А світове визнання
  Б перемогу істини
  В своє життя
  Г торжество справедливості
  Д мир

  1084. Галілео Галілей вірить у
  А себе та свої можливості
  Б людину та її розум
  В сили Природи
  Г Бога та божественне провидіння
  Д силу людських почуттів

  1085. Слова «Нещасна та країна, яка не має героїв» належать
  А Галілео Галілею
  Б Андре
  В Сагредо
  Г Федерцоні
  Д Людовіко

  1086. На думку Галілео Галілея, головна мета науки полягає у
  А полегшенні життя народу
  Б можливості бути незалежною від життя народу
  В здатності приносити задоволення творцю
  Г поступі прогресу
  Д вивченні світу

  1087. Неправильним є твердження: «Характерними ознаками «епічної драми» є…
  А «ефект очуження»
  Б відсутність катарсису»
  В персонажі-алегорії»
  Г традиційний поділ сюжету на дії»
  Д пробудження активності глядача»

  1088. Роки життя Альбера Камю
  А 1890-1940
  Б 1898-1956
  В 1899-1961
  Г 1913-1960
  Д 1905-1980

  1089. Альбер Камю належав до літератури
  А французької
  Б англійської
  В африканської
  Г алжирської
  Д німецької

  1090. Втілені у творчості Альбера Камю концепції виявляють чимало спільних рис із філософією
  А інтуїтивізму
  Б позитивізму
  В фрейдизму
  Г екзистенціалізму
  Д ніцшеанства

  1091. Слово екзистенціалізм походить від латинського слова, яке означає
  А навіювання
  Б враження
  В існування
  Г перевтілення
  Д очуження

  1092. У роки Другої світової війни Альбер Камю
  А брав участь у французькому русі Опору
  Б воював на фронтах війни
  В працював у тилу
  Г дотримувався пацифістських поглядів
  Д був колабораціоністом

  1093. Альбер Камю — лауреат
  А Букерівської премії
  Б Пулітцерівської премії
  В Гонкурівської премії
  Г Нобелівської премії
  Д Ленінської премії

  1094. Перу Альбера Камю належить п’єса
  А «Носороги»
  Б «Санта-Крус»
  В «Калігула»
  Г «Візит старої дами»
  Д «Кавказьке крейдяне коло»

  1095. Героями роману Альбера Камю «Чума» є
  А Кастель, Берліоз, Ейліф
  Б Тарру, Гран, Ріє
  В Панлю, Дервіль, Гран
  Г Гран, Кастель, Джойс
  Д Панлю, Гобсек, Гран

  1096. У романі Альбера Камю «Чума» герої проходять випробування
  А звичайними побутовими обставинами
  Б екстремальною ситуацією
  В реакцією на чуже горе
  Г коханням в абсурдному світі
  Д несподіваним багатством

  1097. Герої роману Камю «Чума» переконуються в тому, що в несподіваній ситуації потрібно
  А залишатися індивідуалістом
  Б чесно робити свою справу
  В вчитися бути колективістом
  Г зрозуміти сенс свого життя
  Д протестувати проти влади

  1098. У романі А. Камю «Чума» з метою власної наживи пошесть використовував
  А Тарру
  Б Ріє
  В Коттар
  Г Панлю
  Д Гран

  1099. Один з героїв роману Камю «Чума» висловлює думку про те, що всі люди є
  А «трохи недосконалими»
  Б «трохи щасливими»
  В «трохи зачумленими»
  Г «трохи нещасними»
  Д «трохи закоханими»

  1100. Фраза Ріє «Щоб стати святим, треба жити. Тож …», звернена до Тарру, завершується словом
  А «веселіться»
  Б «розважайтесь»
  В «борітесь»
  Г «працюйте»
  Д «живіть»

  1101. На думку одного з героїв роману Камю «Чума», «усе, що людина здатна виграти у грі з чумою та життям, — це …
  А розум і сила
  Б знання і пам’ять
  В велич і самозречення
  Г смертний вирок
  Д досвід

  1102. Один з героїв роману А. Камю «Чума» був переконаний у тому, що «мікроб чуми…
  А взагалі не існує
  Б ніколи не помирає
  В є вигадкою вчених
  Г вражає невинних
  Д руйнує світ

  1103. У романі А. Камю «Чума» відбувається перехід від
  А «естетики абсурду» до «естетики бунту»
  Б «естетики бунту» до «естетики абсурду»
  В «естетики бунту» до «естетики любові»
  Г «естетики любові» до «естетики бунту»
  Д «естетики абсурду» до «естетики любові»

  1104. «Хроніку» чумних подій у романі «Чума» веде
  А Гран
  Б Рамбер
  В Ріє
  Г Тарру
  Д Панлю

  1105. Як влада відреагувала на появу в місті небезпечної хвороби (за романом «Чума»)?
  А приєдналася до активної боротьби з нею
  Б обмежилася тим, що тільки планувала обговорити становище
  В не мала жодних планів і не збиралася нічого робити
  Г провела плебісцит про методи боротьби з пошестю
  Д провела тотальну дезінфекцію міста

  1106. Об’єктивним змістом роману «Чума», за твердженням А. Камю, є боротьба європейського опору проти
  А екстремізму
  Б нацизму
  В тоталітаризму
  Г націоналізму
  Д тероризму

  1107. Чума у романі Камю — це узагальнено-універсальний символ
  А нацистської окупації Європи в роки Другої світової війни
  Б тоталітарних режимів, що нівелюють людську особистість
  В метафізичного зла, що загрожує людському життю
  Г невиліковної хвороби
  Д стихійного лиха

  1108. Митець, на думку А. Камю, під час тяжких «хвороб» історії повинен
  А не противитися злу насиллям
  Б взяти участь у битві зі злом
  В обмежитися констатацією абсурдності життя
  Г не втручатися в події
  Д бути об’єктивним спостерігачем подій

  1109. Жанрова специфіка твору «Чума» Альбера Камю
  А роман-хроніка
  Б роман-антиутопія
  В роман-утопія
  Г роман-притча
  Д роман-щоденник

  1110. Дія в романі Альбера Камю «Чума» відбувається
  А у Парижі
  Б в Орані
  В у Джельфі
  Г в Аннабі
  Д місце дії не названо

  1111. Персонажі роману Альбера Камю «Чума» групуються навколо
  А Тарру
  Б Ріє
  В Рамбера
  Г Панлю
  Д Грана

  1112. Роки життя Ернеста Хемінгуея
  А 1913-1960
  Б 1898-1956
  В 1890-1940
  Г 1899-1961
  Д 1896-1940

  1113. Ернест Хемінгуей представляє літературу
  А бунтівного покоління
  Б розгніваного покоління
  В втраченого покоління
  Г біт-покоління
  Д покоління next

  1114. Ернест Хемінгуей є автором роману
  А «Сто років самотності»
  Б «Ніжна ніч»
  В «Прощавай, зброє!»
  Г «Чорний обеліск»
  Д «Галас і шаленство»

  1115. Ернеста Хемінгуея нагороджено Нобелівською премією за твір
  А «Прощавай, зброє!»
  Б «Старий і море»
  В «Фієста»
  Г «По кому подзвін»
  Д «Острови в океані»

  1116. Події в повісті Ернеста Хемінгуея «Старий і море» відбуваються
  А у штаті Флорида в США
  Б на Кубі
  В у штаті Каліфорнія в США
  Г у Мексиці
  Д на Гавайях

  1117. Яку рибу вполював старий Сантьяго?
  А баракуду
  Б марлі на
  В рибу-меч
  Г лосося
  Д форель

  1118. У морі під час полювання за рибою старий Сантьяго почувався
  А нещасним
  Б самотнім
  В вправним рибалкою
  Г збудженим
  Д натхненним

  1119. Наприкінці твору «Старий і море» герой доходить висновку, що людина
  А має обстоювати власні інтереси
  Б створена не для поразки, її не можна здолати
  В слабка істота, її можна знищити
  Г повинна підкоритися стихії, обставинам
  Д має прагнути до багатства

  1120. Сенс існування старого Сантьяго полягає у
  А пошуку спорідненої душі
  Б щоденних зустрічах з морем
  В постійній боротьбі за виживання
  Г риболовлі
  Д футболі

  1121. Сантьяго, герою твору Ернеста Хемінгуея «Старий і море», не щастило
  А сімдесят вісім днів
  Б вісімдесят днів
  В вісімдесят чотири дні
  Г сімдесят два дні
  Д сімдесят днів

  1122. Про Сантьяго в повісті піклуються
  А мешканці селища
  Б Червоний Хрест
  В хлопчик Манолін
  Г туристи
  Д футболісти

  1123. До риб, птахів й усіх інших тварин, що зустрічалися в морі, Сантьяго ставився як до
  А істот, рівних собі
  Б засобу виживання
  В ворогів, з якими вів боротьбу
  Г їжі
  Д дітей

  1124. Сантьяго бачив уві сні
  А левів
  Б марлінів
  В пум
  Г пантер
  Д ягуарів

  1125. У сюжеті про поєдинок Сантьяго з рибою втілена ідея про
  А неспроможність людини здолати силу природи
  Б вічний зв’язок людини з природою
  В залежність життя людини від випадку
  Г співіснування людини і природи
  Д необхідність бережного ставлення до природи

  1126. Риба, яку ловив Сантьяго, є символом
  А нездоланної стихії
  Б вдачі людини, її мети
  В поразки людини
  Г навколишнього зла
  Д мудрості

  1127. Жанрова специфіка твору Ернеста Хемінгуея «Старий і море»
  А повість-казка
  Б новела
  В повість-притча
  Г філософська казка
  Д роман-притча

  1128. У повісті «Старий і море» авторський ідеал втілює
  А риба
  Б Сантьяго
  В Манолін
  Г леви
  Д туристи

  1129. Потрапивши у складну життєву ситуацію, герої творів Хемінгуея зазвичай
  А вагаються у своєму виборі
  Б скоряються обставинам
  В виявляють непересічну моральну силу
  Г перемагають завдяки фізичній силі
  Д зраджують свої ідеали

  1130. Роки життя Ясунарі Кавабата
  А 1913-1960
  Б 1899-1961
  В 1898-1956
  Г 1924-1993
  Д 1899-1972

  1131. Ім’я Ясунарі Кавабата стало широко відомим після публікації книги
  А «Осінній дощ»
  Б «Голос гір»
  В «Тисяча журавлів»
  Г «Країна снігу»
  Д «Щоденник шістнадцятирічного юнака»

  1132. Кавабата першим в японській літературі здобув
  А Ленінську премію
  Б Нобелівську премію
  В премію імені Сервантеса
  Г Гонкурівську премію
  Д Пулітцерівську премію

  1133. У сюжетну основу повісті «Тисяча журавлів» покладено
  А чайну церемонію
  Б вибух ядерної бомби у Хіросімі та Нагасакі
  В лікування японської дівчинки від променевої хвороби
  Г зустріч японської дівчини та російського хлопця в Москві
  Д кохання японки та українця

  1134. Сенс чайної церемонії для японців полягає в
  А відпочинку людини від буденних турбот
  Б ритуал і спілкування з предками
  В можливості подумати про життя, очистити душу від буденності, нагадати про гармонійну єдність людини і природи
  Г тамуванні спраги
  Д осяганні «шляху меча»

  1135. Чайна церемонія в сюжеті роману «Тисяча журавлів» є
  А художньою деталлю
  Б сюжетом у сюжеті
  В одним із елементів сюжету, частиною твору
  Г основою оповіді, її внутрішнім змістом і суттю
  Д тлом для основних подій

  1136. Носієм вульгаризації традиційного обряду, духовної ницості в повісті є
  А Оота
  Б Тікако
  В Юкіко
  Г Фуміко
  Д Кікудзі

  1137. Образ крилатих журавлів в романі є символом
  А чистоти й краси, до яких прагне людська душа
  Б розкутості духу
  В творчого злету
  Г пробудження природи
  Д світла вранішнього сонця

  1138. Передати красу, викликаючи «надпочуття», залишаючи простір уяві, письменнику дає змогу художній прийом
  А контрасту
  Б натяку — йодзю
  В метафори
  Г психологічного паралелізму
  Д іронії

  1139. Темою роману «Тисяча журавлів» є пошуки
  А істини
  Б сенсу життя
  В свого «я» у світі
  Г краси, чистоти, ідеалу
  Д сімейного щастя

  Тести до ЗНО (з відповідями). Літертура XX — початку XXI століть. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

  Повернутися на сторіну Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

  Комментарии закрыты.