Тести до ЗНО (з відповідями). Літертура XX — початку XXI століть. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО. 1025

  Тести до ЗНО (з відповідями). Літертура XX — початку XXI століть. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

  1025. Письменники «срібної доби» російської літератури
  А Лев Толстой, Федір Достоєвський, Іван Тургенєв
  Б Олександр Пушкін, Михайло Лєрмонтов, Микола Гоголь
  В Іван Крилов, Гавриїл Державін, Деніс Фонвізін
  Г Євген Баратинський, Костянтин Батюшков, Денис Давидов
  Д Анна Ахматова, Олександр Блок, Марина Цвєтаєва, Борис Пастернак

  1026. Найбільш яскраво в історії розвитку російської поезії «срібного віку» виявили себе три напрями
  А кубізм, імажизм, експресіонізм
  Б символізм, естетизм, сюрреалізм
  В символізм, акмеїзм, футуризм
  Г кубофутуризм, імажинізм, естетизм
  Д неоромантизм, імпресіонізм, експресіонізм

  1027. Початок «срібному віку» російської поезії поклав літературний напрям
  А футуризм
  Б символізм
  В акмеїзм
  Г імажинізм
  Д кубофутуризм

  1028. Поетами-футуристами були
  А Дмитро Мережковський, Костянтин Бальмонт, Валерій Брюсов, Олександр Блок
  Б Велимир Хлєбников, Володимир Маяковський, Ігор Сєвєрянін, Борис Пастернак
  В Микола Гумільов, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Сергій Городецький
  Г Сергій Єсенін, Анатолій Марієнгоф, Вадим Шершеневич, Рюрик Івнєв
  Д Сергій Єсенін, Анна Ахматова, Костянтин Бальмонт, Ігор Сєвєрянін

  1029. Поетами-символістами були
  А Микола Гумільов, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Сергій Городецький
  Б Велимир Хлєбников, Володимир Маяковський, Ігор Сєвєрянін, Борис Пастернак
  В Сергій Єсенін, Анатолій Марієнгоф, Вадим Шершеневич, Рюрик Івнєв
  Г Сергій Єсенін, Анна Ахматова, Костянтин Бальмонт, Ігор Сєвєрянін
  Д Дмитро Мережковський, Костянтин Бальмонт, Валерій Брюсов, Олександр Блок

  1030. Акмеїзм об’єднав поетів
  А Дмитра Мережковського, Костянтина Бальмонта, Валерія Брюсова, Олександра Блока, Андрія Бєлого
  Б Сергія Єсеніна, Анну Ахматову, Костянтина Бальмонта, Ігоря Сєвєряніна
  В Велимира Хлєбникова, братів Бурлюків, Володимира Маяковського, Ігоря Сєвєряніна, Бориса Пастернака, Миколу Асєєва
  Г Миколу Гумільова, Анну Ахматову, Осипа Мандельштама, Сергія Городецького, Георгія Іванова, Володимира Нарбута
  Д Сергія Єсеніна, Анатолія Марієнгофа, Вадима Шершеневича, Рюрика Івлєва

  1031. Лауреат Нобелівської премії
  А Олександр Блок
  Б Борис Пастернак
  В Володимир Маяковський
  Г Анна Ахматова
  Д Марина Цвєтаєва

  1032. Автором поеми «Дванадцять» є
  А Олександр Блок
  Б Борис Пастернак
  В Володимир Маяковський
  Г Анна Ахматова
  Д Микола Гумільов

  1033. Автором всесвітньо відомого роману «Доктор Живаго» є
  А Володимир Маяковський
  Б Олександр Блок
  В Борис Пастернак
  Г Анна Ахматова
  Д Сергій Єсенін

  1034. Поетичні збірки «Вечір», «Біла зграя», «Аппо Оотіпі»тощо належать перу
  А Олександра Блока
  Б Анни Ахматової
  В Бориса Пастернака
  Г Марини Цвєтаєвої
  Д Костянтина Бальмонта

  1035. Образ Прекрасної Дами наявний у творчості
  А Анни Ахматової
  Б Олександра Блока
  В Бориса Пастернака
  Г Володимира Маяковського
  Д Марини Цвєтаєвої

  1036. Реквіємом жертвам сталінського терору стала поема
  А Бориса Пастернака
  Б Анни Ахматової
  В Володимира Маяковського
  Г Олександра Блока
  Д Миколи Гумільова

  1037. Зимовий місяць лютий як пору, що безпосередньо пов’язана з творчістю і народженням поезії, уславив(ла)
  А Анна Ахматова
  Б Борис Пастернак
  В Марина Цвєтаєва
  Г Олександр Блок
  Д Осип Мандельштам

  1038. Поетичні рядки

  Зорі смерті стояли над нами,
  І безвинна судомилась Русь
  Під кривавими каблуками
  І під шинами чорних «марусь».

  належать перу
  А Анни Ахматової
  Б Бориса Пастернака
  В Олександра Блока
  Г Володимира Маяковського
  Д Марини Цвєтаєвої

  1039. Представником якої літературної течії був Олександр Блок?
  А акмеїзму
  Б футуризму
  В символізму
  Г імажинізму
  Д кубофутуризму

  1040. Перша книга віршів Олександра Блока мала назву
  А «Вірші про прекрасну Даму»
  Б «Сестра моя — життя»
  В «Біла зграя»
  Г «Теми та варіації»
  Д «Аnnо Dоmini»

  1041. Образ Вічної жіночності був втілений Олександром Блоком у творі
  А «Про доблесті, про подвиги, про славу…»
  Б «Весно, весно, без меж і без краю…»
  В «Незнайома»
  Г «Скіфи»
  Д «Дванадцять»

  1042. I кожен вечір, в час умовлений,
  (Чи це не мариться мені?),
  Дівочий стан, шовками зловлений,
  Пливе в туманному вікні. (Пер. М. Литвинця)

  Це — уривок із твору Олександра Блока…
  А «Про доблесті, про подвиги, про славу…»
  Б «Незнайома»
  В «Скіфи»
  Г «Дванадцять»
  Д «Весно, весно, без меж і без краю…»

  1043. Образ Вічної Жіночності в поезії Блока сягає своїм корінням філософії
  А 3. Фрейда
  Б М. Бердяєва
  В Л. Флоренського
  Г Ф. Ніцше
  Д В. Соловйова

  1044. Рядком «Це правда: істина — в вині!» закінчується твір Блока
  А «Весно, весно…»
  Б «Вітер далекий навіяв…»
  В «Скіфи»
  Г «Дванадцять»
  Д «Незнайома»

  1045. Музикальність вірша Блока «Незнайома»

  І все зажурена, одна,
  Духами дишачи й туманами,
  Сідає мовчки у вікна. (Пер. М. Литвинця)

  досягається за допомогою
  А асонансу
  Б алітерації
  В анафори
  Г епіфори
  Д повторенням слів

  1046. Події революції відображено у творі Блока
  А «Дванадцять»
  Б «Весно, весно, без меж і без краю…»
  В «Незнайома»
  Г «Скіфи»
  Д «Про доблесті, про подвиги, про славу…»

  1047. Поетичні рядки

  O життя! Пізнаю і приймаю!
  Шлю привіт тобі дзвоном щита! (Пер. Г. Кочура)

  взято з твору Блока
  А «Скіфи»
  Б «Весно, весно, без меж і без краю…»
  В «Незнайома»
  Г «Дванадцять»
  Д «Про доблесті, про подвиги, про славу…»

  1048. Анна Ахматова була представником літературної течії
  А акмеїзму
  Б імажинізму
  В футуризму
  Г символізму
  Д егофутуризму

  1049. Ні, не під чужинним небозводом
  Вирієм я тішила судьбу —
  Я тоді була з своїм народом,
  Там, де мій народ, на лихо, був.

  Епіграфом до якого твору Анни Ахматової є цей чотиривірш?
  А до книги «Чотки»
  Б до поеми «Реквієм»
  В до книги «Біла зграя»
  Г до книги «Аnnо Domini»
  Д до книги «Вечір»

  1050. тами «срібного віку», була книга…
  А «Вервиця» («Чотки»)
  Б «Вечір»
  В «Біла зграя»
  Г «Аnnо Domini»
  Д «Подорожній»

  1051. Уособленням усієї Росії, російської історії стало в поезії Анни Ахматової місто
  А Петербург
  Б Москва
  В Київ
  Г Одеса
  Д Псков

  1052. Поетичні рядки

  Пробач, що сумно так жила
  I сонце бачила несміло.
  Пробач, пробач, що багатьма
  Я багатьма переболіла. (Пер. С. Жолоб)

  узято з твору Анни Ахматової
  А «Дав мені юнь ти сутужную…»
  Б «Реквієм»
  В «Довкола жовтий вечір ліг…»
  Г «Сіроокий король»
  Д «Був ти нещирим у ніжності…»

  1053. Борис Пастернак на початку своєї творчості належав до
  А акмеїзму
  Б футуризму
  В символізму
  Г імажинізму
  Д неоромантизму

  1054. Знаменитий вірш Бориса Пастернака «Зимова ніч» входить до збірки або циклу
  А «Сестра моя — життя»
  Б «Вірші Юрія Живаго»
  В «На ранніх потягах»
  Г «Теми і варіації»
  Д «Поверх бар’єрів»

  1055. Борис Пастернак в «Охоронній грамоті» писав: «Я бачив літо на землі, що не пізнавало себе, природне і доісторичне, як одкровення. Я залишив про нього книгу. У ній я висловив все, що можна довідатися про революцію небувалого, невловимого» про свою збірку
  А «Теми і варіації»
  Б «Сестра моя — життя»
  В «Поверх бар’єрів»
  Г «На ранніх потягах»
  Д «Вірші Юрія Живаго»

  1056. Борис Пастернак є автором поетичних збірок
  А «Близнюк у хмарах», «Сестра моя — життя», «На ранніх потягах»
  Б «Вервиця», «Біла зграя», «Аппо Оотіпі»
  В «Вірші про Прекрасну Даму», «Відплата», «Сніжні маски»
  Г «Вечірній альбом», «Чарівний ліхтар», «З двох книг»
  Д «Я», «Просто як мукання», «Іспанія. — Океан. — Гавана. — Мексика. — Америка»

  1057. Важливою ознакою творчості Бориса Пастернака є
  А фантасмагоричність сюжетів
  Б відчуття музики
  В гіперболізація і гротеск
  Г увага до сугестивного значення слова
  Д фрагментарність

  1058. Борис Пастернак визначає поезію у вірші «Визначення поезії» як
  А «загуслий заливистий плач»
  Б «загуслий заливистий крик»
  В «загуслий заливистий спів»
  Г «загуслий заливистий свист»
  Д «загуслий заливистий сміх»

  1059. У 1958 р. Борисові Пастернаку було присуджено
  А Державну премію СРСР
  Б Ленінську премію
  В Нобелівську премію
  Г Сталінську премію
  Д Пулітцерівську премію

  1060. Союз письменників СРСР відреагував на присудження цієї премії Пастернакові
  А привітанням
  Б мовчанням
  В виключенням зі своїх рядів
  Г гучним бенкетом
  Д доносом в органи

  1061. «Високою хворобою» Борис Пастернак назвав
  А кохання
  Б політику
  В славу
  Г поезію
  Д музику

  Тести до ЗНО (з відповідями). Літертура XX — початку XXI століть. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

  Повернутися на сторіну Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

  Комментарии закрыты.