Тести до ЗНО (з відповідями). Літертура XX — початку XXI століть. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО. 1025

Тести до ЗНО (з відповідями). Літертура XX — початку XXI століть. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

1025. Письменники «срібної доби» російської літератури
А Лев Толстой, Федір Достоєвський, Іван Тургенєв
Б Олександр Пушкін, Михайло Лєрмонтов, Микола Гоголь
В Іван Крилов, Гавриїл Державін, Деніс Фонвізін
Г Євген Баратинський, Костянтин Батюшков, Денис Давидов
Д Анна Ахматова, Олександр Блок, Марина Цвєтаєва, Борис Пастернак

1026. Найбільш яскраво в історії розвитку російської поезії «срібного віку» виявили себе три напрями
А кубізм, імажизм, експресіонізм
Б символізм, естетизм, сюрреалізм
В символізм, акмеїзм, футуризм
Г кубофутуризм, імажинізм, естетизм
Д неоромантизм, імпресіонізм, експресіонізм

1027. Початок «срібному віку» російської поезії поклав літературний напрям
А футуризм
Б символізм
В акмеїзм
Г імажинізм
Д кубофутуризм

1028. Поетами-футуристами були
А Дмитро Мережковський, Костянтин Бальмонт, Валерій Брюсов, Олександр Блок
Б Велимир Хлєбников, Володимир Маяковський, Ігор Сєвєрянін, Борис Пастернак
В Микола Гумільов, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Сергій Городецький
Г Сергій Єсенін, Анатолій Марієнгоф, Вадим Шершеневич, Рюрик Івнєв
Д Сергій Єсенін, Анна Ахматова, Костянтин Бальмонт, Ігор Сєвєрянін

1029. Поетами-символістами були
А Микола Гумільов, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Сергій Городецький
Б Велимир Хлєбников, Володимир Маяковський, Ігор Сєвєрянін, Борис Пастернак
В Сергій Єсенін, Анатолій Марієнгоф, Вадим Шершеневич, Рюрик Івнєв
Г Сергій Єсенін, Анна Ахматова, Костянтин Бальмонт, Ігор Сєвєрянін
Д Дмитро Мережковський, Костянтин Бальмонт, Валерій Брюсов, Олександр Блок

1030. Акмеїзм об’єднав поетів
А Дмитра Мережковського, Костянтина Бальмонта, Валерія Брюсова, Олександра Блока, Андрія Бєлого
Б Сергія Єсеніна, Анну Ахматову, Костянтина Бальмонта, Ігоря Сєвєряніна
В Велимира Хлєбникова, братів Бурлюків, Володимира Маяковського, Ігоря Сєвєряніна, Бориса Пастернака, Миколу Асєєва
Г Миколу Гумільова, Анну Ахматову, Осипа Мандельштама, Сергія Городецького, Георгія Іванова, Володимира Нарбута
Д Сергія Єсеніна, Анатолія Марієнгофа, Вадима Шершеневича, Рюрика Івлєва

1031. Лауреат Нобелівської премії
А Олександр Блок
Б Борис Пастернак
В Володимир Маяковський
Г Анна Ахматова
Д Марина Цвєтаєва

1032. Автором поеми «Дванадцять» є
А Олександр Блок
Б Борис Пастернак
В Володимир Маяковський
Г Анна Ахматова
Д Микола Гумільов

1033. Автором всесвітньо відомого роману «Доктор Живаго» є
А Володимир Маяковський
Б Олександр Блок
В Борис Пастернак
Г Анна Ахматова
Д Сергій Єсенін

1034. Поетичні збірки «Вечір», «Біла зграя», «Аппо Оотіпі»тощо належать перу
А Олександра Блока
Б Анни Ахматової
В Бориса Пастернака
Г Марини Цвєтаєвої
Д Костянтина Бальмонта

1035. Образ Прекрасної Дами наявний у творчості
А Анни Ахматової
Б Олександра Блока
В Бориса Пастернака
Г Володимира Маяковського
Д Марини Цвєтаєвої

1036. Реквіємом жертвам сталінського терору стала поема
А Бориса Пастернака
Б Анни Ахматової
В Володимира Маяковського
Г Олександра Блока
Д Миколи Гумільова

1037. Зимовий місяць лютий як пору, що безпосередньо пов’язана з творчістю і народженням поезії, уславив(ла)
А Анна Ахматова
Б Борис Пастернак
В Марина Цвєтаєва
Г Олександр Блок
Д Осип Мандельштам

1038. Поетичні рядки

Зорі смерті стояли над нами,
І безвинна судомилась Русь
Під кривавими каблуками
І під шинами чорних «марусь».

належать перу
А Анни Ахматової
Б Бориса Пастернака
В Олександра Блока
Г Володимира Маяковського
Д Марини Цвєтаєвої

1039. Представником якої літературної течії був Олександр Блок?
А акмеїзму
Б футуризму
В символізму
Г імажинізму
Д кубофутуризму

1040. Перша книга віршів Олександра Блока мала назву
А «Вірші про прекрасну Даму»
Б «Сестра моя — життя»
В «Біла зграя»
Г «Теми та варіації»
Д «Аnnо Dоmini»

1041. Образ Вічної жіночності був втілений Олександром Блоком у творі
А «Про доблесті, про подвиги, про славу…»
Б «Весно, весно, без меж і без краю…»
В «Незнайома»
Г «Скіфи»
Д «Дванадцять»

1042. I кожен вечір, в час умовлений,
(Чи це не мариться мені?),
Дівочий стан, шовками зловлений,
Пливе в туманному вікні. (Пер. М. Литвинця)

Це — уривок із твору Олександра Блока…
А «Про доблесті, про подвиги, про славу…»
Б «Незнайома»
В «Скіфи»
Г «Дванадцять»
Д «Весно, весно, без меж і без краю…»

1043. Образ Вічної Жіночності в поезії Блока сягає своїм корінням філософії
А 3. Фрейда
Б М. Бердяєва
В Л. Флоренського
Г Ф. Ніцше
Д В. Соловйова

1044. Рядком «Це правда: істина — в вині!» закінчується твір Блока
А «Весно, весно…»
Б «Вітер далекий навіяв…»
В «Скіфи»
Г «Дванадцять»
Д «Незнайома»

1045. Музикальність вірша Блока «Незнайома»

І все зажурена, одна,
Духами дишачи й туманами,
Сідає мовчки у вікна. (Пер. М. Литвинця)

досягається за допомогою
А асонансу
Б алітерації
В анафори
Г епіфори
Д повторенням слів

1046. Події революції відображено у творі Блока
А «Дванадцять»
Б «Весно, весно, без меж і без краю…»
В «Незнайома»
Г «Скіфи»
Д «Про доблесті, про подвиги, про славу…»

1047. Поетичні рядки

O життя! Пізнаю і приймаю!
Шлю привіт тобі дзвоном щита! (Пер. Г. Кочура)

взято з твору Блока
А «Скіфи»
Б «Весно, весно, без меж і без краю…»
В «Незнайома»
Г «Дванадцять»
Д «Про доблесті, про подвиги, про славу…»

1048. Анна Ахматова була представником літературної течії
А акмеїзму
Б імажинізму
В футуризму
Г символізму
Д егофутуризму

1049. Ні, не під чужинним небозводом
Вирієм я тішила судьбу —
Я тоді була з своїм народом,
Там, де мій народ, на лихо, був.

Епіграфом до якого твору Анни Ахматової є цей чотиривірш?
А до книги «Чотки»
Б до поеми «Реквієм»
В до книги «Біла зграя»
Г до книги «Аnnо Domini»
Д до книги «Вечір»

1050. тами «срібного віку», була книга…
А «Вервиця» («Чотки»)
Б «Вечір»
В «Біла зграя»
Г «Аnnо Domini»
Д «Подорожній»

1051. Уособленням усієї Росії, російської історії стало в поезії Анни Ахматової місто
А Петербург
Б Москва
В Київ
Г Одеса
Д Псков

1052. Поетичні рядки

Пробач, що сумно так жила
I сонце бачила несміло.
Пробач, пробач, що багатьма
Я багатьма переболіла. (Пер. С. Жолоб)

узято з твору Анни Ахматової
А «Дав мені юнь ти сутужную…»
Б «Реквієм»
В «Довкола жовтий вечір ліг…»
Г «Сіроокий король»
Д «Був ти нещирим у ніжності…»

1053. Борис Пастернак на початку своєї творчості належав до
А акмеїзму
Б футуризму
В символізму
Г імажинізму
Д неоромантизму

1054. Знаменитий вірш Бориса Пастернака «Зимова ніч» входить до збірки або циклу
А «Сестра моя — життя»
Б «Вірші Юрія Живаго»
В «На ранніх потягах»
Г «Теми і варіації»
Д «Поверх бар’єрів»

1055. Борис Пастернак в «Охоронній грамоті» писав: «Я бачив літо на землі, що не пізнавало себе, природне і доісторичне, як одкровення. Я залишив про нього книгу. У ній я висловив все, що можна довідатися про революцію небувалого, невловимого» про свою збірку
А «Теми і варіації»
Б «Сестра моя — життя»
В «Поверх бар’єрів»
Г «На ранніх потягах»
Д «Вірші Юрія Живаго»

1056. Борис Пастернак є автором поетичних збірок
А «Близнюк у хмарах», «Сестра моя — життя», «На ранніх потягах»
Б «Вервиця», «Біла зграя», «Аппо Оотіпі»
В «Вірші про Прекрасну Даму», «Відплата», «Сніжні маски»
Г «Вечірній альбом», «Чарівний ліхтар», «З двох книг»
Д «Я», «Просто як мукання», «Іспанія. — Океан. — Гавана. — Мексика. — Америка»

1057. Важливою ознакою творчості Бориса Пастернака є
А фантасмагоричність сюжетів
Б відчуття музики
В гіперболізація і гротеск
Г увага до сугестивного значення слова
Д фрагментарність

1058. Борис Пастернак визначає поезію у вірші «Визначення поезії» як
А «загуслий заливистий плач»
Б «загуслий заливистий крик»
В «загуслий заливистий спів»
Г «загуслий заливистий свист»
Д «загуслий заливистий сміх»

1059. У 1958 р. Борисові Пастернаку було присуджено
А Державну премію СРСР
Б Ленінську премію
В Нобелівську премію
Г Сталінську премію
Д Пулітцерівську премію

1060. Союз письменників СРСР відреагував на присудження цієї премії Пастернакові
А привітанням
Б мовчанням
В виключенням зі своїх рядів
Г гучним бенкетом
Д доносом в органи

1061. «Високою хворобою» Борис Пастернак назвав
А кохання
Б політику
В славу
Г поезію
Д музику

Тести до ЗНО (з відповідями). Літертура XX — початку XXI століть. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

Повернутися на сторіну Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО