Тести до ЗНО (з відповідями). КЛАСИЦИЗМ. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

Тести до ЗНО (з відповідями). КЛАСИЦИЗМ. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

269. Зародження класицизму пов’язують з
А Іспанією
Б Італією
В Францією
Г Росією
Д Англією

270. Взірцем для наслідування у класицизмі були
А Відродження
Б Античність
В Просвітництво
Г Середньовіччя
Д Бароко

271. Ідеальним героєм класицизму є
А мрійник, який мріє про світле майбутнє
Б громадянин, відданий державі й монарху
В песиміст, який скорився долі
Г лицар, відданий Чарівній Пані
Д бунтівник, який повстає проти влади

272. У драматургії класицизму діяло правило
А трьох відповідностей
Б трьох розбіжностей
В трьох закономірностей
Г трьох єдностей
Д трьох протилежностей

273. До високих жанрів у ієрархічній жанровій системі класицизму належали
А комедія, сатира, байка
Б трагедія, ода, епічна героїчна поема (епопея)
В роман, оповідання, повість
Г сонет, еклога, елегія
Д казка, легенда, балада

274. В основу класицизму було покладено філософське вчення
А матеріалізм
Б раціоналізм
В стоїцизм
Г ідеалізм
Д екзистенціалізм

275. Ознакою класицизму як літературного-художнього напряму є
А протиставлення реальності та ілюзії
Б схильність до наукового аналізу закономірностей розвитку суспільства
В прагнення до неясності вислову, навіювання певного настрою
Г ігнорування усіх літературних канонів, змішування жанрів
Д дотримання «правила трьох єдностей»

276. Автором твору «Життя пана де Мольєра» є
А Андре Моруа
Б Іван Тургенєв
В Федір Достоєвський
Г Лев Толстой
Д Михайло Булгаков

277. Мольєр та його трупа для свого театру в 1658 р. після тріумфу комедії «Закоханий лікар» отримали приміщення
А Бургундського отелю
Б Пті-Бурбон
В Пале-Рояль
Г Лувру
Д Пантеону

278. «Мольєр чи не найвсенародніший і тому прекрасний художник нового часу». Так писав про Мольєра
А Михайло Булгаков
Б Лев Толстой
В Федір Достоєвський
Г Борис Пастернак
Д Гійом Аполлінер

279. Творчість Мольєра репрезентує літературний напрям
А бароко
Б просвітницький класицизм
В сентименталізм
Г класицизм
Д романтизм

280. Жанр, який уславив Мольєра
А епічна поема
Б комедія
В трагедія
Г сонет
Д роман

281. П’єса Мольєра «Міщанин-шляхтич» — це
А комедія-опера
Б трагікомедія
В драматична комедія
Г комедія-буф
Д комедія-балет

282. В основу комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич» покладено
А історію візиту делегації посла турецького султана
Б випадок із життя самого Мольєра
В анекдот
Г старофранцузьку хроніку
Д розповідь дружини Мольєра

283. Справжнє ім’я Мольєра
А Жан Батіст Люллі
Б Жан Батіст Поклен
В Анрі Марі Бейль
Г Франсуа Марі Аруе
Д Жан-Жак Руссо

284. Яка п’єса Мольєра була заборонена в перший день прем’єри, а Мольєр так висловився про цю подію: «Оригінали домоглися заборони копії»?
А «Мізантроп»
Б «Тартюф»
В «Дон Жуан»
Г «Міщанин-шляхтич»
Д «Удаваний хворий»

285. Мольєр убачав призначення комедії в тому, щоб
А повчати людей
Б навчати людей гарних манер
В виховувати достойного громадянина
Г розважати людей, виправляючи їх
Д примусити людей замислитись над важливими питаннями

286. Церковна влада відмовлялася ховати Мольєра за християнським обрядом, тому що він був
А атеїстом
Беретиком
В актором
Г злидарем
Д самовбивцею

287. Мольєра вважають творцем
А низької комедії
Б високої комедії
В трагедії
Г комедії-буф
Д комедії-балету

288. Перекладачі творів Мольєра українською мовою
А Тарас Шевченко, Іван Франко
Б Леся Українка, Ольга Кобилянська
В Ірина Стешенко, Максим Рильський
Г Борис Тен, Анатоль Перепадя
Д Василь Щурат, Богдан Лончина

289. Автор музики до комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»
А Жан Батіст Люллі
Б Вольфганг Амадей Моцарт
В Крістоф Глюк
Г Йозеф Гайдн
Д Йоганн Себастьян Бах

290. Герой, який мріяв стати дворянином, виведений у комедії Мольєра
А «Дон Жуан»
Б «Міщанин-шляхтич»
В «Удаваний хворий»
Г «Тартюф»
Д «Мізантроп»

291. Головний герой комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»
А Клеонт
Б Журден
В Дорант
Г Ков’єль
Д Ніколь

292. Пан Журден переслідує таку мету:
А він хоче здобути освіту і стати вченим
Б він вирішив стати коханцем маркізи Дорімени і завдяки їй увійти до аристократичних кіл
В він хоче стати актором
Г він хоче стати драматургом
Д він хоче стати композитором

293. Пан Журден для того, щоб стати освіченим
А займається самоосвітою
Б вступає до єзуїтського коледжу
В купує собі диплом Сорбонни
Г наймає вчителів музики, танців, фехтування, філософії
Д відвідує бібліотеку

294. Головна риса пана Журдена
А пиха
Б відвага
В прагнення до знань
Г патріотизм
Д пристрасність

295. Ім’я дочки пана Журдена
А Ніколь
Б Дорімена
В Росаура
Г Люсіль
Д Офелія

296. Після вдаваної посвяти панові Журдену було присвоєно неіснуючий титул
А кишмиш
Б мушмула
В мамалига
Г мамамуші
Д бешбармак

297. Події у комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич» тривають
А 1 день
Б 3 дні
В 2 тижні
Г 1 місяць
Д 1 рік

298. Пан Журден не хотів одружувати свою доньку з Клеонтом, тому що він
А був бідний
Б був недворянського походження
В не кохав Люсіль
Г був неосвічений
Д був не французом

299. Образ Клеонта є втіленням
А лицемірства
Б розрахунку
В честі та людської гідності
Г захланності та пихатості
Д зарозумілості

300. Пан Журден подарував маркізі
А кімнатну собачку
Б діамантовий перстень
В абонемент в оперу
Ґ берилову діадему
Д картину

301. Здивувався, дізнавшись про те, що він говорить прозою, персонаж комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»
А Дорант
Б Ков’єль
В Клеонт
Г Журден
Д Ніколь

302. Покарання пана Журдена за чванство відбувається у сцені
А бійки вчителів
Б примірки костюма
В посвячення в мамамуші
Г весілля його дочки Люсіль
Д бенкету на честь маркізи Дорімени

303. Фразеологізм, який характеризує сутність пана Журдена
А вовк в овечій шкурі
Б стріляний горобець
В собака на сіні
Г молодець серед овець
Д ворона в павиному пір’ї

304. Увідповідніть письменника-класициста і країну, яку він представляє.
1 П’єр Корнель                   А Німеччина
2 Дмитро Фонвізін           Б Англія
3 Семюел Джонсон        В Росія
4 Мартін Опіц                     Г Франція
Д Іспанія

Ключ: 1Г 2В ЗБ 4

305. Вкажіть відповідність між представниками доби Класицизму і видом мистецтва, яке вони представляли.
1 Н. Пуссен, К. Лорен, Ж.-Л. Давід, Ж. О. Д. Енгр, К. Брюллов
2 А. Канова, Ф. Шубін, М. Козловський, Б. Торвальдсен
3 Ж.-Б. Люллі, Й. Гайдн, К. Глюк, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен
4 Ж. Расін, П. Корнель, Ж. Лафонтен, Мольєр, Дж. Свіфт

А живопис
Б музика
В скульптура
Г література
Д архітектура

Ключ: 1А 2В ЗБ 4Г

Тести до ЗНО (з відповідями). КЛАСИЦИЗМ. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

Повернутися на сторіну Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО