ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

1. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ 20 ст.

1.1. Соціально-економічне становище наддніпрянської України на початку 20 ст.

Зміни в соціальній структурі суспільства України на початку 20 ст.

Особливості й тенденції промислового розвитку в Україні на початку 20 ст.

Зовнішня та внутрішня торгівля в Україні на початку 20 ст.

Сільське господарство Наддніпрянщини. Зміни в аграрній галузі в Україні на початку 20 ст.

1.2. Суспільно-політичне життя Наддніпрянщини на початку 20 ст.

Поява та діяльність загальноросійських політичних організацій в Україні на початку 20 ст.

Поява та діяльність українських політичних партій в Україні на початку 20 ст.

Розвиток національного руху в Україні на початку 20 ст.

Піднесення робітничого, селянського та загальнодемократичного рухів в Україні на початку 20 ст.

Наддніпрянська Україна під час революційних подій 1905—1907 рр.

Післяреволюційна ситуація у Наддніпрянщині

Діяльність українських громадсько-політичних сил у Державній думі Росії на початку 20 ст.

1.3. Соціально-економічне становище Галичини, Буковини і Закарпаття на початку 20 ст.

Соціальна та економічна структура західноукраїнських земель на початку 20 ст.

Особливості розвитку промисловості, сільського господарства і торгівлі на початку 20 ст.

1.4. Суспільно-політичний та національний рух на західноукраїнських землях на початку 20 ст.

Суспільно-політична ситуація в Галичині та український національно-політичний рух на початку 20 ст.

Суспільно-політичний рух українців Буковини та його особливості на початку 20 ст.

Суспільно-політичний рух українців Закарпаття та його особливості на початку 20 ст.

1.5. Перша світова війна та Україна

Початок Першої світової війни

Воєнні дії Першої світової війни на території України

Політичні сили українства під час Першої світової війни

Мілітаризація суспільного життя під час Першої світової війни в Україні

Повсякденне життя під час Першої світової війни в Україні

Наростання господарської розрухи і кризи влади під час Першої світової війни в Україні

 

2. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1917—1921 рр.

2.1. Початок української революції. Державотворча діяльність Центральної Ради

Активізація українського національного руху у 1917—1921 рр.

Українська Центральна Рада і Тимчасовий уряд

Виступ генерала Л. Корнілова. Наростання політичної боротьби в Україні

Проголошення Української Народної Республіки

Проголошення в Харкові радянської влади.
Війна Радянської Росії з Українською Народною Республікою (УНР)

Проголошення незалежності Української Народної Республіки (УНР).

Брестський мирний договір та його наслідки

2.2. Українська держава

Становлення гетьманського режиму

Колізії політичної боротьби та компромісів в Україні (1917—1921 рр.)

Соціально-економічні процеси в Україні (1917—1921 рр.)

Формування Збройних сил Української Держави (1917—1921 рр.)

Українська Держава і світ (1917—1921 рр.)

2.3. Встановлення більшовицько-радянського режиму в Україні (1917—1921 рр.)

Сутність комуністичного режиму (1917—1921 рр.)

Запровадження радянської державності в Україні наприкінці 1918 р. — на початку 1919 р.

Початок комуністичних перетворень в Україні (1917—1921 рр.)

Відновлення Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР)

«Воєнний комунізм» в Україні у 1920 р.

2.4. Українська Народна Республіка за доби Директорії

Прихід до влади Директорії та початок її діяльності

Відносини Української Народної Республіки (УНР) із країнами Антанти та радянською Росією

Боротьба з більшовиками, загострення внутрішньополітичної ситуації в Українській Народній Республіці (УНР)

Похід українських військ на Київ та Одесу, війна з денікінцями

Українсько-польський союз

2.5. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки.
Внутрішня та зовнішня політика Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР)

Відновлення державності на західноукраїнських землях. «Листопадовий зрив»

Формування органів державної влади. Внутрішня політика Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР)

Українсько-польська війна

Зовнішньополітична діяльність Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР)

Окупація Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними військами

 

3. УКРАЇНА В 20—30-ті РОКИ 20 ст.

3.1. Нова економічна полІтика в Україні в 20-30-ті роки 20 ст.

Перехід до нової економічної політики в Україні в 20-30-ті роки 20 ст.

Реорганізація економіки на непівських засадах та згортання непу в Україні в 20-30-ті роки 20 ст.

3.2. Індустріалізація та колективізація в Україні в 20-30-ті роки 20 ст.

Соціалістична індустріалізація в Україні в 20-30-ті роки 20 ст.

Колективізація сільського господарства в Україні в 20-30-ті роки 20 ст. Голодомор 1932—1933 рр.

3.3. Утворення Радянського Союзу. Статус України у складі Радянського Союзу

Україна і створення об’єднаної радянської держави

Участь України у створенні Радянського Союзу

Роль України в оформленні організаційно-правових основ функціонування Радянського Союзу

3.4. Національно-культурна політика більшовиків в Україні в 20-30-ті роки 20 ст.

Перехід до політики коренізації в Україні в 20-30-ті роки 20 ст.

Здійснення політики українізації в 20-30-ті роки 20 ст.

Освіта й наука в умовах здійснення політики українізації в 20-30-ті роки 20 ст.

Література та мистецтво в умовах українізації в 20-30-ті роки 20 ст.

Коренізація національних меншин в УСРР в 20-30-ті роки 20 ст.

Уніфікація та централізація національно-культурного життя в Україні в 20-30-ті роки 20 ст.

3.5. Суспільно-політичні процеси в радянській Україні. Масові репресії в Україні в 20-30-ті роки 20 ст.

Компартійно-радянський апарат у системі влади України в 20-30-ті роки 20 ст.

Ліквідація залишків політичних партій в Україні в 20-30-ті роки 20 ст.

Громадські організації в системі влади в Україні в 20-30-ті роки 20 ст.

Репресії проти технічної та національної інтелігенції в Україні в 20-30-ті роки 20 ст.

Репресії в КП(б)У та керівництві УСРР в 20-30-ті роки 20 ст.

3.6. Західноукраїнські землі в складі Польщі, Румунії та Чехословаччини в 20-30-ті роки 20 ст.

Економічне становище західноукраїнських земель в складі Польщі,
Румунії та Чехословаччини в 20-30-ті роки 20 ст.

Український політичний рух в 20-30-ті роки 20 ст.

Культурне життя на західноукраїнських землях у 20—30-ті роки 20 ст.

 

4. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

4.1. Україна напередодні та на початковому етапі Другої світової війни (1939—1941)

«Українське питання» напередодні Другої світової війни. Договір Молотова — Ріббентропа

Українські землі під час Вересневої кампанії 1939 р.
Радянізація Галичини й Волині.
Анексія Радянським Союзом Бессарабії та Північної Буковини

Радянська Україна 1939—1941 рр.

4.2. Бойові дії на території України в 1941—1944 рр.

Відносини Німеччини та СРСР у період від завершення Вересневої кампанії до початку бойових дій на Східному фронті

Співвідношення протиборчих сил станом на 22 червня 1941 р., оперативні плани сторін

Бойові дії на території України в 1941—1942 рр.

Бойові дії на території України в січні — жовтні 1943 р.

Бойові дії на території України в листопаді 1943 — жовтні 1944 рр.

4.3. Окупаційний режим Німеччини та її союзників в Україні (1941—1944)

Адміністративний поділ українських земель, окупованих Німеччиною та її союзниками

Економічна експлуатація гітлерівцями та їхніми союзниками окупованої території України

Винищення цивільного населення і військовополонених в Україні (1941—1944)

4.4. Радянський партизанський рух і комуністичне підпілля в Україні (1941—1944)

Становлення партизанського руху і мережі комуністичного підпілля в Україні (1941—1944)

Активізація радянського партизанського руху (1943—1944 рр.) в Україні

Радянський рух Опору в балансі сил протиборчих сторін в Україні

4.5. Український націоналістичний рух у роки Другої світової війни

Діяльність українського націоналістичного руху в 1939—1942 рр.
Формування УПА, боротьба проти окупаційного режиму Німеччини та її союзників.
Створення та діяльність УГВР

Українсько-польський міжетнічний конфлікт

Протистояння між УПА та радянськими партизанами, підрозділами Червоної Армії і військами НКВС

4.6. Україна в 1941—1945 рр.: влада і суспільство

Радянський режим і українське населення: криза лояльності (1941—1945)

Мобілізація економіки в Україні (1941—1945)

Реконструкція економіки та реставрація режиму в Україні (1941—1945)

Підсумки Другої світової війни для України

 

5. УКРАЇНА У 1945—1991 рр.

5.1. Суспільно-політичне життя в Україні у 1945—1991 рр.

Суспільно-політичні процеси в Україні у повоєнні роки

Протистояння українських націоналістів і радянської влади (друга половина 40-х — 50-ті роки ХХ ст.)

Десталінізація і її вплив на суспільно-політичне життя в Україні

Шістдесятництво. Зародження дисидентського руху в Україні

Наростання кризи в суспільно-політичному житті України (середина 60-х — середина 80-х років)

Опозиційний рух в Україні у другій половині 60-х — першій половині 80-х років

«Новий курс» М. Горбачова і Україна. Становище в КПУ

Розгортання національно-визвольного руху в Україні

Суверенізація України

Виникнення нових політичних партій в Україні

Союзний договір і Україна

Здобуття Україною незалежності

5.2. Соціальна сфера та економічний розвиток в Україні

Повоєнне становище сільського господарства в Україні

Повоєнна відбудова промисловості в Україні

Соціальні зміни та економічні перетворення доби хрущовської «відлиги» в Україні

Новації в аграрному секторі України: успіхи та невдачі

Економічні та соціальні зміни в Україні: від Брежнєва до Горбачова

Сільське господарство в Україні

Соціальна сфера в Україні

Перебудова та Україна: остання спроба радянської модернізації

5.3. Україна у міжнародних відносинах

Створення Народного комісаріату закордонних справ (НКЗС) УРСР

Участь України у діяльності ООН та інших міжнародних організаціях

Зовнішньоекономічні зв’язки України з іншими країнами

Роль України у здійсненні зовнішньополітичної діяльності Радянського Союзу

Початок формування основ самостійної зовнішньої політики України

5.4. Освітньо-науковий простір і культурно-духовне життя в Україні

Освіта та наука в Україні (1945—1991 рр.)

Культура й духовність в Україні (1945—1991 рр.)

 

6. УКРАЇНА ЗА ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

6.1. Створення системи державної влади та конституційний процес в Україні

Інституціональне оформлення процесу державотворення в Україні

Парламентські й президентські вибори 1994 р. в Україні

Ухвалення Конституції України

Політичне протиборство 1998—1999 рр. в Україні

Утворення парламентської більшості в Україні

Президентські перегони 2004 р. в Україні

6.2. Трансформація української економіки: перехід від плану до ринку

Десятирічний перехідний період в Україні

Початок економічного зростання в Україні

Набуття Україною статусу країни з ринковою економікою

6.3. Зовнішня політика України

Міжнародне визнання України

Правові засади зовнішньої політики України

Україна в СНД

Відносини України з Російською Федерацією

Реалізація курсу на без’ядерний статус України

Україна та НАТО

Відносини України з європейськими установами

6.4. Гуманітарна політика в Україні

Зміни в соціальній сфері в Україні

Освіта й наука в пострадянський період в Україні

Духовна сфера: загальні тенденції розвитку в Україні

 

ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

СЛОВНИК