Хорс — давньоруське божество. Слов’янська міфологія

Хорс — давньоруське божество. Слов’янська міфологія

Хорс — давньоруське божество з Володимирова пантеону. Згідно з найбільш ранньою версією (у «Повісті минулих літ»), Хорс шанувався в Києві разом з іншими богами. Ідол ХОРСА стояв на пагорбі, тут же здійснювалися жертвопринесення. Є думка, що ім’я Хорс в цьому списку було введене пізніше редактором літописного зведення ігуменом Никоном (помер в 1088 або 1089), який дізнався про це божество під час свого перебування в Тмутаракані.
Хорс згадується в апокрифі «Ходіння Богородиці по муках» («…Трояна, Хорса, Велеса, Перуна на богы обратиша»), в «Слові про Ігорів похід» (в уривку про князя Всеслава, який «…самъ въ ніч влъкомъ рыскаше: изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя, великому Хръсови влъкомъ шлях прерыскаше»), в різних творах церковної літератури, спрямованих проти язичницьких пережитків (пор.: «и вроують в Пероуна и въ Хърса…», «Слово некоего христолюбца»; «тмъ же богомъ требоу кладоуть… Пероуноу, Хърсу…», «Слово о том, како погани суще языци кланялися идоломъ»; «мняще богы многы, Перуна и Хоре а…», «Слово и откровение св. апостол»; «два ангела громная есть: елленскiй старецъ Перунъ и Хорсъ жидовинъ», «Беседа трех святителей» та ін.), а також в ще пізніших джерелах.
Показові трансформації імені Хорс в текстах Куликовського циклу, де Хорса відносять до богів, шанованих «безбожним» Мамаєм (Гурсъ, Гуркъ, Гусъ). У більшості списків Хорс є сусідом з Перуном (небесні боги, співвідношувані відповідно з сонцем і громом/блискавкою). Хорс виступає також у поєднанні з Дажбогом, що також зазвичай інтерпретують як їх належність до солярних божеств. У той же час існує точка зору, згідно з якою Хорс пов’язаний не з сонцем, а з місяцем, на доказ чого приводять мотив вовкулацтва Всеслава (зв’язок вовка з місяцем підтверджується багатьма прикладами). За межами Русі в інших слов’ян він невідомий (існує ст.-сербське власне ім’я Хрьсь). Безперечне східне походження цього божества, яке потрапило на Русь через сарматські (і/або тюркські) впливи. Про іранське джерело Хорса можна судити по персидському позначенню обожненого сяючого сонця — Xurset, в решті решт висхідному до іранського уявлення про божественне сяйво.

Інший варіант викладу

Інший варіант викладу

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Трибог (Триглав) — верховний бог неба і світла в укрів (західних українських племен).

Числобог (Час, Хрон, Хронос, Хорон, Дихання Сварога) — він є там, де є будь-яке Суще. Числобог — бог лічби (математики).

Чорнобог (Чорнобоже, Темновит, Мор, Морок, Пітьма) – закутий в міцну броню, з обличчям, сповненим люті, Верховний Бог-утримувач світу Наві, чоловіча іпостась Сварога у Світі Наві і Закон Всесвіту Нав’єго світу. Чорнобог — бог зла, ворог Вирію, людей і світла.

Хорс — давньоруське божество. Слов’янська міфологія

Повернутися на сторінку слов’янська міфологія