Історія Стародавнього Сходу

Історія Стародавнього Сходу

Історія Стародавнього Сходу

1. Предмет історії Стародавнього Сходу

2. Методологічні проблеми старосхідної історії

3. Стародавній Схід і світова історія

ЄГИПЕТ

Вступ до єгиптології

1. Стан джерельної бази

2. Дешифрування ієрогліфів

3. Історія археологічного дослідження країни

4. Хронологія та періодизація староєгипетської історії

5. Природно-кліматичні умови в країні

6. Етногенез та ментальність населення

Найдавніший Єгипет: віхи історії

1. Народження староєгипетської держави

2. Державний апарат

3. Будівництво пірамід

4. Організація воєнних походів у період Стародавнього Царства

5. Тимчасова загибель і відродження Єгипетської держави в другій половині III тис. до н. е.

6. Політична історія Єгипту доби Середнього Царства й нашестя гіксосів

Єгипет доби нового та пізнього царств: розквіт і занепад

1. Визволення Єгипту від гіксосів та перетворення його у «світову державу»

2. Релігійно-політична реформа Аменхотепа IV (Ехнатона)

3. Воєнна політика фараонів XIX династії

4. Єгипет за Рамесидів. Фіванська теократія

5. Політична історія Єгипту доби Пізнього Царства

Соціально-економічний розвиток Стародавнього Єгипту

1. Іригаційне землеробство та інші галузі сільського господарства

2. Розвиток ремісничого виробництва

3. Торгівля

4. Соціальна структура Єгипту, її державне регулювання

5. Староєгипетська сім’я

6. Культура Стародавнього Єгипту

7. Техніка та інженерна справа

8. Матеріальний побут

9. Мова, писемність, освіта

10. Науково-практичні знання

11. Релігія і міфологія

12. Література

13. Архітектура і мистецтво

14. Театр, музика, спорт

МЕСОПОТАМІЯ

Вступ до шумерології та ассиріології

1. Характеристика джерельної бази

2. Дешифрування клинопису

3. Історія археологічного дослідження країни

4. Хронологія та періодизація історії Стародавньої Месопотамії

5. Природно-кліматичні умови

6. Етногенез і ментальність населення

Вступ до Шумерології та Ассиріології

1. Месопотамія архаїчна та ранньодинастична

2. Аккадське царство

3. Нашестя кутіїв

4. Царство Шумеру і Аккаду (III династія Ура)

Вавилонська держава у ІІ тис. до н. е.

1. Політична історія Вавилонії в II тис. до н. е.

2. Господарське життя Стародавнього Вавилона

3. Старовавилонське суспільство

4. Касситська Вавилонія (Середньовавилонське царство)

Ассирія: від народження до вершин могутності

1. Політична історія Ассирії в II тис. до н. е.

2. Господарське життя, суспільство Ассирії у II тис. до н. е.

3. Посилення Ассирії наприкінці X — в IX ст. до н. е.

4. Створення та розквіт Ассирійської імперії

Загибель Ассирійської імперії. Нововавилонське царство

1. Ассирія на шляху в небуття

2. Причини катастрофи

3. Нововавилонське царство: віхи історії

4. Господарське та суспільно-політичне життя Нововавилонського царства

Культура Стародавньої Месопотамії

1. Матеріальний побут

2. Писемність, освіта бібліотеки та архіви

3. Науково-практичні знання

4. Релігійно-міфолопчні уявлення

5. Література

6. Архітектура, мистецтво, музика


МАЛА АЗІЯ І ЗАКАВКАЗЗЯ

Хеттське, Фрігійське та Лідійське царства

1. Основні джерела археологічного дослідження Анатолії

2. Природнокліматичні умови, населення Стародавньої Анатолії

3. Політична історія хеттів

4. Господарське життя й суспільство Хеттської держави

5. Культура хеттів

6. Анатолія після загибелі Хеттського царства

7. Фрігійське царство

8. Лідійське царство

9. Культура Фрігії та Лідії

Ванське царство (Урарту) та ранні держави Закавказзя

1. Природнокліматичні умови

2. Стан джерельної бази

3. Утворення Ванського царства

4. Розквіт Урарту

5. Урартське суспільство

6. Занепад Урарту. Утворення ранніх держав Вірмени та Грузії

7. Культура Урарту

СХІДНЕ СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я. АРАВІЯ

Вступ до семітології. Стародавні Фінікія та Сирія

1. Стан джерельної бази. Біблійна критика

2. Природнокліматичні умови

3. Етногенез і ментальність населення

4. Перехід від варварства до цивілізації

5. Фінікія та Сирія в І тис. до н. е.

Палестина в І тис. до н. е.

1. Заселення Палестини стародавніми євреями

2. Держава Давида і Соломона

3. Староєврейське суспільство після загибелі Ізраїльсько-Іудейського царства

4. Рух пророків, реформи Іосії

5. Палестина під іноземним володарюванням

Культура Східного Середземномор’я в давнину

1. Матеріальна культура

2. Писемність. Наукові знання

3. Релігія

4. Література

5. Мистецтво, музика

Аравія

1. Стан джерельної бази

2. Природнокліматичні умови

3. Населення

4. Віхи історії

5. Соціально-економічний розвиток

6. Політичний устрій

7. Культура та релігія

ІРАН. СЕРЕДНЯ АЗІЯ

Вступ до іраністики. Елам

1. Стан джерельної бази, археологічне вивчення території Ірану

2. Природнокліматичні умови

3. Етногенез і ментальність населення

4. Стародавній Елам

Держава Ахеменідів

1. Мідіське царство у VІІІ—VI ст. до н. е.

2. Поява й посилення держави Ахеменідів

3. Царювання Дарія І

Держава Ахеменідів у V—IV ст. до н. е. та її загибель

1. Господарське життя та суспільство ахеменідського Ірану

2. Культура ахеменідського Ірану

3. Матеріальна культура

4. Писемність, освіта, поширення наукових знань

5. Релігійно-міфологічний світогляд

6. Література

7. Архітектура та мистецтво

Середня Азія

1. Стан джерельної бази

2. Природнокліматичні умови, населення

3. Архаїчна Середня Азія

4. Становлення цивілізації. Греко-Бактрійське царство

5. Парфянське царство

6. Кушанська держава

7. Культура, релігія

ІНДІЯ

Вступ до індології

1. Стан джерельної бази. Археологічне дослідження країни

2. Хронологія та періодизація староіндійської історії

3. Природнокліматичні умови в Стародавній Індії

4. Етногенез та ментальність населення

Віхи політичної історії

1. Індська (Хараппська) цивілізація

2. Заселення Північної Індії «аріями»

3. Поява цивілізації в долині Гангу

4. Індійський похід Александра Македонського

5. Імперія Маур’їв

6. Імперія Гуптів

Соціально-економічне життя

1. Особливості економічного розвитку

2. Варни та касти

3. Форми власності й залежності

4. Система общин

5. Сім’я

Релігії

1. Релігія Вед

2. Реформаційні віровчення середини І тис. до н. е

3. Джайнізм

4. Ранній буддизм

5. Буддизм махаяни

6. Індуїзм

Культура

1. Матеріальна культура

2. Мови, писемність, освіта

3. Наукові знання

4. Література

5. Архітектура та мистецтво

6. Театр, музика

КИТАЙ

Вступ до китаїстики

1. Стан джерельної бази

2. Археологічне вивчення Китаю

3. Природно-кліматичний фактор в історії давньокитайського суспільства

4. Етногенез та ментальність населення

5. Хронологія та періодизація давньокитайської історії

Найдавніші китайські держави

1. Шан-Інь: світанок китайської державності

2. Держава Західне Чжоу: політична історія

3. Господарство та суспільство Західного Чжоу

4. Китай доби Східного Чжоу: на політичному роздоріжжі

Суспільно-політичні вчення Стародавнього Китаю

1. Конфуціанські ідеї щодо перебудови суспільства

2. Соціальна утопія моїзму

3. Легістська модель держави

4. Суспільство по-даоськи

Давньокитайські імперії

1. Цінь

2. Західна Хань

3. Східна Хань

Культура

1. Матеріальна культура

2. Писемність, мова, освіта

3. Наукові знання

4. Релігія і міфологія

5. Література

6. Архітектура та мистецтво

7. Музика

ЯПОНІЯ

1. Характеристика джерельноі бази

2. Рання Японія

3. Японія доби дзьомон

4. Японія перед вторгненням етнічних протояпонців

5. Прихід вадзін. Зародження ранньодержавних утворень (епоха яйої)

6. Культура давніх японців

Історія Стародавнього Сходу