ІСТОРІЯ ДАВНЬОГО РИМУ

ІСТОРІЯ ДАВНЬОГО РИМУ

ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ДАВНЬОГО РИМУ

1. Джерела з історії царського і республіканського часу

2. Джерела з історії Імперії

ОГЛЯД ІСТОРІОГРАФІЇ ПРО ДАВНІЙ РИМ (XIX—XX СТ.)

1. Вивчення історії Давнього Риму в першій половині XIX ст.

2. Вивчення римської історії в другій половині XIX — на початку XX ст.

3. Європейська історіографія про Давній Рим (1917—1939)

4. Зарубіжна історіографія в 50—80-ті роки ХХ ст.

5. Нові тенденції в розвитку сучасної науки

6. Вивчення історії Давнього Риму в СРСР (до 1990 р.)

7. Історіографія 90-х років

ПРИРОДА І НАСЕЛЕННЯ ДАВНЬОЇ ІТАЛІЇ

1. Природа Апеннінського півострова у давнину

2. Населення Апеннінського півострова в давнину

3. Колонізація Італії і Сицилії греками в VIII—VI ст.

ПРАДАВНІЙ ПЕРІОД ІСТОРІЇ ІТАЛІЇ

1. Суспільство і культура давніх етрусків

2. Виникнення держави в Римі

Раньокласове суспільство в Італії.
Завоювання Римом Апеннінського півострова (VI—III ст. до н. е.)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ІТАЛІЇ В VI—III СТ. ДО Н. Е.

1. Сільське господарство племен і народностей Італії в VI—II ст. до н. е.

2. Ремесло і торгівля. Виникнення грошового обігу

3. Соціальна структура в VI—IV ст. до н. е.

4. Боротьба плебеїв із патриціями

5. Державний устрій Римської республіки V—III ст. до н. е.

6. Рання римська культура

ЗАВОЮВАННЯ РИМОМ ІТАЛІЇ І УТВОРЕННЯ РИМСЬКО-ІТАЛІЙСЬКОГО СОЮЗУ (VI—III СТ. ДО Н. Е.)

1. Міжнародне становище і війни Риму в V ст. до н. е.

2. Війна з галлами

3. Війни із самнітами

4. Підкорення римлянами Південної Італії

5. Структура Римсько-Італійського союзу

Класичне рабство в Італії.
Створення Римської Середземноморської держави (III—I ст. до н. е.)

БОРОТЬБА РИМУ З КАРФАГЕНОМ ЗА ПАНУВАННЯ В ЗАХІДНОМУ СЕРЕДЗЕМНОМОР’Ї

1. Перша Пунічна війна (264—241 рр. до н.е.)

2. Соціально-політична боротьба в римському суспільстві в період між 1-ю і 2-ю Пунічними війнами

3. Війни з кельтами (галлами)

4. 2-а Пунічна, або Ганнібалова, війна (218—201 рр. до н. е.)

5. Економічні і соціально-політичні наслідки Пунічних воєн

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ РИМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ З ЕЛЛІНІСТИЧНИМИ ДЕРЖАВАМИ І НАРОДАМИ СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я В II СТ. ДО Н. Е.

1. Війна з іллірійськими племенами

2. Друга Македонська війна

3. Війна з кельтіберами

4. Війна Римської республіки з державою Селевкідів

5. Політична боротьба в Римі у 80-ті роки II ст. до н. е.

6. Третя Македонська війна

7. Повстання Андріска і війна Риму з Ахейським союзом

8. Третя Пунічна війна

9. Війни на Піренейському півострові

ЕКОНОМІКА І СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА РИМСЬКО-ІТАЛІЙСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У II—I СТ. ДО Н. Е.

1. Класичне рабство і його особливості

2. Економіка Риму II—I ст. до н. е.

3. Класові і соціальні відносини

КЛАСОВА І СОЦІАЛЬНА БОРОТЬБА В РИМСЬКО-ІТАЛІЙСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ В 130—120 РР. ДО Н. Е.

1. Повстання рабів в Італії і на острові Сицилія в 30-х роках II ст. до н. е.

2. Нумантинська війна в Іспанії

3. Боротьба за проведення аграрної реформи в Римі

4. Повстання народних мас в Пергамі і утворення провінції Азія

5. Соціально-політична боротьба в римсько-італійському суспільстві в 20-х роках II ст. до н. е.

6. Політична діяльність Гая Гракха

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА В РИМСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ В ПЕРІОД II—I СТ. ДО Н. Е.

1. Аграрне законодавство кінця II ст. до н. е.

2. Зовнішньополітичне положення Риму у кінці II ст. до н. е.

3. Військова реформа Гая Марія

4. Друге повстання рабів на острові Сицилія у кінці II ст. до н. е.

5. Боротьба популярів і оптиматів на рубежі II—I ст. до н. е.

6. Союзницька війна в Італії

Загострення соціальних протиріч у римському суспільстві.
Падіння Римської республіки

ГРОМАДЯНСЬКІ ВІЙНИ 80-Х РОКІВ I СТ. ДО Н. Е. ДИКТАТУРА КОРНЕЛІЯ СУЛЛИ

1. Громадянська війна в Римі на початку 80-х років I ст. до н. е.

2. Війна Риму з Понтійським царством (1-а війна Риму з Митридатом, 89—85 рр. до н. е.)

3. Диктатура Корнелія Сулли

КРИЗА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЛАДУ В РИМІ В 70—50-Х РОКАХ I СТ. ДО Н. Е.

1. Римське суспільство і держава в 70—50-х роках

2. Соціальна боротьба в Римі і крах сулланських порядків

3. Війна в Іспанії. Серторій (78—72 рр. до н. е.)

4. Спартаківська війна (74—71 рр. до н. е.)

5. Закони 70 р. до н. е. і відновлення досулланської конституції

6. Політична боротьба в Римі на початку 60-х років I ст. до н. е. і завоювання на Сході

7. 3-я війна Риму з Митридатом. Організація системи римських провінцій на Сході в 60-х роках I ст. до н. е.

8. Соціально-політична боротьба в Римі і в Італії в другій половині 60-х років до н. е. Змова Катіліни

9. Коаліція Помпея, Цезаря і Красса (перший тріумвірат)

10. Завоювання Цезарем Галлії в 58—51 рр. до н. е.

11. Похід Красса проти парфян

12. Велике галльське повстання і остаточне підкорення Галлії (54—51 рр. до н. е.)

13. Політична обстановка в Римі в 50-х роках

ГРОМАДЯНСЬКІ ВІЙНИ 40—30-Х РОКІВ I СТ. ДО Н. Е. ПАДІННЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЛАДУ

1. Перший період громадянської війни. 49—47-й роки до н. е.

2. Завершення війни. Реформи Цезаря

3. 2-й тріумвірат. Диктатура легіонів

РИМСЬКА КУЛЬТУРА III—I СТ. ДО Н. Е.

1. Особливості полісної громадської ідеології

2. Римська релігія III—I ст. до н. е.

3. Римська драма і поезія

4. Римська прозаїчна література

5. Римське право

6. Римська архітектура IV—I ст. до н. е.

7. Римська скульптура

8. Римська наука

Рання Римська імперія (30 г. до н. е. — 192 г. н. е.)

ПРИНЦИПАТ АВГУСТА. ОРГАНІЗАЦІЯ ІМПЕРІЇ

1. Формування монархічних структур

2. Соціальна політика імператора Августа

3. Зовнішня політика імператора Августа

ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ПРИНЦИПАТА В I СТ. Н. Е.

1. Династія Юліїв-Клавдіїв (14—68 рр.)

2. Політична криза і громадянська війна в Імперії в 68—69 рр.

3. Правління династії Флавіїв

РИМСЬКА ІМПЕРІЯ В II СТ. «ЗОЛОТЕ СТОЛІТТЯ»

1. Марк Кокцей Нерва

2. Правління Траяна (98—117 рр.)

3. Правління Адріана (117—138 рр.)

4. Антонін Пій (138—161 рр.)

5. Марк Аврелій

6. Коммод

ЕКОНОМІКА І СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В РИМСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В I—II СТ.

1. Політико-адміністративна структура Імперії в I—II ст.

2. Сільське господарство і аграрні відносини

3. Ремесло в Римській імперії

4. Торгівля і грошовий обіг в Римській імперії

5. Соціальний лад Римської імперії

6. Вільні землероби і колони, ремісники і відпущеники в Римській імперії

7. Римська армія в I—II ст.

8. Панівний клас Імперії

9. Соціальні протиріччя

ВИНИКНЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА (I—II СТ.)

1. Громадські настрої і релігійні шукання в римському суспільстві

2. Основні джерела по історії християнства I—II ст.

3. Проблема походження християнства

4. Основні положення християнського віровчення і культу

5. Соціальний склад ранньохристиянських громад

КУЛЬТУРА СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В I—II СТ.

1. Загальні умови розвитку римської середземноморської культури

2. Система культурних цінностей Римської імперії

3. Система античного виховання і освіти (пайдейа), культура Римської імперії

4. Антична (греко-римська) література

5. Римське класичне право (I—II ст.)

6. Містобудування і архітектура Римської імперії

7. Скульптура і образотворчі мистецтва Римської імперії

8. Наука в Римській імперії

Загальна криза та загроза розпаду Римської імперії (III ст. н. е.)

РИМСЬКА ІМПЕРІЯ ПРИ СЕВЕРАХ

1. Громадянська війна і прихід до влади Септимія Севера

2. Наступники Септимія Севера

ЗАГАЛЬНА КРИЗА І ЗАГРОЗА РОЗПАДУ РИМСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (235—284 ГГ.)

1. Послаблення імператорської влади

2. Соціально-економічна криза Римської імперії

3. Відновлення єдності Римської імперії

Розпад інститутів античного суспільства і держави.
Епоха пізньої Імперії (домінат)

РЕФОРМИ ДІОКЛЕТІАНА І КОСТЯНТИНА
ПО ЗМІЦНЕННЮ ІМПЕРІЇ. ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ДОМІНАТА

1. Реформи Діоклетіана

2. Релігійна політика Діоклетіана

3. Міжусобна боротьба за владу між наступниками Діоклетіана

4. Система доміната при Костянтині

5. Релігійна політика Костянтина

6. Перенесення столиці Імперії в Константинополь

РИМСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВА В СЕРЕДИНІ ІІІ — ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ IV СТ.

ПАДІННЯ ЗАХІДНОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

1. Загальний стан в Західній Римській імперії в V ст.

2. Розпад і загибель Західної Римської імперії

ВИСНОВКИ

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ДАВНЬОГО РИМУ

ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ З ІСТОРІЇ ДАВНЬОГО РИМУ

ІСТОРІЯ ДАВНЬОГО РИМУ