Пелопоннеська війна. 431—404 рр. до н. е.
Історія Давньої Греції

Пелопоннеська війна. 431—404 рр. до н. е. Історія Давньої Греції

Причини війни

Існування в Греції двох різних за своїм устроєм і соціально-політичною орієнтацією військово-політичних блоків грецьких полісів і наростання протиріч між ними неминуче вело до війни. Війна між Афінським і Пелопоннеським союзами, яка спалахнула в 431 р. до н. е. і тривала 27 років, дістала назву Пелопоннеської війни. Вона була викликана декількома серйозними причинами: економічними, соціальними і політичними. У області економіки Афіни і більшість їх союзників прагнули до розвитку інтенсивних форм економіки, ремісничого виробництва, товарного господарства, торгівлі. Спарта і більшість її союзників, навпаки, орієнтувалися переважно на сільське господарство, натуральне виробництво. У функціонуванні інтенсивних форм економіки були зацікавлені власники маєтків, пов’язаних з ринком, власники ремісничих ергастеріїв і торгових кораблів — саме вони мали найбільші вигоди від існування такого великого політичного об’єднання, яким був Афінський морський союз, тоді як консервативні аграрні круги, власники родових земельних володінь, які часто обробляються не рабами, а залежними людьми типу ілотів або спільників-орендарів, мало пов’язані з ринком, не зацікавлені в ремісничому виробництві і активній торгівлі, підтримують Пелопоннеський союз і Спарту.
У політичній сфері протиріччя Афін і Спарти були ще гострішими: Афіни розглядалися в Греції як оплот демократії, яка спирається на широкі кола громадянства, їх активну діяльність в Народному зібранні. Спарта, навпаки, стала центром тяжіння усіх аристократичних елементів з їх орієнтацією на знатну і багату верхівку громадянства, представлену в Раді, яка комплектується з вузького круга аристократії.
Одним із злих і непримиренних супротивників Афін і їх політики в другій половині V ст. до н. е. був Коринф. Непримиренність ця пояснювалася окрім вказаних причин ще і гострою економічною конкуренцією — Коринф був потужним торгово-ремісничим центром Балканської Греції і мав життєві інтереси передусім на заході грецького світу, в Південній Італії і Сицилії. Сюди коринфянці збували продукцію своїх ергастеріїв і вивозили звідси необхідне їм зерно, шкіри і різноманітну сировину. Поки вплив і влада Афін поширювалися в Егейському басейні і Причорномор’ї, Коринф ще мирився з афінською експансією. Але просування Афін на захід, у Велику Грецію, Коринф допустити не міг. Ось чому до кінця 30-х років V ст. до н. е. Коринф наполегливо вимагав знищення Афін військовим шляхом. Спарта, розуміючи, що війна з Афінами, яка знаходяться на вершині своєї могутності, буде дуже важкою, коливалася. Проте загрози з боку Коринфа покинути Пелопоннеський союз, якщо війна не буде оголошена, а також загальне погіршення ситуації для Спарти і реальна загроза з боку Афін могутності Пелопоннеського союзу робили війну неминучою. «Істинний привід, — писав історик Фукідід, сучасник і літописець цієї війни, — хоча на словах і більше прихований, на мою думку, полягає в тому, що афіняни своїм посиленням стали вселяти побоювання лакедемонянам і тим змусили їх почати війну».
До кінця 30-х років V ст. до н. е. вказані вище протиріччя досягли особливої гостроти. У цій напруженій обстановці досить було щонайменшого приводу, щоб спалахнули військові дії. Прискорили Пелопоннеську війну три події. Перша була пов’язана з громадянською війною між демократичними і аристократичними угрупуваннями на далекій Керкірі і в Епідамні в 435—433 рр. до н. е. У цей конфлікт виявилися втягнутими як Коринф, так і Афіни, оскільки воюючі угрупування звернулися відповідно по допомогу до того та іншого міста. Але якщо звернення до Коринфа вважалося природним, оскільки Керкіра і Епідамн були коринфськими колоніями, то втручання Афін розглядалося як абсолютно необґрунтоване і викликало крайнє роздратування Коринфа.
Друга подія була пов’язана з афінськими санкціями проти сусіднього міста Мегари. Цей торгово-ремісничий центр був деякий час у складі Афінського морського союзу, але вийшов з нього і перекинувся на сторону пелопоннесців, хоча продовжував торгувати виробами свого ремесла і сільського господарства на ринках Аттики і її союзників. Афіни деякий час крізь пальці дивилися на таку торгівлю, але в 432 р. до н. е. прийняли постанову (так звана мегарська псефізма), яка забороняє ввезення мегарських товарів на ринки Афін і їх союзників. Така заборона завдавала страшного удару по економіці Мегар, які перетворилися на злого ворога Афін і всіляко наполягали на оголошенні великої війни.
І третя. Якщо втручання Афін в керкірські події і мегарська псефізма були наступальними акціями Афін, то їх супротивники, передусім Коринф зі свого боку, спровокували вихід з Афінського союзу одного з великих міст півострова Халкідіки — Потідеї, на заспокоєння якої Афіни були вимушені відправити флот і сильний загін гоплітів (432 р. до н. е.). Ці окремі малозначні зіткнення показували, що мирне вирішення спірних питань неможливе. І афіняни і пелопоннесці ясно розуміли, що війна неминуча, і стали активно готуватися до неї.
Обидві сторони мали в розпорядженні великий військово-економічний потенціал: адже багато полісів Греції було залучено до складу або Пелопоннеського, або Афінського союзів, а у розпорядженні Афін і Спарти знаходилися їх військові сили і засоби. Пелопоннеський союз міг виставити добре треновану сухопутну армію в 60 тис. гоплітів і приблизно 300 кораблів. Афіни зі свого боку мали в розпорядженні прекрасно оснащений флот в 400 трієр, сухопутна армія налічувала приблизно 32 тис. гоплітів і 1200 вершників. В сукупності це були великі збройні сили. Ніколи ще з часів греко-перських воєн не було зайнято у бойових операціях стільки воїнів і кораблів.
Кожна воююча сторона розробила плани ведення війни, виходячи із структури своїх збройних сил. Маючи в розпорядженні прекрасно навчену сухопутну армію, спартанське командування припускало організувати вторгнення на територію Аттики, виманити з-під кріпосних стін афінських гоплітів і розгромити їх в рішучій битві. Знищення сухопутної армії і розорення території Аттики повинні були знекровити Афіни і поставити їх в скрутне становище.
Плани афінських керівників були іншими. Прекрасно розуміючи, що їх гопліти поступаються спартанським у виучці і чисельності, афінські стратеги, передусім Перикл, припускали відвести їх за міцні стіни міста і не приймати нав’язуваної спартанцями рішучої битви. Основною ж ударною силою повинен стати добре оснащений афінський флот, який, маючи на борту сильні загони гоплітів, повинен був блокувати Пелопоннес з моря, висаджуючи десанти в найбільш вразливих місцях, захоплювати сусідні острови і громити ворога там, де він не очікує нападу.
Пелопоннеську війну прийнято ділити на два основні періоди: перший — так звана Архідамова війна (431—421 рр. до н. е.), Друга сицилійська експедиція і Декелейська війна 415—404 рр. до н. е. У —415 рр. дотримувалося перемир’я. Особливістю Пелопоннеської війни загалом було ведення військових дій одночасно в різних областях Греції: в районі Егейського басейну, на Пелопоннесі, в Середній Греції, в західних областях, а також в Сицилії. Оскільки сили супротивників були приблизно рівні, то військові дії відрізнялися озлобленням, велися на межі сил, а чаша терезів постійно коливалася то в той, то в інший бік.

 

Архідамова війна 431—421 рр. до н. е.

Свою назву цей період війни дістав за іменем спартанського царя Архідама, командуючого об’єднаною пелопоннеської армією. Військові дії почалися відразу в декількох місцях; у Беотії, самій Аттиці і на півострові Халкідіка. Власне кажучи, Пелопоннеська війна почалася несподіваною атакою союзників Спарти, фіванців, на невелике містечко Платою, розташоване у Беотиці, але входило до складу Афінського морського союзу. Проте разовим штурмом Платеї взяти не вдалося, їм була зроблена з боку Афін своєчасна допомога і облога затягнулася на добрих п’ять років.
Основне військо пелопоннесців, що налічувало 60 тис. воїнів, на чолі з царем Архідамом, виконуючи заздалегідь розроблений план, вторглося на територію Аттики. «Афіняни, — писав Фукідід,— стали переселяти з полів в місто жінок і дітей і перевозити іншу рухомість… знищували навіть дерев’яні частини своїх жител, дрібну худобу і в’ючних тварин вони переправили на Евбею та інші прилеглі острови». Пелопоннесці стали розоряти сільську територію Аттики, палити посіви, вирубувати плодові дерева і виноградники, прагнучи виманити ворога на рішучу битву.
Перикл і керівні круги Афін передбачали такий розвиток подій. Велика частина населення Аттики була надійно укрита за потужними стінами Афін, неприступних для спартанців (у спартанців не було досвіду облоги фортець, тим більше таких, як афінський укріплений район). Через порт Пірей афінське населення отримувало необхідне продовольство і спорядження від союзників, а слабкіший пелопоннеський флот не міг цьому завадити. Правда, від спустошення аттічних земель страждали селяни, але основне торгово-ремісниче населення Афін спокійно відносилося до такого розвитку подій. Після місячного перебування в Аттиці Архідам зі своїм військом повернувся в Пелопоннес. У подальші, роки, аж до 427 р. до н. е., спартанці регулярно (виключаючи 429 р. до н. е.) спустошували Аттику, марно сподіваючись викликати озлоблення афінських гоплітів.
Якщо розорення Аттики, так би мовити, передбачалося військовими планами Перикла, то страшна епідемія висипного тифу (деякі учені вважають — чуми), що несподівано спалахнула в 430 р. до н. е. сплутала стратегічні розрахунки афінян. Перикл і афінські керівники не припускали, що зосередження величезного числа біженців з Аттики в тісному, недостатньо забезпеченому водою місті може викликати жахливе захворювання. Хвороба лютувала до 426 р. до н. е. з невеликими перервами і унесла в могилу до чверті усього населення, у тому числі 4400 гоплітів і 300 вершників. Епідемія мала серйозні наслідки для Афін як у військовому, так і в моральному відношенні. Вождь афінської демократії Перикл, який так багато зробив для її зміцнення, був підданий різкій критиці і його навіть не обрали в 430 р. на посаду стратега, більше того, він був присуджений до великого штрафу. Незабаром він сам став жертвою епідемії. «Хвороба мала шкідливий вплив і на тіло і на душу громадян,— писав Плутарх, — вони озлобилися на Перикла. Як люди, збожеволілі від хвороби, ображають лікаря або батька, так і афіняни стали погано відноситися до Периклу за намовою його ворогів, які говорили, що хворобу цю робить скупчення сільського народу в місті, коли багато хто в літню пору змушений жити разом в тісних хатинах і задушливих сараях».

Спарта, скориставшись скрутним становищем Афін, робила усі зусилля для розпаду Афінського морського союзу і досягла в цьому певного успіху. Ще в 432 р. до н. е. впливовий на півострові Халкідіка поліс Потідея підняв повстання і оголосив про вихід з союзу.
Афіни були вимушені послати в Потідею сильну ескадру в 70 трієр і 3000 гоплітів (потім ця кількість зросла до 4200), які впродовж 2,5 років приводили до покірності свого норовливого союзника. Не встигли афіняни розправитися з Потідеєю, як відпали міста на острові Лесбос, одному з найбагатших і сильніших афінських союзників (427 р. до н. е.). Лесбійські аристократи відправили послів у Спарту, просячи допомоги і захисту від афінян. Втрата Лесбосу була б дуже сильним ударом, афіняни розуміли, наскільки небезпечним був би для них перехід острова на сторону спартанців. Тому були зроблені найшвидші і рішучіші дії. Велика флотилія в 100 трієр була спрямована до берегів Пелопоннесу і затримала вихід спартанців на допомогу Лесбосу. А тим часом інша афінська ескадра з 1000 гоплітами на борту була спрямована до Лесбосу і приступила до облоги його головного міста Мітілени. Допомога спартанців запізнилася, і після декількох місяців облоги Мітілена впала. Афіняни жорстоко розправилися з повсталими: були зруйновані усі укріплення на Лесбосі, знищений флот, накладена важка контрибуція, частина землі була конфіскована і на розмежованих ділянках поселені 2700 афінських колоністів; 1000 мітіленських аристократів і їх прибічників як підбурювачів повстання були страчені (при обговоренні питання про покарання повсталих в афінському Народному зібранні трохи не пройшло рішення про страту усіх дорослих чоловіків і про продаж в рабство жінок і дітей Мітілени). Суворі покарання, накладені на бунтівних мітіленців, повинні були злякати афінських союзників, не допустити інших повстань. І дійсно, впродовж тривалого часу афінські союзники зберігали спокій.
Незважаючи на скрутне становище Афін в перше п’ятиріччя війни, вони мали в розпорядженні велику військову потужність, зберегли чудовий флот і основні кадри сухопутного війська, була проведена нова мобілізація, використані додаткові кошти союзників. Зокрема, сума фороса була піднята більш ніж удвічі, з 600 до 1300 талантів срібла на рік. Це викликало, звичайно, невдоволення афінських союзників, але, злякані лютою розправою з Лесбосом, вони були вимушені підкоритися вимогам афінян.
Афінам вдалося відбити усі напади своїх ворогів. Вторгнення спартанців в Аттику так і не увінчалися розгромом афінських сухопутних сил, була підкорена повстала Потідея (429 р. до н. е.), успішно пригнічено повстання на Лесбосі (427 р. до н. е.), маленькі Платеї, хоча і були узяті ворогом, неабияк вимотали великі сили фіванців; афінянам вдалося впоратися з наслідками страшної епідемії висипного тифу. Більше того Афіни успішно втілювали в життя плани кругової блокади Пелопоннесу. Ще при Периклі в 431—430 рр. до н. е. великі афінські флотилії в 150 трієр спустошували узбережжя Пелопоннесу, на їх сторону перейшли острова Кефалленія і Закінф, захоплено місто Соллій в Акарнанії, було укріплено місто Навпакт, яке контролювало західний морський шлях Коринфа. В результаті успішних дій флоту уздовж західного узбережжя Греції була створена зона афінського впливу, спираючись на яку можна було вести успішні бойові дії в майбутньому.
Подолання серйозних утруднень супроводжувалося запеклою політичною боротьбою в самих Афінах. Ця боротьба розгорілася в Народному зібранні між прибічниками рішучих наступальних операцій, мобілізації усіх сил і засобів (і передусім, союзних міст) на ведення війни, з одного боку, і представниками іншого угрупування, яке пропонувало обмежитися оборонними діями, прагнула до мирних переговорів із Спартою. На чолі першого угрупування стояв Клеон, власник великого шкіряного ергастерія, які представляв інтереси радикально налагоджених торгово-ремісничих кругів афінського громадянства. Другу очолив один з найбагатших землевласників Греції Нікій (його майно оцінювалося колосальною для того часу сумою в 100 талантів — 2620 кг срібла). Він виражав інтереси багатих аттічних землевласників і селян — зевгітів, які не виявляли цікавості до захоплень віддалених територій і більше схильних до розвитку своїх господарств в Аттиці. У міру того як долалися військові труднощі афінян, радикальне угрупування Клеона брало верх в Народному зібранні.
З 426 р. до н. е. стратегічна ініціатива перейшла до Афін, вони почали активні військові операції проти Спарти і добилися ряду видатних успіхів. Основним театром військових дій в 426—424 рр. до н. е. стали західні області Греції, в яких Афіни зміцнили свій вплив в попереднє п’ятиріччя. У 426 р. до н. е. афіняни під Солами під керівництвом стратега Демосфена розгромили сильний загін пелопоннесців в 3 тис. гоплітів, отримавши першу велику перемогу на суші. Перемога під Солами зміцнила позиції Афін на заході Греції. Розвиваючи наступ, афіняни зробили сміливу спробу закріпитися в Сицилії. Вони скористалися запрошенням одного з сицилійських міст, Леонтін, і в 427 р. до н. е. направили невелику ескадру в Сицилію. Тут, використовуючи допомогу своїх союзників і раніше усього міста Регій, афіняни вели успішні дії проти Сіракуз та інших союзників Пелопоннесу по усьому острову. Західна торгівля Коринфа і постачання цього великого міста продовольством з Сицилії виявилися під загрозою.
Проте найбільш сильного удару афіняни завдали Спарті в її безпосередніх володіннях, а саме в Західній Месенії, де знаходилися численні ілотські господарства. Несподівано для спартанців талановитий і енергійний афінський стратег Демосфен захопив містечко Пілос із зручною для стоянки судів гаванню (425 р. до н. е.). До афінян стали збігатися навколишні ілоти і жителі Месенії, невдоволені спартанським пануванням. Ця обставина, а також сам факт перебування великих афінських сил в 70 км від Спарти, мала величезну небезпеку. Були негайно вжиті найрішучіші заходи, з Аттики та інших місць відкликані війська для охорони Пелопоннесу, сформований відбірний загін спартіатів (до нього увійшли представники найзнатніших родів) і посланий до Пілосу. Спартіати захопили невеликий острівець Сфактерію, який замикає гавань Пілоса, і тим самим відрізали шляхи до відступу афінської ескадри. Проте афінянам вдалося виграти морський бій і штурмом захопити гарнізон спартіатів, який сховався на Сфактерії. Уперше в історії Греції були захоплені непереможні і такі, що ніколи не здавалися в полон спартіати. 292 гопліта, у тому числі 120 знатних спартіатів, були переправлені в Афіни, Пілос міцно утримувався афінянами, які перетворили його на основну базу для бойових дій в Пелопоннесі. У 424 р. до н. е. афіняни захопили стратегічно важливий острів Кіферу, на південь від Лаконіки. Захоплення Кіфери було вершиною їх військових успіхів. Положення Спарти різко погіршало. «Війна з невідворотною швидкістю, — писав Фукідід,— насувалася з усіх боків… Ніколи ще у військових підприємствах лакедемонянці не виявляли такої нерішучості… Численні випадковості долі, які несподівано обрушилися за короткий час на лакедемонян, повергли їх в найбільший страх». Спарта терміново запросила миру. У Афіни були спрямовані посли, але мирні пропозиції Спарти були знехтувані. Афіни сподівалися, що остаточна перемога не за горами.
Проте афіняни недооцінили величезний потенціал Пелопоннеського союзу, не могли припустити, що в умовах серйозних невдач спартанці і їх союзники зроблять нові енергійні зусилля, вироблять іншу стратегію ведення війни і перетягнуть чашу терезів на свою сторону. Переоцінка власних сил дорого обійшлася афінянам. Ще в 425 р. до н. е. їх підстерегла невдача під час походу проти Коринфа. Солідне афінське військо, що налічує 2 тис. гоплітів, 200 вершників і не меншу кількість допоміжних військ, яких підтримували 70 трієр, висадилося неподалік від Коринфа. Коринфське ополчення, яке зустріло його, після запеклої битви відтіснило афінян на кораблі і змусило забратися геть. Ще відчутнішої поразки зазнали афіняни у битві у поселення Делій на межі між Аттикою і Беотією в 424 р. до н. е. Афіни намагалися сміливим рейдом проти сусідньої Беотії вивести її поліси із складу Пелепоннесського союзу і поставити під свою гегемонію. Для цієї мети був сформований сильний загін, що налічував 7,5 тис. гоплітів і приблизно 10 тис. легкоозброєних воїнів, декілька сотень вершників. Беотійці виставили таке ж за чисельністю військо, але їх кіннота (приблизно 1000 вершників) перевершувала афінську і за бойовою виучкою, і за чисельністю. Використовуючи цю перевагу, а також застосувавши нову для того часу тактику глибоко ешелонованої побудови фаланги в 25 рядів (афіняни мали 8 рядів в глибину), беотійці наголову розгромили афінян, причому на полі битви залишилося не менше тисячі тільки одних гоплітів. Поразка біля Делії була найбільшою невдачею Афін за увесь період Архідамової війни.
Успіхи афінян на Сицилії в 427—424 рр. до н. е. були досягнуті не стільки бойовими діями невеликого експедиційного загону, скільки умілим втручанням в розбрати сицилійських міст. Проте Сицилія, у тому числі і афінські союзники, незабаром усвідомили небезпеку втручання в їх внутрішні справи. На зборах представників усіх сицилійських міст в Гелі в 424 р. до н. е. між ворогуючими сторонами був укладений мир, а афінському загону запропоновано віддалитися від Сицилії. Не отримуючи допомоги з Афін, невеликий афінський загін не міг діяти самостійно і тому був вимушений повернутися на батьківщину.
Ще загрозливіше положення для афінян стало складатися на півострові Халкідіка, де знаходилися багато союзних міст. Спарта ще з часів відпадання від Афінського союзу Потідеї розуміла неміцність афінських позицій в цьому районі і вирішила нанести відповідний удар. Був сформований відбірний загін в 1700 гоплітів з ілотів, які отримали свободу, і добровольців з усього Пелопоннесу на чолі з молодим талановитим полководцем Брасидом, який сміливим і несподіваним для афінян маршем пройшов через усю Грецію на фракійське узбережжя Егейського моря. Проявивши неабиякі дипломатичні здібності, Брасид притягнув на свою сторону македонського царя, ряд місцевих міст, приступив до облоги основного афінського центру на фракійському узбережжі — міста Амфіполь — і після короткої облоги захопив його. Втрата Амфіполя відразу поставила під питання міцність афінської влади на усьому фракійському узбережжі. Афіняни вимушені були терміново вживати заходи у відповідь. У Амфіполь був посланий з сильним загоном лідер радикального угрупування Клеон. У запеклій битві афінян і спартанців під Амфіполем в 422 р. до н. е. спартанці розбили афінян, але у битві загинули обидва полководці — і Клеон, і Брасид. Спартанці продовжували утримувати Амфіполь, але більшого зробити не могли: вони розуміли безперспективність подальшого продовження військових дій. До того ж треба було звільняти від афінян Пілос, Кіферу, а також повертати з полону знатних спартіатів. З іншого боку, положення Афін було вкрай важким і вони охоче схилялися до мирних переговорів. Знову посилився вплив Нікія і його прибічників. Він очолив афінську мирну делегацію. Мир, який дістав назву Нікієва миру, настав в 421 р. до н. е. на умовах збереження довоєнного положення, захоплені одне у одного міста поверталися, здійснювався обмін полоненими, сторони зобов’язувалися не приймати збіглих рабів або перебіжчиків. Таким чином, він не усунув тих глибоких причин, які породили Пелопоннеську війну. Ось чому Нікієв мир, хоча і був укладений за договором на 50 років, насправді виявився лише коротким перемир’ям. Сторони накопичували сили для відновлення військових дій.

 

Другий період Пелопоннеськой війни
(415—404 рр. до н. е.)

Ініціатором відновлення військових дій стали Афіни. Маючи в розпорядженні величезні можливості Афінського морського союзу, вони до 415 р. до н. е. змогли відновити фінанси, поповнити казну необхідними засобами, передусім за рахунок збільшення фороса, укомплектували новий флот і загони гоплітів і визнали себе досить підготовленим до продовження війни. Головним стратегічним напрямом було обрано знов-таки західне і, здавалося, не без підстав. Адже позиції Афін в Егейському басейні були як і раніше пануючими і Спарта навіть не подумувала про те, щоб їх підірвати. А ось на заході положення було складним. Під час Архідамової війни Афіни створили ряд укріплених пунктів в західних областях Греції: Кіфері, Пілосі, Навпакті, Кефалленії і Закінфі. Керкіра забезпечувала міцні позиції Афін уздовж усього морського шляху у Велику Грецію. Усупереч мирному договору 421 р. до н. е. Афіни так і не повернули Спарті Кіферу і Пілос. В той самий час Афіни розраховували використати розбіжності, які спалахнули, між Спартою і Коринфом з приводу укладення Нікієва миру (Коринф, а також Беотія різко заперечували проти укладення миру і проявляли явне невдоволення Спартою), сподіваючись на те, що Спарта не втрутиться в сицилійські справи.
Визнавши момент досить сприятливим для реалізації давнього плану встановлення свого панування в Південній Італії і Сицилії, Афіни почали готувати величезний флот і сильну армію для висадки її в Сицилії (415 р. до н. е.). Всього в сицилійському поході 415—413 рр. до н.е. брали участь понад 200 трієр, 10 тис. гоплітів і 28 тис. легкоозброєних воїнів і веслярів. На чолі експедиції були поставлені кращі полководці Афін — Нікій, Ламах і здібний полководець, але безпринципний політик племінник Перикла Алківіад. Приводом для вторгнення на Сицилію стало запрошення одного з сицилійських міст — Сегести — надати йому допомогу у боротьбі з сусіднім Селінунтом і Сіракузами, які підтримували його. Далі перед ретельно підготовленою експедицією було поставлено важче завдання — встановити афінське панування на усій Сицилії.
Усе, здавалося, сприяло успіху грандіозного підприємства. Афінська армада безперешкодно обігнула Пелопоннес, західне узбережжя Греції і почала рух уздовж берегів Південної Італії. Вже тут афіняни зустріли досить прохолодний прийом південноіталійських і сицилійських міст, навіть у своїх союзників (Регій, Мессана, Катана та ін.), зляканих великими силами афінян. Афіняни приступили до облоги головного міста Сицилії, Сіракуз, фактично без підтримки місцевих міст. Проте облога Сіракуз виявилася невдалою, на допомогу обложеним прибув сильний загін пелопоннесців на чолі з досвідченим командиром Гіліппом. Положення афінян, які знаходилися в чужій країні і у ворожому оточенні, швидко погіршувалося. Допомога з Афін (65 трієр, 1200 гоплітів) положення не змінила. Афінський флот на чолі із стратегом Демосфеном був розбитий в морському бою в 413 р. до н. е. Сухопутна армія, яка осаджувала Сіракузи, блокована з моря, була вимушена зняти облогу і почала відступ у глиб Сицилії, сподіваючись вибратися в Афіни з якого-небудь порту. Проте вона була наздогнана сіракузцями і розгромлена, значна частина узята в полон. Командувачі афінськими військами Нікій і Демосфен страчені, інші полонені продані в рабство або відправлені до каменоломень.
Поразка сицилійської армії і флоту була справжньою катастрофою, вона стало переломним моментом Пелопоннеської війни. Передусім великі були прямі військові втрати: загинули 200 чудових трієр, тобто дві третини усього афінського флоту, 10 тис. гоплітів, тобто одна третина усього гоплітського ополчення, безліч легкоозброєних воїнів і веслярів, витрачені колосальні фінансові кошти. Сицилійська катастрофа обернулася і тяжкими політичними наслідками. Рухнула уся західна стратегія Афін, яка проводилась в попередні десятиліття: афінській експансії в західному напрямі прийшов кінець. Вплив Афінської держави у грецькому світі різко впав. В той самий час невдача в Сицилії призвела до дискредитації експансіоністської політики радикальної демократії, представленої торгово-ремісничими кругами афінського громадянства і росту політичного авторитету олігархії, яка виражає інтереси земельної знаті і частини аттічного селянства. У Афінах організовуються таємні товариства (так звані гетерії), які починають готувати відкриті виступи проти існуючого демократичного ладу.
Після сицилійської катастрофи стратегічна ініціатива перейшла до Спарти. У зв’язку зі зміною військово-політичної ситуації в Спарті був розроблений новий план ведення війни. Замість коротких, але малоефективних походів в Аттику спартанці зайнялися створенням тут опорної бази (нею стало селище Декелея в 22 км на північ від Афін). Там був залишений невеликий гарнізон, який здійснював набіги на околиці, підтримуючи постійну напругу і в Аттиці, і в Афінах. До спартанців стали йти афінські раби, які ненавиділи своїх панів. За повідомленням Фукідіда, за короткий строк в Декелею перебігло більше 20 тис. рабів (з них безліч ремісників з Афін) тобто від чверті до однієї п’ятої усіх аттічних рабів. Захоплення Декелеї призвело до дезорганізації господарства Аттики і Афін, що було для них другим важким ударом.
Проте могутність Афін була ще достатня велике, адже в їх розпорядженні були сили і засоби безлічі союзників, що регулярно виплачують форос. Використовуючи їх, Афіни частково відновили флот, приступили до тренувань корабельних команд, провели нову мобілізацію гоплітів, легкоозброєних воїнів, веслярів і у себе, і в союзних містах. Афіни нагадували легендарну лернейську гідру, у якої замість відрубаної голови зростала нова. Спартанці розуміли, що для повної перемоги над Афінами треба вирішити два завдання: створити власний боєздатний флот, який міг би успішно протистояти афінському, і добитися якщо не розпаду, то хоч би послаблення Афінського морського союзу.
Але рішення цих завдань було непростою справою. Передусім потрібні були величезні грошові кошти на спорудження флоту і його утримання, а у Спарти їх не було. Не міг їх дати і Коринф. У цих умовах Спарта звернулася по військово-політичну допомогу до Персії, яка традиційно вважалася ворогом греків.
Для Персії склалася надзвичайно вигідна ситуація. Руками Спарти вона могла розправитися з могутніми Афінами і знищити Афінську державу, включаючи і малоазійські грецькі міста, на які Персія претендувала ще з часів греко-перських воєн. Ось чому сатрапи Малої Азії за розпорядженням царя Дарія II охоче пішли назустріч проханням Спарти надати їй грошову допомогу для будівництва і утримання флоту. Натомість вони зажадали права контролю, тобто фактично відновлення свого панування над малоазійськими союзниками Афін після знищення Афінської держави. Спарта хоча і не дала згоди на ці вимоги, але і не відкинула їх. Вже така ухильна позиція Спарти була дипломатичним успіхом Персії, з одного боку, і зрадою Спарти загальногрецьких національних інтересів — з іншого. З 412 р. до н. е. спартанці і їх союзники, використовуючи персидську допомогу, приступили до створення великого флоту. Цей флот повинен був діяти у басейні Егейського моря — основному театрі військових дій. Саме тут Спарта вирішила завдати удару по Афінській архе. Ряд афінських союзників використали такий розвиток подій. У 412 р. до н. е. повстав найбільший афінський союзник Хіос, його підтримали іонійські міста Клазомени. Ерітри, Теос, Мілет. У 411 р. до н. е. уся Іонія відпала від Афін. Для підтримки повсталих спартанці направили досить сильний флот майже в 100 трієр, причому одним з його командувачів був колишній афінський стратег Алківіад, який перейшов на сторону Спарти і добре знав усі секрети Афін. Положення Афін ставало загрозливим: почався розвал морського союзу.
У цих украй важких умовах афіняни проявили неабияку витримку, холоднокровність і державну мудрість. Були розроблені і втілені в життя надзвичайні заходи, передусім змінилось відношення до союзників: скасований форос, багатьом містам надана велика автономія і надана максимальна допомога місцевим демократичним угрупуванням. Для поповнення порожньої державної казни замість фороса афіняни ввели 5-процентне мито з усіх товарів, які провозилися через протоки. Були мобілізовані усі наявні резерви і побудовані нові кораблі. Знову створений флот негайно послали в Іонію для приведення до покірності відпалих міст. Прибуття флоту стабілізувало положення в Іонії, нова, м’якша політика щодо союзників принесла свої плоди і затримала розвал Архе. Військові невдачі афінян і різке погіршення загальної обстановки викликали критику демократичних порядків і пожвавлення активності олігархічних кругів як в самих Афінах, так і серед союзних міст. Спираючись на створені таємні суспільства-гетерії, афінські олігархії організували в 411 р. до н. е. державний переворот в Афінах. Реальна влада перейшла в руки Ради 400, обрана не шляхом голосування, а призначена колегією з 5 осіб (так званих проедрів). Була змінена конституція Афін. До участі в Народному зібранні допускалося лише 5 тис. осіб, які належать до заможних прошарків громадянства. Проте навіть це невелике за складом Народне зібрання повинне було збиратися лише на розсуд Ради 400. Ліквідовувалися оплата виборних посад і участь в суді присяжних — геліеї, відмінявся інститут «графа парано-мон». Інакше кажучи, відмінялися головні конституційні інститути афінської демократії. Рада 400 почала переслідування прибічників демократії і за декілька місяців були страчені, кинуті у в’язницю або вигнані з Афін багато осіб. Правління 400 викликало сильне невдоволення як в Афінах, так і серед союзників. Прагнучи зміцнити своє положення, Рада 400 звернувся до Спарти з пропозицією укласти мирний договір ціною великих поступок. Проте Спарта відкинула цю пропозицію. Терористичне правління олігархів викликало різке невдоволення афінського флоту, діючого в іонійських водах і заснованого на Самосі. На чолі його стояли стратеги, які підтримують демократичний лад, велика частина корабельної команди, — матроси, веслярі набиралися серед бідних громадян і теж були кровно зацікавлені в тих благах, які вони отримували при демократах. Тому афінський флот не визнав правління Ради 400 і став діяти самостійно. Таким чином, в Афінській державі в 411—410 рр. до н. е. було два уряди: олігархічна Рада 400 в Афінах і керівництво афінського флоту, який стояв на Самосі. Виникле двовладдя не могло не викликати розброду серед афінських союзників. Про вихід з Афінської держави і перехід на сторону Спарти заявили міста на сусідньому з Аттикою багатому острові Евбея і особливо міста, розташовані в протоках. Втрата контролю над протоками могла стати смертельним ударом для Афін: адже стягувані 5% мита з товарів, які провозилися, складали основний дохід афінян, через протоки йшло необхідне продовольство і спорядження з Причорномор’я. У протоки терміново була спрямована велика частина афінського флоту, який базувався на Самосі. Одним з його командувачів став усе той же Алківіад, який тепер посварився із спартанцями і перейшов на сторону Афін. Більше того, Алківіад встановив зв’язки з одним із перських сатрапів Тіссаферном, який почав допомагати афінському флоту. Політика сатрапа була ясна: не допустити небезпечного для перських інтересів посилення Спарти, протиставити їй слабшаючі Афіни.
Афінському флоту, прибулому в протоки, вдалося завдати дві чутливі поразки пелопоннеським ескадрам біля Абідосу (411 р. до н. е.) і Кізікі (410 р. до н. е.) і відновити панування над протоками. Знову стала поповнюватися державна казна за рахунок збору 5% мита, пішло продовольство з Причорномор’я. Ці військові успіхи афінського флоту, на чолі якого стояли демократичні елементи, призвели до повалення олігархічної Ради 400 і повному відновленню демократичних порядків в самих Афінах. Була знову досягнута єдність в центральному афінському керівництві, підтримувався спокій серед більшої частини союзників. Такий розвиток подій став турбувати Спарту і, звичайно, не міг влаштувати Персію. Фінансування афінського флоту було припинене, щедрі субсидії знову надані Спарті. Спартанський флот на чолі з талановитим полководцем і дипломатом Лісандром почав активні дії проти афінян в Іонії і протоках, найуразливіших пунктах Афінської держави. Хоча афінському флоту вдалося завдати серйозної поразки спартанцям у битві біля Аргінуських островів (406 р. до н. е.), знищивши понад 70 ворожих трієр, але це була остання перемога. Сили і засоби афінської держави були вичерпані, підтримувати своє панування над союзниками Афіни вже не могли, протоки контролювалися пелопоннеським флотом, у багатьох містах і самих Афінах знову піднімали голову олігархи. Спроба великого афінського флоту (180 трієр), зібраного останньою напругою сил, змінити положення в протоках не увінчалася успіхом. В умовах загальної деморалізації і падіння дисципліни, розброду серед командування поспішно зібраний афінський флот потрапив в пастку, приготовану йому Лісандром, і був майже повністю знищений (битва біля Егоспотамоса, 405 р. до н. е.). У Афін не було більше ні флоту, ні воїнів, ні гроші, ні надії на порятунок. Місто було обложене з моря і суші і через декілька місяців безнадійної облоги капітулювало на милість переможця (404 р. до н. е.). Спарта продиктувала суворі умови миру: розпускався Афінський морський союз і його органи, знищувався увесь флот — основа бойової потужності Афін, вони втрачали укріплення, руйнувалися «довгі стіни» і оборонні споруди Пірея, в Афіни поверталися усі вигнанці, головним чином супротивники демократії, демократичний лад знищувався і влада передавалася 30 правителям, угодним Спарті. Могутні Афіни, які керували справами майже усієї Греції напередодні Пелопоннеської війни, у кінці її перетворилися на один з рядових полісів Еллади.
У чому причини поразки Афін в Пелопоннеській війні? Вони у непослідовності афінської демократії, переоцінці її сил і в обмежених можливостях полісного ладу як такого. Афінська морська держава була прогресивним військово-політичним і економічним об’єднанням в Греції V ст. до н. е., але Афінам не вдалося здолати сепаратизму полісів, які входили до складу морської держави, а це послабляло морський союз загалом. Сама афінська демократія мала занадто вузьку соціальну базу, афінське громадянство, на яке випали основні, тяготи військових походів і битв, було нечисленним. Загибель багатьох громадян вела до військового і політичного послаблення Афін.
Зовнішньополітичні успіхи афінської демократії в 40—30-х роках V ст. до н. е. закрутили голову афінським керівникам, призвели до вироблення авантюристської агресивної політики, яка виявилася не забезпеченою достатніми матеріальними, політичними і військовими засобами і призвела до протиставлення Афін майже усій Греції і зрештою до поразки. Певну роль в поразці Афін зіграла фінансова допомога Спарті з боку Персії, зацікавленої в послабленні грецького світу загалом.

Пелопоннеська війна. 431—404 рр. до н. е. Історія Давньої Греції

Попередня сторінка з ІСТОРІЇ ГРЕЦІЇ

Повернутися до змісту ІСТОРІЯ ГРЕЦІЇ

Наступна сторінка з ІСТОРІЇ ГРЕЦІЇ