ІСТОРІЯ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

ІСТОРІЯ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ 

Джерела з історії Давньої ГреціїЇ

1. Джерела з історії Крита і Ахейської Греції II тисячоліття до н. е.

2. Джерела з історії архаїчної і класичної Греції

3. Джерела з історії Греції елліністичного періоду

Історіографія історії Давньої Греції

1. Вивчення історії Давньої Греції у XIX — початку XX ст.

2. Російська історіографія XIX — на початку XX ст.

3. Зарубіжна історіографія Давньої Греції XX ст.

4. Вітчизняна історіографія античності (1917—1996)

Ранньокласові суспільства і перша державність у II тисячолітті до н. е.

Цивілізація мінойского Крита

1. Передумови утворення держави на Криті

2. Перші державні утворення

3. Створення об’єднаної загальнокритської держави

4. Релігійні переконання цивілізації мінойского Крита

5. Соціально-економічні відносини цивілізації мінойского Крита

6. Критська морська держава і її занепад

Ахейська Греція в ІІ тисячолітті до н. е. Мікенська цивілізація

1. Греція в ранньоелладський період (до кінця III тисячоліття до н. е.)

2. Вторгнення греків-ахейців

3. Формування мікенської цивілізації

4. Соціально-економічна структура мікенської цивілізації

5. Організація державного управління мікенської цивілізації

6. Взаємовідносини ахейських царств. Троянська війна. Згасання мікенської цивілізації

Історія Греції в XI—IV ст. до н. е. Формування і розквіт грецьких полісів. Створення класичної грецької культури

Гомерівський (передполісний) період. Розкладання родових відносин і створення передумов полісного ладу. XІ—ІХ ст. до н. е.

1. Особливості розвитку гомерівського суспільства

2. Соціально-економічні відносини гомерівського суспільства. Рабство

3. Родові інститути і гомерівський поліс

4. Майнове і соціальне розшарування гомерівського суспільства

Архаїчна Греція. VІІІ—VІ ст. до н. е.

Соціально-економічний розвиток Греції. Велика грецька колонізація

1. Стан грецької економіки в VIII—VI ст. до н. е.

2. Соціальна структура грецького суспільства в VIII—VI ст. до н. е.

3. Рання, або старша, тиранія VII—VI ст. до н. е.

4. Велика грецька колонізація VIII—VI ст.

5. Народження нової грецької культури

Пелопоннес в VIII—VI ст. до н. е.

1. Загальні умови розвитку на Пелопоннесі в VIII—VI ст. до н. е.

2. Північний Пелопоннес в VIII—VI ст. до н. е.

3. Південний Пелопоннес в VIII—VIст. до н. е.

4. Рання Спарта

Формування полісного ладу в Аттиці

1. Афіни в VIII—VII ст. до н. е.

2. Реформи Солона

3. Тиранія Пісістрата і Пісістратидів в Афінах (560—510 рр. до н. е.)

4. Законодавство Клісфена. Організація полісної демократії

Грецький поліс як соціально-політичний організм

Класична Греція. Розквіт полісного ладу. V—ІV ст. до н. е.

Греко-перські воїни

1. Причини греко-перських воїн. Їх періодизація

2. Повстання Мілета і грецьких міст Малої Азії

3. Перші вторгнення персів у Балканську Грецію (492—490 рр. до н. е.)

4. Похід Ксеркса

5. Організація Делоськой сіммахії (першого Афінського морського союзу).

6. Звільнення грецьких полісів Малої Азії і проток від перського панування

7. Наростання напруженості між Афінами і Спартою.

8. Військова експедиція Афін в Єгипет і завершення греко-перських воєн

Економіка Греції в V—IV ст. до н. е.

1. Загальні особливості грецької економіки в V—IV ст. до н. е.

2. Положення в грецькому сільському господарстві в V—IV ст. до н. е.

3. Ремесла в Греції в V—IV ст. до н. е.

4. Торгівля в Греції в V—IV ст. до н. е.

Соціальна структура грецького суспільства в V—IV ст. до н. е.

1. Характеристика класичного рабства у грецькому суспільстві в V—IV ст. до н. е.

2. Панівний клас у грецькому суспільстві в V—IV ст. до н. е.

3. Положення вільних дрібних виробників у грецькому суспільстві в V—IV ст. до н. е.

4. Прошарок декласованих елементів у грецькому суспільстві в V—IV ст. до н. е.

Афінська демократія і Спартанська олігархія як політичні системи

Афінська демократія як політична система

1. Загальні особливості. Поняття афінського громадянства

2. Народне зібрання в Афінах

3. Рада 500 і Ареопаг

4. Виборні посадовці в Афінах

5. Суд присяжних — геліея

6. Соціальна політика афінської демократії

Державний устрій Спарти

1. Загальні особливості. Народне зібрання (апелла)

2. Герусія і колегія ефорів

3. Інститут царської влади. Військові посади

4. Система державного виховання спартіатів

Внутрішньополітичне положення Греції в другій половині V ст. до н. е.

1. Характеристика Пелопоннеського союзу

2. Перший Афінський морський союз

3. Зовнішня політика Афінського морського союзу в 40—30-х роках до н. е.

Пелопоннеська війна. 431—404 рр. до н. е.

1. Причини війни

2. Архідамова війна 431—421 рр. до н. е.

3. Другий період Пелопоннеськой війни (415—404 рр. до н. е.)

Греція в першій половині ІV ст. до н. е. Криза грецького полісу

1. Соціально-економічне положення в Греції в першій половині IV ст. до н. е.

2. Зростання соціальної напруженості в Греції IV ст. до н. е.

Військово-політичне положення Греції. Криза полісної системи взаємовідносин

1. Гегемонія Спарти в Греції (404—379 рр. до н. е.)

2. Другий Афінський морський союз.

3. Підвищення і гегемонія Фів (379—355 рр. до н. е.)

Підвищення Македонії і встановлення її гегемонії в Греції

1. Фракійські племена в V—IV ст. до н. е.

2. Македонія в V — першій половині IV ст. до н. е.

3. Підвищення Македонії при Філіпі II (359—336 рр. до н. е.)

4. Боротьба Філіпа II за встановлення македонської гегемонії в Греції

5. Боротьба промакедонської і антимакедонської партії в Афінах.

6. Діяльність Демосфена. Встановлення македонської гегемонії в Греції

Велика Греція і Причорномор’є

1. Велика Греція в V — IV ст. до н. е.

2. Положення грецьких міст в Південній Італії. Тарент

3. Причорномор’я в V—IV ст. до н. е.

Культура Греції класичного періоду

1. Особливості формування грецької культури

2. Особливості грецької релігії і громадські свята

3. Грецький театр і література

4. Архітектура і мистецтво в Греції у V—IV ст. до н. е.

5. Грецька філософія

Греція та Ближній Схід в епоху еллінізма.
Елліністичні суспільства і держави.
Завоювання їх Римом. Кінець IV—I ст. до н. е.

Східний похід Александра. Держава Александра Македонського

1. Військово-політична підготовка до походу

2. Завоювання Малої Азії, Сирії і Єгипту

3. Гавгамели. Захоплення Вавилона і Сузи. Спалювання Персеполя

4. Зміни в політиці Александра і протиріччя в його армії

5. Боротьба народів Середньої Азії проти македонського завоювання

6. Індійський похід і повернення у Вавилон

7. Держава Александра Македонського. Історичне значення східного походу

Розпад світової держави Александра Македонського.
Утворення системи елліністичних держав. Суть еллінізму

1. Війни діадохів. Утворення елліністичних держав

2. Суть еллінізму. Періодизація

3. Основні досягнення еллінізму

Елліністичний Єгипет

1. Територія Елліністичного Єгипту

2. Економіка, соціально-класові відносини Елліністичного Єгипту

3. Державне управління Елліністичного Єгипту

4. Зовнішня політика Птолемеїв

Держава Селевкідів

1. Територія держави Селевкідів. Організація держави Селевкідів

2. Поліси в Селевкідській державі

3. Соціально-економічні відносини держави Селевкідів

4. Основні події політичної історії держави Селевкідів

5. Занепад Селевкідської держави

Балканська і Велика Греція в епоху еллінізму

1. Основні факти політичної історії

2. Балканської і Великої Греції в епоху еллінізму

3. Македонське царство в епоху еллінізму

4. Ахейський і Етолійський союзи

5. Соціально-економічний розвиток Греції в епоху еллінізму

6. Родос в епоху еллінізму

7. Делос в епоху еллінізму

8. Розвиток рабства в епоху еллінізму

9. Соціально-економічні протиріччя в епоху еллінізму

10. Спарта в епоху еллінізму

11. Сицилійська держава Агафокла і Гіерона II

Пергам, Понт і Північне Причорномор’я в епоху еллінізму

1. Пергамское царство в III—II ст. до н. е.

2. Понтійське царство в II—I ст. до н. е.

3. Північне Причорномор’я в III—I ст. до н. е.

Елліністична культура

1. Особливості елліністичної культури

2. Елліністична релігія

3. Елліністична філософія

4. Елліністична література

5. Містобудування і елліністична архітектура.

6. Елліністична скульптура

7. Елліністична наука

Періодизація історії Давньої Греції

Найважливіші дати соціально-економічної і політичної історії Давньої Греції

ІСТОРІЯ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ