Троада. Міфологія Давньої Греції

Троада. Міфологія Давньої Греції

Троада (у давнину) — земля на північному заході Малої Азії. Населення Троади складали на півдні лелеги, в центрі — троянці (тевкри або дарданці), на Геллеспонті — бебрики. Троянці, мешканці Іліона і нижньої рівнини Скамандра, а також міст Зелеї і Скепсису, були родинні ликійцям і фракійцям. Вони належали, ймовірно, до великої малоазійської сім’ї народів. За Енманном, троянці були ні що іншим, як етрусками. Бебріки були ймовірно фрігійським плем’ям. Їх містами були Абід, Перкота, Пайс. У VII столітті до нашої ери навала кіммерійців поколивала могутність Лідії. Після видалення їх з Азії, лідійці оволоділи Троадою. Спогад про їх панування зберігся в назвах мису Гігаса і міста Адрамітія, з яких перший, отримав своє найменування на честь царя Гігеса, другий — на честь Аліаттова сина Адраміта. До цього часу в Троаді вже існувала значна кількість грецьких колоній, переважно еолійських та іонічних. Перші були розташовані на західному і південному березі Троадського півострова, а також усередині країни, другі — на березі Геллеспонта. Облаштування перших еолійських колоній відноситься до Мікенському періоду грецької культури (друга половина 2 тисячоліття до нашої ери). Спочатку був зайнятий острів Лесбос, а звідти, після ряду набігів, до яких належала і так звана Троянська війна, були завойовані місця для колоній на берегах Троади. Еолійськими містами в історичний час вважалися Антандр, Новий Іліон (заснований близько 560 року до нашої ери), Сігей (із-за якого мітіленці довго боролися із афінянами; згодом тут був притулок вигнаних Пізістратів). До іонійських колоній відносилися Абідос (заснований мілетянами близько 680 року до нашої ери), Лампсак (заснований фокейцями в 651 році до нашої ери) та інші.

Троада. Міфологія Давньої Греції

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Mомос — божество лихослів’я, буркотливості, кепкування і осуду.

Музи — Богині і покровительки мистецтв і наук. Музи вважалися доньками Зевса і Богині пам’яті Мнемозіни.

Немезида — Богиня помсти. У обов’язки Богині входило покарання за злочини, спостереження за чесним і рівним розподілом благ серед смертних. Немезида була народжена Ніктою в покарання Кроносу.


ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?

В римській міфології Бог торгівлі, прибутку і збагачення, заступник мандрівниківдізнатися

В римській міфології Богиня мудрості, мистецтва, війни і міст, покровителька ремісниківдізнатися

В грецькій міфотворчості Богиня пам’ятідізнатися