Беотарх. Міфологія Давньої Греції

Беотарх. Міфологія Давньої Греції

Беотарх (у давнину) — посадова особа, що обирається на один рік кожною із держав, що належали до беотійського союзу. Час установи цієї посади точно визначити не вдалося, але вже у 476 році до нашої ери Геродот згадує про існування беотарха. Що стосується їх кількості, то воно залежало від кількості союзних міст. Так, у 424 році в битві при Деліоні беотархів було одинадцять, а в битві при Левктрах лише п’ять. Лише Фіви, завдяки своєму першочерговому значенню, мали право обирати двох беотархів. Обов’язки беотарха полягали, з одного боку, в представництві союзу в стосунках із іншими державами: прийомі послів, складанні договорів та ін., а з іншого боку, були чисто військового характеру: беотархи скликали у разі потреби союзні війська, а на війні складали військову раду. Вони очолювали кожен свій загін, а загальне керування доручалось беотархам із Фів. Беотархи вступали у свою посаду із зимового рівнодення і обирались на один рік, але могли бути обрані знову.

Міфологія Давньої ГреціїДіана і її служниці (Анрі Фантен-Латур)

Міфологія Давньої ГреціїЄлена біля воріт (Гюстав Моро, 1880)

Повернутися на сторінку «Міфологія у мистецтві»

Беотарх. Міфологія Давньої Греції

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Манія — страшна Богиня підземного світу, персоніфікація безумства, яка насилається на людей, що переступили встановлені закони і звичаї.

Марс — в римській міфології бог війни, прадавнє божество Риму, яке входило в тріаду богів, що спочатку очолювали римський пантеон, — Юпітер, Марс і Квірін.

Меркурій — в римській міфології Бог торгівлі, прибутку і збагачення, заступник мандрівників, син Майї.

Мінерва — в римській міфології Богиня мудрості, мистецтва, війни і міст, покровителька ремісників.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?

В римській міфології Бог торгівлі, прибутку і збагачення, заступник мандрівниківдізнатися

В римській міфології Богиня мудрості, мистецтва, війни і міст, покровителька ремісниківдізнатися

В грецькій міфотворчості Богиня пам’ятідізнатися

Богині долі, природної необхідності, вічних і непорушних світових законів (за грецькою міфологією) — дізнатися