Боги та Богині Давнього Єгипту. Міфологія Давнього Єгипту

  Боги та Богині Давнього Єгипту. Міфологія Давнього Єгипту

  Геліопольська Еннеада Богів — дев’ятка головних божеств староєгипетського пантеону, що склалася в давніх містеріях Геліополя (міста, де в 2 тис. до н. е. була створена єгипетська теогонія і космогонія). До Геліопольської еннеади входили Атум, Шу, Тефнут, Геб, Нут, Осіріс, Ісіда, Сет, Нефтіда. Божеством-прародителем вважався Атум (Досконалий). Він створив повітря — Шу і вологу — Тефнут. Сином Шу і Тефнут був Геб, божество землі. Його сестра і дружина — Нут, богиня неба. Від Геба і Нут сталися Осіріс, Ісіда, Сет і Нефтіда. Боги Еннеади вважалися першими царями Єгипту. Від Осіріса трон перейшов до його сина Гору, наступниками якого були єгипетські фараони. Свої Еннеади Богів складалися і в інших релігійних центрах Стародавнього Єгипту — Мемфісі, Гермополі, Фівах. Поступово Бог Атум був об’єднаний з сонячним богом Ра, а разом з Хепрі вони утворили тріаду: Ра — Атум — Хепрі, в якій Хепрі втілював уранішнє сонце, Ра — денне, Атум — світило, що заходить. Ця тріада протиставлялася хтонічним (підземним) божествам: Осірісу і Гору. Так сонячний бог Ра став главою Геліопольської Еннеади. Усі ці метаморфози відбиті в «Книзі мертвих».

  Єгипетська Огдоада — вісім первинних богів міста Гермополя (Хемену). До Огдоади входили чотири пари космічних божеств, з яких виник світ. Боги зображувалися з головами жаб, а богині — з головами змій. Їх імена відомі з «Текстів саркофагів»: Нун і Наунет (водна стихія), Ху і Хаухет (нескінченність в просторі), Кук і Каукет (морок), Амон і Амаунет (приховане). Остання пара, мабуть, замінила богів Ніау і Ніаут (заперечення, ніщо) і була внесена до Огдоади фіванськими жерцями. З перетворенням в період Нового царства Амона в головного бога Єгипту був створений міф про виникнення Огдоади на чолі з Амоном у Фівах. У птолемеївську епоху виник міф про подорож Амона з метою затвердження Огдоади з Фів вниз по Нілу і його поверненні у Фіви.

  Староєгипетська Трійця — найпрадавніша трійця, з усіх, що нам відомі. Найголовніша тріада або велика тріада Абідоса складалася з Осіріса, Ісіди і Гора. Ця тріада була найбільш популярною і шанованою в усьому Єгипті (менш значимі єгипетські тріади: Птах, Сехмет і Нефертум складали тріаду Мемфіса; Амон, Мут і Хонсу — фіванську).

  Староєгипетська Трійця. Гор, Осіріс, Ісіда. Міфологія Давнього Єгипту

  Гор, Осіріс, Ісіда (зліва направо)

  1. Аах

  Аах — староєгипетське міфологічне божество, шановане в єгипетській міфології як Бог місяця. Джерелом поклоніння вважалося місто Фіви. Спочатку Ааху вклонялися саме як Місяцю, як астрономічному явищу, супутнику Землі.

  2. Акер

  Акер — староєгипетське божество, шановане в єгипетській міфології як втілення самої Землі, земної тверді, того, що є основою Людини.

  3. Амаунет

  Амаунет — єгипетська Богиня, в якій була втілена жіноча форма одного з найголовніших єгипетських божеств — Бога Амона.

  4. Аментет

  Аментет — у єгипетській міфології Богиня шанувалася як покровителька царства мертвих. Її ім’я в перекладі із староєгипетського означає захід. У уявленні давніх єгиптян, захід — це край землі, де починається пекло, тому що туди кожен вечір сходить сонце.

  5. Амон-Ра

  Амон-Ра — Бог сонця в Стародавньому Єгипті, згодом цар Богів. Спочатку він був усього лише місцевим Богів міста Фіви.

  6. Амсет (Імсет)

  Амсет (Імсет) — син Хору, одного з головних Богів єгипетського пантеону. Бог Амсет і його кровні брати — Дуамутеф, Хапі, Кебексенуф — вважалися спочатку астральними Богами, що мешкають в сузір’ї Велика Ведмедиця.

  7. Анеджті (Анджеті)

  Анеджті (Анджеті) — в єгипетській міфології локальне божество епохи раннього царства і додинастичного періоду. Вважалося у давнину покровителем міста Бусіріса.

  8. Анті

  Анті — Бог східної пустелі. На думку давніх, саме східна частина єгипетської пустелі, потребувала заступництва Богів, оскільки саме там відбувалися найбільш жваві контакти з іншими народами і племенами.

  9. Анубіс (Інпу)

  Анубіс (Інпу) — Бог Стародавнього Єгипту, який зображувався з головою шакала і людським тілом, провідник в загробний світ. В період Старого Царства з’являвся людям в образі Бога Дуата. У староєгипетській міфології є сином Богині Нефтіди.

  10. Анукет

  Анукет — живильниця полів, захисниця під час пологів, а також уособленню життєво важливої для єгиптян вологи Нілу. Початок формування культу був в Судані і Нубії. У Нубії єгипетська Богиня Анукет була хранителькою народу.

  11. Апіс (Хапіс)

  Апіс (Хапіс) — священний бик в міфології Стародавнього Єгипту, який мав власний храм в місті Мемфісі. Бик Апіс вважався присвяченим великому Осірісу або Птаху, а іноді виступав навіть в якості самостійного Бога, який шанувався в районі Мемфіса.

  12. Апоп

  Апоп — уособленням усього злого, поганого, ненависного і страшного. Згідно із переказом, єгипетський Бог Апоп щоночі випиває з Нілу усю воду, щоб світлий Бог Ра застряг серед мулу на своєму човні. Своєю зразковою поведінкою, читанням псалмів, благочестивими думками люди можуть допомогти Богам здолати зло.

  13. Атон

  Атон — символ сонця, дух сонця. Досить тривалий час був незначним місцевим Богом сонця. Швидше за все, його храм можу розташовуватися в Геліополі.

  14. Атум

  Атум — одне з найдавніших божеств в єгипетській міфології. Вважається, що він є сином океану Нуна, первинного стану хаосу на землі. Єгипетський Бог Атум — Бог первотворення.

  15. Аш

  Аш — прадавній Бог, який правив у Лівійській пустелі. Архаїчне божество. Сокіл вважався священним птахом Аша.

  16. Балу (Баал)

  Балу (Баал) — одне із найпопулярніших прізвиськ різних Богів. Найбільшим поширенням користувався культ Баала — Бога грому, блискавки, бурі, дощу, родючості. Балу — це єдиний син Асірат і Мулу.

  17. Банебджедет

  Банебджедет — дуже шанований у Єгипті Бог плодючості, родючості і народжуваності. Єгипетський Бог Банебджедет вважався покровителем міста Джедет.

  18. Бата

  Бата — прадавнє божество, що шанувалося в єгипетській міфології як в чоловічому образі, так і в жіночому. Його ототожнювали з биком. Місто Каса було центром його культу, а також місцем шанування Бога Анубіса — провідника в загробний світ.

  19. Бес

  Бес — істинно єгипетський Бог, інші — наполягають на його азійському походженні, треті — вважають, що Бес з’явився під впливом африканської релігії. Серед великого числа представників єгипетського пантеону Богів найчастіше на скарабеях зображувалися маленькі кривоногі Боги в левовій шкурі і з хвостом лева, в налобній пов’язці із пір’я. Ці божества відомі під ім’ям Беси.

  20. Геб

  Геб — Бог землі, народжений першими Богами Шу і Тефнут, батько великої кількості Богів, серед яких Нефтіда, Ізіда, Осіріс і Сет. У «Текстах Пірамід» повідомляється, що людина, яка померла, — входить в Геба.

  21. Гор

  Гор — один із найбільш давніх Богів в єгипетській міфології, який зберігає перекази про час, коли полювання було найголовнішою справою для чоловіків. У пізніші періоди він зображувався людиною з орлиною головою або сонячним диском з відкритими соколиними крилами.

  22. Дуамутеф

  Дуамутеф — Бог, який вважається сином Хору. У нього були три брати: Хапі, Амсет і Кебексенуф. Усі вони, як мовиться в сімнадцятій главі «Книги мертвих» вважалися астральними Богами.

  23. Інмутеф

  Інмутеф — Бог у єгипетській міфології. Його батьком був Онуріс, якого ще називають Богом полювання. Пізніше Інмутефа ототожнювали з Богом Хором.

  24. Інпут

  Інпут — Богиня Дуата (місця, де перебувають душі, що померли) в єгипетській міфології.

  25. Ісдес (Астенну, Істен, Астен, Астес)

  Ісдес (Астенну, Істен, Астен, Астес) — покровитель Дуата (Західної пустелі, загробного світу) в єгипетській міфології. У плані справ, які йому приписувалися дуже близький до Анубісу.

  26. Ісіда

  Ісіда — Богиня родючості, вітру і води, символом сімейної вірності, жіночності, а також Богинею мореплавання. Культ цієї Богині був широко поширений в Єгипті і навіть далеко за його межами, особливо в епоху еллінізму.

  27. Іуніт

  Іуніт — Богиня Гермонта (важливого релігійного і культурного центру Верхнього Єгипту). За переказами вважалася однією з дружин войовничого Бога Менту, який також вважався покровителем міста Гермонта.

  28. Іхі (Харсомтус, Айхі)

  Іхі (Харсомтус, Айхі) — в єгипетській міфології Бог музики. На фресках і картинах зображувався у вигляді хлопчика із систром і «локоном юності».

  29. Каукет

  Каукет — змій первинної огдоади, представляє активний стан речовини і енергії в космічній області. Функцією темряви є Кук, а функцією світла — Каукет.

  30. Кебексенуф

  Кебексенуф — один із синів Гора. Він разом із братами Амсетом, Хапі, і Дуамутефом був супутником сузір’я Велика Ведмедиця.

  31. Маат

  Маат — виступає персоніфікацією справедливості, істини, божого встановлення, вселенської гармонії і етичних норм. Як правило, Маат зображувалася в образі сидячої жінки з пером страуса на голові. Періодично їй примальовували крила.

  32. Мафдет

  Мафдет — уособлення правосуддя і помсти. Мафдет — це надзвичайно агресивна і безжальна Богиня, яка дуже жорстоко розправляється з усіма ворогами сонячного Бога Ра і усіма лиходіями, які погрожують життю або здоров’ю фараона.

  33. Мерімутеф

  Мерімутеф — Бог мертвих в єгипетській міфології. Він має вигляд людини з головою овна або барана. Єгипетський Бог Мерімутеф був сином Богині Нут і Бога Геба.

  34. Мерітсегер

  Мерітсегер — хранителька Фіванського некрополя. Вона оберігала спокій фараонів, а також і інших людей, що померли, які були поховані на цьому кладовищі. Богиня була добра до лиходіїв, що розкаялися, але засліплювала і карала злочинців.

  35. Месхенет

  Месхенет — Богиня, яку наділили властивостями бути покровителькою породіль і допомагати повитухам під час народження дитини, називалася Месхенет. Вона першою зустрічала людину, що з’явилася на світ. Коли народжується дитина, вона видає перший крик.

  36. Мін

  Мін — Бог дощу, родючості, виробник врожаїв, чоловічої потенції, хазяїн усіх жінок. Мін — ітифалічне божество, зображається з прямовисно ерегованим членом, голівка якого відкрита, немов приготувавшись до злягання із всесвітом за допомогою своєї руки.

  37. Мневіс

  Мневіс — божество, яке має вигляд чорного бика. Його зображували із сонячним диском, розташованим між рогами. Мневіс — це посередник Ра. Він повідомляє істину Атуму.

  38. Монту

  Монту — Бог Гермонта. У Гермонті знаходилися Фіви, що піднялися і які були столицею Єгипту. Там теж шанували Монту і у зв’язку з цим, його часто називали владикою Фів.

  39. Мут

  Мут — цариця неба, яка була другим членом фіванської тріади. Це покровителька материнства і Богиня-мати. Спочатку Мут числилася покровителем вод Наунет в системі міфологічних переконань, які пов’язані з гермопольською Огдоадою, жіночої пари первинного океану Нун.

  40. Небтуі

  Небтуі — Богиня міста Латополь. Вона втілювала родючість і була дружиною Хнума.

  41. Нейт

  Нейт — Богиня полювання і війни. Це покровителька Саіса в Західній Дельті. У написах Давнього Царства і в «Текстах пірамід» ця Богиня неодноразово виступає, як путівник покійного і матір Бога Себека.

  42. Немті

  Немті — символ вісімнадцятого верхньоєгипетського нома, міста Хут Несу, а також шанувався в десятому і дванадцятому верхньоегипетських номах, як божий перевізник. Один із найбільш шанованих в єгипетській міфології і відомих Богів в Єгипті. Його зображували у вигляді сокола, який стояв на півмісяці і символізував туру.

  43. Непері

  Непері — Бог зерна. Його зображують товстою людиною, тулуб якої розмальований колосами. Він був сином Рененутет і їх іноді ототожнювали з Гором і Ісідою.

  44. Нефертум

  Нефертум — Бог рослинності в Стародавньому Єгипті. Він виріс із тіла Богині полів і втілював первозданний лотос. Птах і Сехмет були його батьками. Цього Бога зображували у вигляді немовля, яке знаходилося на квітці лотоса, або юнака в головному уборі, з якого піднімалися два пера і він дуже нагадував квітку лотоса.

  45. Неферхотеп

  Неферхотеп — фіванське божество місяця.

  46. Нехбет

  Нехбет — покровителька влади фараона, Богиня Верхнього Єгипту Нехбет. Її святилище розташовувалося в місті Ель-Каб у Верхньому Єгипті навпроти Нехена. Священною твариною цієї Богині був стерв’ятник.

  47. Нефтіда (Небетхет)

  Нефтіда (Небетхет) — молодша із дітей Нут і Геба. Є однією з Богинь геліопольської Еннеади. Як правило, Богиня Нефтіда зображувалася у вигляді жінки з ієрогліфом власного імені на голові (цей ієрогліф мав вигляд будинку з кошиком на даху).

  48. Нехебкау

  Нехебкау — Бог-змієборець в староєгипетському пантеоні єгипетської міфології. Він був помічником Сонця-Атума у битвах з бунтівниками, а також одним із вартових входу в Дуат.

  49. Ніау і Ніаут

  Ніау і Ніаут — відносять до негативних сил Хаосу в єгипетській міфології. Це три пари божеств. Зникненням та Мороком вважають Тенему і Тенемуіт, Ніщо і Порожнеча — це єгипетські Боги Ніау і Ніаут, Відсутність і Ніч — це Герех і Герехт.

  50. Нун

  Нун — один із найбільш старих і загадкових Богів єгипетської міфології. Вважається, що Нун є уособленням первозданного хаосу, з якого вийшло усе суще, а в першу чергу — Боги.

  51. Нут

  Нут — вмістилище тисячі душ, вона підіймає покійних на небо і охороняє їх останки в гробницях. Щодня проковтує сонце і зірки, щоб потім народити їх знову.

  52. Онуріс (Анхур)

  Онуріс (Анхур) — Бог війни і полювання. Центром культового поклоніння було місто Тініс. Саме у цьому місті єгипетський Бог Онуріс шанувався як творець світу і всесвіту.

  53. Осіріс

  Осіріс — Бог Відродження, хазяїн загробного світу в єгипетській міфології. Періодично Осіріс зображувався у вигляді бика або людини з бичачою головою.

  54. Птах

  Птах — відноситься до найбільш давніх Богів, був найголовнішим з них і правив Мемфісом. Образ цього Бога, а також сенс, який був пов’язаний з ним, у більшості своїй залишається загадкою.

  55. Рат-Тауі

  Рат-Тауі — «Рат» означає форму жіночого роду від імені Ра, а «Туі» перекладається, як «обидві землі». Рат-тауі виступає в єгипетській міфології як Богиня.

  56. Рененутет (Рененут)

  Рененутет (Рененут) — Богиня родючості в єгипетській міфології. Вона була матір’ю Бога зерна Непері і хранителькою усього зібраного врожаю.

  57. Сатіс (Сатет)

  Сатіс (Сатет) — обожнювання розливу Нілу в староєгипетській міфології. Її культ бере початок з античного міста Сведен (сьогодні Асуан). Богиню зображували у вигляді жінки, на голові якої були роги антилопи і корона Верхнього Єгипту.

  58. Себек (Собк, Сконопаіс)

  Себек (Собк, Сконопаіс) — Бог води і розливу священної річки Ніл. Зображувався найчастіше з головою крокодила. Вважається, що цей Бог відлякує сили темряви, а також захищає усіх Богів і людей.

  59. Себектет

  Себектет — супутня Себеку Богиня в єгипетській міфології. Вона з’явилася в пізній період. Єгипетську Богиню Себектет часто називали «велика володарка Себектет».

  60. Серкет

  Серкет — Богиня покровителька мертвих і донька Ра. Вона допомагала батьку вбивати ворогів. Ця Богиня шанувалася в Нижньому Єгипті, а її священною твариною був скорпіон.

  61. Сет

  Сет — божество пустелі і уособлення зла. Батьками Сета були Геб і небесна Богиня Нут. Згідно з міфами і легендами, Бог Сет, бажав оволодіти сестрою свого брата Осіріса і відібрати у нього земний престол.

  62. Сехмет

  Сехмет — Богиня пекучого сонця і війни, грізне око єгипетського Бога Ра, цілителька, яка відрізняється магічною силою виліковувати хвороби і навіть напускати їх. Протегувала, в основному, лікарям, які вважалися жерцями Сехмет. Служила охоронницею фараонів.

  63. Сешат

  Сешат — Богиня листа. Слово «сеш» переводиться як «писар». Вона уявлялася в шкірі пантери, яка була священною твариною Сешат.

  64. Сіа

  Сіа — Богиня мудрості і розуму в Стародавньому Єгипті. У Давньому царстві вона відповідала за перенесення священного папірусу, вміст якого втілював інтелектуальні досягнення. Єгипетська Богиня Сіа зображалася праворуч від Ра.

  65. Сокар

  Сокар — Бог-покровитель некрополя Мемфіса. Він зображався у вигляді мумії з головою сокола або муміфікованого сокола.

  66. Сопду

  Сопду — Бог-захисник в давньоєгипетській міфології. Багато хто припускає, що цей Бог мав семітське походження. Він захищав кордони на північному сході Стародавнього Єгипту від нападів агресивних номадів, а також інших ворогів Єгипту.

  67. Татенен

  Татенен — Бог землі. Слово «татенен» перекладається як «земля, що піднімається». Мемфіс був центром його шанування.

  68. Таурт

  Таурт — Богиня-покровителька вагітних жінок, народження і новонароджених в Стародавньому Єгипті. Її зображували у вигляді самиці крокодила або гіпопотама, яка стояла на левових ногах.

  69. Тефнут

  Тефнут — Богиня вологи. Вона входить в геліопольську Еннеаду. Левиця була її земним втіленням, а центром культу — місто Геліополь.

  70. Тот

  Тот — Бог знань і мудрості. У ранній час єгипетський Бог Тот шанувався як місцеве гермопольське божество, яке не належало до Огдоади і було уособленням часу і місяця. Пізніше його стали уявляти як наймудрішого Бога, який подарував людству писемність і слугував писарем у Бога сонця Ра (в якості писаря він був на суді Осіріса).

  71. Уаджіт (Уто)

  Уаджіт (Уто) — Богиня в Стародавньому Єгипті і в єгипетській міфології. Вона протегувала дельті Нілу, однойменному місту і усьому Нижньому Єгипту, папірусу, що ріс там, і фараонам — його правителям. Її зображували у вигляді кобри, що в’ється навколо стебла папірусу.

  72. Унут

  Унут — покровителька п’ятнадцятого верхньоєгипетського нома в Стародавньому Єгипті. Спочатку єгипетська міфологія зображувала її у вигляді зайчихи, а у кінці давнього царства — у вигляді змія-урея або левиці. Її ототожнювали з Сонячним Оком.

  73. Упес

  Упес — Богиня спопеляючого полум’я. Її ототожнювали з Тефнут. Єгипетська Богиня Упес зображувалася у вигляді жінки, на голові якої була змія.

  74. Упуаут (Офоіс)

  Упуаут (Офоіс) — Бог-вовк в єгипетській міфології, провідник людини, що померла, в Дуат. Основним центром культу Упуаута було місто Сіут. Як правило, це божество шанувалося як войовниче, але в той самий час його епітетом було слово «вожатий».

  75. Хапі

  Хапі — щедрий і добрий Бог Нілу, повелитель повеней, які приносять на поля мул. Він опікав береги, щоб вони не засихали, рілля — щоб давали щедрі врожаї, луги — щоб росла для худоби соковита трава.

  76. Хаткор (Хатор)

  Хаткор (Хатор) — Богиня неба, жіночності, любові і краси. Вона була донькою Ра і дружиною Хору. Її шанували як небесну корову, що народила сонце.

  77. Хаухет

  Хаухет — жіноче божество із великої Вісімки (Огдоада). Разом із відповідним чоловічим божеством, якого звали Хух, вони складають нескінченність — абстрактний початок.

  78. Хекат

  Хекат — вважалася Богинею дощу і вологи. Її зображували у вигляді жінки з головою жаби, або з жабою на голові, або просто, як жабу. З давніх часів ця Богиня допомагала воскресінню померлих і мала безпосереднє відношення до магії родючості і дітородіння.

  79. Хеку

  Хеку — у космогонії Мемфіса і єгипетській міфології означає магічну силу і творчу енергію Бога-творця. Єгипетський Бог Хеку був Великим Магом. У його ролі іноді виступає Бог Сет або покійний, який зобов’язаний битися з ворогом Сонця.

  80. Херішеф

  Херішеф — давньо-єгипетський Бог, заступник Гермополя, почитався як один з богів родючості і води, заступник полювання і рибальства.

  81. Хех (Хух)

  Хех (Хух) — абстрактне божество єгипетської міфології, що асоціювалося з постійністю часу і вічністю, уособлення нескінченності, безкрайнього простору.

  82. Хнум

  Хнум — Бог-творець, що створює людину на гончарному диску, охоронець Ніла. Зображувався як людина із головою барана із спіральними рогами.

  83. Шесемтет

  Шесемтет — богиня-левиця. Її ім’я походить від того, що її пояс прикрашав мінерал «шесемт», який був її атрибутом.

  84. Шесему

  Шесему — Бог виноробства в єгипетській міфології. Він дає синам Хору і Анубісу-Іміуту натирання і олію для бальзамування. Єгипетський Бог Шесему піклуватиметься про людину, що померла, і його гробницю в Дуаті, після того, як він упокоїться у вічному притулку.

  85. Шу

  Шу — Божество повітря. Він був сином Атума, братом і чоловіком Тефнут. Божество Шу підняв небо і тримав його розпростертими руками, а також підтримував спину небесної корови, коли Ра сів їй на спину, після свого царювання.

  86. Ях

  Ях — вважався втіленням таких місячних Богів як Хонсу і Тот. Слово «Ях» в Стародавньому Єгипті означало місяць.

  Боги та Богині Давнього Єгипту. Міфологія Давнього Єгипту

  Повернутись на сторінку Міфи Давнього Єгипту. Міфологія Давнього Єгипту  

  Комментарии закрыты.