Твір на тему Оспівування визвольної боротьби у поемі Джорджа Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда». Аналіз твору, зарубіжна література

Твір на тему Оспівування визвольної боротьби у поемі Джорджа Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда». Аналіз твору, зарубіжна література

Відомий англійський поет Джордж Гордон Байрон став уособленням романтизму не лише у творчості, ай ужитті, поведінці. Горда, самотня людина, песиміст, глибоко нещасний ужитті й коханні, він став для багатьох європейських романтиків взірцем для наслідування.

Романтична поема «Паломництво Чайльд Гарольда» — один з найкращих здобутків лірико-романтичного напряму в літературі. В основі поеми лежить ліричний щоденник самого поета. Образ героя, якого Байрон спочатку хотів назвати Бюрюном (середньовічна форма прізвища Байронів), також знаходив майже незамасковані автобіографічні риси.

Психологічний портрет Гарольда відображає настрої самого Байрона. Але цей образ — щось значно більше, ніж психологічний портрет самого поета. Чайльд Гарольд відчуває велике розчарування, безпросвітний сум, утому й пересиченість. Конфлікт його з навколишнім світом непримиренний, але він не втручається у плин подій, усвідомлює себе жертвою долі. У своїй самоті він не шукає підтримки від когось, співчуття до себе. У песимізмі і розчаруванні Гарольда знайшли відображення настрої буржуазно-демократичної інтелігенції Західної Європи після провалу французької революції 1789-1794 pp. Це розчарування було зумовлене не тільки політичною реакцією, а також наслідком втрати віри у можливість здійснення царства розуму, про яке писали і провіщали просвітителі.

На початку твору поет дає характеристику розчарованому героєві. Чайльд Гарольд — юнак, пересичений всіма життєвими насолодами, несе в собі почуття туги й самоти, і бачить вихід тільки в забутті і навіть смерті.

З розвитком поеми ідейний акцент зміщується із зображення Гарольда на зображення народів Південно-Східної Європи, які борються.

Справжнім героєм поеми виступає народ Іспанії, який страждає і бореться, а також поневолений народ Греції. Байрон малює драматичні картини вторгнення в Іспанію військ Наполеона і героїчну боротьбу іспанського народу проти іноземних загарбників. Автор показує підлу роль іспанської аристократії, яка або стоїть осторонь боротьби, або зраджує інтереси свого народу.

Байрон закликає іспанський народ до озброєної боротьби за свої національні права. Автор вітає партизанський рух в Албанії. З розвитком поеми ідея свободи в ній стає ведучою. З’являється надія на світле майбутнє. У мову героя поет також вкладає власні думки про боротьбу, які надають у поемі нової інтонації надії і бадьорості. Автор зображує красу природи тих країн, де побував герой. Та ці описи тісно пов’язані з основною темою. Велична краса природи протистоїть потворності і убогості сучасного суспільного життя. Поет пише:

О, господи, какой здесь рай кругом!
Как небо одарило край счастливый!
Лиш человек рукою нечестивой
Рад портить все…

Байрон розмовляє із своїм народом його національною мовою, відмовляючись від умовностей і манірності «поетичної» мови класицистів.

Перші пісні «Паломництва Чайльд Гарольда» мали величезний успіх стали широко відомі на батьківщині поета і за кордоном.

Твір на тему Оспівування визвольної боротьби у поемі Джорджа Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда». Аналіз твору, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

1. Ліричний герой Джорджа Байрона. Аналіз твору «Паломництво Чайльд Гарольда»

2. Образ Чайльд Гарольда як утілення байронічного героя (за твором Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда»)

3. Оспівування визвольної боротьби у поемі Джорджа Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда». Аналіз твору

4. Провідні мотиви творчості Байрона. Аналіз творчості

5. Романтичний герой Дж. Байрона. Характеристика образу (за поемою «Паломництво Чайльд Гарольда»)

6. Хотів би жити на свободі — серед гір… (за поезією Джорджа Байрона)