Твір на тему «Енеїда» Вергілія як творча інтерпретація поем Гомера, 9 клас, зарубіжна література

Твір на тему «Енеїда» Вергілія як творча інтерпретація поем Гомера, 9 клас, зарубіжна література

Світову славу надав Вергілію його третій великий твір — героїчна поема «Енеїда». У цій поемі зустрічаємо вже знайомі з поеми Гомера «Іліада» імена героїв. Так головний герой поеми Вергілія Еней був сином Анхіза й Венери, Анхіз же доводився двоюрідним братом троянському царю Пріаму. Таким чином, Вергілій ніби розповідає про ті події, що залишилися за межами «Іліади». В «Іліаді» Енея показано багато разів як одного з найвидатніших троянських вождів, першого після Гектора. Уже там він користується прихильністю богів, а потім говориться про подальше царювання його та нащадків над троянцями. В «Енеїді» Вергілій змальовує прибуття Енея та його товаришів після падіння Трої до Італії для заснування римської держави. Сюжет «Енеїди» складається з двох частин: перші шість пісень присвячені мандрам Енея від Трої до Італії, а інші шість — війнам Енея в Італії. Вергілій багато в чому наслідував Гомера, так що першу половину «Енеїди» можна назвати наслідуванням «Одіссеї», а другу — «Іліади». Цікаво, що й у відношенні стилю Вергілій багато в чому наслідує попередніх античних авторів, зокрема Гомера. Його поезія відзначається стилем монументальності, поєднаним із деталізацією. Цю деталізацію бачимо і в поемах Гомера. Тут можна теж указати на деякі паралелі. Так у Гомера читаємо тільки згадку про молот і ковадло, міхи й одяг, сильні руки Гефеста. У Вергілія зображено страшну підземну фабрику. У той час як на щиті Ахілла в Гомера картини астрономічного й побутового характеру, на щиті в Енея у Вергілія зображена вся велична картина історії Риму, зображені найвеличніші діячі та світова могутність держави. Таким чином, поезія Вергілія носить більш монументальний характер, хоча вплив Гомера видно і в сюжеті, і в формі зображення сюжетної дії. Ріднить Вергілія з Гомером і кожний погляд на взаємовідносини між людьми й богами. Щоправда, герої Вергілія набагато більше залежать від богів. Так Еней і проти своєї волі змушений підкорятися фатуму.

Прочитавши «Енеїду», читач розуміє, що Вергілій і справді творчо наслідує Гомерові поеми, але це робить його твір ще більш цікавим і захопливим.

Твір на тему «Енеїда» Вергілія як творча інтерпретація поем Гомера, 9 клас, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

1. «Енеїда» Вергілія як творча інтерпретація поем Гомера

2. Поема Верґілія «Енеїда» як літературна обробка римських легенд про троянця Енея

3. Публій Верґілій Марон і його «Енеїда». Аналіз творчості