Байки Є. Гребінки, Аналіз творів Є. Гребінки

Байки Є. Гребінки, Аналіз байок Є. Гребінки

1. Місце байкарської творчості Є. Гребінки в літературі XIX ст.

Євген Гребінка прожив коротке життя — лише 36 років. Він помер у повному розквіті сил, не встиг здійснити всі свої задуми. Літературна діяльність українського митця тривала близько двох десятиліть. За цей порівняно невеликий період він створив чимало оригінальних поезій українською і російською мовами, писав романи, повісті тощо. Але найповнішою мірою він розкрив себе як байкар.
У своїх байках Євген Гребінка піднімав найболючіші проблеми того часу. Його твори наповнені прогресивними ідеями, і тому мали величезний успіх серед читачів. Створюючи байки, письменник головним чином виходив з народних позицій, які дуже часто перепліталися з ідеями тогочасної передової інтелігенції.
Тематика байкарської творчості Гребінки досить різноманітна. У переважній більшості своїх творів байкар висміює вади кріпосницького суспільства. Але тут слід сказати, що митець ніколи не зачіпав його основ, він обмежувався критикою, осудом, висміюванням окремих панів, чиновників, суддів, кругової поруки між ними. Так, викриваючи в байці «Ведмежий суд» судові порядки сучасної йому Росії, поет просто правдиво зображує несправедливий суд, але не говорить про першопричини. Ця байка надзвичайно лаконічна і водночас промовиста і дотепна. Зміст її настільки прозорий, а алегорії настільки зрозумілі, що в ній навіть немає моралі, яка, як правило, завершує байку за вимогами жанру.
Євген Гребінка часто вдається у своїх байках до філософських роздумів. Так, у байці «Пшениця» автор, створивши алегоричні образи зерна і полови, розкриває думку про безперечну моральну вищість простого люду над панами.
Байкарська творчість Євгена Гребінки розвивалася в річищі народно-сатиричних традицій. До того ж байкар зумів творчо сприйняти досвід своїх попередників і сучасників, зокрема Г. Сковороди, І. Котляревського, П. Гулака-Артемовського. Слід також зазначити вагомий вплив російського байкаря І. Крилова на творчу діяльність Гребінки. Так, наприклад, тема байки «Ведмежий суд» була запозичена з твору російського байкаря «Крестьянин и овца». Сам же Євген Гребінка став визначальним фактором для появи і творчого зростання Леоніда Глібова.
Байкарська творчість Євгена Гребінки займає належне місце в українському літературному процесі XIX століття, вона відіграла важливу роль у розвитку української літератури і літературної мови, і сьогодні його кращі твори є шедеврами українського байкарства.

2. Творчий шлях Є. П. Гребінки

Євген Павлович Гребінка (1812—1848), український і російський письменник, народився у сім’ї дрібного поміщика на хуторі Убіжище (тепер село Мар’янівка) поблизу Пирятина на Полтавщині. Початкову освіту здобув удома від приватних учителів, згодом навчався в Ніжинській гімназії вищих наук (1825—1831), після закінчення якої деякий час перебував у резерві 3-го малоросійського козачого полку. На початку 1834 року він переїздить до Петербурга, де працює чиновником комісії духовних училищ, водночас учителює в навчальних закладах.
Писати вірші Є. Гребінка почав ще у Ніжинській гімназії. Однак ранні поетичні спроби молодого автора були позбавлені оригінальності, в них виразно відчувається відверте наслідування тогочасної романтичної поезії. У Ніжині Гребінка починає перекладати українською мовою «Полтаву» А. С. Пушкіна, що вийшла окремим виданням у 1836 році з присвятою великому поету. Є. Гребінці належить кілька ліричних поезій українською мовою, що виникли на ґрунті народної творчості.
З перших днів перебування у Петербурзі Є. П. Гребінка зближується з багатьма літераторами, художниками та критиками; був знайомий з О. Пушкіним, В. Жуковським, В. Бєлінським, І. Криловим та іншими відомими діячами російської культури. Гребінка постійно співпрацює з столичними журналами та альманахами, виступає невтомним організатором українських літературних сил. За його найактивнішої участі в 1841 році виходить друком альманах «Ластівка», на сторінках якого були опубліковані поезії Т. Шевченка, уривки з творів І. Котляревського, П. Куліша, повість «Сердешна Оксана» Г. Квітки-Основ’яненка, байки Л. Боровиковського, «Українська мелодія» («Ні, мамо, не можна нелюба любить») Є. Гребінки, що стала народною піснею, та ін. В ті часи видання українського альманаху у столиці Російської імперії було важливою подією, яка сприяла подальшому піднесенню українського літературного і культурного життя. Важливу роль відіграв Є. Гребінка в житті Т. Шевченка, якого підтримував матеріально, брав участь в організації викупу поета з кріпацтва, допоміг видати «Кобзар» (1840).

Літературна діяльність Є. Гребінки тривала близько двох десятиліть. За цей порівняно невеликий час ним були створені оригінальні й перекладні поезії українською і російською мовами, байки, романи, повісті, оповідання, загалом понад 40 творів. Славу Є. П. Гребінці принесли його байки, зокрема «Малороссийские приказки», що були схвально прийняті прогресивною критикою як один із незаперечних здобутків молодої української літератури. Окремі російські і українські вірші, покладені на музику ще за життя Є. Гребінки, стали народними піснями («Очи черные», «Помню я еще молодушкой была»).
В останні роки життя Євген Гребінка розпочав готувати до видання збірку своїх творів. У 1847 році виходять друком перші чотири томи, наступного року — ще чотири. Але повністю здійснити свій задум письменникові не вдалося. 15 грудня 1848 року після тяжкої і тривалої хвороби у розквіті творчих сил (36 років) Є. П. Гребінка помер. Поховали його у селі Мар’янівка, що поблизу рідного хутора.

Байки Є. Гребінки, Аналіз байок Є. Гребінки,  Місце байкарської творчості Є. Гребінки в літературі XIX ст., Творчий шлях Є. П. Гребінки

1. Основоположник української байки Євген Гребінка. Творчий шлях і біографія (1 частина)

2. Основоположник української байки Євген Гребінка. Творчий шлях і біографія (2 частина)

3. Творчий шлях Є. П. Гребінки

4. Свавілля чиновників у байках Євгена Гребінки

5. Творча особливість байок Євгена Гребінки

6. Літературна спадщина Євгена Гребінки (1 частина)

7. Літературна спадщина Євгена Гребінки (2 частина)

8. Місце байкарської творчості Є. Гребінки в літературі XIX ст.

9. Романсеро Євгена Гребінки

10. Ліричність балади Є. Гребінки «Човен»

11. Тематика байок Євгена Гребінки

12. Творча особливість байок Євгена Гребінки

13. Творчий Шлях Євгена Гребінки

14.  Байки Євгена Гребінки

Повернутись на сторінку Байки Езопа, Федра, Ла Фонтена, І. А. Крилова, Г. Сковороди, Л. Глібова, Є. Гребінки, П. Гулак-Артемовсього, Народні байки