6. Стислий переказ текстiв публiцистичного стилю. Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  6. Стислий переказ текстiв публiцистичного стилю. Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  40. Розглянути таблицю. Що спiльне є у публiцистичного стилю з науковим? Що єднає публіцистичний стиль iз художнiм?

  Публiцистичний стиль

  Основна функцiяПовiдомлення та вплив на читача чи слухача.
  Сфера вживанняСуспiльно-полiтичне життя.
  Основнi жанриВиступи на зборах, мiтингах, публiкацiї в суспiльно-полiтичних газетах та журналах, висловлювань радiо- та телепередачi.
  Загальнi ознакиIнформативнiсть, логiчнiсть, фактографiчнiсть, точнiсть, образнiсть, пiднесенiсть, емоцiйнiсть, експресивнiсть, вiдверта оцiннiсть.
  Мовнi ознакиСуспiльно-полiтична лексика, емоцiйно забарвленi слова, оцiннi слова, риторичнi звертання та запитання, окличнi речення.

  41. Прочитати текст, з’ясувати його стильову належнiсть. Свою думку обґрунтувати, використавши iнформацiю з таблицi.

  Чи ж посмiє хтось заперечити, що останнiм часом, немов орда, на нас нахабно суне бездуховнiсть? Скiльки не питав у книгарнях, жодного разу не вдалося вiднайти твори Шевченка чи Лесi Українки, Маланюка чи Багряного, не кажу вже про сучасних українських письменникiв. Та й свiтову класичну лiтературу треба, яко Дiоген, шукати з лiхтарем, i невiдомо, чи знайдеш.
  Немов бруднi сельовi потоки, лiтературний ринок поглинули всiлякi «порнухи», казанови, маркiзи де сади i сюзанни, «тайни рук» i «еросфери». Чи ж можна в ковчезi бездуховностi доплисти до берегiв свiтової культури? Тож i має наше суспiльство те, що має: ерзац-культуру, ерзац-ринок, ерзац-мораль…
  Природа ж не терпить порожнечi. Щойно культура поступилася своїми позицiями пiд нищiвними ударами отiєї орди, як у духовний вакуум ринули спокусливi iдейки окультних наук — бiлої й чорної магiї, бiлого братства, шаманства i чаклунства, виник хворобливий iнтерес до полтергейстiв i екстрасенсорики тощо. На повну потужнiсть запрацювала iндустрiя насильства, буйним квiтом узялися наркоманiя та торгiвля тiлом.
  Ученi довели: якщо температура Свiтового океану пiдніметься на один градус, на нас очiкують планетарнi катаклiзми — другий всесвiтнiй потоп. Падiння ж рiвня культури на один градус, руйнацiя духовної аури ладнi призвести до не менш трагiчних наслiдкiв.
  За Анатолієм Жиколом.

  Словник.
  Ерзац — неякiсний замiнник, сурогат.
  Катаклiзм — катастрофа.
  Аура — своєрiдний стан, атмосфера.

  42. Прочитати текст. Визначити його тему та основну думку. З’ясувати стиль тексту, вказати покладений у його основу тип мовлення. Дібрати заголовок. За самостійно складеним планом зробити стислий переказ (усно).

  Чуєш, брате мій, як перельотне й зальотне на нашій землі чорне птаство картавить над нашою долею? То ми сякі, то ми такі, то ми зовсім нікудишні. Не здатні свою державу мати. Не можем самі собою керувати. Завжди щось комусь винні, завжди у “вічному боргу”. Перед кимось маємо просити прощення. Перед кимось за щось маємо каятись.
  А хто буде каятися перед нами? За те, що вся Україна упродовж століть для українців була Бабиним яром? За те, що винищили вдвічі більше нашого народу, ніж маємо зараз? За те, що здерли з нього сім шкур, понівечили душу, витоптали його святині? Хто буде за це каятися? Де ви, правдолюбці?
  Розповідають казочки, що навіть землю нашу святу народ дістав від Бога завдяки своєму лінивству. Бо прийшов останнім. А Всевишній до того все пороздавав проворнішим. Отже, шкода йому стало українця і виділив для нього зі своїх запасів. Тому й земля наша — райська. А ми на ній щось таке. Ні пришити, ні прилатати. Тому й усім нас “шкода”. І всі бажають нам “допомогти”. У нашій хаті порядкувати…
  Отакий імідж латають нам усякі паршивці. Отаку ментальність. Люде мій славний! Як тебе затуркали! Як тебе забили! Як тебе задебілили!

  Хамові ніколи не подобається, коли в людині людська гідність прокидається. Хам любить хребет зігнутий. По ньому легше вилізти на голову. А випрямлений хребет він уже називає “националистическим”.
  Останнім часом багато репетують про “насильственную украинизацию”. Та де ж тут логіка? У столиці незалежної України не побачиш у продажу ні української книжки, ні українського часопису. А хамська логіка “ухмыльнется”: ”Нет спроса…”
  Виявляється, що ми, брате мій українцю, “ліниві” й тугодуми! А те, що Українська Києво-Могилянська академія просвіщала всю Європу? А те, що доньки київських князів учили грамоти неосвічених європейських монархів? А те, що американці за кресленнями українського вченого полетіли на Місяць? А те, що наш селянин навчив Канаду сіяти й орати? А те, що ми — найспівучіший народ у світі? Бо навіть той, хто вже дар рідної мови втратив, не втратив пісні… А те, що ми найгумористичніший, найвеселіший народ у світі? Бо хто інший дозволив би так насміхатися над собою, ще й сам із себе кепкував?
  На скрижалі якої ментальності будемо все це записувати?
  А до Господа Всевишнього на розбір земельних ділянок ми прийшли останніми не тому, що “ліниві”. А тому, що скромніші за інших. І це теж наша ментальність! І Бог за неї нас винагородив райською землею. І щедрістю. Із цієї землі ми віками годували усіх зайд і завойовників. То невже себе не прогодуємо? Невже себе не збережемо?!
  За Євгеном Дударем.

  Словник.
  Імідж — образ, вигляд.
  Ментальність — спосіб мислити, почувати, ставитися до реальності, визначати свої обов’язки і завдання.

  У публiцистичному стилi можна видiлити кiлька пiдстилiв: власне публiцистичний, полiтико-агiтацiйний (використовується на політичних мітингах, у текстах прокламацій), газетно-публiцистичний (у газетних публікаціях на політичні й суспільні теми), ораторський (у публічних виступах).

  43. Прочитати текст, визначити його тему та головну думку. Якi пiдстилi публiцистичного стилю поєднано в текстi? Свою думку обґрунтувати. За самостiйно складеним планом написати стислий переказ тексту.

  Василь Липкiвський — митрополит Української автокефальної церкви, великий поборник України, що вiддав за неї життя. Поява його восени 1937 року в камерi катiвнi НКВД усiх вразила. Митрополитовi було 73 роки.
  Чимало цiнного можна було почути вiд митрополита. Вiн висловлював свої погляди на природу людини як суб’єкта роздвоєного. Iнтелект та Вiра — то два ока в душi людини, завдяки яким вона пiзнає свiт та набуває досвiду. Якби Розум i Вiра були мiж собою солiдарнi, як два ока в лобi, тодi настало б дiйсно справедливе життя на землi. Але ж грiх спричинився до незгоди цих двох очей одної душi. Мiж ними зчинилася боротьба: Розум намагається заслiпити око Вiри, що привело б людину до втрати духовного життя…
  Якщо людство буде дивитися на свiт тiльки оком Розуму, воно залишиться однооким циклопом i його життя буде однобоким. Вiра доповнює те, чого Розум неспроможний дати. Якщо Розум єднає людину з землею, то Вiра єднає людину з небом, дає їй надлюдської сили, могутностi. Вiра орлом ширяє над горами життя, а Розум кротом риється в цих горах. Палка вiра, а не холодний Розум запалює народ, окрилює його, пiдносить.
  Невдовзi патрiарха автокефальної церкви було розстрiляно. Реабiлiтовано Липкiвського через 52 роки по смертi (1989р.)
  Чекiсти закатували митрополита не за релiгiю, а за святу любов до України, за заклики скористатися з апостольських постулатiв у справi будiвництва рiдного дому на своїй землi.
  Ось уривок з його проповiдi: «Почались для нас дуже страшнi заколоти та пошестi духовнi, коли Господа, найвищого нашого оборонця, намагаються вiдняти вiд нас. Це дiйсно найстрашнiша i найтяжча пошесть, яка перш нiж прийде на нас тiлесна смерть, вже приводить нас до загибелi духовної, до того безппорадного стану, коли люди робляться духовно слiпими, кудись iдуть, а куди, й самi не знають, один одного продають, а за що, не розумiють; кожний для другого копає могилу, а не знає, що й для нього вже його приятель викопав. Темна нiч… Де ж промiнь свiтла? Де шукати захисту? Звiдки чекати оборонця?»
  Як Кассандра закликала троянцiв до боротьби з ворогами, так i апостол України митрополит Липкiвський волав у своїх проповiдях: «Український народе, визволяйся, бо Христос визволив тебе, а вороги поневолили!»
  За Анатолем Костенком.

  Словник
  Українська автокефальна церква — українська незалежна церква, що бере початок вiд князя Володимира-хрестителя.
  Митрополит — вищий духовний сан християнської церкви.
  Патрiарх — найвищий титул глави православної церкви.
  Апостол — учень Христа, перен. ревний прихильник вчення.
  Iнтелект — здатнiсть до вищих рiвнiв мислення.
  Кассандра — міфічна пророчиця.

  6. Стислий переказ текстiв публiцистичного стилю. Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  Повернутись на сторінку Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  Комментарии закрыты.