ДОДАТОК ДО УРОКУ № 46. Уроки української літератури, 10 клас

  ДОДАТОК ДО УРОКУ № 46. Уроки української літератури, 10 клас

  Тестові завдання до теми «Творчість Лесі Українки»

  Запитання і завдання третього рівня.
  1. Розкрийте зміст вислову лЛиш боротись — значить жить…» (Іван Франко) на матеріалі подвижницького життя Лесі Українки.
  2. У чому, на вашу думку, полягає творчий подвиг Лесі Українки?
  3. Соціально-політичні та естетичні погляди поетеси.
  4. Леся Українка і літературний гурток «Плеяда».
  5. Окресліть тематику творчості Лесі Українки.
  6. Патріотичні мотиви у творчості Лесі Українки.
  7. Поетичний образ України в поезії Лесі Українки.
  8. Як трактує Леся Українка роль і призначення поета та поетичного слова?
  9. Чим близька вам інтимна лірика Лесі Українки?
  10. Проблема боротьби за вільне, творче, духовно багате життя в драмі «Лісова пісня».
  11. Як розкривається проблема духовного і матеріального в драмі-феєрії «Лісова пісня»?
  12. Дайте порівняльну характеристику Мавки і Лукаша.
  13. Проблема щастя в драмі «Лісова пісня».
  14. Ваші роздуми над останнім монологом Мавки. Чим вона вам імпоцує?
  15. Напишіть твір-роздум на тему «Якби я був Лукашем…»
  16. Яке враження справила на вас драматична поема «Бояриня»?
  17. Складіть твір на тему «Перечитавши твори Лесі Українки…»
  18. У чому краса мистецького слова поетеси?
  19. Чим співзвучна поезія Лесі Українки нашій сучасності?
  20. Сценічне життя творів Лесі Українки.

  Запитання і завдання другого рівня.
  1. Назвіть жанрові різновиди творів Лесі Українки.
  2. Дайте рецензію на одну з поетичних збірок поетеси.
  3. У чому своєрідність композиції вірша «Досвітні огні»?
  4. Розкрийте алегорії поезії «Досвітні огні».
  5. Чим приваблює вас поет з «Давньої казки»?
  6. Які проблеми порушує Леся Українка в «Лісовій пісні»?
  7. Як ви розумієте визначення жанру «Лісової пісні», чому це драма-феєрія?
  8. Які творчі джерела «Лісової пісні»?
  9. Назвіть фольклорні образи драми-феєрії.
  10. Як ви розумієте слова Мавки: «Не зневажай душі своєї цвіту…»
  11. Складіть план порівняльної характеристики образів Мавки і Лукаша.
  12. Які засоби творення образів і прийоми їх типізації ви знаєте? Які з них є в «Лісовій пісні»?
  13. Хто ще з письменників і в яких творах порушував ту саму тему, що й Леся Українка у драмі «Камінний господар»?
  14. Яка основна думка драматичної поеми «Бояриня»?
  15. Висловте своє враження про «Бояриню» Лесі Українки.
  16. Назвіть ознаки драматичної поеми як літературного жанру.
  17. Розкрийте ідейний зміст вірша «Напис в руїні».
  18. Прокоментуйте слова Лесі Українки: «Слово, моя ти єдиная зброя, ми не повинні загинуть обоє…».
  19. Розкрийте тему та ідею поезії «Дим».
  20. Як ви розумієте слова: «Своїм життям до себе дорівнятись»? («Лісова пісня».)
  21. Що таке поезія в прозі? Доберіть приклад з творчості Лесі Українки.
  22. Які ознаки білого вірша? Назвіть твори Лесі Українки, написані цим розміром.
  23. До якого виду лірики належить поезія «Хотіла я тебе, мов плющ, обняти»? Які ще поезії Лесі Українки цього виду ви знаєте?
  24. Що ви знаєте про елегію? Яка елегія Лесі Українки вам добре відома?
  25. Визначте жанр твору і назвіть тропи, використані в уривку:

  Талого снігу платочки сивенькії,
  дощик дрібненький, холодний вітрець,
  проліски в рідній травиці тоненькії,
  се була провесна, щастя вінець?

  26. Визначте віршовий розмір:

  Слово, моя ти єдиная зброє,
  Ми не повинні загинуть обоє!
  Може, в руках невідомих братів
  Станеш ти кращим мечем на катів.
  «Слово, моя ти єдиная зброє…»

  27. Визначте віршовий розмір:

  «Що болить?»— мене питали,
  Але я не признавалась —
  Я була малою горда —
  Щоб не плакать, я сміялась.
  «Як дитиною бувало…»

  28. Визначте віршовий розмір:

  Проти діла соромного
  Виступає слово праве —
  Ох, страшне оте змагання,
  Хоч воно і не криваве.
  «Давня казка».

  Запитання і завдання першого рівня

  1. Леся Українка народилася:
  а) у с. Колодяжному;
  б) у м. Звягелі; 
  в) у м. Гура-Гумора.

  2. Справжнє ім’я Лесі Українки:
  а) Марія Олександрівна Вілінська;
  б) Наталія Іванівна Кобринська;
  в) Лариса Петрівна Косач.

  3. Літературний псевдонім матері Лесі Українки:
  а) Ганна Барвінок;
  б) Олена Пчілка; 
  в) Дніпрова Чайка.

  4. Мати Лесі Українки походила з роду:
  а) Драгоманових; 
  б) Костомарових;
  в) Косачів.

  5. Батько Лесі Українки був:
  а) священиком;
  б) юристом; 
  в) учителем.

  6. Лариса Косач здобувала освіту:
  а) у Київському університеті;
  б) у Петербурзі;
  в) вдома. 

  7. Перша літературна спроба майбутньої поетеси — вірш:
  а) «Надія»; 
  б) «Конвалія»;
  в) «Любка».

  8. Літературне ім’я Ларисі Косач дали:
  а) вона сама;
  б) її мати; 
  в) Іван Франко.

  9. Уперше поезії Лесі Українки були опубліковані в журналі:
  а) «Літературно-науковий вісник»;
  б) «Житє і слово*;
  в) «Зоря». 

  10. Як називалася, де й коли вийшла перша поетична збірка Лесі Українки?
  а) «Подорож до моря»;
  б) «На крилах пісень»; 
  в) «З вершин і низин»;

  а) у Львові; 
  б) Чернівцях;
  в) Києві;

  а) в 1884;
  б) у 1891;
  в) у 1893.

  11. Леся Українка була членом гуртка:
  а) «Плеяда»; 
  б) «Київська громада».
  в) «Жіноча громада».

  12. Розташуйте поетичні збірки Лесі Українки в порядку їх виходу у світ і вкажіть роки видання:

  а) «Відгуки»; а) 1902;
  б) «На крилах пісень»;б) 1893;
  в) «Думи і мрії».в) 1899.

   

  13. Який з перелічених творів не друкувався за життя поетеси:
  а) «Одержима»;
  б) «Бояриня»; 
  в) «Давня казка».

  14. Сатиричні твори Лесі Українки — «Веселий пан», «Практичний пан», «Пан народовець» — написані для журналу:
  а) «Рідний край»;
  б) «Шершень»; 
  в) «Жизнь».

  15. Леся Українка написала дев’ять ліро-епічних поем. Назвіть три з них

  16. Перший драматичний твір Лесі Українки:
  а) «Блакитна троянда»; 
  б) «Одержима»;
  в) «Осіння казка .

  17. Назвіть три відомі вам драматичні поеми Лесі Українки.

  18. Цю поему Леся Українка написала в Мінську біля вмираючого Сергія Мержинського всього за кілька годин. Мова йде про:
  а) «Кассандру»;
  б) «Одержиму ; 
  в) «В катакомбах».

  19. Біблійні теми лягли в основу творів Лесі Укра’нки.
  а) «Оргія»;
  б) «Одержима»; 
  в) «Кас андра».

  20. Назвіть три драматичні поеми, які, за висловом М. Рильського, становлять «діамантовий вінець» Лесі Українки:
  а) «В катакомбах»;
  б) «Одержима»; 
  в) «Оргія»;
  г) «Осіння казка»;
  д) Лісова пісня»; 
  е) Кассандра ;
  є) Камінний господар»;
  ж) «Адвокат Мартіан».

  21. Вершина драматичної майстерності Лесі Українки — твір:
  а) «Одержима ;
  б) «Лісова пісня»; 
  в) «В катакомбах».

  22. «Біда навчить», «Лелія», «Метелик» — це:
  а) ранні поетичні твори Лесі Українки;
  б) казки для дітей;
  в) байки.

  23. Цикл поезій «Сльози-перли» присвячений:
  а) Михайлові Драгоманову;
  б) Івану Франкові;
  в) Михайлові Обачному.

  24. В якому вірші Леся Українка пише:

  Вільні співи, гучні, голосні
  В ріднім краю я чути бажаю,—
  Чую скрізь голосіння сумні!
  Ох, невже в тобі, рідний мій краю,
  Тільки й чуються вільні пісні — У сні?

  а) «Сторононька рідна! коханий мій краю!»;
  б) «Мій шлях»;
  в) «Sol» із циклу «Сім струн». 

  25. Уславлення творчого генія народу звучить у вірші:
  а) «Напис в руїні»; 
  б) «Зоря поезії»;
  в) «Сопіга врет нрего!»

  26. Рядки
  Мій давній друже! мушу я з тобою
  Розстатися надовго… Жаль мені!
  З тобою звикла я ділитися журбою,
  Сповідувать думки веселі і сумні,—

  з поезії:
  а) «Співець»;
  б) «Татарочка»;
  в) «До мого фортеп’яно». 

  27. Оспівування краси рідного краю — тема циклу:
  а) «Ритми»;
  б) «Подорож до моря»; 
  в) «Пісні про волю».

  28. Рядки
  Так! я буду крізь сльози сміятись,
  Серед лиха співати пісні,
  Без надії таки сподіватись,
  Буду жити! Геть думи сумні! —

  з поезії:
  а) «Соntrz spem spero!»; 
  б) «Скрізь плач, і стогін, і ридання…»;
  в) «Слово, чому ти не твердая криця…»

  29. «Сопіга зрет зрего!» українською мовою перекладається:
  а) «завжди те саме»;
  б) «марево»;
  в) «без надії сподіваюсь».

  30. Михайлові Драгоманову присвячений цикл поезій:
  а) «Сім струн»;
  б) «Сльози-перли»;
  в) «Пісні про волю». 

  31. Рядки
  До зброї всі! Чи ще живе
  Міцна одвага ваша?
  За волю згинуть ми клялись,
  А де ж присяга наша?
  Хто волі ще не відцуравсь,
  Нехай іде до бою!
  Хто пам’ятав про славу й честь,—
  До зброї! Хто за мною? —

  з поеми:
  а) «Самсон»;
  б) «Роберт Брюс, король шотландський»; 
  в) «Давня казка».

  32. Слова
  Так, я вільний, маю бистрі
  Вільні думи-чарівниці,
  Що для них нема на світі
  Ні застави, ні границі,—

  з поеми:
  а) «Роберт Брюс, король шотландський»;
  б) «Давня казка»; 
  в) «Самсон».

  33. Вірш, в якому Леся Українка пише
  Прокляття рукам, що спадають без сили!
  Навіщо родитись і жити в могилі?
  Як маємо жити в ганебній неволі,
  Хай смертна темнота нам очі застеле! —

  називається:
  а) «Сторононька рідна! коханий мій краю!»; 
  б) «До товаришів»;
  в) «Напис в руїні».

  34. Заклик: «Хай згине цар!» — звучить:
  а) у-поемі «Роберт Брюс, король шотландський»;
  б) у вірші «Напис в руїні»; 
  в) у поемі «Давня казка».

  35. Жанр твору «Лісова пісня»:
  а) поема;
  б) драма-феєрія; 
  в) казка.

  36. Слова
  Не зневажай душі своєї цвіту,
  бо з нього виросло кохання наше!
  Той цвіт від папороті чарівніший —
  він скарби творить, а не відкриває… —

  адресовані:
  а) Мавці;
  б) Лукашеві; 
  в) Килині.

  37. «О, не журися за тіло!» — так починається монолог:
  а) Лісовика;
  б) Мавки; 
  в) Лукаша.

  38. Бояриню з однойменної драматичної поеми Лесі Українки
  а) Катерина;
  б) Оксана;
  в) Марія.

  39. У «Боярині» згадується:
  а) Полтавська битва;
  б) битва під Берестечком;
  в) Переяславська Рада. 

  40. В «Боярині» згадуються гетьмани України:
  а) Брюховецький;
  б) Б. Хмельницький;
  в) Дорошенко; 
  г) Сомко;
  ґ) Тетеря.

  41. Поезія «До мого фортеп’яно» за жанром:
  а) елегія; 
  б) послання;
  в) медитація.

  42. Вірш «Досвітні огні» належить до лірики:
  а) громадсько-політичної; 
  б) пейзажної;
  в) інтимної.

  43. Строфу з вірша «Епілог»
  Хто не жив посеред бурі,
  той ціни не зядє силі,
  той не знає, як людині
  боротьба і праця милі.—

  написано:
  а) амфібрахієм;
  б) ямбом;
  в) хореєм.

  44. Рядки
  Тішся, дитино, поки ще маленька
  Ти ж бо живеш навесні,
  Ще твоя думка літає легенька,
  Ще твої мрії ясні.—

  написано:
  а) амфібрахієм;
  б) ямбом;
  в) хореєм;
  г) дактилем; 
  ґ) анапестом.

  45. У строфі
  Та пісня, як море, і стогне, й рида,
  І барвами грає,
  І скелі зриває,
  Як чиста прозора вода. —

  є такі художні засоби:
  а) фразеологізми;
  б) порівняння;
  в) метафори; 
  г) епітети;
  ґ) метонімії;
  д) протиставлення.

  46. У рядках з твору «Русалонька»
  Щовечора, як зіронька
  До місяця сходить,
  Молодая дівчинонька
  В садочок виходить,—

  використано засіб:
  а) протиставлення;
  б) порівняння;
  в) Художнього паралелізму. 

  47. Що характеризує драматичну поему як жанр:
  а) поєднання драматичного, епічного й ліричного начал;
  б) широкий фон подій;
  в) стислість і лаконізм у викладі матеріалу; У
  г) глибока психологічність конфлікту; 
  ґ) повчально-моралізаторський характер;
  д) смерть головного героя.

  48. «Леся Українка — не тільки один з найбільших, але один із найоригінальніших поетів світу»,— сказав:
  а) І. Франко;
  б) Д. Павличко;
  в) М. Рильський. 

  49. «Від часу Шевченкового «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте» Україна не чула такого сильного, гарячого та поетичного слова, як з уст сеї слабосилої, хворої дівчини»,— писав:
  а) М. Коцюбинський;
  б) І. Франко; 
  в) О. Маковей.

  50. «Її поезія — то огнисте оскарження того дикого гніту само волі, під яким стогне Україна»,— писав в одній із своїх літературних праць:
  а) М. Коцюбинський;
  б) О. Маковей;
  в) І. Франко. 

  51. «На свій вік це геніальна жінка… Ми говорили з нею дуже довго, і в кожнім її слові я бачив розум та глибоке розуміння поезії, освіти та людського життя»,— писав про зустріч з поетесою:
  а) І. Франко;
  б) М. Павлик; 
  в) С. Мержинський.

  52. «На залізний вівтар свого убогого краю вона поклала все, що мала: талант, і серце, і свої недовгі дні»,— писала про Лесю Українку:
  а) Людмила Старицька-Черняхівська;
  б) Ізидора Косач-Борисова;
  в) Ольга Кобилянська.

  53. Нова доба над нами розцвітала,
  Та слава Лесі вічно з нами буде,
  Як меч проти неправди і облуди,
  В борні за правду зброя золота,—

  писав в одній із своїх поезій:
  а) М. Рильський; 
  б) Д. Павличко;
  в) В. Сосюра.

  54. На слова поезій «Стояла я і слухала весну…», «Дивлюсь я на яснії зорі…», «Хотіла б я піснею стати…» створив романси композитор:
  а) П. Майборода;
  б) К. Стеценко; 
  в) В. Кирейко.

  55. За рубежем пам’ятники Лесі Українці споруджено:
  а) у Вашингтоні (США);
  б) Саксатуні (Канада);
  в) Сурамі (Грузія);
  г) Батумі (Грузія); 
  ґ) Брюсселі (Бельгія);
  д) Торонто (Канада).

  ДОДАТОК ДО УРОКУ № 46. Уроки української літератури, 10 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 10 клас

  Комментарии закрыты.