Іван Котляревський (1769—1838).
Завдання в тестовій формі. Українська література. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Іван Котляревський (1769—1838). Завдання в тестовій формі. Українська література. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Народився в м. Полтаві в родині канцеляриста магістрату, помер у м. Полтаві,
Поет, драматург.
Найвідоміші твори: поема «Енеїда»; п’єси «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник».

Поема «Енеїда»

Поема «Енеїда» повністю вийшла друком у 1842 р.
Літературний рід поеми «Енеїда»: ліро-епос.
Жанр поеми «Енеїда»: бурлескно-травестійна поема.
Тема поеми «Енеїда»: глузливе зображення панівного класу України XVIII ст. з його паразитизмом, жорстокістю, хабарництвом, пияцтвом, соціальною й моральною нікчемністю.
Головна ідея поеми «Енеїда»: утвердження безсмертності українського народу, його ментальності, культури, мови, волелюбного духу; засудженім жорстокості панів, морального звиродніння, хабарництва чиновників.
Головні герої поеми «Енеїда»: Еней, його батько Анхіз і мати Венера; друзі-троянці Низ та Евріал; верховний бог Зевс, бог-покровитель торгівлі Меркурій, бог вітрів Еол, бог моря Нептун; богиня шлюбу Юнона; цариця Дідона, пророчиця Сивілла, цариця Цирцея; цар Латип, його дружина Амата й дочка Лавінія; цар рутульців Турн.
Сюжет поеми «Енеїда»: подорож Енея після загибелі Трої — утручання бога вітрів Еола й бога моря Нептуна в мандрівку троянців — знайомство з Дідоною — кохання, розлука й самогубство Дідони — гостювання Енея на Сицилії в Ацеста — життя богів на Олімпі — пожежа на троянському флоті — сон Енея (батько кличе сина навідати його в пеклі) — подорож Енея із Сивіллою в пекло — зустріч Енея з батьком у пеклі — острів злої цариці Цирцеї — земля царя Латина — перипетії з Енеєм через Лавінію, заручену з рутульським царем Турном (причина початку війни) — війна троянців із рутульцями — героїчний подвиг Низа й Евріала — Зевсова заборона втручатися богам у земні справи — Двобій Енея з Турном і перемога Енея.
Про твір «Енеїда»: у поемі І. Котляревського «Енеїда» відображена українська дійсність XVIII ст. з її побутом, звичаями, обрядами, традиціями, з її історією, через що цей твір витримав випробування часом. На сюжетній основі поеми Вергілія Котляревський майстерно розвинув нову тему, показавши життя й побут різних суспільних верств українського народу, у тому числі й простого люду, чого раніше не було в українській літературі.

Явно помітні в поемі натяки на українську історію. Письменник сміливо натякає на царювання Катерини II, використовуючи алегоричний образ Цирцеї, яка живе на острові, ця «люта чарівниця // І дуже злая до людей». Є і натяк на запровадження кріпацтва в Україні та його трагічні наслідки для народу: «Пропали всі ми з головами…// Пропали! Як Сірко в базарі,//Готовте шиї до ярма». Це твір про славну козацьку старовину, тут згадуються часи Сагайдачного, Дорошенка, Залізняка, Запорозька Січ, а Еней і його троянське військо — це не хто інші, як запорожці зі своїм кошовим. З узагальненим образом козацтва тісно пов’язана тема захисту Вітчизни, громадянської підпорядкованості особистих інтересів загальнонародним. На те, що йдеться про Україну, натякають власні назви: імена (Терешко, Охрім, Лесько, Панько), прізвища, назви населених пунктів, адміністративні та географічні назви (Переяслав, Опішня, Решетилівка, Полтава)…
Поема І. Котляревського — це невичерпне джерело соціальних і морально-етичних проблем, які порушує автор і в оригінальній, цікавій формі доносить до читача. Він возвеличує всілякі людські чесноти й таврує суспільні недоліки й аморальні вчинки людей. Здається, немає такої вади, про яку не йшлося б у поемі з глузуванням або саркастичним засудженням.

В «Енеїді» письменник порушує такі соціальні проблеми:
• захист рідної землі від ворогів;
• почуття громадянського обов’язку;
• соціальна нерівність;
• моральна нікчемність панства, чиновників, повна байдужість до інтересів і потреб народу;
• розгульний спосіб життя панів;
• паралітичне існування можновладців;
• засудження негативних суспільних явищ: хабарництва чиновників, злодійства, інтриганства, підлабузництва, здирництва, пихатості, безкультур’я, кругової поруки, зловживання службовим становищем.
Серед морально-етичних проблем можна визначити такі:
• виховання дітей;
• утвердження людських чеснот; добропорядності, поваги до батьків, кохання, вірності, виховання дітей на засадах народної моралі;
• таврування людських вад: брехливості, лінощів, зрадливості, нехтування християнською мораллю.
Письменник утверджує народну мораль у дусі просвітительства через моральні критерії суспільних явищ і повчання.
Іван Котляревський пишається героїчною історією України, ідеалізує часи гетьманства, підносить ідею безсмертя українського народу, його історії, самобутності української нації, утвердження української мови, живучості народних традицій, свободолюбства, прагнення до незалежності, оспівує героїчне минуле України (Г. Дмитренко).

Історія літератури
Саме в той період, коли «Енеїда» побачила світ, за висловом академіка О. Білецького, «історичні обставини поставили під знак питання подальше майбутнє української мови, а також і всієї української культури», коли перед самим народом постало запитання: «Бути чи не бути?», «Енеїда» Котляревського відповіла на повний голос: «Бути!»
Надруковані в 1798 р. в Петербурзі перші три частини «Енеїди» І. Котляревського ознаменували початок новоїукраїнськоі літератури. Як «Енеїда», так і «Наталка Полтавка» написані не мертвою книжною, а живою народною мовою, цим І. Котляревський утвердив, що українська мова «годиться і для найвищих стилів».

Теорія літератури
Бурлеск — жанр гумористичної поезії, комічний ефект у якій досягається тим, що героїчний зміст викладається навмисно вульгарно, грубо, знижено або ж, навпаки, про «низьке» говориться піднесено, урочисто.

Травестія — різновид жартівливої бурлескної поезії, коли твір із серйозним чи героїчним змістом і відповідною формою переробляється на твір комічного характеру з використанням панібратських, жаргонних зворотів.

П’єса «Наталка Полтавка» (1819)

Літературний рід п’єси «Наталка Полтавка»: драма.
Жанр п’єси «Наталка Полтавка»: соціально-побутова драма (за визначенням автора — малоросійська опера).
Тема п’єси «Наталка Полтавка»: зображення життя й побуту українських селян на початку XIX ст.; вірність у коханні людей з народу.
Головна ідея п’єси «Наталка Полтавка»: оспівування духовної величі людини з народу.
Дійові особи п’єси «Наталка Полтавка»: стара вдова Горцина Терпилиха, її дочка Наталка; далекий родич Терпилихи Микола, коханий Наталки Петро; возний Тетерваковський, виборний Макогоненко.

Сюжет п’єси «Наталка Полтавка»
1 дія. Возний освідчується Наталці в коханні, вона йому відмовляє — возний просить виборного допомогти йому в «сердечному ділі» — Терпилиха докоряє Наталці за те, що вона відмовляє всім женихам — Наталка обіцяє дати згоду на одруження першому-ліпшому хлопцеві, який прийде її сватати, знаючи, що женихи, яким вона відмовила, і возний уже не прийдуть свататися — Наталка помилилася; у цей же вечір виборний прийшов до Терпилихи, щоб допомогти в «сердечному ділі» возному — виборний умовляє Наталку послухати матір, яка мріє, щоб її донька жила в достатку.

2 дія. Микола й Петро відразу ж після знайомства заприятелювали — з хати Терпилихи виходять після сватання возний і виборний — від Миколи Петро дізнається, що возний засватав його кохану — Микола вирішує допомогти Петрові, іде до Наталки й розповідає їй про повернення Петра — Терпилиха дуже засмучується — Петро віддає зароблені гроші Наталці, щоб їй ніколи не дорікнув возний — приголомшений вчинком хлопця, возний бере за руки Наталку та її коханого й просить Терпилиху благословити їх.

Про твір «Наталка Полтавка»: за свідченням сучасників І. Котляревського, письменник використав для сюжету п’єси реальний факт, який мав місце в ті часи. Саме правдивим відтворенням життя українського селянства, побуту народу, прагнень і настроїв героїв, широким використанням фольклору, гумористичним і сатиричним забарвленням сцен «Наталка Полтавка» приваблива й безсмертна.
За жанром «Наталка Полтавка» — соціально-побутова драма, глибоко національна характерами й естетичною формою. Іван Котляревський визначає жанр як «опера малоросійська у двох діях», що передбачає багато музики, пісень. До пісень одразу була написана музика. Усього в тексті двадцять дві пісні (занумеровано 19) — арії, дуети, тріо, хор — як фольклорного походження («Віють вітри, віють буйні», «У сусіда хата біла»), так і літературного («Всякому городу — прав і права», «Сонце низенько»).
Музику до «Наталки Полтавки» написало чимало композиторів. На жаль, ім’я першого композитора невідоме, У 1890 р. М. Лисенко поклав твір на музику, і його опера «Наталка Полтавка» стала шедевром світового мистецтва, класичним зразком українського оперного репертуару, яка й нині не сходить зі сцени українських професійних театрів і є їхньою візитівкою. Цікаво, що І. Котляревський написав авторські коментарі й ремарки російською мовою. Герої його розмовляють українською, винятком є возний, який говорить суржиком.
Композиція твору проста, події розгортаються плавно, природно, без зайвих сцен і картин. Це стало одним із чинників тріумфу п’єси на світовій сцені, розуміння її змісту не лише українцями.
Новаторство п’єси «Наталка Полтавка» полягає в тому, що І. Котляревський головну героїню — дівчину-красуню Наталку — узяв із народу й показав її як ідеал молодої українки, фактично позбавленої вад. Наталка Полтавка виступає як уособлення найкращих рис української жінки, що відстоює людську гідність, бореться за своє щастя.

1. «Енеїду» І. Котляревського вважають
А найпізнішим твором давньої української літератури
Б першим драматичний твором нової української літератури
В зразком героїчного епосу греків і українців
Г першим твором нової української літератури
Д українською копією однойменного твору Вергілія

2. До земних героїв поеми «Енеїда» належать
А Венера й Еол
Б Юнона й Нептун
В Меркурій і Вулкан
Г Дідона і Турн
Д Бахус і Купідон

3. Прочитайте рядки.
Де общеє добро в упадку,
Забудь отця, забудь і матку,
Лети повинность ісправлять…

Ці слова належать
А Енеєві
В Низу
В Евріалу
Г Зевсові
Д Турну

4. Енея описано в рядку
А Була на ньому біла свита із шаповальського сукна, тясьомкою кругом обшита, сім кіп стоялася вона.
Б Твоїм буть братом не стиджуся і неню заступать кленуся, тебе собою заплачу.
В Він так здавався і нікчемний, бувалий, здатний, тертий, жвавий, такий; як був Нечеса князь.
Г Се був пройдисвіт і непевний, і всім відьмам був родич кревний, упир і знахур ворожить.
Д Ти знаєш, він який суціга, паливода і горлоріз; по світу як іще побіга, чиїхсь багацько виллє сліз.

5. Через розлуку з Енеєм спалює себе
А Лавінія
В Дідова
В Амата
Г Сивілла
Д Венера

6. Прочитайте уривок з « Енеїди» І. Котляревського.
Всій світом буде управляти,
По всіх усюдах воювати.
Підверне всіх собі під спід.

Ці слова про Енея належать
А Зевсу
Б Анхізу
В Турну
Г Низу
Д Евріалу

7. «Енеїда» І. Котляревського написана віршовим розміром
А ямбом
Б хореєм
В дактилем
Г амфібрахієм
Д анапестом

8. У поемі «Енеїда» НЕ ПОРУШУЄТЬСЯ проблема
А захисту рідної землі від ворогів
Б хабарництва чиновників
В ролі митця в суспільстві
Г почучтя громадянського обов’язку
Д розгульного способу життя панів

9. Події в поемі «Енеїда» розгортаються в такій послідовності:
А пожежа на троянському флоті — перемога Енея у двобої з Турном — Еней у пеклі — героїчний подвиг Низа та Евріала
Б пожежа на троянському флоті — перемога Енея у двобої з Турном — героїчний подвиг Низа та Евріала — Еней у пеклі
В Еней у пеклі — пожежа на троянському флоті — перемога Енея
у двобої з Турном — героїчний подвиг Низа та Евріала
Г пожежа на троянському флоті — Еней у пеклі — героїчний подвиг Низа та Евріала — перемога Енея у двобої з Турном
Д Еней у пеклі — перемога Енея у двобої з Турном — героїчний подвиг Низа та Евріала — пожежа на троянському флоті

10. «Енеїду» називають енциклопедією з українського (-ї)
А народознавства
Б військової справи
В музики
Г рослинного світу
Д козацтва

11. Гумористична поезія, у якій героїчний зміст викладається навмисно принижено або ж, навпаки, про «низьке» говориться піднесено, урочисто, називається
А елегією
Б байкою
В бурлеском
Г комедією
Д трагікомедією

12. П’єса «Наталка Полтавка» І. Котляревського починається піснею
А «Всякому городу — прав і права»
Б « Віють вітри, віють буйні»
В «Ой під вишнею, під черешнею»
Г «Гомін, гомін по діброві»
Д «Ой я дівчина Полтавка…»

13. Жанр «Наталки Полтавки» І. Котляревський визначив як
А оперу
Б оперету
В водевіль
Г мюзикл
Д музичну драму

14. Суржиком у п’єсі «Наталка Полтавка» говорить
А возний
Б виборний
В Микола
Г Петро
Д Терпилиха

15. Характеристиками хитрий, як лисиця, де не посій, там і вродиться наділений
А Микола
Б Петро
В возний
Г виборний
Д Терпило

16. Про історію Наталчиного батька Терпила читач дізнається з розповіді
А Наталки
Б Горпини Терпилихи
В Миколи
Г Петра
Д виборного Макогоненка

17. Сцена, у якій Наталка категорично відмовляється стати дружиною возного, а Петро віддає їй зароблені гроші, є
А експозицією
Б зав’язкою
В розвитком дії
Г кульмінацією
Д розв’язкою

18. Події в п’єсі «Наталка Полтавка» розгортаються в такій послідовності:
А освідчення возного Наталці — зустріч Миколи й Петра — умовляння виборного, щоб Наталка послухала матір — відмова возного від одруження з Наталкою
Б зустріч Миколи й Петра — освідчення возного Наталці — умовляння виборного, щоб Наталка послухала матір — відмова возного від одруження з Наталкою
В освідчення возного Наталці — умовляння виборного, щоб Наталка послухала матір — зустріч Миколи й Петра — відмова возного від одруження з Наталкою
Г умовляння виборного, щоб Наталка послухала матір освідчення возного Наталці — зустріч Миколи й Петра — відмова возного від одруження з Наталкою Д освідчення возного Наталці — умовляння виборного, щоб Наталка послухала матір — відмова возного від одруження з Наталкою — зустріч Миколи й Петра

19. П’єса «Наталка Полтавка» І. Котляревського має такі композиційні особливості:
А поділ дій на яви, розлогі пейзажі, ремарки російською мовою
Б нумерація яв і пісень, розгортання подій у двох селах, діалоги
В розгортання подій в одному селі, монологи, детальні описи інтер’єру
Г дві дії, дев’ять яв, ремарки, розгортання подій упродовж чотирьох років
Д дві дії, кульмінація в кінці твору, виконання героями пісень

20. Новаторство п’єси «Наталка Полтавка» полягає в тому, що І. Котляревський
А подає ремарки російською мовою, а репліки дійових осіб — українською
Б узяв головну героїню з народу й показав її як ідеал молодої українки
В запозичив і «українізував» сюжет давньоримського автора
Г широко використав українські приказки й прислів’я для характеристики героїв
Д застосував для зображення возного сатиричні засоби

21. Установіть відповідність («Енеїда» І. Котляревського).

ГероїняВчинок
1 ЛавініяА цариця Карфагена, закохана в Енея, вона влаштовувала вечорниці, бенкети й ігрища
2 ЮнонаБ страшна «бабище», пророчиця, яка відвела Енея до батька в пекло
3 ДідонаВ дівчина, через яку Еней став на двобій з Турном
4 СивіллаГ богиня, яка упродовж усього твору створює перешкоди Енеєві
Д цариця, яка перетворювала людей на тварин

22. Установіть відповідність («Енеїда» І Котляревського).

ГеройВчинок
1 МеркурійА здійняв бурю на морі, щоб потопити троянців
2 ЕвріалБ на прохання Зевса нагадує Енеєві про його призначення
3 ЕолВ на прохання Венери робить Енеєві зброю
4 ТурнГ вирізає вночі рутульців
Д спалює троянський флот

23. Установіть відповідність («Наталка Полтавка» І. Котляревською).

Дійова особаРепліка
1 ПетроА Так і я з чорноморцями буду тетерю йти, горілку пити.
2 МиколаБ Нема у мене ні родичів, ні знакомих.
3 вознийВ Ти умієш увернутись — теє-то як його — хитро, мудро.
4 виборнийГ Моє все багатство єсть моє добре ім ‘я.
Д Стара Терпилиха не зсунулась іще з глузду, щоб вам одказати.

24. Установіть відповідність («Наталка Полтавка» І. Котляревського).

Дійова особаДія у творі
1 вознийА допомагає за винагороду владнати «сердечне діло»
2 виборнийБ просить Терпилиху благословити молодих
3 МиколаВ розповідає про театр
4 ПетроГ співає пісню « Віють вітри, віють буйні»
Д збирається податися на Тамань до козаків

Відповіді до теми Іван Котляревський

1 Г;
2 Г;
3 В;
4 Д;
5 Б;
6 Б;
7 А;
8 В;
9 Г;
10 А;
11 В;
12 Б;
13 А;
14 А;
15 Г;
16 Д
17 Г;
18 В;
19 Д;
20 Б;
21 1) В, 2) Г, 3) А, 4) Б;
22 1) Б, 2) Г, 3) А, 4) Д;
23 1) Б, 2) А, 3) В, 4) Д;
24 1) Б, 2) А, 3) Д, 4) В.

Іван Котляревський (1769—1838). Завдання в тестовій формі. Українська література. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Як готуватися до ЗНО з української літератури. Критерії оцінювання

2. Усна народна творчість

3. Давня українська література. Григорій Сковорода

4. Іван Котляревський

5. Григорій Квітка-Основ’яненко

6. Тарас Шевченко

7. Пантелеймон Куліш

8. Марко Вовчок

9. Іван Нечуй-Левицький

10. Панас Мирний

11. Іван Карпенко-Карий

12. Іван Франко

13. Михайло Коцюбинський

14. Ольга Кобилянська

15. Леся Українка

16. Василь Стефаник

17. Микола Вороний, Олександр Олесь, Павло Тичина, Максим Рильський, Володимир Сосюра, Богдан-Ігор Антонич

18. Володимир Винниченко

19. Микола Хвильовий

20. Юрій Яновський

21. Валер’ян Підмогильний

22. Остап Вишня

23. Микола Куліш

24. Олександр Довженко

25. Андрій Малишко, Василь Симоненко, Василь Стус, Іван Драч, Євген Маланюк

26. Ліна Костенко

27. Олесь Гончар

28. Григір Тютюнник

29. Іван Багряний