Як готуватися до ЗНО з української літератури.
Завдання в тестовій формі. Українська література. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Як готуватися до ЗНО з української літератури. Завдання в тестовій формі. Українська література. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Як працювати з прозовими творами

1. Удумливо прочитайте короткі відомості про письменника та його твір.
2. Прочитайте прозовий твір за хрестоматією або за книжкою іншого жанру (звичайно ж об’ємні за обсягом твори краще прочитати повністю, проте велику прозу — повісті, романи, п’єси — можна читати і в скороченому вигляді, як це передбачено чинною програмою й шкільною хрестоматією).
3. Повторно прочитайте матеріал про письменника та його твір, відомості з історії чи теорії літератури за цим посібником (у разі потреби можете скористатися матеріалами книжок інших жанрів).
4. Виконайте тестові завдання.
5. Перевірте відповіді.
6. З’ясуйте допущені помилки.
7. У разі потреби зробіть потрібні вам записи у відведеному для цього місці й доопрацюйте тему з учителем або самостійно.

Як працювати з поетичними творами

1. Удумливо прочитайте короткі відомості про письменника і його твір за цим посібником.
2. Прочитайте поетичний твір за хрестоматією або книжкою іншого жанру. Невеликі за обсягом ліричні твори (ліричний вірш, сонет, послання) чи невеликі ліро-епічні твори радимо прочитати щонайменше тричі:
а) перший раз — для цілісного сприйняття художнього тексту (радимо за тлумачним словником з’ясувати лексичне значення невідомих вам слів, оскільки зміст поезії не буде належним чином осягнуто);
б) другий раз, щоб звернути увагу на будову твору (кількість строф, їх розміщення), художні засоби (яскраві тропи й стилістичні фігури), визначити віршовий розмір і тип римування;
в) утрете прочитайте вірш виразно, бажано вголос, щоб відчути його ритмомелодику.
3. Повторно опрацюйте матеріал про письменника і його твір, відомості з історії чи теорії літератури (у разі потреби можете скористатися матеріалами книжок інших жанрів).
4. Виконайте тестові завдання.
5. Перевірте відповіді.
6. З’ясуйте допущені помилки. У разі потреби зробіть потрібні вам записи у відведеному для цього місці й доопрацюйте тему з учителем або самостійно.
7. Корисним видом роботи є виконання тестових завдань на визначення автора за поданим уривком з його твору. Тож радимо вам через певний проміжок часу (кілька тижнів чи місяців) виконати тестові завдання з рубрики «Повторення» (у кінці кожного розділу). Уважно перечитайте ще раз ті твори, які ви не визначили за поданими уривками.

Як визначити віршовий розмір

1. Прочитайте перший рядок вірша (чи якоїсь строфи) й визначте кількість логічних наголосів. Запам’ятайте; графічне слово (написане) й фонетичне слово (вимовлене) не завжди збігаються. У рядку Рідна мати моя, ти ночей не доспала графічних слів сім, а фонетичних — усього чотири. Отже, логічних наголосів у першому рядку «Пісні про рушник» А. Малишка чотири (як і фонетичних слів).
2. Визначте кількість голосних звуків у рядку — у наведеному вище їх тринадцять, — отже, у схемі першого рядка умовних позначок (u — ) буде теж тринадцять.
3. Позначте логічні наголоси над відповідними голосними звуками:

Рідна мати моя, ти ночей не доспала.

4. Позначте ненаголошені склади дужкою (u), а наголошені — рискою ( —). У схемі першого рядка має бути тринадцять позначок: чотири риски й дев’ять дужок (якщо ви через неуважність помилитесь у з’ясуванні кількості позначок, то правильно визначити віршовий розмір не зможете, тож виконуйте підрахунки уважно й не поспішаючи).

869

5. Уявно (або олівцем) поставте через кожні дві позначки вертикальну риску. Якщо між вертикальними рисками утворились однакові комбінації позначок, то стопа в цьому вірші двоскладова (ямб або хорей). Якщо ж ні, то проведіть вертикальні риски через кожні три позначки — між вертикальними рисками мають повторюватись однакові комбінації трьох позначок, це — трискладові стопи (дактиль, амфібрахій або анапест). У схемі першого рядка «Пісні про рушник» повторюється комбінація «дві дужки — риска», отже, робимо висновок: віршовий розмір цієї пісні — анапест.

8706. Радимо визначити віршовий розмір ще одного рядка цього твору, щоб остаточно переконатися в безпомилковості вашого висновку.
7. Якщо комбінації позначок у рядку не повторюються, то віршовий розмір цього поетичного твору визначити неможливо (вірш може бути не силабо-тонічним, а силабічним або білим тощо),

Двоскладові стопи:
а) ямб — двоскладова стопа з наголосом на другому складі

871

б) хорей двоскладова стопа з наголосом на першому складі

872

Трискладові топи:
а) дактиль — трискладова стопа з наголосом на першому складі

873

б) амфібрахій — трискладова стопа з наголосом на другому, складі

874

в) анапест — трискладова стопа з наголосом на третьому складі

875

Як готуватися до ЗНО з української літератури. Завдання в тестовій формі. Українська література. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Як готуватися до ЗНО з української літератури. Критерії оцінювання

2. Усна народна творчість

3. Давня українська література. Григорій Сковорода

4. Іван Котляревський

5. Григорій Квітка-Основ’яненко

6. Тарас Шевченко

7. Пантелеймон Куліш

8. Марко Вовчок

9. Іван Нечуй-Левицький

10. Панас Мирний

11. Іван Карпенко-Карий

12. Іван Франко

13. Михайло Коцюбинський

14. Ольга Кобилянська

15. Леся Українка

16. Василь Стефаник

17. Микола Вороний, Олександр Олесь, Павло Тичина, Максим Рильський, Володимир Сосюра, Богдан-Ігор Антонич

18. Володимир Винниченко

19. Микола Хвильовий

20. Юрій Яновський

21. Валер’ян Підмогильний

22. Остап Вишня

23. Микола Куліш

24. Олександр Довженко

25. Андрій Малишко, Василь Симоненко, Василь Стус, Іван Драч, Євген Маланюк

26. Ліна Костенко

27. Олесь Гончар

28. Григір Тютюнник

29. Іван Багряний