Числівник.
Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Числівник. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

1. Числівниками є всі слова рядка
А три, третій, третина, троє
Б десять, десяток, десятеро, десята
В два, двійко, двоє, обидва
Г семеро, сімка, сьомий, сім
Д четверо, чотири, чверть, четверті

2. Допущено помилку у відмінюванні числівника
А п’ятдесяти двох
Б дев’яноста сьома
В на сімдесяти шести
Г двадцятьма чотирьома
Д дев’ятьомастами сорока

3. Допущено помилку у відмінюванні числівника
А шестидесяти семи
Б сороха вісьмома
В на двохстах п’яти
Г вісімдесятьма одним
Д чотириста дві

4. Правильною є відмінкова форма числівника
А п’ятидесяти шести
Б семистами трьома
В дев’яноста чотирьома
Г шістдесяти шести
Д (на) сороках п’ятьох

5. Правильною є відмінкова форма числівника
А сімдесяти трьох
Б п’ятьохсот сорока
В двадцяти двум
Г шестистами десятьма
Д трьохстам дев’яноста

6. Правильною є відмінкова форма числівника
А двумстам тридцяти
Б тридцятьма вісьма
В стома десятьма
Г восьмидесятьом дев’ятьом
Д (на) чотиристах двадцятьох

7. Правильною є відмінкова форма числівника
А ста сорока п’ятьма
Б сто сорок п’яти
В стам сорокам п’ятьом
Г стома сороками п’ятьома
Д (у) стах сорока п’ятьох

8. Правильною є відмінкова форма числівника
А двохстам п’ятдесяти шести
Б двомастами п’ятдесятьома шістьома
В двохсот п’ятдесяти шести
Г (у) двохстах п’ятдесятьох шестьох
Д двохста п’ятдесяти шести

9. Правильною є відмінкова форма числівника
А ста сімдесяти чотирьом
Б ста семидесяти чотирьох
В ста сімдесятьома чотирьома
Г стома сімдесятьма чотирма
Д (у) стах сімдесятьох чотирьох

10. Правильною є відмінкова форма числівника
А трьохста шістдесяти двох
Б трьохсот шестидесяти двох
В трьомстам шістдесяти двом
Г трьомастома шістдесятьома двома
Д трьохстах шестидесятьох двох

11. Правильною є відмінкова форма числівника
А чотириста вісімдесятьох п’яти
Б чотирьохсот восьмидесята двох
В чотирьомстам восьмидесяти двом
Г чотирьомастами вісімдесятьома двома
Д (у) чотирьохстах вісімдесяти двох

12. Правильною є відмінкова форма числівника
А п’ятиста дев’яноста семи
Б п’ятистам дев’яностам сімом
В п’ятьмастами дев’яноста сьома
Г п’ятьомастами дев’яностами сімома
Д п’ятьохстах дев’яноста сімох

13. Правильною є відмінкова форма числівника
А семистами сорока п’ятьма
Б семистам сорокам п’ятьом
В сімохсот сорока п’яти
Г (у) семистах сорока п’яти
Д сімомстам сорока п’ятьом

14. Правильною є відмінкова форма числівника
А вісімсот п’ятдесяти трьох
Б вісьмастами п’ятдесятьма трьома
В восьмисот п’ятидесяти трьох
Г вісьмомстам п’ятдесятьом трьом
Д восьмистах п’ятдесятьох трьох

15. Правильною є відмінкова форма числівника
А дев’ятисот дев’яносто дев’ять
Б дев’ятьохсот дев’яноста дев’яти
В дев’ятистам дев’яностам дев’ятьом
Г дев’ятьмастами дев’яноста дев’ятьма
Д дев’ятьомстам дев’яноста дев’ятьом

16. Закінчення має іменник у рядку
А 2 квартал..
Б 3 товариш..
В 1,5 доб..
Г 0,5 ящик..
Д 4 район..

17. Помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні
А двадцять п’ять апельсинів
Б три з половиною алельсзпга
В двадцять два апельсини
Г дві треті апельсина
Д двадцять один апельсин

18. Помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні
А двадцять два абрикоси
Б чотири помідори
В півтора огірка
Г два з половиною банана
Д одна ціла і одна друга лимона

19. Помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні
А п’ятеро друзів
Б півтора аркуша
В півтораста гривень
Г вісім кілограмів
Д три професора

20. Помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні
А двоє разів
Б півтори доби
В одна третя сторінки
Г п’ять з половиною тонн
Д дві цілі і одна сьома метра

21. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку
А десять хвилин на третю
Б три години п’ять хвилин
В пів на дванадцяту
Г чверть до одинадцятої
Д двадцять по другій

22. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку
А без п’ятнадцяти шоста
Б за п’ятнадцять шоста
В п’ятнадцять хвилин до шостої
Г чверть до шостої
Д сімнадцята година сорок п’ять хвилин

23. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку
А п’ять хвилин до восьмої
Б десять хвилин на дев’яту
В десять по восьмій
Г пів на восьму
Д вісім годин тридцять хвилин

24. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку
А рівно одинадцята
Б п’ять хвилин після двох
В за двадцять сьома
Г чверть на третю
Д десять по першій

25. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку
А пів на дванадцяту
Б третя година десять хвилин
В двадцять хвилин сьомої
Г двадцять на десяту
Д п’ять хвилин по другій

26. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку
А третя година п’ять хвилин
Б рівно шістнадцять
В чверть по дев’ятій
Г за двадцять третя
Д десять по четвертій

27. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку
А за двадцять десята
Б двадцять до десятої
В двадцять на десяту
Г без двадцяти десята
Д двадцять по десятій

28. Граматично правильна відповідь на запитання «Котра година?»
А рівно дванадцять
Б десять хвилин шостої
В без двадцяти десять
Г три години п’ят ь хвилин
Д десять хвилин по шостій

29. Граматично правильна відповідь на запитання «Котра година?»
А шість годин десять хвилин
Б за десять восьма
В одинадцять двадцять
Г без двадцяти перша
Д початок десятої

30. Граматично правильна відповідь на запитання «Котра година?»
А чотири години п’ятнадцять хвилин
Б п’ятнадцять хвилин п’ятої
В шістнадцять п’ятнадцять
Г четверта година п’ятнадцять хвилин
Д п’ятнадцять хвилин після чотирьох

Відповіді до теми Числівник. Завдання в тестовій формі. Українська мова

1 В;
2 Г;
3 А;
4 Г:
5 А;
6 Б;
7 А;
8 Б;
9 А;
10 В;
11 Д;
12 В;
1З Г;
14 Б;
15 Г;
16 Г;
17 Б;
18 Г.
19 Д;
20 А;
21 Б;
22 А;
23 Д;
24 Б;
25 В;
26 Б;
27 Г;
28 Д;
29 Б;
30 Г.

Числівник. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Фонетика

2. Лексикологія

3. Фразеологія

4. Будова слова. Словотвір

5. Іменник

6. Прикметник

7. Числівник

8. Займенник

9. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник

10. Прислівник

11. Службові частини мови та вигук

12. Загальна морфологія

13. Словосполучення

14. Головні члени речення

15. Другорядні члени речення

16. Класифікація речень

17. Односкладні речення

18. Ускладнене речення. Однорідні члени речення

19. Однорідні й неоднорідні означення

20. Відокремлення додатків і обставин

21. Відокремлення означень

22. Відокремлення прикладок

23. Вставні і вставлені слова, словосполучення й речення

24. Звертання

25. Тире між підметом і присудком

26. Розділові знаки в простому реченні (повторення)

27. Складносурядне речення

28. Складнопідрядне речення

29. Безсполучникове складне речення

30. Повторення (синтаксис складного речення)

31. Пряма мова. Цитата

32. Стилістика. Розвиток мовлення

33. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о

34. Спрощення в групах приголосних

35. М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо

36. Апостроф

37. Подвоєння літер

38. Правопис префіксів

39. Велика літера та лапки у власних назвах

40. Написання слів іншомовного походження

41. Основні правила переносу слів з рядка в рядок

42. Написання складних слів разом та через дефіс

43. Правопис не з різними частинами мови

44. Уживання у—в, і—й

45. Власне висловлення (розвиток мовлення)