Фразеологія. Завдання в тестовій формі. ЗНО

Фразеологія. Завдання в тестовій формі.  ЗНО

1. Фразеологізмами є всі вислови, ОКРІМ
А комар носа не підточить
Б сунути свого носа
В обкрутити довкола носа
Г лишити з носом
Д чути запах носом

2. Фразеологізмами є всі вислови, ОКРІМ
А ніде голці впасти
Б ніде голки взяти
В хоч голки збирай
Г як нитка за голкою
Д нікуди голки ткнути

3. Фразеологізмами є всі вислови, ОКРІМ
А викинути за борт
Б викинути з голови
В викинути з хати
Г викинути на вітер
Д викинути фокуси

4. Фразеологізмами є всі вислови, ОКРІМ
А бити тривогу
Б бити поклони
В бити в барабан
Г бити по кишені
Д бити на сполох

5. Установіть значення наведених фразеологізмів.

Фразеологізм Значення
1 вбивати клинА нечесно наживатися
2 гріти рукиБ звільнятися від ілюзій
3 спускатися з неба на землюВ домагатися залагодження справи
4 оббивати порогиГ непослідовно діяти
Д сварити кого-небудь між собою

6. Установіть значення наведених фразеологізмів.

Фразеологізм Значення
1 стріляний птахА здоровий
2 книга за сімома печатямиБ приховане
3 кров з молокомВ досвідчений
4 гаряча головаГ запальний
Д дурнуватий

7. Утворіть фразеологізми.

1 підливати олії уА полі
2 товкти воду уБ допомогу
3 спіймати вітра вВ ступі
4 узяти ноги вГ вогонь
Д руки

8. У фразеологізмах вертітися як … в окропі, влипнути як… в мед, чутно, коли і … летить, якась … вкусила замість крапок має бути слово
А птаха
Б курка
В муха
Г оса
Д бджола

9. У фразеологізмах великий…, … становища,… чи пропав, сам собі… замість крапок має бути слово
А брат
Б шляхтич
В козак
Г пан
Д керівник

10. У реченні Після важкого дня я дуже втомився замість виділених слів доречний фразеологізм
А не чув ні рук ні ніг
Б ні за цапову душу
В землі під ногами не чув
Г ні риба ні м’ясо
Д ні в сих ні в тих

11. Роль обставини виконує фразеологізм у реченні
А То все було якесь надумане, білими нитками шите.
Б Романові вдома довелося вперше покуштувати березової каші.
В Добре, що нагодився вчасно, бо пустили б за вітром усе село.
Г Усі звернули увагу, що Катруся розповідала похапцем, п’яте через десяте.
Д Рибалочка на бережку та рибоньку ловить, а милая по милому білі ручки ломить.

12. Установіть відповідність між фразеологізмом у реченні та його таксичною роллю.

РеченняЧлен речення
1 Ця подія відбулася за царя Гороха.А підмет
2 Од страху моя душа в п’яти сховалася.Б присудок
3 Дівчата як кров з молоком намагалися переспівати парубків.В додаток
4 Язикатій Хвесьці не можна казати нічого зайвого.Г означення
Д обставина

13. Побудуйте речення з відповідними фразеологізмами.

РеченняФразеологізм
1 Чоловік злякався, хотів уже…А не встромляти носа
2 Ти мусиш мовчати, а інші можуть…Б п’ятами накивати
3 Щоб не бути винним, треба…В глека розбити
4 Справжні друзі повинні…Г ляси точити
Д пуд солі з’їсти

14. Доберіть синоніми до фразеологізмів.

Фразеологізм Синонім
1 ставати під вінецьА одним ликом шиті
2 заливати за шкуру салаБ точити ляси
3 два чоботи параВ брати шлюб
4 теревені правитиГ два рази ступнути
Д допікати до живого

15. Доберіть синоніми до фразеологізмів.

ФразеологізмСинонім
1 мати голову на плечахА затаїти зло
2 мати свій розум у головіБ не в тім’я битий
3 мати зубВ мати під собою грунт
4 мати раціюГ жити своїм розумом
Д мати сенс

16. Доберіть антоніми до фразеологізмів.

Фразеологізм Антонім
1 аж до нігА як в око вліпив
2 аж горить під рукамиБ з наперсток
3 як бджіл у вуликуВ як мерзле горить
4 як корова язиком злизалаГ як гриби після дощу
Д аж до хмар

17. Доберіть антоніми до фразеологізмів.

ФразеологізмАнтонім
1 тримати в кулаціА тримати на виду
2 тримати в тініБ попускати віжки
3 триматися гоголемВ тримати в пазурах
4 тримати хвіст трубоюГ піджимати хвоста
Д опускати руки

18. Доберіть антоніми до фразеологізмів.

Фразеологізм Антонім
1 хоч головою об стінку товчиА глянути гидко
2 хоч греблю гатиБ пальця в рот не клади
3 хоч у рамку вправВ як заячий хвіст
4 хоч проти шерсті гладьГ хоч мотузки крути
Д мухи не зачепить

Відповіді до теми Фразеологія. Завдання в тестовій формі. Українська мова

1 Д;
2 Б;
3 В;
4 В;
5 1) Д, 2) А, З) Б, 4) В;
6 1) В, 2) Б, 3) А, 4)Г;
7 1) Г, 2) В, 3) А, 4) Д;
8 В;
9 Г;
10 А;
11 Г;
12 1) Д, 2) Б, З) Г, 4) В;
13 1) Б, 2) Г, З) А, 4) Д;
14 1) В, 2) Д, 3) А, 4) Б;
15. 1) Б, 2) Г, 3) А, 4) Д;
16 1) Д, 2) В, 3) Б, 4) Г;
17 1) Б, 2) А, 3) Д, 4) Г;
18 1) Г, 2) В, 3) А, 4) Б

Фразеологія. ЗНО. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до (зовнішнього незалежного оцінювання

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Фонетика

2. Лексикологія

3. Фразеологія

4. Будова слова. Словотвір

5. Іменник

6. Прикметник

7. Числівник

8. Займенник

9. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник

10. Прислівник

11. Службові частини мови та вигук

12. Загальна морфологія

13. Словосполучення

14. Головні члени речення

15. Другорядні члени речення

16. Класифікація речень

17. Односкладні речення

18. Ускладнене речення. Однорідні члени речення

19. Однорідні й неоднорідні означення

20. Відокремлення додатків і обставин

21. Відокремлення означень

22. Відокремлення прикладок

23. Вставні і вставлені слова, словосполучення й речення

24. Звертання

25. Тире між підметом і присудком

26. Розділові знаки в простому реченні (повторення)

27. Складносурядне речення

28. Складнопідрядне речення

29. Безсполучникове складне речення

30. Повторення (синтаксис складного речення)

31. Пряма мова. Цитата

32. Стилістика. Розвиток мовлення

33. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о

34. Спрощення в групах приголосних

35. М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо

36. Апостроф

37. Подвоєння літер

38. Правопис префіксів

39. Велика літера та лапки у власних назвах

40. Написання слів іншомовного походження

41. Основні правила переносу слів з рядка в рядок

42. Написання складних слів разом та через дефіс

43. Правопис не з різними частинами мови

44. Уживання у—в, і—й

45. Власне висловлення (розвиток мовлення)