УРОК №19. Тема. Образи п’єси «Хазяїн»: Феноген, Ліхтаренко, Зеленський, Золотницький, Калинович. Уроки української літератури, 10 клас

  УРОК №19. Тема. Образи п’єси «Хазяїн»: Феноген, Ліхтаренко, Зеленський, Золотницький, Калинович. Уроки української літератури, 10 клас

  Мета: розкрити значення цих персонажів для змалювання образу Пузиря, викрити їх аморальність, лицемірство, здатність до шантажу і злодійств; розвивати навики характеристики персонажів, творчі здібності учнів; виховувати в них розуміння загальнолюдських цінностей.

  Обладнання: текст п’єси, плани-опори.

  ХІД УРОКУ №19. Тема. Образи п’єси «Хазяїн»: Феноген, Ліхтаренко, Зеленський, Золотницький, Калинович. Уроки української літератури, 10 клас

  І. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

  II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

  Запитання до учнів.
  1. Визначте основні конфлікти і тему п’єси Івана Карпенка-Карого «Хазяїн».
  2. Дайте загальну характеристику образу Пузиря.
  3. Наведіть цитати, які виразно висвітлюють ту чи іншу рису характеру Пузиря.
  4. Які художні прийоми гумору та сатири застосовує автор? (Комізм ситуацій, мова героїв, їхніх зовнішній вигляд, дії та вчинки, побут.)
  5. До якого висновку підводить нас автор? (Жити на землі треба чесною працею, підступність, шахрайство будуть обов’язково покарані.)

  III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Бесіда з учнями.
  1) Назвіть і охарактеризуйте управителів Пузиря.
  2) Хто такий Феноген? Де взялися в нього гроші на придбання маєтку?
  3) Які наслідки шахрайського співробітництва Феногена і Ліхтаренка? (II дія, 12 ява.)
  4) Хто такий Золотницький? У чому його відмінність від Пузиря? Охарактеризуйте його економічне становище.
  5) Чи могло втручання Соні кардинально змінити становище робітників?
  6) Хто такий Калинович? Які в нього ідеали, погляди на життя?
  7) Як сам автор ставиться до ліберальної інтелігенції і в чому це виявляється?

  2. Робота з текстом.
  (Учні відповідають на поставлені в ході бесіди запитання, цитують відповідні місця з тексту твору.)
  1) Бліц-опитування учнів:
  а) Коли було написано п’єсу «Хазяїн»?
  б) Визначте тему п’єси.
  в) Яка це п’єса за жанром?
  г) Назвіть основні конфлікти п’єси, ґ) Назвіть управителів Пузиря.
  д) Від чого застерігає п’єса?
  е) Що таке комедія?
  є) Назвіть засоби комічного в п’єсі.
  2) Заслухати учнівські відгуки про ставлення персонажів п’єси до честі.

  Честь — сукупність вищих моральних принципів, якими людина керується у своїй громадській і особистій поведінці; повага, пошана, визнання кого-небудь, чого-небудь — те, що дає право на шану, повагу, визнання.

  3. Значення мови для характеристики персонажів.

  4. Порівняльна характеристика Феногена і Ліхтаренка.
  1) Феноген — «права рука хазяїна», Ліхтаренко — найспритніший економ.
  2) Для обох перебування на службі у Пузиря — місток до здобуття власної економічної могутності.
  3) Риси характеру, які наближають їх до Пузиря:
  безчесність;
  бездушність;
  несправедливість;
  жорстокість.
  4) Феноген:
  а) головна індивідуальна риса — лицемірство;
  б) найзаповітніша мрія — багатство;
  в) хабарництво.
  5) Ліхтаренко:
  а) на відміну від Феногена не лицемірить, а діє сміливіше, нахабніше;
  б) привласнює чуже відверто;
  в) хижацька вдача, цинізм економа.

  IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
  Заслухати підготовлене сильним учнем повідомлення «Значення п’єси «Хазяїн» Івана Карпенка-Карого у наші дні».

  Матеріал для повідомлення.
  З часу написання Карпенком-Карим п’єси «Хазяїн» минуло більше ста років. Але твір не втратив своєї актуальності, художньої привабливості й до цього часу.
  Темою, п’єси є сатира на «любов людини до стяжатєльства», тобто до збагачення заради самого багатства.
  Під час економічної кризи, яку нині переживає наша країна, суспільство стало різко ділитися на багатих і бідних. Останніх значно більше. Немає нічого поганого в тому, що людина багата, якщо вона заробила гроші своїм талантом, розумом, невтомною працею і не завдала при цьому шкоди оточуючим. Інша річ, коли внаслідок чиєїсь діяльності люди страждають від нещадної експлуатації та злигоднів, занепадають культура і мораль, втрачаються загальнолюдські ідеали добра та справедливості.
  Такий Терентій Гаврилович Пузир — головний герой п’єси «Хазяїн». Хоч вони разом із дружиною «тридцять п’ять літ працюва ли, сильно працювали», та «ніколи не знали, що можна, а чого не можна; аби бариш, то все можна!» Пузир виплачував своїм робітникам копійки за тяжку працю, годував хлібом «пополам з половою», скупляв у селян худобу за безцінь. Його радують чутки про голод, адже це обіцяє великі прибутки. Він бере участь у фальшивому банкротстві капіталіста Михайлова, прагнучи одержати прибуток і від цього.
  Його скупість просто смішна: хазяїн незліченних багатств ходить у латаному халаті, старезному кожусі, жаліє простого обіду для посередника у своїх справах. При цьому він грубий і безкультурний («дика, страшенна сила»), готовий заради вигоди навіть пожертвувати щастям дочки Соні.
  Все це дуже нагадує сучасних «нових росіян» та «нових українців», які для власного збагачення не вибирають засобів, не підкоряються законам честі й моралі.
  Разом з тим Пузиреві не можна відмовити і в гарних якостях — працьовитості, бережливості, енергійності, умінні вести господарство, бути вимогливим не лише до підлеглих, а й до себе. Саме цього нам дуже не вистачає тепер.
  Отже, актуальність п’єси Івана Карпенка-Карого «Хазяїн» полягає в тому, що вона показує нам яскраву картину доби становлення капіталізму, яка дуже схожа з нинішньою. Образ головного героя Пузиря і вчить, і застерігає, що багатство — це ще не щастя.

  V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  Прочитати комедію І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля».

  УРОК №19. Тема. Образи п’єси «Хазяїн»: Феноген, Ліхтаренко, Зеленський, Золотницький, Калинович. Уроки української літератури, 10 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 10 клас

  Комментарии закрыты.