21. Тема уроку: Прозові та віршовані художні твори. Поділ тексту на емоційно завершені частини. Уроки української літератури, 6 клас

  21. Тема уроку: Прозові та віршовані художні твори. Поділ тексту на емоційно завершені частини. Уроки української літератури, 6 клас

  Мета: поглибити знання учнів про віршовані і прозові твори, навчити практично визначати наголошені та ненаголошені склади для подальшого складання схеми тексту, шляхом виконання практичної роботи закріпити набуті знання; розвивати спостережливість, мовленнєву вправність, логічність мислення; виховувати поважне ставлення до художнього слова, бажання домагатися результатів у своїй практичній роботі.

  Обладнання: малюнки учнів до прозових і віршованих творів, зошити, підручники.

  ХІД УРОКУ Прозові та віршовані художні твори. Поділ тексту на емоційно завершені частини. Уроки української літератури, 6 клас

  І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

  1. Перевірка домашнього завдання.
  1) Виразне читання підготовлених уривків.
  2) Коментарі до виконавського завдання, яке поставили учні до цих уривків.

  2. Висновки.

  II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

  1. Вступне слово.
  Вашій увазі пропонується прослухати кілька уривків, які ви підготували для виразного читання.

  2. Виразне читання уривків.

  Уривок 1. «А за оті трохи не дев’ять тисяч днів кріпацтва чи зазнав він хоч дев’ять годин щасливих? Сміливо можна сказати: ні! Такі люди, як Шевченко, в неволі не можуть бути щасливі.
  Та кріпацтво не зломило великої душі і доброго серця Шевченка. Але все ж таки воно не могло не лишити свого сліду тяжкого, який так і тягнеться довгою ниткою крізь чи не всі поетичні твори нашого найславнішого поета» (Олександр Кониський).

  Уривок 2.
  Отче наш, Тарисе всемогущий.
  Що створив нас генієм своїм,
  На моїй землі, як правда сущий,
  Б’ющий у неправду, наче грім.
  Ти, як небо, став широкоплечо
  Над літами, що упали в грузь,
  Віку двадцять першого предтечо,
  Я на тебе одного молюсь.
  («Молитва», Дмитро Павличко.)

  3. Бесіда.
  1) Чи ці уривки стосуються однієї теми?
  2) Що ви помітили? Чим ці уривки різняться між собою?
  3) Дайте характеристику першому уривкові, потім другому.

  4. Оголошення теми, мети і завдань уроку.

  5. Перехід до теми.
  Отже, ви помітили, що художні твори бувають віршовані й прозові. І хоча обидва уривки присвячені Тарасу Шевченкові, вони звучать порічному. І ви правильно назвали відмінності прослуханих уривків.

  III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Пояснення вчителя.
  Порівняємо два тексти. Подивимося, як розміщені в наведених уривках склади (а вони бувають наголошеними і ненаголошеними).
  Позначимо наголошений склад рискою з наголосом, а ненаголо-ііи’ний — переверненою дужкою і складемо схеми.

  2. Складання схеми на дошці і в зошитах.

  3. Пояснення вчителя.
  У прозовому уривку ненаголошені. та наголошені склади чергуються невпорядковано, а у віршованому — впорядковано. Тому проткни текст звучить неритмічно, а віршований — ритмічно. Цим і відрізняються прозові твори від віршованих.
  Віршовий ритм створюється упорядкованим чергуванням наго-ишиених і ненаголошених складів.

  Ритм — основна ознака вірша.

  Ритмічність віршованої мови посилюється й тим, що закінчення (підків часто бувають співзвучними, тобто звучать однаково.

  4. Практична робота.
  1) Виберіть для прикладу невеличкий уривок із вірша «І золотої, й дорогої…» і знайдіть в уривку співзвучні закінчення рядків.
  2) Читання і коментування віршованих рядків.

  5. Робота в зошитах. (Записуємо в зошит:)
  Рима — це співзвучні закінчення рядків у вірші. Неримований пірш називається білим.

  6. Самостійна робота.
  Виписати одне речення з твору «Дитинство Шевченка» і скласти його схему за наголошеними і ненаголошеними складами, потім виписати невеличкий уривок із вивчених творів Шевченка і теж скласти схему. Виконані завдання використовувати під час відповіді.

  7. Закріплення вивченого.
  1) Наведіть приклади і поясніть, чим відрізняється віршований твір від прозового.
  2) Як створюється віршований ритм?
  3) Що таке рима? Наведіть приклади.
  4) Який вірш називається білим?

  IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  Декільком учням (4—5), які особливо вправні в літературі, пропонується самостійно опрацювати статтю «Поділ тексту на інтонаційно-змістові частини» з тим, щоб вони провели практичне заняття в невеликих групах.

  21. Тема уроку: Прозові та віршовані художні твори. Поділ тексту на емоційно завершені частини. Уроки української літератури, 6 клас

  Повернутися на сторінку Уроки української літератури в 6 класі

  Комментарии закрыты.