Урок № 88. Зв’язне мовлення. Усний твір-оповідання за поданим сюжетом. Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Урок № 88. Зв’язне мовлення. Усний твір-оповідання за поданим сюжетом. Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Мета: формувати текстотворчі вміння, зокрема вміння створювати текст, що відповідає вимогам конкретного жанру; розвивати уяву, фантазію, логічне й образне мислення, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.

  Хід уроку № 88. Зв’язне мовлення. Усний твір-оповідання за поданим сюжетом. Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків
  .
  І. Підготовка до сприймання нового матеріалу.

  Прочитати (прослухати). Пояснити значення виділених слів, при потребі звернувшись до словника.

  О, які, мабуть, оповідання буде слухати осіння ніч! (М.Рильський.) Хай миготять екрани променисті, щедрі на сюжети і слова! (П.Перебийніс.)

  Бесіда.

  • Які твори з опрацьованих на уроках української та зарубіжної літератур вам особливо запам’яталися?
  • Які оповідання ви прочитали самостійно? (Назвати авторів та заголовки).
  • Пригадати визначення оповідання як жанру красного письменства.

  ІІ. Повідомлення мети і завдань уроку.

  ІІІ. Підготовка до роботи над оповіданням.

  Пояснення вчителя.

  Оповідання — невеликий розповідний художній твір про одну чи кілька подій з життя персонажа, які відіграють важливу роль у його долі. Сюжет — це система подій, про які йдеться в художньому творі, їх послідовне розгортання та зв’язки між такими подіями.
  В основу тексту оповідання покладено такий тип мовлення, як розповідь. Розповідається про події, що вже відбулися. Оповідач може бути як учасником подій, так і стороннім спостерігачем. Розгортаючи перед читачем ланцюг подій, оповідач висловлює своє ставлення до персонажів та їхній вчинків, пояснює, чим такі вчинки викликані. Описувані в оповіданні події пов’язані між собою причиново-наслідковим зв’язком. Таким чином, кожна подія є наслідком попередньої та причиною наступної. Крім того, події вмотивовуються характерами персонажів, хоч, звичайно, не можна нехтувати випадковістю, про яку часто йдеться в оповіданнях.
  Яка роль сюжету оповідання? По-перше, сюжет робить цей твір захопливим: за розвитком подій цікаво стежити. По-друге, семе через низку подій й вчинків розкриваються характери персонажів твору. По-третє, саме за допомогою сюжету не тільки оповідач, а й автор ділиться з читачем своїми думками, переживаннями, врешті-решт передає власне ставлення до життя. Поскільки сюжет є ланцюгом подій, можна легко виділити початок, розвиток і кінець того, про що йдеться в оповіданні. Відповідно виділяються етапи сюжету: зав’язка, кульмінація й розв’язка.

  Зав’язка — подія, з якоЇ, власне, розпочинається дія. Як правило, це зіткнення персонажів, або ж вчинок персонажа, котрий спричиняє певні наслідки.

  Кульмінація — найбільш напружений момент дії. Персонажеві може загрожувати небезпека.

  Розв’язка — з’ясування суперечності, що виникла на початку твору.

  Крім того, існують так звані позасюжетні елементи. Передовсім це описи: портрет, пейзаж, інтер’єр. До позасюжетних елементів належать авторські роздуми і роздуми персонажів твору. Хоч описи й роздуми є відступами від сюжету, вони необхідні для композиції (побудови) оповідання. Якщо сюжет знайомить читача лише з подіями, то позасюжетні елементи допомагають збагнути характери персонажів, передати авторові власну оцінку подій та їхніх учасників.
  Характерними ознаками оповідання як жанру (виду) художньої літератури є такі: проста композиція, однолінійний сюжет, невелика кількість персонажів. Описані в оповіданні події здебільшого відбуваються протягом невеликого проміжку часу та на одному місці.

  Бесіда.

  • Пригадати котресь із вивчених на уроці української (зарубіжної) літератури оповідань, визначити в ньому етапи сюжету: зав’язку, кульмінацію, розв’язку.
  • Назвати наявні в оповіданні позасюжетні елементи (описи, роздуми).
  • Який тип мовлення є в тексті оповідання основним?
  • Які типи мовлення допоміжними?
  • У якому стилі складається оповідання і чому?
  • З’ясувати тему оповідання та його головну думку.
  • Наскільки вдалим є заголовок твору і що він відбиває — тему чи головну думку оповідання?

  ІV. Робота над складанням оповідання.

  Усне колективне складання оповідання за запропонованим учителем сюжетом.

  ЗАВ’ЯЗКА. Троє сусідів-семикласників часто розважалися катаючись на ліфті. Дорослі не раз попереджали їх про небезпеку. Часто намагався зупинити їх старенький сліпий сусід, спускаючись сходами з вівчаркою-поводирем.

  КУЛЬМІНАЦІЯ. Було зіпсовано електромережу. Троє друзів якраз були у ліфті, а, застягнувши, зробили спробу вибратися через розчинені двері, хоч ліфт зупинився між поверхами. Коли ж ліфт несподівано зрушився, на допомогу хлопцеві, який був у дверях, кинувся собака-поводир…

  РОЗВ’ЯЗКА. Хлопчик був врятований. Собака загинув (був врятований лікарями швидкої допомоги, яку викликав сліпий сусід. Ублагали лікувати пса сусіди).

  V. Підбиття підсумків уроку.

  VІ. Домашнє завдання.

  Урок № 88. Зв’язне мовлення. Усний твір-оповідання за поданим сюжетом. Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Повернутись на сторінку Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Комментарии закрыты.