Урок № 86. Тема: Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні. Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Урок № 86. Тема: Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні. Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Мета: повторити вивчене про поділ речень на прості й складні, двоскладні й односкладні; удосконалювати вміння визначати вид речення за будовою та за кількістю головних членів речення; розвивати логічне мислення, увагу.

  Тип уроку: урок повторення вивченого.

  Обладнання: роздавальний метірал, таблиця “Види речень за будовою та складом граматичної основи”, підручник.

  Хід уроку № 86. Тема: Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні. Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  І. Перевірка домашнього завдання.

  Робота біля дошки. Виконання індивідуальних завдань двома учнями.

  Картка 1
  Прочитати речення, правильно їх інтонуючи. Визначити вид кожного з речень за метою висловлювання та за інтонацією. Пояснити вживання розділових знаків.

  Яка весна! Які сади! Як пахне цвіт, як білосніжно! У шумі губляться сліди. В красі втопає моя ніжність. (О.Омельченко.) В чому цілюща і таємнича сила живого зерна? Сійся-родися, жито- пшениця, доле земна! (П.Перебийніс.) І шумить земля мені привітом: “Хліба? Їж! Води схотів? Попий!” (А.Малишко.) Чому добро таке повільне, а зло швидке, мов динаміт? (Д.Павличко.)

  Картка 2
  Прочитати речення, правильно їх інтонуючи. Визначити вид кожного з речень за метою висловлювання та за інтонацією.

  Де зараз ви, кати мого народу? Де велич ваша, сила ваша де? На ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде. (В.Симоненко.) Дикі груші ростуть на Вкраїні моїй, що дикіших уже й не буває. Дикі звірі гуляють в подобі людській і пісень українських співають. Як же скоро новітній престол обплели перероджені діти Богдана! “Патріоти”, що вийшли з голоти, ще й обмазані дьогтем ворота! (М.Гриценко.) Хто там? Хто там? Не відкрию. Одійдіть, купці! Нема на мою невкірну шию ні вуздечки, ні клейма. (Д.Павличко.)

  ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

  ІІІ. Повторення ключових питань теми.

  Опрацювання таблиці.

  Прості Складні
  Види речень за будовоюШумить з вітрами тихими ліщина. Сивіє в далині дубовий гай. (Д.Луценко.)В небі місяць лине,одцвітає вечір, в лузі на калині соловей щебече. (В.Сосюра.)
  Двоскладні Односкладні
  Види речень за складом граматичної основи (кількістю головних членів)На землю дивовижний спокій ліг. (В.Павловський.)Стало сонячно у місті і в селі. (М.Сингаївський.)
  Життя ще так ніколи не цвіло. (М.Сингаївський.)Живу не лише для себе. (В.Симоненко.)

  Бесіда.

  • Який бувають речення за будовою?
  • Які речення називаються простими? Навести приклади.
  • Які речення називаються складними? Навести приклади.
  • З чого складається граматична основа речення?
  • Які речення називаються двоскладними? Навести приклади.
  • Які речення називаються односкладними? Навести приклади.
  • Які речення називаються непоширеними? Навести приклади.

  Робота з підручником. Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу

  ІІІ. Виконання вправ на матеріалі повторення.

  Робота біля дошки. Записати речення, підкреслити в кожному граматичні основи. Вказати речення прості й складні.

  І. Не заплямує ніхто світло духовного серця. (Т.Майданович.) Я тільки там жадаю жити, де виросла моя душа. (Д.Павличко.) Тоненьким дивним променем величніє душа. (О.Омельченко.) І рано чесного труда душа торкнулась молода. (М.Рильський.) Життя навчає, труд єднає. (Нар.творч.) Лиш трутень звик солодкі жерти соти, бджола ж для меду й серце віддала. (А.Малишко.)

  ІІ. Тече Дніпро безмежно, безкінечно. О, скільки в море витекло Дніпра! (П.Перебийніс.) Дніпро починається з краплі, якою зоря нап’ється. Добро посинається з людського доброго серця. Так і зоря починається з неба тихо і голубино. А я починаюся з тебе, доле моя, Україно! (М.Сингаївський.) Коли в людини є народ, тоді вона уже людина. (Л.Костенко.) Ми себе самі помножим, ми народимся стокрот, ми собі самі поможем, якщо справді ми — народ! (Д.Павличко.)

  Пояснювальний диктант. У кожному з речень самостійно підкреслити граматичні основи. Вказати речення прості й складні.

  І. Замислились поля, стулило вії сонце. (В.Сосюра.) Щодня про тебе вітер чутки мені несе. (Олександр Олесь.) Нас кликав хліб не добре, чесне діло до братнього, трудящого коша. Ми в нім шануємо не тільки тіло, у нім народна світиться душа. (Б.Олійник.) Я не можу уявити, як це коні топчуть жито. (В.Сосюра.)

  ІІ. Дніпро зітхає, хвилі шле до ніг, Тарас у бронзі думи снить пророчі. (А.Малишко.) Як радив Шевченко, учімося, стараймося думать, читать. (Д.Білоус.) Уже достигли полуниці, росу вечірню трави п’ють, і в ароматі медуниці хрущі шевченківські гудуть. (В.Сосюра.) Хрущі цілуються з квітками. І сонце сяє понад нами. (О.Омельченко.) Якщо важко вам стане в путі, ви дороги батьків пригадайте. (Д.Луценко.) Садівники плекали тут сади, творили хліб насущний хлібороби. (М.Сингаївський.) Буде в пісні жить моя душа. (П.Воронько.)

  Прочитати. Вказати речення поширені й непоширені. Як ви їх розрізнили? Яким є кожне речення за метою висловлювання?

  І. Заходить сонце. Кане тишина. (О.Ольжич.) Темніють гори. А вершина ще відблиск сонячний несе. (П.Перебийніс.) Цвітуть бузки. Садок біліє і тихо ронить пелюстки. (М.Рильський.) Верби зітхають. Вишні тремтять, мов дівчата. (Б.Олійник.)

  ІІ.Лунала пісня. Плакала діброва. Колосся шелестіло на лані. Об кручу хвиля хлюпала дніпрова. (Д.Павличко.) Ми йдемо. Шумлять гаї. Ллються пахощі розкішні. (Олександр Олесь.) Шумлять автомобілі. Люд кипить. (М.Рильський.) Душа бунтує. Серце не здається. (П.Перебийніс.) Як лист, душа моя тремтить, тепла жадає. (В.Павловський.)

  Подані речення прочитати в такій послідовності: двоскладні, односкладні. В кожному реченні підкреслити граматичну основу.

  І. Робочі руки гори вернуть. Працюй плечима, а не очима. Громадою все зробиш. Дарований хліб швидко черствіє. Гуртом можна й ріку перекрити. Дружна громада дружно й громадить. Роботі ніколи нема кінця.
  Народна творчість.

  ІІ. Іду я просторами рідного краю. На обрії жодної хмарки немає. (П.Перебийніс.) Нема на світі інших Україн. (Д.Кремінь.) Стежки завіяло наново. (О.Ольжич.) Так на святі урочисто! (Б.Олійник.) Ранок. Свято. Злітає з вій солодкий сон. (П.Перебийніс.) Ранкове світло в небо пролилося. (Д.Кремінь.) Заступило веселкою зір. (О.Ольжич.)

  Переписати, вставляючи пропущені букви. Вказати речення двоскладні й односкладні. Свою думку обгрунтувати.

  Т..плом війнуло. Місто тихо дише. (М.Бажан.) Місто дише напруже..о наві..ь у сон..ій млі. (М.Рильський.) В..чорами я пр..ходжу на во..зал. Тут прощают..ся, стрічают..ся і ждут… (М.Сингаївський.) У грубці палало. Ми спати лягали. (Л.Первомайський.) Город сіяє вогнями. Гамір. Людс..ка суєта. (М.Рильський.) Оркестри. В..довища. Каруселі. І гр..млять паркети. І шумлять майдани. (В.Завада.)

  Диктант з коментуванням. Підкреслити граматичні основи речень. Вказати речення двоскладні й односкладні. Вказати неповне речення. У чому полягає відмінність між реченнями неповними і односкладними?

  І. В моїм краю благословляється на день. (М.Стельмах.) Мороз холодні вікна помережив. (М.Рильський.) Дитинством пахне, юністю, селом, світанком синім… (М.Сіренко.) Хочеться з другом на двох розділити слово, хліб-сіль, картоплину. (М.Сингаївський.) Сутеніє. Вечоріє. Блакитніють вії. (І.Драч.) Темна ніч. Шляхи. Діброва. Тихо шепчуть ручаї. (А.Малишко.) Рів. Перекотиполе. Кущ калини. З-поза гаю — церковці стебло. Вдалині за нею хмарка лине. Вечоріє. Всілось. Відлягло. Смеркло. (М.Самійленко.)

  ІІ. З’єднаймось у братньому гроні! (М.Старицький.) Страшно бути байдужим свідком гноблення українцями українця. (М.Самійленко.) По росистій стежині йдемо. (П.Воронько.) Одягну сорочку білу у свою мандрівку. (А.Малишко.) Словами дію, шаблею не вмію. (М.Самійленко.) На землі завечоріло. Дише сном і тишиною. (В.Швець.) Пожурись медовими очима, у журбі зламай тонку брову! (Є.Гуцало.) Колоскам не гнутись вітрові під ноги. І землі так хочеться спокою. (В.Сосюра.)

  ІІІ. І кожному хотілося чомусь утішне щось і людяне сказать. (І.Доценко.) Люблю очей мовчання красномовне. (І.Ліберда.) Пахне п’янко медами і свіжими травами знов. (Д.Луценко.) Жбурляло нас на гребені, штормило. (С.Шевченко.) Весна і квітень. Сонце і дорога. Людині дальні мріються світи. (А.Малишко.) Гай примарний. Вечір. Літо. Спить у вербах вітровій. (В.Сосюра.)

  Навчальний диктант. Вказати в тексті односкладні речення.

  Безвітряна ніч. Дощ падає рівно, від снігу чується шамотіння крапель. Воно подібне до шарудіння сили-силенної мурах, які повзуть, потріскують своєю лускою і, перелазячи одна через одну, пошумлюють своїм зітханням. В лице дихає весна, бо дощ цей приніс її з собою. Проте довкола ще панує зима й лежить сніг.
  Тепліше зодягаєшся і, не запалюючи світла, виходиш надвір. В обличчя б’є тобі теплим диханням дощу. Березневий сніг осів, опав. Дощ бадьорить. Чим довше прислухаєшся до шелесту, з яким п’є його сніг, тим дужчає твоя безпричинна радість. Погляд твій пом’якшав і подобрішав. Думкам стало просторо й вільно. (За Є.Гуцалом; 95 сл.)

  ІV. Підбиття підсумків уроку.

  V. Домашнє завдання.

  Урок № 86. Тема: Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні. Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Повернутись на сторінку Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Комментарии закрыты.