• Реклама

Урок № 80. Тематичне тестування (тема: Вигук, правопис вигуків). Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

Урок № 80. Тематичне тестування (тема: Вигук, правопис вигуків). Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань, сформованості вмінь і навичок стосовно теми «Вигук, правопис вигуків»; удосконалювати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, навички самостійної роботи, розвивати логічне мислення, пам’ять.

Тип уроку: урок перевірки й обліку здобутих знань, умінь, навичок.

Обладнання: роздавальний матеріал, тестові завдання.

Хід уроку № 80. Тематичне тестування (тема: Вигук, правопис вигуків). Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

І. Перевірка домашнього завдання.

Робота біля дошки. Виконання індивідуальних завдань двома-трьома учнями.

Картка 1
Переписати, вставляючи пропущені букви та розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх вилучення). Вигуки підкреслити.

Ой, пр..віт вам, мої журавлі! О літо, здає..ся ти сном! Ой, л..тить м..телик на огонь із тьми… Як подібні часто та до нього ми. Тр..мтить на сонці листя кленів, каштанів цвіт давно одцвів. О тишина моя зелена, о дальній гуркіт поїздів! Ох, все сниться, сниться мені, сниться неповторна молодість моя. З творів В.Сосюри.

Картка 2
Переписати, розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх вилучення). Звуконаслідувальні слова підкреслити.

Ходить птиця по садку і співа: “Ку-ку-рі-ку!” (М.Познанська.) “Дзум-дзум-дзум!” — дзвенить сопілка. Це прокинулася бджілка. (Н.Забіла.) А гусак до мене: “Ш-ши, звідси, хлопче, поспіши!” (В.Паронова.) Тих коралів у індика низка он яка велика! “Гел-гел-гел! — кричить індик, — Без коралів я не звик!” (А.Григорук.) А завзятий дятел: “Стук!”- гострить дзьобика об сук. (В.Крищенко.)

Картка 3
Переписати, вставляючи пропущені букви й розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх вилучення). В першому реченні підкреслити члени речення.

Яка ж ти, о Воле, пр..красна, пр..чиста! (Олександр Олесь.) О, пам’яті людської пр..страсна сило, г..рячим д..ханням на мене війни! (Л.Первомайський.) Гей, чужі нездолані долини! (О.Ольжич.) Ой каштанове диво, ой каштанова вродо, ти — маленька лиш крихта слави гордих киян. (Д.Луценко.) О, скільки на з..млі бе..зубих бояться сонця і води! Роди нам, земле, юних серцем, о земле, вел..тнів роди! (П.Тичина.) Мій голосе, чого мовчиш, агов! Я не володар голосу свого. (І.Жиленко.)

Вибірковий диктант. Виписати вигуки, пояснити роль кожного в реченні.

Ах, скільки струн в душі дзвенить! Ах, скільки срібних мрій літає! О, хай розвіялися сни, але я досі чую звуки моєї дивної весни. І тебе під хмари кличу я з кімнати битись і боротись за красу мети… Годі! Я не можу й хати перейти. Ой, не смійсь, сину мій, ще сміятись рано, ще димить наша кров, ще ятряться рани. Прокляття, розпач і ганьба! Усю пройшов я Україну, і сам н
е знаю, де спочину і де не стріну я раба.
З творів Олександра Олеся.

ІІ. Повідомлення мети перевірки і способів її проведення.

ІІІ. Усна перевірка знань.

Бесіда.

  • Яка частина мови називається вигуком? Навести приклади.
  • Чому вигук вважають особливою частиною мови?
  • На які групи за значенням поділяються вигуки? Навести приклади емоційних вигуків та вигуків волевиявлення.
  • До яких частин мови належать етикетні слова? Навести приклади таких слів.
  • Що відтворюють звуконаслідувальні слова? Навести приклади.
  • Які вигуки пишуться через дефіс?
  • Які розділові знаки вживаються при вигуках?

ІV. Проведення тестування.

  • Інструктаж щодо проведення тестування.
  • Виконання учнями тестових завдань.
  • Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як роботи здано).

Тестові завдання для тематичного контролю (зразки)

1.Незмінна частина мови, що виражає почуття і волевиявлення, не називаючи їх, — це
а) сполучник;
б) частка;
в) вигук.

Скласти (пригадати) й записати речення з вигуком (напр.: Анумо, знову віршувать. (Т.Шевченко.) О, проспівайте нечувано солодко! (Олександр Олесь.) Ну, прощайте! Всі боління переборюйте й вагання. (П.Тичина.) “Нумо!” — гайкнула муха та й сіла волові на ріг. (Нар.творч.)

2. За значенням вигуки поділяються на такі групи:
а) сурядності й підрядності;
б) такі, що виражають почуття, й такі, що передають волевиявлення;
в) модальні, формотворчі, заперечні.

Пояснити (письмово), що виражає у поданому реченні підкреслене слово: Ах, коли б нам тільки крила, наша б сила все розкрила! (П.Тичина.) або Безсмертний обивателю, агов! (Б.Олійник.)

3. На письмі вигуки виділяються:
а) комами або знаком оклику;
б) тире;
в) комами й тире одночасно.

Пригадати й записати народне прислів’я, що вміщує вигук, вигук підкреслити (напр.: Е, якби та якби, то виросли б на голові гриби, був би город. О, ти ще не бачив смаленого вовка! (Нар.творч.)

4. Звуконаслідувальні слова відносять
а) до іменників;
б) до прислівників;
в) до вигуків.

Будь-яке звуконаслідувальне слово ввести до самостійно складеного речення (напр.: Прокидається він рано, кукурікає старанно: “Ку-ку-рі-ку! Встаньте, люди! День сьогодні гарний буде!” (В.Паронова.) Жук літає: “Жу-жу-жу! Всіх сьогодні розбужу!” А травиця шепче: “Шу-у! Я рости спішу, спішу…” (М.Демидов.)

5. Через дефіс пишуться такі вигуки:
а) алло, овва, геть;
б) киць-киць, кось-кось, ой-ой;
в) на добраніч, на все добре, слава Богу.

Дібрати й записати вигук, що пишеться через дефіс (напр.: гиля-гиля, тс-с-с ) або ввести такий вигук до речення (напр.: Гай-гай, літа, літа полум’яні! (А.Малишко.)

6. У ролі підсилювальної частки, що стоїть при звертанні, вигук виступає в такому реченні:
а) О боже мій милий! Така твоя воля, таке її щастя, така її доля! (Т.Шевченко.);
б) О, хто ж, о, що ж мені промовить слово? (В.Самійленко.);
в) Коли я став при мікрофоні, о, чом не мав орлиних крил! (М.Рильський.)

Скласти (пригадати) й записати речення, в якому вигук, виступаючи в ролі підсилювальної частки, комою не виділяється (напр.: О дай мені сили, моя Україно, творити для тебе і жить! (В.Сосюра.) Ой піч моя, піч! Коли б я на тобі, а ти на коні, славний козак був би з мене! (Нар.творч.)

V. Підбиття підсумків уроку.

VІ. Домашнє завдання.

Урок № 80. Тематичне тестування (тема: Вигук, правопис вигуків). Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

Повернутись на сторінку Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

Комментарии закрыты.