УРОК № 8. Тема. Панас Мирний — корифей української прози. Історія написання роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Жанр твору. Композиція, сюжет, проблематика. Уроки української літератури, 10 клас

  УРОК № 8. Тема. Панас Мирний — корифей української прози. Історія написання роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Жанр твору. Композиція, сюжет, проблематика. Уроки української літератури, 10 клас

  Мета: розкрити етапи творчого шляху Панаса Мирного, історію написання, особливості композиції, сюжету, проблематику та жанр його твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»; розвивати вміння учнів робити змістовні й цікаві повідомлення; формувати в них бажання бути особистістю, здатність цінувати творче начало в людині.

  Обладнання: портрет письменника, виставка його творів.

  ХІД УРОКУ № 8. Тема. Панас Мирний — корифей української прози. Історія написання роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Жанр твору. Композиція, сюжет, проблематика. Уроки української літератури, 10 клас

  І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

  1. Оголошення теми, мети, завдань уроку.

  2. Початкове знайомство учнів із видатним письменником Панасом Мирним. (Портрет, записані на дошці роки життя та справжнє ім’я — Панас Якович Рудченко; виставка творів.)

  II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

  1. Вступне слово вчителя.
  Панас Мирний — літературний псевдонім Панаса Яковича Рудченка, якого літературознавці називають корифеєм української прози. Чи випадково Панас Рудченко вибрав собі псевдонім Панас Мирний? Якою творчою особистістю був цей письменник — автор яскравих психологічних прозових полотен? (Використати виставку творів.)

  2. Розповіді учнів про життя і творчість письменника за опорним планом. (Див. додаток 2 в кінці посібника.)
  (Вчитель доповнює учнівські виступи.)

  III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Пояснення вчителя.
  Починав Панас Мирний з поезії, а сповна його талант розкрився у прозі. Ще змолоду митець писав:

  Бажали ми народові свободи,
  Бажали ми, щоб очі він розкрив,
  І, як другі освітнії народи,
  Для поступу, для правди й щастя жив.

  Ці слова можна поставити еп графом до творчості Панаса Мирного. Вірші він писав усе життя, кажучи, що вони допомагають йому краще творити «дзвінку прозу» правжню письменницьку славу принесли Панасу Мирному два великі романи — «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» та «Повія». Здобули визнання читачів також повісті «Лихі люди», «П’яниця», «Лихо давнє й сьогочасне», оповідання «Морозенко», драма «Лимерівна».

  2. Підготовка до сприйняття роману «Хіба ревуть воли…»
  1) Історія написання твору.
  В основу роману лягла почута письменником від візника розповідь про полтавського розбіиника Василя Гнидку. Під враженням цієї розповіді письменник написав нарис «Подорож з Полтави до Гадяча» (навесні 1872 р.).

  Нарис — невеликий прозовий художньо-публіцистичний твір, в якому автор зображує взяті з життя факти, події, людей.

  Влітку 1872 р. Панас Мирний пише першу ред кщю повісті «Чіпка», деякі зауваження щодо якої зробив брат письменника, відомий літературний критик і публіцист Іван Білик. 1873 р. — з-під пера письменника виходить друга редакція повісті. (Згодом були ще чотири редакції.) Над четвертою і п’ятою редакціями Панас Мирний працював разом з Іваном Біликом. 1874 р. — написано четверту редакцію. (Мала назву «Пропаща сила», складалася з чотирьох частин.)
  1875 р. твір було закінчено, і його назвали «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Отже, нарис поступово переріс у роман. Проте Емський указ і валуєвський циркуляр унеможливили його друкування в Україні Тому твір уперше побачив світ 1880 р. в Женеві. Він вийшов під двома прізвищами: Панас Мирний та Іван Білик. 1887 р. «Хіба ревуть воли…» опубліковано у Львові, 1903 р. — під назвою «Пропаща сила» — в журналі «Киевская старина». 1905 р. вийшло окреме видання роману в Києві.
  2) Жанр твору — соціально-психологічний роман.

  Соціально психологічним називається такий роман, в якому суспільно значущі події і соціальні процеси пе вдаються шляхом розкриття психології героїв, їх думок, прагнень і переживань.

  3) Основні риси жанру соціально психологічного роману:
  а) зображення людини в складних формах життєвого процесу;
  б) багатоплановість сюжету
  в) охоплення долі ряду дійових осіб;
  г) великий обсяг.
  4) Композиція — це зумовлена змістом побудова літературного твору, розміщення і співвідношення його складових частин, порядок розгортання подій і розстановка персонажів.
  У поняття «композиція твору» входять описи подій, зовнішнього вигляду (портрети) героїв, діалоги, монологи, описи природи (пейзажі), обстановки, в якій діють персонажі (інтер’єри), авторські відступи.
  Взаємодія різних компонентів твору, що у своїй сукупності становлять єдине ціле, є його композицією.

  Композиція роману «Хіба ревуть воли…».
  Роман складається із чотирьох частин:
  I. Дитинство і юність Чіпки.
  II. 100-річна історія села Піски.
  III. Складна доля селянина-бунтаря.
  IV. Трагедія Чіпки.

  5) Тема роману — зображення життя та боротьби українського селянства проти соціального гноблення, зокрема кріпосництва та його залишків, напередодні і під час реформи 1861 року.
  6) Сюжет роману — це складні конфлікти, взаємини між персонажами події, в ході яких розкриваються зміст твору, характери персонажів авторське ставлення до них.
  7) Сюжетна лінія роману — це ряд подій та вчинків, через які розкрито формування характерів, історія життя персонажів.

  У романі «Xіба ревуть воли…», як і в інших великих епічних творах є основні та другорядні сюжетні лінії. Основні сюжетні лінії роману:
  а) Рід та життя Чіпки.
  б) Рід та життєвий шлях Максима Ґудзя.
  в) Історія життя Грицька та Христі.
  г) Життєпис панів Польських, історія села Піски. Другорядні сюжетні лінії роману:
  а) Мотрі Жуківни (матері Чіпки).
  б) Івана Вареника (батька Чіпки).
  в) Явдошки.
  г) Василя Прохора.

  8) Багатоплановість роману «Хіба ревуть воли…».
  а) Процес закріпачення українського села.
  б) Сатиричне викриття козацької старшини.
  в) Сатиричне викриття царської адміністрації — чиновництва, поліцейського апарату, земства.
  9) Проблематика роману.
  а) Народна мораль.
  б) Батьки і діти.
  в) Добро і зло.
  г) Земля і достаток,
  ґ) Кріпацька неволя.
  д) «Пропаща сила».
  е) Становище жінки в сім’ї,
  є) Любов і сімейне щастя.
  (В процесі роботи на уроці вчитель разом з учнями стисло характеризує композицію роману.)

  IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

  Запитання до учнів.
  1. Яка різниця між сюжетом і композицією?
  2. Які складові частини композиції?
  3. Що таке роман? Назвіть основні риси цього жанру.
  4. В чому особливості композиції роману «Хіба ревуть воли…»?

  V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  Підручник, прочитати теоретичний матеріал; дочитати роман, виписати цитати до характеристики Чіпки.

  УРОК № 8. Тема. Панас Мирний — корифей української прози. Історія написання роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Жанр твору. Композиція, сюжет, проблематика. Уроки української літератури, 10 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 10 клас

  Комментарии закрыты.