Урок № 78. Зв’язне мовлення. Усний твір-роздум дискусійного характеру. Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Урок № 78. Зв’язне мовлення. Усний твір-роздум дискусійного характеру. Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Мета: пояснити особливості композиції твору-роздуму дискусійного характеру; на основі здобутих текстологічних умінь формувати текстотворчі вміння, зокрема вміння чітко формулювати тезу роздуму й добирати переконливі аргументи на її підтвердження або спростування; розвивати культуру усного мовлення, сприяти збагаченню й уточненню словникового запасу учнів.

  Хід уроку № 78. Зв’язне мовлення. Усний твір-роздум дискусійного характеру. Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  І. Повідомлення мети і завдань уроку.

  ІІ. Підготовка до роботи над усним твором-роздумом.

  Робота з підручником. Виконання вправи.

  Пояснення вчителя.

  Дискусія — це публічна суперечка, мета якої — з’ясування й протиставлення різних поглядів на спірне питання, пошук та вияв істини. Поскільки учасники дискусії у процесі суперечки самі доходять певних висновків, саме дискусія є найбільш ефективним засобом переконання, чудово ілюструючи давній афоризм “Істина нарожується у суперечці”.
  Засобом підготовки до участі в дискусіях можна вважати твір-роздум дискусійного характеру.
  В основу роздумів автора такого твору має бути покладене питання, що сприймається людьми неоднозначно. Таким чином, вже тема такого твору повинна мати дискусійний характер.
  На початку твору (у зачині) слід навести дві-три протилежні точки зору на обговорюване питання. На початку основної частини твору потрібно якнайчіткіше сформулювати тезу покладеного в основу твору роздуму, після чого ретельно ствердити або запечеречити висловлену в тезі думку шляхом ретельно дібраних аргументів і прикладів. У заключній частині твору потрібно чітко сформулювати висновки з усього вище сказаного.
  Таким чином, складний план твору-роздуму дискусійного характеру матиме приблизно такий вигляд:

  І. ЗАЧИН (підведення до обговорення питання: що спонукало замислитись, які існують погляди на це питання).

  ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА (ТЕЗА, яку обстоюватиме або спростовуватиме автор твору).
  1. ………………;
  2. …………………;
  3. ……………….. і так далі.

  ІІІ. ВИСНОВКИ.

  Головним у такому творі є агрументованість авторської позиції. Переказуючи чужі погляди на обговорюване питання, краще вживати вирази як можна почути…; як вважають…; дехто стверджує… тощо. Щоб уникнути безапеляційності, у творі варто вдаватися до вставних конструкцій на мою думку, як мені здається, очевидно, певно, можливо тощо.

  Робота з підручником. Виконання вправи.

  ІІІ. Робота учнів над складанням усного твору-роздуму.

  Колективне складання плану плану твору на одну з тем:

  • Що потрібніше сучасному школяреві — міцні знання чи високі оцінки
  • Чи для всіх школярів уроки іноземної мови (фізкультури, образотворчого мистецтва) є необхідними
  • Чи потрібні школярам уроки етикету
  • Читання художньої літератури — еліксир для душі чи чесний відпочинок?
  • Чи варто повертати стародавнім вулицям (містам) історичні назви
  • Чи всі народні традиції варто відновлювати

  Словник.
  Еліксир — фантастичний напій, який нібто міг продовжити людське життя.
  Етикет — норми поведінки, правила чемності.

  Колективне складання усного твору-роздуму за планом (у пібліцистичному стилі).

  ІV. Підбиття підсумків уроку.

  V. Домашнє завдання.

  Урок № 78. Зв’язне мовлення. Усний твір-роздум дискусійного характеру. Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Повернутись на сторінку Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Комментарии закрыты.