Урок № 77. Тематичне тестування (тема: Частка. Правопис часток). Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Урок № 77. Тематичне тестування (тема: Частка. Правопис часток). Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань і сформованості вмінь і навичок стосовно теми “Частка, правопис часток; закріплювати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, навички самостійної роботи, розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять.

  Тип уроку: урок перевірки й обліку здобутих знань, умінь і навичок.

  Хід уроку № 77. Тематичне тестування (тема: Частка. Правопис часток). Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  І. Повідомлення мети перевірки та способів її проведення.

  ІІ. Усна перевірка знань.

  Бесіда.

  • Яка частина мови називається часткою? Навести приклади.
  • Чому частка — службова частина мови?
  • Чим відрізняється частка від інших службових частин мови?
  • На які групи поділяються частки за роллю в мові?
  • Які частки належать до формотворчих?
  • Які граматичні форми творяться за їхньою допомогою?
  • Яка роль модальних часток у реченнях?
  • Які особливості написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки?
  • Як пишуться з різними частинами мови заперечні частки?

  Робота біля дошки. Записати речення, назвати в них всі частини мови — самостійні й службові. За схемою вказану вчителем частку розібрати як частину мови (усно).

  Не поклонися легкості недобрій! Хай краще мука, ніж бездумний лет. Зерно зерніє, пахне зелень рути, і довга дума мріється мені: “Як паном бути в дальній чужині, то краще вдома хоч і прахом бути!”
  А.Малишко.

  ІІІ. Проведення тестування.

  • Інструктаж щодо проведення тестування.
  • Виконання учнями тестових завдань.
  • Відповіді учителя на запитання учнів (після того, як роботи здано).

  Тестові завдання для тематичного контролю (зразки)

  1. Частка — це службова частина мови, яка
  а) надає реченню або окремим його членам певних відтінків значення або служить для утворення окремих граматичних форм;
  б) виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні й у реченні;
  в) вживається для зв’язку однорідних членів та частин складного речення і виражає смислові зв’язки між ними.

  У подане речення ввести частку (напр.: Легко в очереті дудки робити. (Нар.творч.) В очереті тільки дудки робити легко. Тільки в очереті дудки легко робити.)

  2. За значенням і вживанням частки поділяються на
  а) похідні й непохідні;
  б) сурядні й підрядні;
  в) модальні, заперечні, формотворчі.

  Скласти (пригадати) й записати речення з часткою (напр.: А я ж матір не забуду. (П.Тичина.) За вікнами лиш вітер шепотів. (П.Перебийніс.) Вже давно на нього собаки часник товчуть. (Нар.творч.)

  3.Форми умовного способу дієслова утворюються за допомогою частки
  а) нехай;
  б) навіть;
  в) би (б).

  Від поданого дієслова утворити форму умовного способу (напр.: читати — читав би; читала б) або скласти (пригадати) й записати речення з присудком, вираженим дієсловом умовного способу (напр.: Полинув би, вітре, з тобою на білі зими береги. (П.Усенко.) Була б голова ціла, а шапок багато. Якби пес робив, то в чоботях би ходив. (Нар.творч.)

  4. За допомогою часток хай, нехай утворюються форми
  а) дійсного способу дієслова;
  б) умовного способу дієслова;
  в) наказового способу.

  Частку хай (нехай) увести в речення (напр.: Нехай минуле буде все позаду, нехай майбутнє буде при мені. (А.Малишко.) Нехай палить дрова той, хто їх пристарався. Взяв біс коня, хай бере й вуздечку. (Нар.творч.)

  5. Через дефіс пишуться зі словами частки:
  а) най, як-, що-;
  б) бо, но, то, от, таки;
  в) би (б), хай (нехай), же (ж).

  Слово, що пишеться з часткою через дефіс, увести до речення (напр.: Не всіх-бо лежебоками взивати я охочий. (П.Тичина.) Я того, що кликало роками, так-таки побачити й не зміг. (М.Руденко.) Зумій-но надароване віддати. (Б.Олійник.)

  6. Окремо із словом частка не пишеться в такому реченні:
  а) У неряхи та непряхи нема доброї рубахи.(Нар.творч.);
  б) Годує не піч, а піт. (Нар.творч.);
  в) Незв’язаний сніп — солома. (Нар.творч.)

  Дібрати й записати дієслово, що без не не вживається (напр.: нехтувати, невгавати) або ввести таке дієслово в речення (напр.: Хоч не маю собі долі, маю вдачу. Хто зачепить, незчується, як віддячу! (М.Вороний.) Сьогодні і небу, і сонцю млостилося, нездужалось. (М.Стельмах.)

  ІV. Підвбиття підсумків уроку.

  V. Домашнє завдання.

  Урок № 77. Тематичне тестування (тема: Частка. Правопис часток). Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Повернутись на сторінку Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Комментарии закрыты.