Урок № 7. Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Основні види складнопідрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні. Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Урок № 7. Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Основні види складнопідрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні. Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Прочитати речення, довести, що вони є складнопідрядними. Визначити, яка частина кожного з речень є головною, поставити від неї питання до підрядної (залежної) частини. З питаннями яких другорядних членів речення співмірні ці питання?

  І. Я чую, як історія нетлінна гортає сторінки свої тонкі. (П.Перебийніс.) Україно, справиш ти обжинки ті, що їх Державою зовуть. (Л.Полтава.) В мойого народу багато турбот, багато турбот, бо він добрий народ. (О.Довгий.) Як прийде година, достигне й калина. (Нар.творч.)

  ІІ. Тепер стало ясно для кожного, що ранок на землю ступив. (А.Казка.) Хоч ніч і була темна, обрій неба все ж таки був світліший за землю. (А.Кащенко.) Дніпро починається з краплі, якою зоря нап’ється. (М.Сингаївський.)

  Розглянути таблицю.

  Складнопідрядні речення

  означальні         з’ясувальні         обставинні

  Переписати, вставляючи на місці крапок пропущені літери. Назвати головну й підрядну частини складнопідрядних речень. Указати місце підрядної частини щодо головної. Поставивши питання від головної частини до підрядної, визначити складнопідрядні речення з підрядними означальними, з’ясувальними й обставинними.

  І. Я син з..млі, що родить хліб і мрію. (Д.Павличко.) Як жить без мрії, я не розумію. (М.Самійленко.) Я мріями, як птаха, лину туди, де час пр..тьмарив батьківську хатину. (Д.Луценко.) Я так люблю, як віють пол..ни! (М.Сингаївський.) І там, де проростав г..ркий полин, гр..чки поплинуть молоком м..довим. (М.Рильський.) Виплив вінок твій з рути там, де в..сіллю бути. (Л.Забашта.) Що є ж..ття, хто до кінця збагне? (А.Матвійчук.)

  ІІ. Я люблю д..витись, як гаї с..ніють. Як пташки співають, слухати люблю. (В.Сосюра.) Той ліс, що я д..тиною садив, гуде й шумить на кам’янім узгір’ї. (Д.Павличко.) Ліс шумів в..соким рівним шумом, що нагадував морський пр..бій. (З.Тулуб.) Так рясно гай ч..ремховий цвіте, коли в..сна у ро..палі буяє. (Л.Ржегак.) Мене ліси здоров’ям напували, коли бродив у їхній гущ..ні. (В.Симоненко.) Скажи ж, в яких лісах ти заблудив? (Олександр Олесь.)

  Пояснювальний диктант. Визначити головну й підрядну частини складнопідрядних речень, поставити питання від головної частини до підрядної. Визначити, які з підрядних частин відносяться до слова або словосполучення в головній частині, а які — до головної частини в цілому. З’ясувати, як приєднані до головних частин підрядні.

  І. Кохаю край наш дорогий, що зветься Україна. (В.Коломієць.) Українці мають усі підстави пишатися тим, що їхня батьківщина мала справді легендарних героїв. (А.Лотоцький.) Україна моя починається там, де доля моя усміхається. (П.Осадчук.) Сотні літ нас розпинали, та не побороли, бо не вмерла Україна і не вмре ніколи. (Д.Павличко.)

  ІІ. Красу, яку людина сотворила, я шанував понад усе земне. (М.Руденко.) Жили й живем на світі боротьбою, якою перетворюється світ. (Л.Дмитерко.) Життя тільки тоді щасливе, коли людина створює щось нове. (М.Упеник.) Ще будуть люди і брати там, де раби були й кати. (Б.Грінченко.) Правдо, наша мати! Поки ще жива ти, доти будем навкруг хати своє жито жати! (П.Куліш.) Я вірю у щирість друга, що світиться колосково. (Р.Лубківський.)

  Розглянути таблицю.

  СПОЛУЧНИКИ ПІДРЯДНОСТІ

  Розряди сполучників підрядності Приклади
  Часові: коли, як, доки, поки, щойно, відтоді як, перш ніж, поки не, з того часу як.Коли сніг упав, то й зайців побільшало. Не знаємо ціни криниці, доки вона не висохне. Носив кіт сало, поки сала не стало. Курка не з’їсть, перш ніж не розребе. (Нар.творч.)
  Причинові: бо, тому що, через те що, оскільки, завдяки тому що. Не грайся з ведмедем, тому що задавить. Не плюй у криницю, бо з неї ще пити водицю. Держися за гриву, оскільки за хвоста не вдержишся. (Нар.творч.)
  Мети: щоб, аби, для того щоб.Щоб добре жити, треба чесно робити. Цей багато робить для того, щоб нічого не робити. Аби лиха не знати, треба вчасно зорати. Для того й мухи, щоб ліниві не спали при сонці. (Нар.творч.)
  Допустові: хоч, незважаючи на те що, дарма що, хай.Хоч бур’ян і квітка, посівам він — ворог. Дарма що ведмідь мирний, а кільце йому в ніс вправляють. Молоко, хоч і від чорної корови, але біле. Дарма, що він малий, а старого навчить. (Нар.творч.)
  Наслідкові: так що, так що аж, так що й.Почалися жнива, так що будь скупішим на слова. Далеко колос од колоса, так що аж не чути голосу. (Нар.творч.)
  Порівняльні: як, мов, немов, наче, неначе, мовби, немовби, начебто.Цей так робить, як піп через річку паски святить. Будьмо спокійні, наче порося в мішку. (Нар.творч.)
  Умовні: якби, якщо, коли б, аби.Якщо пташка дітей захищає, то й гадюку здолає. За що мої свині б’єш, коли в твоїм плоті дірка? (Нар.творч.)
  З’ясувальні: що, як, ніби.Не в тім річ, що кобила сива, а в тім, що не везе Данила. Він набалакає, як на вербі груші ростуть. Лякали щуку, ніби її в озері топитимуть. (Нар.творч.)

  Переписати, на місці крапок уставляючи вказівні слова. Сполучники в підрядних реченнях підкреслити однією лінією, сполучні слова — двома. Пояснити, як розрізнити сполучники й сполучні слова.

  Буде час … , коли закон добра все переважить. (Д.Павличко.) … упокою людина зазнає тільки, де воля є щира. (Б.Грінченко.) Я мрію … своє життя прожити, щоб кров і піт віддать землі своїй. (М.Стельмах.) Я з друзями прийшов у … місця, де ще стоять глибокі озерця. (А.Малишко.) Стояли сосни й думали про …, чому це їхня крона не цвіте. (Д.Павличко.)

  Для довідок. Такий. Там. Так. Ті. Те.

  Переписати, вставляючи пропущені букви і розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх вилучення). Вказати складнопідрядні речення з підрядними означальними, з’ясувальними й обставинними. Пояснити, як ви їх розрізняєте.

  Тр..майся того порога, за яким народився. Не пол..шай діла, до якого звик. Суди про людину по тому, як вона працює. Пер..д хлібом не раз на коліна стан..ш, поки скибку відріж..ш. Як про землю попіклу..шся, золотим з..рном намилу..шся. Будеш в злоті, якщо впріват..меш в роботі.
  Народна творчість.

  Навчальний диктант. Вказати складнопідрядні речення.

  І. Килина зірвала квітку мальви, притулила до щоки, і вогкий запах ударив їй в голову. Дівчина аж здригнулася, бо наче блискавка пронизала її тіло, гостро прорізавши розум, освітивши все в ній.
  Згори, де стояла її хата, Килина глянула на село. Воно спало, осяяне глухим світлом місяця. Поле дихнуло в обличчя свіжим подихом достиглого збіжжя й сонних волошок. Дівчина ніби чула, що сниться пшеничному колоску чи кущику полину.
  Килина засміялась. А як засміялась, то раптова хвиля щастя й радості затопила її всю. Стало так добре, що вона, либонь, ладна була заспівати вголос. (За Є.Гуцалом; 90 сл.)

  ІІ. “Четьї Мінеї” — найповніша антологія житій християнських святих. Автор цієї дванадцятитомної праці — Димитрій Ростовський (у миру — Данило Туптало). Цінність цієї праці, якій письменник віддав близько двадцяти років життя, величезна.
  Народився Данило Туптало 1651 року в містечку Макарові поблизу Києва у сім’ї козацького сотника, якого сучасники називали славою й честю українського війська. Біографи засвідчують, що навчався юнак у Могилянській колегії. Ставши ченцем Кирилівського монастиря у Києві, Димитрій здобув славу мудрого й талановитого проповідника, знаного за межами України. До його думки прислухалися українські гетьмани Іван Самойлович та Іван Мазепа, тому внесок Туптала в їсторію не тільки церковну, а й світську маємо ще дослідити..
  “Четьї Мінеї” Димитрія, у яких він зібрав давні оповідання про життя й подвиги святих подвижників, стали улюбленою книжкою багатьох поколінь православних українців та інших східних слов’ян. (За І.Савченко; 125 сл.)

  Словник.
  Антологія — збірник літератрно-художніх творів одного жанру.

  Урок № 7. Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Основні види складнопідрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні. Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Повернутись на сторінку Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Комментарии закрыты.