Урок № 67. Тематичне тестування (тема: Сполучник, правопис сполучників). Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Урок № 67. Тематичне тестування (тема: Сполучник, правопис сполучників). Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань і сформованості вмінь та навичок стосовно теми “Сполучник, правопис сполучників”; закріплювати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, навички самостійної роботи, розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять.

  Тип уроку: урок перевірки й обліку здобутих знань, умінь і навичок.

  Обладання: тестові завдання.

  Хід уроку № 67. Тематичне тестування (тема: Сполучник, правопис сполучників). Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  І. Повідомлення мети перевірки та способів її проведення.

  ІІ. Усна перевірка знань.

  Бесіда.

  • Яка частина мови називається сполучником?
  • На які розряди поділяються сполучники за роллю в реченні?
  • Навести приклади сполучників сурядності і сполучників підрядності.
  • Який сполучник може бути в одному випадку єднальним, а в іншому — протиставним? Скласти два речення, які ілюстрували б відповідь.
  • На які групи за будовою поділяються сплучники?
  • Які особливості правопису складних і складених сполучників? Навести приклади.

  ІІІ. Проведення тестування.

  • Інструктаж щодо проведення тестування.
  • Виконання учнями тестових завдань.
  • Відповіді учителя на запитання учнів (після того, як роботи здано).

  Тестові завдання для тематичного контролю (зразки)

  1. Службова частина мови, що вживається для зв’язку однорідних членів речення та частин складного речення, — це
  а) прийменник;
  б) сполучник;
  в) вигук.

  У поданому вчителем реченні позначити (надписати) всі частини мови.

  2. За своєю роллю в мові сполучники поділяються на:
  а) заперечні й формотворчі;
  б) прості, складні й складені;
  в) сурядності й підрядності.

  Будь-який сполучник увести в речення (напр.: Черепаха пірнала-пірнала, та підводним човном так і не стала. Пустіть мене в хату, поки ви собі іншої не купите. (Нар.творч.) Забаглося не почесті, а сонця і творчості. (М.Сингаївський.) Негідники ростуть, немов пирій. (Д.Павличко.)

  3. Сполучники сурядності поділяються на:
  а) єднальні, протиставні, розділові;
  б) причинові, часові, умовні;
  в) мети, допустові, порівняльні, з’ясувальні.

  Скласти (пригадати) й записати складне речення, частини якого поєднані сполучником сурядності (напр.: У лісі вовки виють, а на печі страшно. (Нар.творч.)

  4. Сполучник, який може бути в одному випадку єднальним, а в іншому — протиставним, — це
  а) немовби;
  б) якби;
  в) та.

  Скласти (пригадати) й записати речення, в якому протиставний сполучник поєднує прості речення у складному (напр.: Мороз припікає, зате комарів немає. Гультяй сіно косив, а чорт його полем носив. (Нар.творч.) або однорідні члени речення (напр.: Вівцю треба стригти, а не брити. (Нар.творч.)

  5. Складені сполучники — це
  а) коли б, хоч би, все ж, тому що, для того щоб;
  б) мовби, начеб, якби, щоб, немовби;
  в) аби, коли, хоч, як.

  Будь-який складений сполучник увести в речення (напр.: Він би газдував, коли б батога мав. (Нар.творч.)

  6. Для зв’язку простих речень сполучник вжито у складному реченні:
  а) Живи не минулим, а прийдешнім. (Нар.творч.);
  б) Приготуйся до нещастя, а щастя саме придасться. (Нар.творч.);
  в) Свята пам’ятай, а про будні не забувай. (Нар.творч.)

  Скласти (пригадати) й записати складне речення, частини якого пов’язано сполучником підрядності (напр.: Приснилося, що кличе мене мати. (М.Сингаївський.) Не будь солодким, бо проковтнуть. Не будь гірким, бо виплюнуть. (Нар.творч.)

  ІV. Підведення підсумків уроку.

  V. Домашнє завдання.

  Урок № 67. Тематичне тестування (тема: Сполучник, правопис сполучників). Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Повернутись на сторінку Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Комментарии закрыты.