71. Тема уроку: Підсумкова контрольна робота. Українська література, 6 клас

  71. Тема уроку: Підсумкова контрольна робота. Українська література, 6 клас

  Мета: перевірити знання учнів за допомогою завдань чотирьох рівнів складності

  Обладнання: індивідуальні завдання на картках.

  ХІД УРОКУ Підсумкова контрольна робота. Уроки української літератури, 6 клас

  І. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ЧОТИРМА РІВНЯМИ

  І рівень

  1. Чи правильне твердження?
  Народні пісні складалися тільки народом, а не окремими авторами.
  Так
  Ні

  2. Чи правильне твердження?
  У народних піснях відображені тільки історичні події та видатні особи.
  Так
  Ні

  3. Чи правильне твердження? Усі вірші мають римовані рядки.
  Так
  Ні

  4. Чи правильне, твердження?
  Байка «Сорока» належить до народної байки.
  Так
  Ні

  5. Чи правильне твердження?
  У творі А. Чайковського «В Острозькій школі» розповідається про народного месника Кармалюка. Так
  Ні

  6. Чи правильне твердження?
  Твір Остапа Вишні «Перший диктант» належить до прозових творів.
  Так
  Ні

  7. Що характерне для народної пісні?
  а) Віршована мова;
  б) прозова мова;
  в) вільне переказування.

  8. Про що розповідають історичні пісні?
  а) Про видатних осіб та історичні події;
  б) про тяжке життя в кріпацтві;
  в) про військову службу.

  9. Що таке пейзаж?
  а) Опис картини природи;
  б) опис людини;
  в) опис приміщення.

  10.Який прийом використано у творі Панаса Мирного «Морозенко»?
  а) Уособлення;
  б) алегорію;
  в) підтекст.

  11.Хто написав твір «Первінка»?
  а) М. Рильський;
  б) М. Вінграновський;
  в) Д. Павличко.

  12. У якому вірші прозвучало застереження від безумного псування басейнів питної води?
  а) «Гаї шумлять…» П. Тичини;
  б) «Солодка вода» П. Воронька;
  в) «Синові» М. Рильського.

  II рівень

  1. Як називається такий художній засіб у творі: «Лобатий, чуб білий, як пшениця, кучмою, лице засмагле, вилискує, як чобіт, а очі ясні та сині, як на росі льон»?
  2. Як називається головна думка, написана перед початком твору (в перекладі з грецької мови означає: той, що написаний попереду)?
  3. З якого твору герої Марко, Семко, князь Острозький, Петро?
  4. Назвіть і підтвердіть прикладом поетичне перебільшення у творі.
  5. З яких частин складаються розповідно-описові твори?
  6. На прикладі вивчених творів назвіть відомі вам тропи.
  7. Назвіть поняття, що стосуються виразного читання.
  8. Поясніть суть виконавського завдання.
  9. Назвати поетів, чию творчість вивчали в 6 класі.
  10. Яке висловлення називається діалогом? Монологом?

  III рівень

  Виконайте одне із завдань.
  1. Охарактеризуйте спільне та відмінне в прозовій та віршованій мові (на прикладі вивчених творів).
  2. Визначте за допомогою цитати назву твору, його автора, головного героя.
  «Загорнений у довгу материну свитку, закутаний її чорним платком, у шкарбунах на босу ногу, з рукавичкою в руках, він, мов заєць, вискочив з сіней та й полинув з села на ліс». Яка головна думка твору?

  3. Доведіть, що «Пісня про Байду» — це історична пісня.

  4. Чим подібні і чим різняться анекдоти і байки?

  5. Доведіть, що «Морозенко» Панаса Мирного є прозовим твором.

  6. Доведіть, що персонаж байки «Сорока» Б. Грінченка є алегоричним образом.

  7. Сформулюйте виконавське завдання до поетичного твору (на власний вибір).

  8. Запишіть ваш уявний діалог з Пилипком у переддень Різдва (П. Мирний, «Морозенко»).

  9. Запишіть ваш монолог-звертання до героїв твору Б. Грінченка «Грицько».

  10. Назвіть важливі теми, що порушуються у творах письменників рідного краю.

  IV рівень

  Напишіть твір на одну з тем.
  1. Мій улюблений герой літературного твору.
  2. Письменники рідного краю.
  3. Чому нас навчають поетичні твори Дмитра Павличка?
  4. Моя власна творчість (байка, вірш, мініатюра).
  5. Перша вчителька.
  6. Скарбниця народної творчості.
  7. В народних піснях — історія мого народу.

  71. Тема уроку: Підсумкова контрольна робота. Українська література, 6 клас

  Повернутися на сторінку Уроки української літератури в 6 класі

  Комментарии закрыты.