• Реклама

УРОК № 63. Тема. Огляд життя і творчості письменниці Марко Вовчок. Повість «Кармелюк». «Народні оповідання», їх антикріпосницька спрямованість. Твори російською мовою. («Маша», «Игрушечка».). Уроки української літератури, 9 клас

УРОК № 63. Тема. Огляд життя і творчості письменниці Марко Вовчок. Повість «Кармелюк». «Народні оповідання», їх антикріпосницька спрямованість. Твори російською мовою. («Маша», «Игрушечка».). Уроки української літератури, 9 клас

Мета: ознайомити учнів з біографією письменниці, її життєвим і творчим шляхом, повістями російською мовою, оповіданнями; розвивати вміння бачити події в історичному контексті, зіставляти факти і робити висновки; виховувати естетичні смаки вдумливого читача, повагу до кращих здобутків української літератури.

Обладнання: портрет письменниці, ілюстрації, виставка творів письменниці та літератури, присвяченої Марку Вовчку, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ № 63. Тема. Огляд життя і творчості письменниці Марко Вовчок. Повість «Кармелюк». «Народні оповідання», їх антикріпосницька спрямованість. Твори російською мовою. («Маша», «Игрушечка».). Уроки української літератури, 9 клас

І. Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Аналіз письмової роботи.
1) Обрані теми.
2) Використання і дотримання плану твору.
3) Розкриття теми.
4) Типові помилки:
мовленнєві,
граматичні.

3. Робота над типовими помилками.

ІІ. Мотивація навчання школярів

1. Виразне читання поезії Т. Шевченка «Марку Вовчку».

2. Оголошення теми, мети та завдань уроку.

ІІІ. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Пояснення вчителя за підручником.

2. На основі розповіді вчителя та матеріалів підручника скласти хронологічну таблицю «Життєвий і творчий шлях Марка Вовчка».

3. Словникова робота.

Реалізм (від лат.— речовий, дійсний) — спосіб художнього відтворення дійсності, літературний напрям, який, на відміну від романтизму, розкриває побутові, суспільні, історичні передумови формування характеру людини. Для реалізму характерні епічні жанри, в яких широко відображаються життєві явища протягом значного відрізку часу (повість, роман). Найвідоміші зразки реалізму в українській літературі другої половини XIX ст. — повісті «Інститутка» Марка Вовчка, «Микола Джеря» І. Нечуя-Левицького, роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного, п’єса «Хазяїн» І. Карпенка-Карого, повість «Борислав сміється» І. Франка.

Оповідання — епічний прозовий твір невеликого обсягу, який розповідає про події в житті одного або кількох персонажів і має одну сюжетну лінію. Жанр оповідання відзначається різноманітністю видів розповіді: від першої або третьої особи, автора або персонажа, а також розповідь учасника подій.

4. Тематика оповідань Марка Вовчка.
Обговорення з коментуванням першої збірки оповідань письменниці («Сестра», «Козачка», «Горпина», «Одарка», «Сон», «Викуп», «Чумак»); другої збірки («Три долі», «Не до пари», «Два сини», «Ледащиця»),

5. Пояснення вчителя за планом.
1) Історична повість «Кармелюк».
2) Оповідання російською мовою.

6. Бесіда з учнями.
1) Чому, на вашу думку, Марко Вовчок, працюючи над повістю «Кармелюк», спиралася більше на народну творчість, ніж на документальні матеріали?
2) У чому Марко Вовчок наслідувала літературні традиції Т. Шевченка?
3) У чому полягає народність творів письменниці?
4) Які риси вдачі та вчинки своїх героїв підносить авторка?
5) У чому виявляється реалізм «Народних оповідань»?
6) Доведіть, що «Горпина» — це оповідання.
7) Визначіть провідну тему «Народних оповідань*.
8) Які можливості розповіді від першої особи використала Марко Вовчок у своїх оповіданнях?
9) Назвіть джерела ліричності творів Марка Вовчка.

ІV. Домашнє завдання
Прочитати повість «Інститутка», написати невеликий твір-роздум на тему «Марко Вовчок — наслідувачка літературних Традицій Тараса Шевченка».

УРОК № 63. Тема. Огляд життя і творчості письменниці Марко Вовчок. Повість «Кармелюк». «Народні оповідання», їх антикріпосницька спрямованість. Твори російською мовою. («Маша», «Игрушечка».). Уроки української літератури, 9 клас

Повернутися на сторінку Уроки української літератури, 9 клас

Комментарии закрыты.