УРОК № 62. Тема. Творчість представників літературної групи неокласиків (М. Зеров, М, Драй-Хмара, П. Филипович, Ю. Клен). Уроки української літератури, 10 клас

  УРОК № 62. Тема. Творчість представників літературної групи неокласиків (М. Зеров, М, Драй-Хмара, П. Филипович, Ю. Клен). Уроки української літератури, 10 клас

  Мета: ознайомити учнів їв творчістю українських поетів-неокласиків, розкрити положення неокласицизму щодо розвитку літератури і мистецтва; розвивати в учнів поетичне сприйняття світу, навики виразного читання ліричних творів

  Обладнання: твори неокласиків, повідомлення учнів.

  ХІД УРОКУ № 62. Тема. Творчість представників літературної групи неокласиків (М. Зеров, М, Драй-Хмара, П. Филипович, Ю. Клен). Уроки української літератури, 10 клас

  І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

  1. Читання учнями напам’ять уривка з поеми М. Рильського «Слово про рідну матір».

  2. Бесіда з учнями.
  1) Назвати основні післявоєнні збірки М. Рильського.
  2) Яка основна тематика післявоєнної лірики поета?
  3) Чому в поемі «Слово про рідну матір» поет звертається до найдорожчих українських святинь і символів?
  4) Яка головна думка поеми «Слово про рідну матір»?
  5) Назвіть основні теми творчості М. Рильського періоду війни з гітлерівською Німеччиною.
  6) Яка поезія М. Рильського вам найбільше сподобалась? Аргументуйте свій вибір.
  7) Що таке неокласицизм?

  II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

  III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Лекція вчителя
  У 20-х роках XX ст. М. Рильський входив де об’єднання письменників, які називали себе неокласиками. Вони не залишили програмного документа, проте відомі їх творчі принципи: орієнтація на класичне мистецтво, засвоєння здобутків світової культури, постійне урізноманітнення художніх аасебів, тяжіння до строгих віршованих форм.
  Рильський недаремно приєднався до неокласиків, він був віртуозом-версифікатором (тобто досконало опанував техніку віршування), писав сонети, рондо, терцини, катрени, секстини, використовував різні види римування. Але і в той час головним для поета був зміст твору — добро, любов і краса.
  (Учитель наведить приклади різноманітної строфіки у творчості М. Рильського.)

  Неокласицизм (від гр. neos — новий і лат. classicus — зразковий) — течія в літературі і мистецтві, яка з’явилася значно пізніше занепаду класицизму як літературного напряму і знайшла свій вияв у використанні античних тем і сюжетів, міфологічних образів і мотивів, проголошенні гасел «чистого мистецтва» та культу позбавленої суспільного змісту художньої форми, в оспівуванні земних насолод.

  Неокласицизм виник у середині XIX ст. в західноєвропейській літературі. Його тенденції позначились на російській та українській поезії (А. Майков, М. Щербина, М. Рильський, Юрій Клен).
  Група неокласиків в українській поезії 20-х років, куди входили Максим Рильський, Микола Зеров, Михайло Драй-Хмара, Павло Филипович, Юрій Клен (Освальд Бургардт), відмежовуючись від так званої «пролетарської культури», прагнула наслідувати мистецтво минулих епох. До основних рис цієї школи, крім підкресленої уваги до художньої форми, відносять також орієнтацію на вивірені віками духовні цінності, відданість традиціям світової класики (від античності до початку XX ст.), віддання переваги історико-культурній та морально-психологічній проблематиці, негативне ставлення до політизації мистецтва.

  2. Повідомлення літературної групи учнів.
  1) Життєвий і творчий шлях поета і вченого Миколи Зерова.
  2) Трагічна доля поета-інтелектуала Михайла Драй-Хмари.
  3) Життєвий і творчий шлях поета і вченого Павла Филиповича.
  4) Юрій Клен (Освальд Бургардт) — український прозаїк, літературознавець, письменник діаспори.

  IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  Підручник, опрацювати теоретичний матеріал; зробити хронологічну таблицю «Життя і творчість В. Сосюри».

  УРОК № 62. Тема. Творчість представників літературної групи неокласиків (М. Зеров, М, Драй-Хмара, П. Филипович, Ю. Клен). Уроки української літератури, 10 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 10 клас

  Комментарии закрыты.