УРОК № 59. Тема. «Чорна рада» П. Куліша — перший історичний роман в українській літературі. Історична основа роману, його джерела. Уроки української літератури, 9 клас

  УРОК № 59. Тема. «Чорна рада» П. Куліша — перший історичний роман в українській літературі. Історична основа роману, його джерела. Уроки української літератури, 9 клас

  Мета: ознайомити учнів з історичною основою твору, показати художнє осмислення автором історичного минулого, поетизацію давньої слави України; розвивати вміння пов’язувати історичні факти з літературними процесами, робити узагальнення на підставі власних спостережень; допомогти учням правильно зорієнтуватися щодо складних етапів історії, виховувати пошану до народу, що, попри всі невдачі, прагнув свободи та незалежності.

  Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до теми уроку, підручник, тексти.

  ХІД УРОКУ № 59. Тема. «Чорна рада» П. Куліша — перший історичний роман в українській літературі. Історична основа роману, його джерела. Уроки української літератури, 9 клас

  І. Актуалізація опорних знань учнів

  1. Перевірка домашнього завдання.
  Виразне читання поезій «Заспів», «Святиня», «Правдиве панування», «Троє схотінок».

  2. Повний ідейно-художній аналіз цих поезій.

  3. Бесіда з учнями.
  1) Назвіть тематичні особливості поезій Куліша.
  2) Проаналізуйте побудову тематичного й образно-синтаксичного обрамлення у вірші «До кобзи». Як змінюється емоційне за барвлення поетичного вислову на початку і в кінці вірша?
  3) Твори якого українського поета епохи бароко нагадує вірш П. Куліша «Квітки з сльозами»?

  ІІ. Оголошення теми, мети та завдань уроку

  ІІІ. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

  1. Пояснення вчителя за матеріалами підручника.

  2. Словникова робота.

  Роман (франц.— твір, написаний романськими мовами) — значний за обсягом епічний прозовий твір (рідко віршований), у якому широко розгортаються події і докладно змальовується життя персо нажів протягом тривалого часу. Композиція роману складна, як правило, з кількома сюжетними лініями та багатьма персонажами.

  Історичний роман — роман, у якому відтворюються події минулих часів, розповідається про життя видатних культурних, дер жавних діячів. Мета історичного роману — передати загальний ко лорит зображуваної епохи, висловити ідеї, цікаві для сучасного читача. Тому розповідь про справжні події може доповнюватися художнім вимислом.

  Роман-хроніка — роман, в якому послідовно викладаються події певної історичної епохи, використано документальні джерела. (Основне історичне джерело роману П. Куліша «Чорна рада» — літопис Самовидця.)

  3. Бесіда з учнями.
  1) Назвіть головних дійових осіб роману «Чорна рада».
  2) Чому деякі дослідники називають цей твір «мозаїчним»?
  3) Як показано у творі народ? Чи є він активно діючим протягом І твору?
  4) Образ Божого чоловіка. Чому це не кобзар, не жебрак?
  5) Яке ідейне навантаження несе цей образ у творі? (Він патріот, для нього мирське життя нічого не важить, він вище політики, тому жодного разу не став виразником інтересів якоїсь групи суспільства.)
  6) Який образ представника народу в романі близький до образу Божого чоловіка?
  7) Поясніть своє розуміння образу Пугача. (З-поміж носіїв народної моралі найближче до Божого чоловіка стоїть запорізький старець Пугач — старий січовик, який не раз бував кошовим отаманом. Але якщо Божий чоловік — людина поміркована, то Пугач наївний, мов дитина. Спираючись саме на його авторитет, домігся булави Брюховецький, а полковничого пірнача — Гвинтовка.)
  8) Дайте характеристику образу Тараса Сурмача. (До протесту Тараса штовхнула образа, коли його й таких, як він, не зрівняли в правах з реєстровими козаками. Побачивши, як запорожці грабували купців, він усвідомив свою помилку.)
  9) Чим цікавий образ Василя Невольника? (Доля зробила з колишнього лицаря страдника, яскравим свідченням чого стало його прізвище.)
  10) Назвіть масові сцени твору. (Хрестини Сурмачевого сина, напад п’яних косарів на Шрама, похорон ніжинського війтенка.)

  ІV. Домашнє завдання
  Виписати цитати до характеристики центральних образів-персонажів роману «Чорна рада».

  УРОК № 59. Тема. «Чорна рада» П. Куліша — перший історичний роман в українській літературі. Історична основа роману, його джерела. Уроки української літератури, 9 клас

  Повернутися на сторінку Уроки української літератури, 9 клас

  Комментарии закрыты.