Урок № 58. Робота над усним і письмовим твором у публіцистичному стилі на морально-етичні та суспільні теми. Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Урок № 58. Робота над усним і письмовим твором у публіцистичному стилі на морально-етичні та суспільні теми. Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

  З’ясування моральних понять, розв’язання етичних проблем, уточнення моральних норм і принципів, осмислення мотивів і наслідків людських вчинків завжди привертали увагу. Дослідженням рівня моральності як суспільства в цілому, так і окремої особистості займаються різні галузі суспільних наук. У художній формі питання моралі й етики досліджує мистецтво. З’ясуванню моральних питань може бути присвячений і учнівський твір.
  Здебільшого такий твір вибудовується у формі роздуму (міркування). План твору-роздуму відповідає такій схемі:

  І. Вступ (підведення до проблеми: чому я над цим замислився — став учасником чи свідком якоїсь події, щось почув чи прочитав тощо).
  ІІ. Теза твору.
  1. доказ на підтвердження або спростування тези;
  2. доказ (або приклад) ……………………………………;
  3. доказ (або приклад)…………………………………….;
  4. доказ (або приклад) і под.
  ІІІ. Висновки.

  Твір-роздум на суспільну або морально-етичну тему здебільшого складається у публіцистичному стилі.
  Роботу над твором на суспільну або морально-етичну тему, як і над будь-яким учнівським твором, слід розпочинати з осмислення запропнованої вчителем (або самостійно вибраної) теми та визначення меж теми. Потрібно з’ясувати, що саме потрібно сказати або написати, щоб розкрити тему, що для розкриття теми є найголовнішим, що менш важливим, але все ж бажаним, від чого слід відмовитись через несуттєвість або неактуальність.
  Після цього потрібно обміркувати головну думку майбутнього твору — висновок, який має випливати з усього сказаного чи написаного.
  Наступний етап роботи над твором — це добір відповідного фактичного матеріалу та його систематизація. Джерелами фактів для розкриття теми може стати досвід автора майбутнього твору, інформація, одержана ним від учасників або свідків певних подій, статистичні дані з довідників, підручників, періодики або те, що у вигляді фольклорних творів зберігає народна пам’ять чи увиразнює твір мистецтва. Авторові не слід нехтувати також власною уявою.

  Систематизувати ретельно дібраний фактичний матеріал найкраще у вигляді плану твору. Оскільки твір традиційно має такі структурні елементи, як вступ, основна частина (виклад) та кінцівка (стосовно до твору-роздуму — висновок), план має бути складним.
  Склавши на чернетці план твору, можна перейти до наступного етапу роботи — створення тексту. Відступів від плану не слід уникати — навпаки, план цілком закономірно може змінюватися в процесі роботи над твором.
  Головні вимоги до твору-роздуму такі: чітке формулювання тези, добір чітких і вичерпних аргументів на її підтвердження або спростування, логічність і послідовність викладу думок, точність висновків. Важливе завдання — добір виражальних засобів мови (слів, граматичних форм, синтаксичних конструкцій), що відповідають вимогами вибраного стилю.

  Орієнтовні теми для творів-роздумів

  • В своїй хаті своя правда, і сила, і воля
  • В океані рідного народу відкривай духовні острови
  • Чи можлива екологія душі
  • Чудове слово — добродій
  • Ти кермуй туди спокійно, де горить мета твоя
  • Що вище: істина чи дружба?
  • Люди, будьте взаємно красивими!

  Урок № 58. Робота над усним і письмовим твором у публіцистичному стилі на морально-етичні та суспільні теми. Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Повернутись на сторінку Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Комментарии закрыты.