Урок № 55. Доповідь (або реферат) на основі двох-трьох джерел. Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Урок № 55. Доповідь (або реферат) на основі двох-трьох джерел. Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
  Доповідь — одна з найпоширеніших форм публічних виступів. Доповідь може бути політичною, діловою, звітною, науковою.
  Наукова доповідь узагальнює наукові дані, інформує про відкриття, досягнення, результати наукових досліджень. Такі доповіді заслуховуються в наукових установах на зібраннях учених: конференціях, симпозіумах тощо.
  В учнівських доповідях здебільшого йдеться не про наслідки власної наукової роботи, а про результати досліджень, які опубліковані у різних виданнях: книжках, брошурах, збірниках, статтях, журналах.
  Реферат — стислий огляд перед аудиторією або в письмовій формі змісту кількох наукових праць, що стосуються певної проблеми.
  Мета реферату — систематизація й передача цілісної наукової інформації, дібраної з кількох першоджерел. Важливим є вміння дібрати відповідний до теми матеріал та належним чином його опрацювати. На основі кількох наукових текстів слід створити один текст відповідно до теми реферату.
  Реферати пишуть за чужими матеріалами, тому така робота не є самостійною науковою працею в повному розумінні слова, вона є компілятивною. Проте реферування заохочує автора до опрацювання наукових першоджерел, привчає до використання методів наукового дослідження.
  Найбільш доречним для реферату є науковий стиль. Якщо ж за змістом рефрату виголошується учнівська доповідь, цілком логічним буде уведення елементів публіцистичного стилю.
  Правила графічного оформлення реферату такі. Записи ведуться на одному боці стандартних аркушів, які скріплюються обкладинкою. До реферату обов’язково додається список опрацьованої літератури — бібліографія. У тексті реферату також необхідно посилатися на першоджерела: “на думку академіка С.М.Єфремова”, “як стверджує професор М.С.Грушевський” тощо. Якщо у рефераті висловлюються власні спостереження чи висновки, необхідно наголосити: “на нашу думку”, “як нам видається”. Вживання займенника ми замість я — одна з ознак наукового стилю.
  Слід утриматися від надмірного захоплення ілюструванням — цінність реферату у старанному доборі літератури, її ретельному опрацюванні, логічності, послідовності й аргументованості викладу думок. А також чіткості висновків.

  Словник.
  Компіляція — неоригінальна, несамостійна наукова чи літературна праця, побудована на використанні чужих творів.
  Бібліографія — перелік книжок, журналів, статей із зазначенням вихідних даних (місце і рік виходу, видавництво тощо); покажчик літератури.

  Послідовність у роботі над рефератом

  1. Добір двох-трьох першоджерел відповідно до теми.
  2. Обмірковування меж теми, осмислення головної думки реферату.
  3. Опрацювання дібраних джерел (помітки, виписки, систематизація виписок).
  4. Складання чорнового варіанту плану реферату.
  5. Концентрація дібраних з першоджерел фактів, цифр, цитат навколо кожного з пунктів плану.
  6. Робота над остаточним варіантом плану з урахуванням головної думки реферату та його обсягу.
  7. Складання чорнового варіанту тексту реферату.8. Редагування тексту реферату.

  Підготувати реферат з української літератури або історії України на одну із запропонованих учителем тем.

  Урок № 55. Доповідь (або реферат) на основі двох-трьох джерел. Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Повернутись на сторінку Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Комментарии закрыты.