Урок № 54. Тексти для усного та письмового переказу тексту наукового стилю. Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Урок № 54. Тексти для усного та письмового переказу тексту наукового стилю. Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  1. Похід князя Ігоря

  Протягом ХІІ ст. в Київській Русі виникло від 10 до 15 удільних князівств. Саме тоді Київ з прилеглими територіями почали називати “Руською землею”. Він був великою принадою, бо той, хто завоює Київ, міг називатися правителем “матері міст руських”.
  Чвари між князями за Київ не вщухали. Історики підрахували, що протягом ста років — між 1146 та 1246 — 24 князі 47 разів приходили в Києві до влади. 35 таких князювань тривали менше року кожне.
  1169 року на Київ напав володимиро-суздальський князь Андрій Боголюбський. Місто було по-дикунському пограбоване. Саме тоді, як сказано в літописі, князь вивіз з Києва (а вірніше, з Вишгорода, що був резиденцією київських князів) ікону Богородиці. Після того, як цю ікону було виставлено в Успенському храмі міста Володимира на Клязьмі, за нею закріпилася назва “Богоматір Володимирська”.
  Вивезену з Вишгорода ікону Андрій Боголюбський вважав найбільшою святинею тогочасної Русі, тобто іконою Пирогощею. Саме з перенесенням цієї ікони, що вважалася символом єдності Руської землі, було пов’язане перенесення столиці з Києва до Володимира на Клязьмі. Згодом, коли цю ікону перевезли до Московського Кремля, столицю в зв’язку з таким перенесенням перенесли до Москви. Як видно, іконі надавалося виняткового значення — вона була символом Руської державності.
  Проте поема “Слово о полку Ігоревім” засвідчила: захопити справжню ікону Пирогощу Андрію Боголюбському не вдалося. Очевидно, князь вивіз з Вишгорода іншу ікону, оголосивши її Пирогощою. Адже повернувшись з половецького полону до Києва, князь Ігор саме до ікони Богородиці Пирогощі поспішає з молитвою. Таким чином, Пирогоща залишилась у Києві.
  Літописці ж навмисне, щоб виправдати, “узаконити” перенесення столиці з Києва до Володимира, оголосили ікону Пирогощою.
  Щодо походження й тлумачення назви “Пирогоща” існують різні пояснення. Найчастіше назва трактується як “баштова” (“пиргос” грецького мовою означає “башта”). Відомо, що ікону морем було привезено з Візантії. Цілком можливо, що там вона зберігалась у башті монастиря.
  Врятувавшись втечею з половецького полону, князь Ігор приходить до Києва. Він йде молитись до ікони Пирогощої. Це молитва не про тимчасовий успіх чи власне життя. Це молитва за всю Україну-Русь, її єдність і незборимість. (За Б.Яценком; 325 сл.)

  • Пояснити лексичне значення слів резиденція (місцеперебування глави держави, уряду).
  • Дібрати синоніми до слів чвари, принада, трактувати.
  • Скласти план (орієнтовний):
   І. Чому Київ був великою принадою для ворогів.
   ІІ. З якою метою Андрій Боголюбський вивіз ікону з Вишгорода.
   1. Впевненість князя в тому, що Богоматір з Вишгорода — ікона Пирогоща.
   2. Володіння Пирогощою означало перенесення столиці.
   3. Ікона Пирогоща — символ руської державності.
   ІІІ. Що засвідчило “Слово о полку Ігоревім”.
   1. Андій Боголюбський вивіз іншу ікону.
   2. Повернувшись з полону, князь Ігор поспішив до справжньої Пирогощі.
   3. Чому літописці оголосили Пирогощою ікону з Вишгорода.
   ІV. Що означає назва “Пирогоща”.
   V. За що молився князь Ігор.
  • Записати на дошці: Успенський храм міста Володимира на Клязьмі; назва трактується як “баштова”.
  • Написати переказ тексту.
  • Усно переказати текст.

  2. Архетипи в житті українців

  Що таке архетипи? Це сформовані колективним досвідом народу уявлення та ідеї, які переходять від покоління до покоління.
  Як виникли архетипи? Швейцарський учений К.Юнг пояснює, що вже первісна людина прагнула досвід свого реального життя поєднати з життям духовним. Наприклад, їй недостатньо було спостерігати схід чи захід сонця. Сонце для неї уособлювало божество або героя, який, по суті, був створений її уявою, а, отже, існував лише в її духовному житті.
  Передавані наступним поколінням архетипи впливають на думки, почуття, релігійні уявлення людей. Етнічні архетипи формують ментальність народу, визначають міру його духовності.
  На думку дослідників, перше місце серед архетипів українського народу посідає архетип доброї матері. Одним з різновидів цього архетипу є матір-природа, іншим — рідна земля, Україна. Архетип землі як матері широко розповсюджений як фольклорі, так і в художній літературі.
  Архетип доброї матері, матері Батьківщини виявляється в національній символіці, у кольорах національного прапора. Поєднання синього й жовтого кольорів є логічним для наших предків, адже ці кольори символізували те, чому поклонялися вони на рідній землі. Синій — уособлення неба й води. Жовтий — символ ниви із золотою пшеницею.
  Найвищим виявом архетипу доброї матері є Божа Мати. Богородиця особливо шанується українцями.
  З архетипом доброї матері пов’язані образи Блудного сина та Іуди. Блудний син не може витримати розлуки з рідним краєм, тому після тяжких поневірянь повертається до батьківської домівки. Образ зрадника Іуди на українському грунті трактується як Марко Проклятий.
  Важливу роль в житті українців відіграє архетип трійці. Серед археологічних пам’яток VІ-VІІІ ст.чимало предметів із зображенням тризуба. Він міг символізувати три стихії: повітря, воду й землю. Міг відображати сокола в польоті або вершечок булави як ознаки влади. На думку деяких учених, тризуб міг означати поєднання життєвих енергій: Мудрості, Знання, Любові. З прийняттям християнства тлумачення тризуба зазнає змін.
  Почесне місце серед етнічних архетипів посідає образ козака-героя, тобто борця зі злом, якого в давнину уособлював Святий Юрій-Змієборець. Своєрідним його антиподом є архетип Ірода. В наш час цей образ сприймається як узагальнений тип сучасного диктатора, винуватця Голодомору та іншого лиха на українській землі.
  Етнічні архетипи виявляються навіть в українців, які користувалися чужою мовою. Яскравим прикладом цього може бути Микола Гоголь, який у своїх російськомовних творах, стверджуючи українські архетипи, все ж залишався українцем. (З підручника; 357 сл.)

  • Пояснити лексичне значення слів етнічний, ментальність, символ, антипод, диктатор.
  • Дібрати антоніми до слів предок, реальний,
  • Скласти план тексту (орієнтовний):
   І. Архетипи — уявлення й ідею, що передаються від покоління до покоління.
   ІІ. Як виникли архетипи.
   ІІІ. Архетипи формують ментальність, визначають міру духовності.
   ІV.Основний архетип українського народу — архетип доброї матері.
   1. Різновиди атхетипу — мати-природа, рідна земля.
   2. Вияв архетипу в національній символіці.
   3. Найвищий вияв архетипу — Божа Мати.
   4. З архетипом пов’язані образи Блудного сина й Марка Проклятого.
   V. Архетип Трійці.
   VІ. Архетип героя, борця проти зла.
   VІІ. Його антипод — архетип Ірода.
   VІІІ. Етнічні архетипи виявляються в усіх українців.
  • На дошці записати: швейцарський учений К.Юнг; поєднання життєвих енергій: Мудрості, Знання, Любові.
  • Написати стислий переказ тексту.

  Урок № 54. Тексти для усного та письмового переказу тексту наукового стилю. Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Повернутись на сторінку Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Комментарии закрыты.