УРОК № 52. Тема. Складність і своєрідність розвитку української літератури кінця XIX — початку XX ст. С. Васильченко, А. Тесленко. Уроки української літератури, 10 клас

  УРОК № 52. Тема. Складність і своєрідність розвитку української літератури кінця XIX — початку XX ст. С. Васильченко, А. Тесленко. Уроки української літератури, 10 клас

  Мета: зробити висновок про основні тенденції та проблеми розвитку української літератури на зламі століть; розвивати вміння учнів узагальнювати й систематизувати вивчене; виховувати в учнів інтерес до української літератури, її митців.

  Обладнання: виставка творів митців цього періоду.

  ХІД УРОКУ № 52. Тема. Складність і своєрідність розвитку української літератури кінця XIX — початку XX ст. С. Васильченко, А. Тесленко. Уроки української літератури, 10 клас

  I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

  II. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Лекція вчителя за планом.
  1) Суспільно-політичний і національний рух в Україні наприкінці XIX — на початку XX ст.
  2) Виникнення української преси.
  3) Розробка в літературі нових тем і проблем, поява нових напрямів, стилів і жанрів.
  4) Багатство і самобутність поезії цього періоду.
  5) Постановка злободенних соціальних проблем у драматургії.
  6) Ідейно-художні пошуки в прозі.

  2. План-конспект до третього пункту плану лекції.
  (Нові теми і проблеми, напрями і сталі в українській літературі даного періоду.)

  1) Людина і земля (Влада землі над людиною — друга половина XIX ст.):
  І. Нечуй-Левицький — «Кайдашева сім’я»;
  Панас Мирний — «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»;
  І. Карпенко-Карий — «Сто тисяч», «Хазяїн»;
  О. Кобилянська — «Земля»;
  В. Стефаник — «Камінний хрест»;
  М. Коцюбинський — «Fata morgana».

  2) Краса людини і природи:
  Леся Українка — «Лісова пісня»;
  М. Коцюбинський — «Тіні забутих предків»;
  Поезія О. Олеся, М. Вороного.

  3) Образ жінки:
  І. Нечуй-Левицький — «Кайдашева сім’я»;
  Панас Мирний — «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»;
  І. Франко — «Украдене щастя»;
  М. Коцюбинський — «Тіні забутих предків»;
  A. Тесленко — «Страчене життя»;
  B. Стефаник — «Катруся», «Кленові листочки»;
  О. Кобилянська — «Людина», «Царівна».

  4) Роль і місце митця в суспільному житті:
  М. Коцюбинський — «Intermezzo»;
  Леся Українка — «Contra spem spero!», «Слово, чому ти не твердая криця», «Мій шлях», «Лісова пісня»;
  Поезія І. Франка, М. Вороного.

  5) Образ України:
  Леся Українка — «Бояриня»;
  Іван Франко — «Гримить», «Сідоглавому»;
  Поезія О. Олеся, М. Вороного.

  6) Роздвоєння людської особистості:
  Поезія М. Вороного, О. Олеся;
  М. Коцюбинський — «Цвіт яблуні», «Persona grata».

  7) Новий герой в літературі:
  І. Франко — «Борислав сміється»;
  М. Коцюбинський — «Fata morgana», новели.

  8) Нові літературні напрями і стилі:
  Імпресіонізм (М. Коцюбинський);
  модернізм (О. Кобилянська, М. Вороний);
  символізм (М. Вороний, О. Олесь, М. Зеров);
  романтизм (Леся Українка, Б. Грінченко, М. Вороний);
  неоромантизм (О. Олесь);
  футуризм (М. Семенко).

  9) Лірика в прозі:
  М. Коцюбинський — «Іпіегтегго»;
  Леся Українка — «Твої листи завжди пахнуть зов’ялими тро яндами».

  3. Заслухати повідомлення.
  1) «Творчість С. Васильченка».
  2) «Життя і творчість Архипа Тесленка».

  4. Підсумки розвитку української літератури кінця XIX — початку XX ст.
  1) Герой — борець за соціальне та національне визволення (інтелігент, селянин, робітник).
  2) Утвердження гуманістичних загальнолюдських ідеалів свободи, добра, правди, соціальної справедливості.
  3) Посилення впливу психологізму, інтелектуалізму, філософського осмислення дійсності.
  4) Увага до проблем:
  історичної пам’яті та національної самосвідомості, особистості й народу.
  5) Виникнення нових літературних напрямів, течій і стилів.
  6) Активна перекладацька діяльність українських письменників — переклади творів світової літератури.
  7) Вихід української літератури на світові обшири.

  5. Словникова робота.

  Модернізм — різноманітні нереалістичні течії в літературі й мистецтві, як-от: символізм, експресіонізм, сюрреалізм, футуризм, акмеїзм, кубізм, абстракціонізм, дадаїзм, поп-арт та ін.

  Психологізм в літературі — прагнення письменника проникнути в глибини душі зображуваних персонажів і яскраво розкрити їх душевний стан, враження, настрої та емоції, зумовлені конкретними явищами дійсності.

  III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  УРОК № 52. Тема. Складність і своєрідність розвитку української літератури кінця XIX — початку XX ст. С. Васильченко, А. Тесленко. Уроки української літератури, 10 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 10 клас

  Комментарии закрыты.