Урок № 5. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядному. Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Урок № 5. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядному. Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Прочитати речення, довести, що кожне з них є складним. Вказати безсполучникові складні речення. Серед сполучникових складних речень визначити й записати ті, частини яких є рівноправними. Назвати сполучники, якими з’єднано частини виписаних речень.

  Не суне орда татарська, ранкові пливуть тумани, заснула моя Вкраїна, дрімають і отамани. (В.Осадчий.) Я з того краю, де народ надіється на кращу долю. (Б.Дегтярьов.) Я зву планету рідною за те, що є на цій планеті Україна. (П.Перебийніс.) Мені в далекому Парижі приснилась рідна сторона: серед любисткової тиші дрімає хата чепурна. (Д.Луценко.) Ми — удома, і хай це нас іноді гріє. (Н.Поклад.) То заблищить самотня зірка, то сріблястим сяйвом вкриваються контури сизуватої хмари. (А.Шиян.)

  Розглянути таблицю.

  СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ

  Розряди сполучників сурядності Приклади
  Єднальні: і (й), та (в знач. і), ні — ні.Вчися “аз” та “буки”, і прийде хліб у руки. Чуже бережи, та й твоє збережеться. Очі не бачили, й вуха не чули. (Нар.творч.)
  Протиставні: а, але, та (в знач але), проте, зате, однак.Піч аврила, а я солила. Є сметана, та вона не для Йвана. Сорочка біленька, але душа чорненька. Котел закипає повільно, зате варить він швидко. Сміється горщик з котла, однак обидва чорні до тла. (Нар.творч.)
  Розділові: то-то, не то — не то, чи — чи, хоч — хоч, або — або.Або слави добути, або дома бути. Хоч дай миску з пирогами, хоч приведи дідька з рогами. Не то ти дурний, не то в тебе розуму немає. (Нар.творч.)

  Прочитати речення, визначити граматичні основи кожного з них. Довести, що подані речення є складносурядними. Визначити смислові зв’язки між частинами складносурядних речень.

  Синіє ранок, і роса горить. (М.Рильський.) Тремтить на колосках роса, а в серці дзвонять небеса. (Д.Павличко.) Чи серце прислухалось до землі, а чи земля до серця прислухалась? (Н.Пукас.) Вечори чебрецями заквітли, і на серце лягли чебреці. (А.Малишко.) Квітки цвітуть, і золотом багряним, немов огнем, долина пойнялась. (Леся Українка.) Нас ні бурі не скосили, ані шторми не взяли. (П.Тичина.) Стояла мряка над землею, а ми очима і душею ловили промені у млі. (Олександр Олесь.) Так мені добре в цій печалі… Чи крила склав свої зухвалі, чи серце спалено щемить? (І.Драч.) То зливи ходили, блискучі, як циркулі, то мжичка мала метушилася видрібцем. (Л.Костенко.) Хоч ти підеш, а я залишусь, хоч я піду, а ти постеж. Чи діжа здіжилась, чи хазяйка сказилась? (Нар.творч.)

  Переписати, вставляючи пропущені літери. Підкреслити граматичні основи речень. Визначити, якими сполучниками (єднальними, протиставними, розділовими) поєднуються між собою частини складнопідрядних речень.

  Щастя поряд лине, але воно лиш мудрецям дано. (А.Казка.) Або розумне казать, або зовсім мовчать. (Нар.творч.) Міняється незмінний світ, і люди змінюються в світі. (О.Довгий.) А чи то хвиля ледь чутно хлюпоче, а чи то пісня мені щось пророчить? (Г.Ігнатенко.) То сніг кружля, то цвіт рожевий має, то в золоті яскріє далина. (Д.Луценко.) Мені було п’ятнадцять літ, і я без страху дивився на світ. (І.Сенченко.)

  Переписати, на місці крапок уставляючи сполучники сурядності. Пояснити вживання коми. До якої групи належить кожен із вставлених сполучників?

  На городах ще вилежується туман, … десь біля криниці його розкльовують півні, … десь за півнями косар клепає косу, … за косарем на леваді озивається деркач, … за ним з самої дороги виходить сонце, … придорожня верба розкошує у його короні. (М.Стельмах.) … скрипка захрипла у зимному залі, … серце невтішне зайшлось від жалю. (Г.Ігнатенко.) Лиш де-не-де над темною синню чайка сліпуче зблисне в повітрі … з’явиться з-поміж хвиль самотній нирок, виткнеться чорною голівкою і пірне знов. (О.Гончар.)

  Для довідок. І, а, а, а, і. Чи, чи. Або.

  Продовжити складнопідрядні речення, додавши другу частину. Визначити смислові відношення між частинами, з’ясувати, якими сполучниками їх поєднано між собою.

  Я люблю своє місто, … . Мелодія полонила мене, …. . Маю справжнього друга, … . Читання — великий труд і найчесніший вілпочинок, … .

  Диктант із коментуванням.

  Весна процвіте, і наново криниця простеле барвінком круті береги. (Л.Первомайський.) Або землі кланяйся низько, або не бути тобі до хліба близько. Або не називайсь грибом, або потрапиш у кошик. (Нар.творч.) В полях вечірніх гречка зацвіла, і золотом засяяла бджола. (А.Малишко.) Біжить у глиб Вітчизни електричка, і слово наше гречкою цвіте. (П.Перебийніс.)

  Урок № 5. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядному. Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Повернутись на сторінку Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Комментарии закрыты.