УРОК № 44. Тема. Т. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм…» — викриття псевдолібералізму українського панства. Жанр, особливості художньої мови та ритміки поеми. Уроки української літератури, 9 клас

  УРОК № 44. Тема. Т. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм…» — викриття псевдолібералізму українського панства. Жанр, особливості художньої мови та ритміки поеми. Уроки української літератури, 9 клас

  Мета: засобами виразного читання передати слова поета як заповіт нащадкам, наголосити на значенні його як програмного твору, де автор обстоює революційно-демократичну концепцію історії України; розвивати інтерес учнів до образного слова, уміння зіставляти літературні процеси з історичними факаами; виховувати пошану до своєї кра ни, до її історії та культури.

  Обладнання: ілюстрації до твору, підручник, тексти.

  ХІД УРОКУ № 44. Тема. Т. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм…» — викриття псевдолібералізму українського панства. Жанр, особливості художньої мови та ритміки поеми. Уроки української літератури, 9 клас

  I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

  1. Перевірка домашнього завдання.
  1) Виразне читані я уривка напам’ять.
  2) Перевірка письмового завдання, його обговорення і коментування.

  Бесіда з учнями.
  1) 3 якою метою Шевченко використовує в поемі «Кавказ» образ Прометея?
  2) Яка основна думка поеми?
  3) Яке враження справив на все цей сатиричний твір?
  4) Чи втратив він актуальність у наш час? Доведіть свою думку.

  II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

  III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Пояснення вчителя за матеріалами підручника.

  2. Бесіда з учнями. (Після самостійного читання поезії.)
  1) Що таке послання, які його ознаки?
  2) До кого звертається автор?
  3) Поясніть повну назву твору.
  4) У чому звинувачує поет своїх земляків — представників української інтелігенції? (Вони не здатні звалити кріпацтво, не люблять рідного краю, шукають «раю» на чужині, неправильно тлумачать історію свого народу, не спроможні дати їй належну оцінку й зробити висновки, не творять власної культури, відцурались рідної мови, гірше ворога розпинають рідну матір-Україну…)
  5) А що наказує їм? (Пізнавати правду, вчитися, переосмислити історію свого народу, об’єднатися всім українцям, роз’єднаним ідейними переконаннями, внутрішніми чварами, соціальним станом, але скутим одними кайданами колоніального рабства.)

  3. Виразне читання й коментування уривків.
  1) Від слів: «Раби, підніжки, грязь Москви…» — до слів: «А з їх, бувало, й лій топили».
  2) Від слів: «Так от як кров свою лили…» — до слів: «Свої кайдани, свою славу!».
  3) Від слів: «І забудеться срамотня Давняя година…» — до слів: «Молю вас, благаю!».

  4. Творча робота.
  Написати невеликий твір-роздум на тему «Ідея національного прозріння в поемі».

  5. Перевірка виконаної роботи.

  IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
  Виконати завдання додатка до уроку № 44.

  V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  Вивчити напам’ять уривок з поезії «І мертвим, і живим…».

  УРОК № 44. Тема. Т. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм…» — викриття псевдолібералізму українського панства. Жанр, особливості художньої мови та ритміки поеми. Уроки української літератури, 9 клас

  Повернутися на сторінку Уроки української літератури, 9 клас

  Комментарии закрыты.