• Реклама

УРОК № 44. Тема. Т. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм…» — викриття псевдолібералізму українського панства. Жанр, особливості художньої мови та ритміки поеми. Уроки української літератури, 9 клас

УРОК № 44. Тема. Т. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм…» — викриття псевдолібералізму українського панства. Жанр, особливості художньої мови та ритміки поеми. Уроки української літератури, 9 клас

Мета: засобами виразного читання передати слова поета як заповіт нащадкам, наголосити на значенні його як програмного твору, де автор обстоює революційно-демократичну концепцію історії України; розвивати інтерес учнів до образного слова, уміння зіставляти літературні процеси з історичними факаами; виховувати пошану до своєї кра ни, до її історії та культури.

Обладнання: ілюстрації до твору, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ № 44. Тема. Т. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм…» — викриття псевдолібералізму українського панства. Жанр, особливості художньої мови та ритміки поеми. Уроки української літератури, 9 клас

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання.
1) Виразне читані я уривка напам’ять.
2) Перевірка письмового завдання, його обговорення і коментування.

Бесіда з учнями.
1) 3 якою метою Шевченко використовує в поемі «Кавказ» образ Прометея?
2) Яка основна думка поеми?
3) Яке враження справив на все цей сатиричний твір?
4) Чи втратив він актуальність у наш час? Доведіть свою думку.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя за матеріалами підручника.

2. Бесіда з учнями. (Після самостійного читання поезії.)
1) Що таке послання, які його ознаки?
2) До кого звертається автор?
3) Поясніть повну назву твору.
4) У чому звинувачує поет своїх земляків — представників української інтелігенції? (Вони не здатні звалити кріпацтво, не люблять рідного краю, шукають «раю» на чужині, неправильно тлумачать історію свого народу, не спроможні дати їй належну оцінку й зробити висновки, не творять власної культури, відцурались рідної мови, гірше ворога розпинають рідну матір-Україну…)
5) А що наказує їм? (Пізнавати правду, вчитися, переосмислити історію свого народу, об’єднатися всім українцям, роз’єднаним ідейними переконаннями, внутрішніми чварами, соціальним станом, але скутим одними кайданами колоніального рабства.)

3. Виразне читання й коментування уривків.
1) Від слів: «Раби, підніжки, грязь Москви…» — до слів: «А з їх, бувало, й лій топили».
2) Від слів: «Так от як кров свою лили…» — до слів: «Свої кайдани, свою славу!».
3) Від слів: «І забудеться срамотня Давняя година…» — до слів: «Молю вас, благаю!».

4. Творча робота.
Написати невеликий твір-роздум на тему «Ідея національного прозріння в поемі».

5. Перевірка виконаної роботи.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Виконати завдання додатка до уроку № 44.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вивчити напам’ять уривок з поезії «І мертвим, і живим…».

УРОК № 44. Тема. Т. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм…» — викриття псевдолібералізму українського панства. Жанр, особливості художньої мови та ритміки поеми. Уроки української літератури, 9 клас

Повернутися на сторінку Уроки української літератури, 9 клас

Комментарии закрыты.