44. Тема уроку: Олександр Олесь. «Печенізька облога Києва». Історична основа твору. Героїчний вчинок хлопчика. Уроки української літератури, 6 клас

  44. Тема уроку: Олександр Олесь. «Печенізька облога Києва». Історична основа твору. Героїчний вчинок хлопчика. Уроки української літератури, 6 клас

  Мета: познайомити учнів з твором на історичну тему, зацікавити школярів історією свого народу; розвивати образне мислення, творчу уяву, уміння співставляти і робити висновки; виховувати повагу до історичного минулого України, відчувати свою причетність до історії своєї країни.

  Обладнання: репродукції картин художників, ілюстрації учнів до вірша, зошити, підручники.

  ХІД УРОКУ Олександр Олесь. «Печенізька облога Києва». Історична основа твору. Героїчний вчинок хлопчика. Уроки української літератури, 6 клас

  І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

  1. Перевірка домашнього завдання.
  1) Виразно прочитайте вірш Олександра Олеся «Рідна мова в рідній школі».
  2) Знайдіть в тексті поетичні вислови такого змісту:
  а) рідна мова нам найдорожча й наймиліша;
  б) вона об’єднує всіх українців, згуртовує народ;
  в) кожна людина починає засвоювати її ще з раннього дитинства;
  г) хто хоче, щоб наш народ не зник, буде захищати рідну школу й рідну мову;
  ґ) прадідівська мова порятує нас у скрутні часи.
  3) Чому, на вашу думку, важливо оберігати рідну мову від забуття?
  4) Як її можна назавжди утвердити серед інших мов?
  5) Яка мова за Конституцією України є державною? Чому?

  2. «Поетична хвилинка».

  О слово рідне! Орле скутий!
  Чужинцям кинуте на сміх!
  Співочий грім батьків моїх,
  Дітьми безпам’ятно забутий.
  О слово рідне! Шум дерев!
  Музика рік блакитнооких,
  Шовковий спів степів широких,
  Дніпра між ними левій рев…
  О слово! Будь мечем моїм!
  Ні, сонцем стань! Вгорі спинися,
  Осяй Мій край і розлетися
  Дощами судними над ним.
  Олександр Олесь

  3. Коментар до вірша.

  II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

  1. Вступна бесіда.
  1) Що ви знаєте про Київську Русь?
  2) 3 ким доводилося воювати русичам?
  3) Назвіть найвідоміших київських князів.
  4) Чи доводилося кому Побувати в Києві і відвідати визначні місця, пов’язані з періодом Київської Русі? Розкажіть про це.

  2. Оголошення теми, мети і завдань уроку.

  III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Виразне читання поезії Олександра Олеся «Печенізька облога Києва».

  2. Бесіда за твором.
  1) Що в цьому творі вас найбільше схвилювало? Чому?
  2) Розкажіть про становище Києва під час облоги. Прочитайте відповідні рядки.
  3) Перечитайте рядки, де зображено печенізький табір. Що мож на сказати про сили ворога?
  4) До яких хитрощів удався хлопець, щоб перейти ворожий табір, не викликавши підозри?
  5) Як стало йому в пригоді знання печенізької мови?
  6) Як ви уявляєте переживання юного героя під час втечі і прибуття до табору русичів?
  7) Чому, на вашу думку, хлопчик відважився на такий вчинок?

  3. Робота над текстом.
  1) Які художні засоби використав поет для зображення ворожого табору?
  2) Знайдіть у творі порівняння, епітети. Для чого їх використав поет?
  3) Виділіть строфи, де розповідається про погоню печенігів за хлопцем та прибуття його в табір Претича. Знайдіть повтори одного й того ж чи близьких за звучанням слів. Яке значення їх у вірші?

  4. Пояснення вчителя.
  Порівняння вводяться в речення за допомогою сполучників як, ніби, наче, неначе, мов. немов. Але є ще один спосіб: слова, що е порівнянням, стоять у формі орудного відмінка. Порівняння із сполучником іноді можна заміняти формою орудного відмінка (наче хмара — хмарою) і навпаки (сірим муром — як сірий мур).

  IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

  1. Самостійна робота.
  1) Знайдіть у вірші порівняння і, де це можливо, перетворіть одну форму його на іншу. Запишіть в зошити.
  2) Перевірка виконаного завдання.

  2. Бесіда.
  1) Бій у творі не описано. Як ви його собі уявляєте?
  2) Яка головна думка твору?

  V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  За віршем «Печенізька облога Києва» створити діафільм або ілюстрації у формі коміксів (4—5 кадрів чи малюнків). Прочитати самостійно твори Павла Тичини: «Весна», «Розкажи, розкажи мені, поле». Вивчити уривок з твору «Печенізька облога Києва» (за вибором) напам’ять.

  44. Тема уроку: Олександр Олесь. «Печенізька облога Києва». Історична основа твору. Героїчний вчинок хлопчика. Уроки української літератури, 6 клас

  Повернутися на сторінку Уроки української літератури в 6 класі

  Комментарии закрыты.