УРОК № 39. Тема. Т. Шевченко. Поема «Єретик». Історична основа та образи-персонажі поеми. Визвольний рух, заклик до єднання слов’янських народів, особливості композиції твору. Уроки української літератури, 9 клас

  УРОК № 39. Тема. Т. Шевченко. Поема «Єретик». Історична основа та образи-персонажі поеми. Визвольний рух, заклик до єднання слов’янських народів, особливості композиції твору. Уроки української літератури, 9 клас

  Мета: розкрити особливості композиції поеми, розповісти про трагічні сторінки історії українців та інших слов’янських народів; розвивати відчуття образного слова, уміння зіставляти історичні факти з художнім викладом подій та робити висновки; виховувати повагу до історичної правди, до подвижників, які гинули за свій народ

  Обладнання: ілюстрації до твору, підручник, тексти.

  ХІД УРОКУ № 39. Тема. Т. Шевченко. Поема «Єретик». Історична основа та образи-персонажі поеми. Визвольний рух, заклик до єднання слов’янських народів, особливості композиції твору. Уроки української літератури, 9 клас

  І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

  1. Перевірка домашнього завдання. Усне опитування. (Див. додаток до уроку № 38.)

  2. Бесіда з учнями.
  1) Поясніть значення епіграфа до поеми «Сон» для розуміння ідейного спрямування твору.
  2) До яких художніх засобів вдається поет, зображуючи царя, царицю, вельмож?
  3) Чому ми вважаємо поему «Сон» одним із кращих творів з погляду реалістичного зображення життя народу?

  3. Виразне читання напам’ять уривка з поеми.

  II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

  ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Пояснення вчителя за матеріалами підручника.

  2. Бесіда з учнями за поемою «Єретик».
  1) Поясніть назву поеми і присвяту.
  2) Що спонукало автора до написання твору?
  3) У чому поет вбачає причини розбрату між слов’янами?
  4) Чому автора так хвилює доля чеського народу?
  5) Слов’янофіли вважали Яна Гуса релігійним реформатором, Шевченко ж показує його борцем за соціальне та національне визволення чеського народу. Як ви оцінюєте цю історичну постать?
  6) Як поет характеризує Папу Римського, ченців? Які зображувально-виражальні засоби для цього використовує?
  7) Яким ви уявляєте Яна Гуса?
  8) Яка головна думка поеми?

  3. Самостійна робота з текстом.
  Виписати приклади художніх засобів, вжитих у поемі.

  IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ. (Див. додаток до уроку № 39.)

  V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  Прочитати поему Т. Шевченка «Великий льох».

  УРОК № 39. Тема. Т. Шевченко. Поема «Єретик». Історична основа та образи-персонажі поеми. Визвольний рух, заклик до єднання слов’янських народів, особливості композиції твору. Уроки української літератури, 9 клас

  Повернутися на сторінку Уроки української літератури, 9 клас

  Комментарии закрыты.