УРОК № 39. Тема. Значення творчості М. Коцюбинського. Підсумковий урок. Тематичне тестування. Уроки української літератури, 10 клас

  УРОК № 39. Тема. Значення творчості М. Коцюбинського. Підсумковий урок. Тематичне тестування. Уроки української літератури, 10 клас

  Мета: підсумувати вивчене про життєвий і творчий шлях М. Коцюбинського, допомогти учням усвідомити творчу манеру письменника, значення його творчості для української культури, розвивати вміння учнів систематизувати вивчене, робити висновки; прищеплювати їм любов до рідної мови та літератури

  Обладнання: картки для індивідуальної роботи.

  ХІД УРОКУ № 39. Тема. Значення творчості М. Коцюбинського. Підсумковий урок. Тематичне тестування. Уроки української літератури, 10 клас

  І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

  1. Оголошення теми, мети, завдань уроку.

  2. Робота за індивідуальними картками (учнів, які не мали оцінок).

  II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

  1. Бесіда з учнями.
  1) Визначіть тему та ідею повісті «Тіні забутих предків».
  2) Назвіть основні проблеми повісті.
  3) Чому конфлікт повісті ми називаємо складним і багатоплановим? Доведіть це.
  4) Який літературний твір ми називаємо новелою?
  5) Дайте порівняльну характеристику двох методів зображення дійсності — реалізму та імпресіонізму.

  2. Зібрати роботи учнів за індивідуальними картками.

  3. Заключне слово вчителя.
  Творчість М. Коцюбинського — найвище художнє досягнення української дожовтневої прози. Письменник глибоко вивчав життя, був тісно зв’язаний з народом, якому віддано служив художнім словом. Митця називають Великим сонцепоклонником, Великим майстром живописання словом. Щоб визначити особливості творчої манери М. Коцюбинського, нам треба з’ясувати поняття стилю письменника.

  Стиль — це ідейно-художня своєрідність творчості митця, зумовлена його життєвими спостереженнями, світоглядом, культурою, характером, інтересами.

  Які ж основні риси індивідуального стилю М. Коцюбинського? Перш за все, це новаторство тем, ідей, образів, різноманітність жанрових форм. По-друге, композиційна майстерність творів, гармонійне поєднання всіх компонентів, їх відповідність ідеї твору. По-третє, різноманітність прийомів і засобів зображення: змалювання подій через психологічний стан героя; виділення в портреті рис і ознак, які доповнюють соціальну характеристику героя; поєднання різних стильових засобів (наприклад, лірики і сатири), багатство і краса вжитих тропів, надзвичайно висока мовна культура.
  Взагалі не треба вважати, що письменник заздалегідь вирішує писати в певному стилі. Як писати — йому кожного разу підказує тема твору. В процесі творчості справжній митець може поєднувати елементи різних стилів (реалізму, символізму, психологізму), лишаючись при цьому самим собою. Про вплив різних течій і стилів на творчий почерк письменника літературознавець С. Єфремов писав: «Великий талант… не можна покласти на прокрустове ложе, і всюди він додає щось од себе, беручи кращі риси творчості од інших. Так було й з Коцюбинським».

  III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

  Тестування.

  1) За жанром «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського:
  а) повість;
  б) новела;
  в) роман.

  2) Темою повісті «Тіні забутих предків» є:
  а) зображення єдності людини і світу природи;
  б) викриття псевдолібералізму та його реакційної суті;
  в) зображення звичаїв, побуту, фольклору, життя гуцулів, їх єдності зі світом природи.

  3) Новела — це:
  а) драматичний твір із загостреним сюжетом;
  б) прозовий твір, переважно про якусь одну незвичайну подію, що стала поворотною в долі персонажа;
  в) прозовий твір з великою кількістю персонажів та сюжетних ліній.

  4) Про події революції 1905—1907 років розповідається у творі М. Коцюбинського:
  а) «Тіні забутих предків»;
  б) «Intermezzo»;
  в) «Земля і воля».

  5) Слово «імпресіонізм» у перекладі означає:
  а) враження;
  б) детальність;
  в) дійсність.

  6) Який з названих творів є новелою?
  а) «Ялинка»;
  б) «Земля і воля»;
  в) «Коні не винні».

  7) Темі ролі і місцю поета в суспільному житті присвячений твір М. Коцюбинського:
  а) «Тіні забутих предків»;
  б) «Intermezzo»;
  в) «Земля і воля».

  8) М. Коцюбинського називають:
  а) Каменярем;
  б) Великим сонцепоклонником;
  в) Кобзарем.

  9) Який метод зображення пейзажу вимагає не відомостей про ландшафт, а звукових вражень від нього?
  а) Реалізм;
  б) сюрреалізм;
  в) імпресіонізм.

  10) У якому році М. Коцюбинський написав повість «Тіні забутих предків»?
  а) 1908 р.;
  б) 1911 р.;
  в) 1903 р.

  11) Батьківщина М. Коцюбинського:
  а) Вінниччина;
  б) Чернігівщина;
  в) Черкащина.

  12) Роки життя М. Коцюбинського:
  а) 1819—1864 р.;
  б) 1864—1913 р.;
  в) 1879—1918 р.

  2. Підведення підсумків роботи за семестр.

  IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  Прочитати твори Лесі Українки «Бояриня», «Лісова пісня»

  УРОК № 39. Тема. Значення творчості М. Коцюбинського. Підсумковий урок. Тематичне тестування. Уроки української літератури, 10 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 10 клас

  Комментарии закрыты.